• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва

Верховна Рада України  | Закон від 29.06.2023 № 3193-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 29.06.2023
 • Номер: 3193-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 29.06.2023
 • Номер: 3193-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 14.1 статті 14:
підпункт 14.1.237 викласти в такій редакції:
"14.1.237. спирт етиловий - всі види ректифікованого спирту етилового, біоетанол, інші види спирту етилового, зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД";
доповнити підпунктом 14.1.237-1 такого змісту:
"14.1.237-1. спиртовий дистилят - спирт, отриманий шляхом дистиляції (перегонки) після спиртового бродіння сільськогосподарської продукції, який не має характеристик спирту етилового, зберігає аромат і смак використаної сировини та відповідає товарній позиції 2208 згідно з УКТ ЗЕД".
2. Абзац другий пункту 215.1 статті 215 викласти в такій редакції:
"спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння)".
3. У пункті 229.1 статті 229:
підпункт "ж" підпункту 229.1.1 викласти в такій редакції:
"ж) спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва біоетанолу";
підпункт 229.1.5 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) виробником біоетанолу, який використовує для виробництва біоетанолу спирт етиловий-сирець".
4. У тексті Кодексу слова "Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" замінити словами "Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
у назві слова "коньячного і плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
в абзаці першому преамбули слова "коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим" замінити словами "спиртовими дистилятами";
у частині першій:
абзац третій виключити;
абзаци четвертий, п’ятий, шістнадцятий і дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"спирт коньячний - спиртовий дистилят, отриманий шляхом переробки виноматеріалів виноградних за коньячною технологією для виробництва коньяку України та інших алкогольних напоїв;
спирт плодовий - спиртовий дистилят, отриманий шляхом дистиляції до міцності не більше 86 % об. продукту спиртового бродіння м’ясистих фруктів, у тому числі бананів, або сусла з таких фруктів, ягід чи овочів, з кісточками або без кісточок, із збереженням у дистиляті аромату та смаку, похідних від дистильованої сировини, вміст летких речовин у якому становить 2 грами і більше на 1 літр спирту при 100 % об., вміст синильної кислоти - не більше 0,07 грама на 1 літр спирту при 100 % об. (для спиртного напою з кісточкових фруктів), максимальний вміст метанолу - 10 грамів на 1 літр спирту при 100 % об.";
"незаконний обіг спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання";
"незаконне виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального без наявності ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності";
абзац двадцять перший після слова "спирту" доповнити словами "етилового, біоетанолу та спиртових дистилятів";
в абзаці тридцять другому слова "та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим" замінити словами "та/або оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами";
в абзацах тридцять шостому і тридцять сьомому слова "оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим" замінити словами "та/або оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами";
абзаци тридцять восьмий і тридцять дев’ятий викласти в такій редакції:
"спирт етиловий неденатурований - спирт етиловий ректифікований без денатуруючих добавок, з вмістом спирту 80 % об. і більше, отриманий шляхом фракційної перегонки спирту етилового-сирцю або брагоректифікацією дозрілої бражки;
спирт етиловий денатурований - спирт етиловий ректифікований та інші види спирту етилового будь-якої міцності, змішані з іншими речовинами (денатуруючими добавками), які роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цілей. Перелік денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, призначеного для використання на митній території України, затверджується Кабінетом Міністрів України. Денатуруючі добавки для денатурації спирту етилового, призначеного для використання поза межами митної території України, визначаються умовами відповідної угоди на експорт";
абзац сороковий виключити;
після абзацу сорокового доповнити новим абзацом такого змісту:
"спирт етиловий-сирець - спирт, отриманий шляхом брагоректифікації дозрілої бражки з крохмалевмісної або цукровмісної сільськогосподарської продукції, який є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого або біоетанолу".
У зв’язку з цим абзаци сорок перший - сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами сорок другим - сімдесят п’ятим;
абзаци сорок четвертий і сорок п’ятий викласти в такій редакції:
"головна фракція спиртового дистиляту - перша відокремлена частина дистиляту, отриманого шляхом перегонки (дистиляції) після спиртового бродіння сільськогосподарської продукції;
хвостова фракція спиртового дистиляту - остання відокремлена частина дистиляту, отриманого шляхом перегонки (дистиляції) після спиртового бродіння сільськогосподарської продукції";
доповнити новими абзацами такого змісту:
"винний дистилят - спиртовий дистилят, отриманий шляхом дистиляції (перегонки) виноградного вина (з вмістом летких кислот не більше 2 грами на 1 літр у перерахунку на оцтову кислоту) або вина кріпленого для дистиляції чи шляхом повторної дистиляції отриманого дистиляту, з фактичною міцністю не більше 86 % об., вмістом летких речовин, що походять виключно від дистиляції використаної сировини, 1,25 грама і більше на 1 літр спирту при 100 % об., максимальним вмістом метанолу 2 грами на 1 літр спирту при 100 % об.;
пивний дистилят - спиртовий дистилят, отриманий шляхом прямої дистиляції за нормального тиску свіжого пива до міцності не більше 86 % об., при цьому дистилят повинен мати органолептичні характеристики, похідні від пива;
спиртовий дистилят - спирт, отриманий шляхом дистиляції (перегонки) після спиртового бродіння сільськогосподарської продукції, який не має характеристик спирту етилового, зберігає аромат і смак використаної сировини та відповідає товарній позиції 2208 згідно з УКТ ЗЕД.
