• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального

Верховна Рада України  | Закон від 19.12.1995 № 481/95-ВР
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.12.1995
 • Номер: 481/95-ВР
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.12.1995
 • Номер: 481/95-ВР
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
( Положення статті 11 щодо нанесення на пачку тютюнових виробів позначення стосовно вмісту смоли і нікотину ввести в дію з 1 січня 1999 року згідно із Законом № 526/97-ВР від 11.09.97 )
1. Маркування алкогольних напоїв (крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті), які реалізуються в Україні, здійснюється відповідно до Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та має містити таку інформацію:
( Абзац перший частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002; в редакції Закону № 2639-VIII від 06.12.2018 )
( Абзац другий частини першої статті 11 виключено на підставі Закону № 2639-VIII від 06.12.2018 )
загальна та власна назви виробу;
найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера (у разі зміни найменування виробника у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство);
( Абзац четвертий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1983-VIII від 23.03.2017; в редакції Закону № 2639-VIII від 06.12.2018 )
знак для товарів і послуг;
географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);
вміст спирту (% об.);
місткість посуду;
( Абзац дев'ятий частини першої статті 11 виключено на підставі Закону № 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
вміст цукру.
( Абзац десятий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
( Абзац одинадцятий частини першої статті 11 виключено на підставі Закону № 124-IX від 20.09.2019 )
Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду).
( Частину першу статті 11 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 1685-III від 20.04.2000, в редакції Закону № 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) та номер ліцензії на виробництво.
( Абзац тринадцятий частини першої статті 11 в редакції Закону № 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
Розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті, здійснюється у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті, з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,18 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше.
( Абзац чотирнадцятий частини першої статті 11 в редакції Закону № 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року; із змінами, внесеними згідно із Законами № 849-IV від 22.05.2003, № 2189-IV від 18.11.2004, № 5503-VI від 20.11.2012, № 1791-VIII від 20.12.2016, № 124-IX від 20.09.2019 )
Продукція, призначена для експорту, розливається у тару та маркується згідно з умовами відповідної угоди на експорт.
( Частину першу статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 )
( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1621-VII від 31.07.2014 )
2. Маркування виноробної продукції, у тому числі сидру і перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додавання спирту), яка реалізується в Україні, здійснюється відповідно до Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Маркування виноробної продукції, у тому числі сидру і перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додавання спирту), яка реалізується в Україні, має містити таку інформацію:
( Абзац перший частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3032-III від 07.02.2002, № 797-VI від 25.12.2008, № 1791-VIII від 20.12.2016; в редакції Закону № 2639-VIII від 06.12.2018 )
( Абзац другий частини другої статті 11 виключено на підставі Закону № 2639-VIII від 06.12.2018 )
назва держави;
найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за надання інформації про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера (у разі зміни найменування виробника у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство);
( Абзац четвертий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1983-VIII від 23.03.2017; в редакції Закону № 2639-VIII від 06.12.2018 )
знак для товарів і послуг;
назва продукції;
місткість посуду;
вміст спирту (% об.);
вміст цукру (крім сухих вин, шампанського, ігристого вина та коньяку) (% мас.);
( Абзац десятий частини другої статті 11 виключено на підставі Закону № 195-IV від 24.10.2002 )
( Абзац одинадцятий частини другої статті 11 виключено на підставі Закону № 124-IX від 20.09.2019 )
наявність ароматизаторів, барвників (при їх використанні).
( Абзац частини другої статті 11 в редакції Закону № 1685-III від 20.04.2000 )
Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду). Дата виготовлення продукції повинна бути зазначена на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду).
( Частину другу статті 11 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 1685-III від 20.04.2000, в редакції Закону № 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
Термін витримки для марочних вин та позначення "Марочне", вік коньячних спиртів для марочних коньяків і коньяків спеціальних назв наводяться на кольєретці.
На пляшках з колекційними винами та коньяками наклеюються додаткові ярлики із зазначенням "Колекційне (колекційний), додатково витримане (витриманий) в колекції ____ років".
На шийку пляшки з колекційним вином наклеюється кольєретка із зазначенням року врожаю винограду, з якого виготовлено вино.