До спиртових дистилятів відносяться спирт коньячний, спирт плодовий, дистилят виноградний спиртовий, спирт-сирець плодовий, зерновий, винний, пивний дистиляти та інші спиртові дистиляти, передбачені законодавством;
коньячна технологія - процес виробництва коньяків України та алкогольних напоїв за коньячною технологією із спирту коньячного, отриманого шляхом дистиляції виноматеріалів коньячних на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням з подальшою витримкою у дубовій тарі або емальованих чи нержавіючих ємностях з дубовою клепкою;
малі виробництва дистилятів - суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють виробництво спиртових дистилятів на обладнанні, виробничі потужності якого не перевищують 20000 декалітрів у перерахунку на 100-відсотковий спирт за календарний рік, та спиртних напоїв із використанням спиртових дистилятів виключно власного виробництва (не придбаних), з подальшим їх розливом у споживчу тару та реалізацією, об’єм реалізації яких не перевищує 10000 декалітрів за календарний рік. Матеріально-технічна база малих виробництв дистилятів має відповідати вимогам, встановленим статтею 2-3 цього Закону. Малі виробництва дистилятів не можуть бути пов’язаними особами у значенні, наведеному у підпункті 14.1.159 підпункту 14.1 пункту 1 статті 14 Податкового кодексу України, з іншими виробниками дистилятів, про що зазначається в заяві про видачу ліцензії";
назву розділу II викласти в такій редакції:
"Розділ II
РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, СПИРТОВИХ ДИСТИЛЯТІВ, БІОЕТАНОЛУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ І ПАЛЬНОГО";
у назві слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
частини першу і п’яту викласти в такій редакції:
"Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спиртових дистилятів, біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію на виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу";
"Виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового, що відповідає товарній підкатегорії 2207 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД (спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 % об. або більше), та спиртових дистилятів, що відповідають товарній позиції 2208 згідно з УКТ ЗЕД, які одержані виключно із сільськогосподарської продукції та мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України";
у частині шостій:
у першому реченні слова "і плодового, зернового дистиляту" виключити;
у другому реченні слова "і плодового" виключити;
перше речення частини десятої викласти в такій редакції: "Виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання";
у частині двадцятій слова "спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового" виключити;
частину двадцять другу виключити;
після частини двадцять другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Малі виробництва дистилятів здійснюють виробництво та розлив у споживчу тару спиртних напоїв виключно власного виробництва (не придбаних)".
У зв’язку з цим частини двадцять третю і двадцять четверту вважати відповідно частинами двадцять четвертою і двадцять п’ятою;
доповнити статтею 2-3 такого змісту:
"Стаття 2-3. Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів
Матеріально-технічна база малого виробництва дистилятів включає:
відокремлені нежитлові приміщення (цехи, підвали, ангари), призначені для здійснення господарської діяльності, що належать та/або знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України;
власну або залучену на договірних засадах акредитовану відповідно до законодавства лабораторію для проведення робіт з перевірки якості та безпечності спиртових дистилятів та спиртних напоїв;
обладнання для виробництва спиртових дистилятів, виробництва та розливу у споживчу тару спиртних напоїв, а саме для забезпечення:
приймання, вимірювання, зберігання сировини;
підготовки, подрібнення та/або пресування сировини;
мацерації сировини (за необхідності);
отримання сусла та підготовки його до бродіння;
спиртового бродіння сусла;
зберігання виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, медових (за необхідності);
перегонки (дистиляції) спиртової бражки та/або ректифікації;
купажування, коригування спиртних напоїв (за необхідності);
зберігання або витримки спиртових дистилятів та/або спиртних напоїв;
розливу спиртних напоїв у споживчу тару;
санітарної обробки технологічного обладнання та інвентарю згідно з вимогами законодавства.
Переробку плодів, ягід, винограду, зерна та солоду, виготовлення та зберігання виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, медових, виготовлення спиртової бражки проводять з використанням типового технологічного обладнання і ємностей, виготовлених із матеріалів, призначених для контакту з харчовими продуктами, відповідно до вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів визначаються цим Законом.