( Абзац сімнадцятий частини другої статті 11 виключено на підставі Закону № 2639-VIII від 06.12.2018 )
На пляшці з вермутом повинна бути контретикетка або додаткова етикетка, на якій наводяться дані про основний склад компонентів напою і погоджені з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, рекомендації щодо вживання напою.
( Абзац вісімнадцятий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 )
На пляшки з усіма видами виноробної продукції можуть наклеюватися контретикетки, які містять додаткову інформацію про напої.
Розлив виноробної продукції (крім сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у металеві банки із харчового алюмінію, у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу "Tetra-Pak" і "Bag in box". Розлив виноробної продукції (крім сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л і більше. Розлив вин сухих і з доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних ординарних і марочних здійснюється також у тару (посуд) місткістю від 50 до 600 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями (включаючи металеві бочки з харчового алюмінію та бочки із нержавіючої сталі (кеги), і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування виноробної продукції (крім сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) не застосовуються.
( Абзац двадцятий частини другої статті 11 в редакції Законів № 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, № 2189-IV від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4914-VI від 07.06.2012, № 1791-VIII від 20.12.2016, № 124-IX від 20.09.2019, № 1914-IX від 30.11.2021, № 3303-IX від 09.08.2023 )
Розлив сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) здійснюється у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями скляну тару, а також металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ, сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу "Тetra-Pak" і "Bag in box". Розлив сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) здійснюється у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,3 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л і більше, а також у тару (посуд) місткістю від 25 до 100 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) не застосовуються.
( Частину другу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4914-VI від 07.06.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1791-VIII від 20.12.2016, № 124-IX від 20.09.2019 )
Розлив пива здійснюється у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями скляну тару, металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки ПЕТФ, сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки, а також у алюмінієві бочки, бочки із нержавіючої сталі (кеги) та інші види тари згідно з нормативно-правовими актами.
( Частину другу статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014, із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
Продукція, призначена для експорту, розливається у тару та маркується згідно з умовами відповідної угоди на експорт.
( Частину другу статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 )
3. Маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином:
на кожній одиниці тютюнового виробу (сигареті, цигарці тощо) вказується власна назва виробу.
На кожній одиничній пачці, коробці або сувенірній коробці вказується:
найменування суб’єкта господарювання - виробника або тютюнової компанії;
загальна та власна назви;
наявність фільтруючого мундштука;
кількість одиниць в одиничній пачці, коробці чи в сувенірній коробці;
медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення";
позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України);
штриховий код.
На зовнішньому упакуванні (за виключенням прозорих обгорток), в якому вироби знаходяться в пачках або коробках, вказується:
загальна та власна назви виробу;
кількість одиниць продукції в упакуванні;
медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення";
штриховий код.
На транспортній тарі вказується:
загальна та власна назви виробу;
найменування суб’єкта господарювання - виробника та його місцезнаходження;
кількість одиниць продукції в упакуванні;
дата виготовлення;
позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України).
Знаки для товарів і послуг на тютюнових виробах виконуються мовою та у вигляді зареєстрованого оригіналу або зображення, наведеного в прийнятій на розгляд заявці на реєстрацію знака для товарів і послуг.
Продукція, призначена для експорту, маркується згідно з умовами відповідної угоди на експорт.
( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3032-III від 07.02.2002, № 2899-IV від 22.09.2005, № 3425-IV від 09.02.2006; додатково див. Закон № 1512-VI від 11.06.2009 - зміни втратили чинність на підставі Закону № 1824-VI від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1824-VI від 21.01.2010, № 124-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 1978-IX від 16.12.2021 з урахуванням змін, внесених Законом № 3193-IX від 29.06.2023 )
4. Виробник може наносити на етикетки додаткову інформацію щодо характеристики виробу. При цьому виробникам тютюнових виробів забороняється наносити на етикетки інформацію, заборонену Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення".
( Абзац перший частини четвертої статті 11 в редакції Законів № 3425-IV від 09.02.2006, № 1978-IX від 16.12.2021 )
Етикеточна продукція розробляється товаровиробником алкогольних та тютюнових виробів і повинна відповідати вимогам чинного законодавства про мови (крім додаткової інформації щодо характеристик продукту), не потребує додаткових узгоджень, є промисловою власністю виробника та захищається згідно з чинним законодавством про промислову (інтелектуальну) власність. Власні назви алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначаються їх виробниками і можуть відтворювати зареєстрований чи поданий на реєстрацію знак для товарів і послуг або бути його частиною.
( Абзац другий частини четвертої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3032-III від 07.02.2002, № 2189-IV від 18.11.2004 )
Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.
У разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
( Частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002; в редакції Законів № 5503-VI від 20.11.2012, № 1638-VII від 12.08.2014 - щодо набрання чинності див. абзац другий пункту 1 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 1638-VII від 12.08.2014 )
( Абзац п'ятий частини четвертої статті 11 виключено на підставі Закону № 1978-IX від 16.12.2021 )
При цьому алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набрання чинності внесеними відповідним законом змінами щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
( Частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002 )
Встановлені цією статтею вимоги до місткості тари (посуду) не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва.
( Частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
( Стаття 11 в редакції Закону № 526/97-ВР від 11.09.97, із змінами, внесеними згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002 )
Стаття 11-1. Максимальна роздрібна ціна
Встановлена виробником або імпортером максимальна роздрібна ціна на тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну наноситься на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення.
( Частина перша статті 11-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3173-IX від 29.06.2023 )
Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиниці України.
Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати.
Нанесення максимальної роздрібної ціни та дати виготовлення на упаковку тютюнових виробів, призначених для вивезення (експортування) за межі митної території України, здійснюється згідно з умовами відповідної угоди на експорт.
( Закон доповнено статтею 11-1 згідно із Законом № 2189-IV від 18.11.2004 )
Стаття 12. Використання спирту етилового, спиртових дистилятів для виробництва алкогольних напоїв та парфумерно-косметичної продукції
( Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23.11.2018, № 3193-IX від 29.06.2023 )
Виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового, що відповідає товарній підкатегорії 2207 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД, та спиртових дистилятів, що відповідають товарній позиції 2208 згідно з УКТ ЗЕД, які одержані виключно із сільськогосподарської продукції та мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України. Використання інших видів спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється. Використання спирту при виробництві суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) малих виробництв виноробної продукції заборонено.
( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2245-VIII від 07.12.2017, № 2360-VIII від 20.03.2018, № 2628-VIII від 23.11.2018, № 3193-IX від 29.06.2023 )
Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового денатурованого. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається.
( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 )
Парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. сантиметрів.
( Статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010 )
Головна та/або хвостова фракції спиртових дистилятів (відходи перегонки) за вибором виробника спиртових дистилятів направляються на дистиляцію та/або ректифікацію, та/або утилізацію, та/або знищення. Виробники спиртових дистилятів ведуть окремий облік поводження з головною та/або хвостовою фракціями спиртових дистилятів.
( Статтю 12 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1638-VII від 12.08.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017; в редакції Закону № 3193-IX від 29.06.2023 )
Головна та/або хвостова фракції спиртових дистилятів передаються на утилізацію та/або знищення виключно суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. Утилізація та/або знищення головної та/або хвостової фракцій спиртових дистилятів здійснюється відповідно до законодавства про відходи.
( Статтю 12 доповнено частиною згідно із Законом № 3193-IX від 29.06.2023 )
Використання придбаних спиртових дистилятів для виробництва спиртних напоїв малими виробництвами дистилятів забороняється.
( Статтю 12 доповнено частиною згідно із Законом № 3193-IX від 29.06.2023 )( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2209-III від 11.01.2001, в редакції Закону № 3032-III від 07.02.2002 )
Стаття 13. Нормування втрат при виробництві спирту, алкогольних напоїв та пального
( Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 )
Норми виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, норми виробничих втрат спиртових дистилятів і норми втрат спирту під час виробництва алкогольних напоїв затверджуються Кабінетом Міністрів України.
( Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1685-III від 20.04.2000, № 3032-III від 07.02.2002, № 2628-VIII від 23.11.2018; в редакції Законів № 2284-IX від 31.05.2022, № 3193-IX від 29.06.2023 )
( Частина статті 13 в редакції Закону № 2284-IX від 31.05.2022 )
Норми втрат пального затверджуються Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 13 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 )
За понаднормативні втрати, не виправдані згідно з чинним законодавством, та незабезпечення виходу продукції суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) сплачують акцизний податок у розмірі, визначеному законом.
( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002 )
Розділ IV
ІМПОРТ, ЕКСПОРТ, ОПТОВА І РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ, СПИРТОВИМИ ДИСТИЛЯТАМИ, БІОЕТАНОЛОМ, АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ, ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ, РІДИНАМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТАХ, ПАЛЬНИМ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОГО
( Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законами № 3032-III від 07.02.2002, № 2628-VIII від 23.11.2018, № 465-IX від 16.01.2020, № 3193-IX від 29.06.2023 )
Стаття 14. Імпорт, експорт та торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами та біоетанолом
( Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23.11.2018, № 3193-IX від 29.06.2023 )
Експорт спирту етилового здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво такого спирту. Імпорт та оптова торгівля на території України спиртом етиловим здійснюються за наявності ліцензії на право оптової торгівлі таким спиртом. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України.
( Частина перша статті 14 в редакції Закону № 1685-III від 20.04.2000, із змінами, внесеними згідно із Законами № 3032-III від 07.02.2002, № 3502-IV від 23.02.2006, № 3232-VI від 19.04.2011; в редакції Законів № 2628-VIII від 23.11.2018, № 318-IX від 03.12.2019; із змінами, внесеними згідно із Законами № 465-IX від 16.01.2020, № 3193-IX від 29.06.2023 )
Спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами.
( Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010 )
Оптова торгівля біоетанолом на території України здійснюється суб’єктами господарювання - виробниками біоетанолу за наявності ліцензії на виробництво біоетанолу.
( Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом № 391-IX від 18.12.2019 )
Суб’єкт господарювання, який є одночасно виробником спирту етилового та алкогольних напоїв та отримав ліцензію на виробництво спирту етилового, ліцензії на виробництво алкогольних напоїв і ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями, має право реалізувати спирт власного виробництва для виробництва зазначених алкогольних напоїв на підставі ліцензії на виробництво спирту.
( Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом № 318-IX від 03.12.2019 )
Імпорт та експорт спирту коньячного здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного. Оптова торгівля спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) здійснюється суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва). Оптова торгівля спиртом коньячним власного виробництва (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) може здійснюватися суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі ліцензії на виробництво спирту коньячного та за умови реалізації його суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 1685-III від 20.04.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1389-VI від 21.05.2009; в редакції Закону № 3232-VI від 19.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1638-VII від 12.08.2014, № 1791-VIII від 20.12.2016, № 2245-VIII від 07.12.2017, № 2628-VIII від 23.11.2018, № 391-IX від 18.12.2019, № 3193-IX від 29.06.2023 )
Експорт та оптова торгівля спиртовими дистилятами власного виробництва здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво спиртових дистилятів, без отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю спиртовими дистилятами.
( Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3193-IX від 29.06.2023 )
Експорт та оптова торгівля спиртовими дистилятами (крім експорту та оптової торгівлі спиртовими дистилятами власного виробництва) здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на оптову торгівлю спиртовими дистилятами.
( Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3193-IX від 29.06.2023 )
Імпорт спиртових дистилятів здійснюється суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на оптову торгівлю спиртовими дистилятами або мають ліцензії на виробництво спиртових дистилятів, без отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю спиртовими дистилятами.
( Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3193-IX від 29.06.2023 )
Забороняються імпорт та придбання спиртових дистилятів малими виробництвами спиртових дистилятів.
( Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3193-IX від 29.06.2023 )
Оптовий продаж дистиляту виноградного спиртового і спирту-сирцю плодового здійснюється їх виробниками суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом № 318-IX від 03.12.2019; в редакції Закону № 3193-IX від 29.06.2023 )
Річний обсяг спирту етилового, що імпортується суб’єктом господарювання - виробником спирту етилового, не може перевищувати 10 відсотків річного обсягу спирту етилового, виробленого таким суб’єктом господарювання - виробником спирту етилового.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1389-VI від 21.05.2009, № 5463-VI від 16.10.2012, № 2245-VIII від 07.12.2017; в редакції Законів № 318-IX від 03.12.2019, № 3193-IX від 29.06.2023 )
Відпуск спирту етилового з акцизного складу (крім відпуску спирту етилового на експорт) здійснюється за умови сплати акцизного податку з спирту, що повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного податку податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою).