Декларація відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
Форма декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України";
у назві слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
у частині першій:
у першому реченні слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
у третьому реченні слова "і плодовим та зерновим дистилятом" виключити;
частину третю викласти в такій редакції:
"Ліцензії на виробництво спирту етилового та біоетанолу видаються суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - юридичним особам, а на виробництво спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - усім суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва)";
абзац сьомий частини дев’ятої після слів "малих виробництв виноробної продукції" доповнити словами "та малих виробництв дистилятів";
у частинах сімнадцятій і двадцятій слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
у частині двадцять четвертій:
абзац восьмий доповнити словами "та малих виробництв дистилятів";
абзац дев’ятий виключити;
в абзаці чотирнадцятому слова "коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим" замінити словами "спиртовими дистилятами";
доповнити абзацами такого змісту:
"рішення суду про встановлення факту виробництва малим виробництвом дистилятів спиртних напоїв з використанням придбаних спиртових дистилятів та/або розливу у споживчу тару чи реалізацію придбаних спиртних напоїв;
рішення суду про встановлення факту реалізації малим виробництвом дистилятів спиртних напоїв в обсягах, що перевищують об’єм реалізації продукції, зазначений у статті 1 цього Закону";
частину тридцять четверту викласти в такій редакції:
"На виробництво спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого, спирту етилового-сирцю, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності, а в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються коди 2103 90 30 00, 2106 90, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції, що вироблятиметься. У ліцензії також зазначаються адреси місць провадження діяльності";
у назві слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
частину першу викласти в такій редакції:
"Встановити річну плату за ліцензії на виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального для суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) первинного виноробства в розмірі 780 гривень";
у назві слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
частину першу викласти в такій редакції:
"Виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв на давальницьких умовах забороняється, крім виробництва спирту етилового, біоетанолу та спиртових дистилятів з давальницької сировини нерезидентами, за умови повного вивезення готової продукції за межі митної території України";
у частині другій слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
у назві слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
у частині сьомій слова "коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів, біоетанолу";
частини першу і другу викласти в такій редакції:
"Пальне підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері документом про відповідність, передбаченим законодавством.
Відповідність пального підтверджується наявністю у його виробника або імпортера документа про відповідність, передбаченого законодавством";
частини третю - п’яту виключити;
у назві слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
перше речення частини першої викласти в такій редакції: "Виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового, що відповідає товарній підкатегорії 2207 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД, та спиртових дистилятів, що відповідають товарній позиції 2208 згідно з УКТ ЗЕД, які одержані виключно із сільськогосподарської продукції та мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України";
частину четверту викласти в такій редакції:
"Головна та/або хвостова фракції спиртових дистилятів (відходи перегонки) за вибором виробника спиртових дистилятів направляються на дистиляцію та/або ректифікацію, та/або утилізацію, та/або знищення. Виробники спиртових дистилятів ведуть окремий облік поводження з головною та/або хвостовою фракціями спиртових дистилятів";
доповнити частинами такого змісту:
"Головна та/або хвостова фракції спиртових дистилятів передаються на утилізацію та/або знищення виключно суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. Утилізація та/або знищення головної та/або хвостової фракцій спиртових дистилятів здійснюється відповідно до законодавства про відходи.
Використання придбаних спиртових дистилятів для виробництва спиртних напоїв малими виробництвами дистилятів забороняється";
частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
"Норми виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, норми виробничих втрат спиртових дистилятів і норми втрат спирту під час виробництва алкогольних напоїв затверджуються Кабінетом Міністрів України";
у назві розділу IV слова "коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим" замінити словами "спиртовими дистилятами";
у назві слова "коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим" замінити словами "спиртовими дистилятами";
у частині першій слова "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий" в усіх відмінках виключити;
перше і друге речення частини п’ятої викласти в такій редакції: "Імпорт та експорт спирту коньячного здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного. Оптова торгівля спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) здійснюється суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією";
після частини п’ятої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
"Експорт та оптова торгівля спиртовими дистилятами власного виробництва здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво спиртових дистилятів, без отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю спиртовими дистилятами.
Експорт та оптова торгівля спиртовими дистилятами (крім експорту та оптової торгівлі спиртовими дистилятами власного виробництва) здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на оптову торгівлю спиртовими дистилятами.
Імпорт спиртових дистилятів здійснюється суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на оптову торгівлю спиртовими дистилятами або мають ліцензії на виробництво спиртових дистилятів, без отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю спиртовими дистилятами.
Забороняються імпорт та придбання спиртових дистилятів малими виробництвами спиртових дистилятів".
У зв’язку з цим частини шосту - двадцяту вважати відповідно частинами десятою - двадцять четвертою;
частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:
"Оптовий продаж дистиляту виноградного спиртового і спирту-сирцю плодового здійснюється їх виробниками суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового.
Річний