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 2189-IV від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5463-VI від 16.10.2012, № 1638-VII від 12.08.2014, № 440-IX від 14.01.2020, № 465-IX від 16.01.2020 )
Реалізація спирту етилового-сирцю здійснюється його виробниками (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензію на виробництво спирту етилового-сирцю, без отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю спиртом, виключно суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого, біоетанолу та/або на експорт.
( Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3193-IX від 29.06.2023 )
Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами у розмірі 500000 гривень. Ліцензії видаються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, безстроково, а плата за ліцензії зараховується до місцевих бюджетів.
( Частина статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1685-III від 20.04.2000, № 3032-III від 07.02.2002; в редакції Закону № 374-V від 17.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1389-VI від 21.05.2009, № 2457-VI від 08.07.2010, № 3232-VI від 19.04.2011, № 2628-VIII від 23.11.2018, № 1914-IX від 30.11.2021; в редакції Закону № 3193-IX від 29.06.2023 )
Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 2505-IV від 25.03.2005 )
Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 2505-IV від 25.03.2005 )
Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію на експорт за наявності ліцензії на виробництво спирту етилового.
( Частина статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3126-IV від 29.11.2005; в редакції Закону № 1389-VI від 21.05.2009; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23.11.2018, № 318-IX від 03.12.2019 )
Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим.
( Частина статті 14 в редакції Законів № 1389-VI від 21.05.2009, № 318-IX від 03.12.2019 )
Роздрібна торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами та біоетанолом забороняється.
( Частина статті 14 в редакції Закону № 2245-VIII від 07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018; в редакції Закону № 3193-IX від 29.06.2023 )
Забороняється сплата акцизного податку з спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають оплату такого акцизного податку коштами.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 1685-III від 20.04.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23.11.2018, № 3193-IX від 29.06.2023 )
При продажу (інших видах відчуження) спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу в межах бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань, покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити оплату суми акцизного податку, включеного до ціни продукції, а також податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких умовах.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 1685-III від 20.04.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23.11.2018, № 3193-IX від 29.06.2023 )
Імпорт та експорт виноградного дистиляту спиртового забороняється.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 )
Забороняються зберігання і транспортування біоетанолу без його денатурації від 1-10 відсотків бензину, а у разі використання біоетанолу на виготовлення етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) - без денатурації ЕТБЕ, вміст якого відповідає вимогам нормативних документів.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 318-IX від 03.12.2019 )
Вимоги до денатурації біоетанолу, який експортується, визначаються умовами укладених зовнішньоекономічних договорів.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 318-IX від 03.12.2019 )
Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, які видані державному або комунальному підприємству, переоформлюються на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих ліцензій.
( Статтю 14 доповнено частиною двадцятою згідно із Законом № 2468-IX від 28.07.2022 )( Стаття 14 в редакції Закону № 526/97-ВР від 11.09.97, із змінами, внесеними згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002 )
Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним та зберігання пального
( Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23.11.2018, № 465-IX від 16.01.2020 )( Щодо нової редакції частин тридцять четвертої - тридцять шостої статті 15 додатково див. Закон № 128-IX від 20.09.2019 )
Імпорт, експорт алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності без наявності ліцензії. Оптова торгівля на території України алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності за наявності ліцензії.
( Частина перша статті 15 в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 318-IX від 03.12.2019; в редакції Закону № 465-IX від 16.01.2020 )
Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, видаються за умови обов’язкової реєстрації об’єкта оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.
( Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021 )
Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:
суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;
тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт.
( Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2275-VI від 20.05.2010; в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010 )
Імпорт або придбання паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), може здійснюватися лише суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів. Такі товари (продукція) імпортуються або придбаваються суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) без права подальшої їх реалізації на митній території України.
( Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1638-VII від 12.08.2014 )
Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів.
( Частина статті 15 в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018 )
У разі зміни найменування суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство у заяві, яка подається до органу, що видає ліцензії, з доданим до неї документом про сплату чергового платежу за ліцензію, суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) зазначає про таку зміну його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство.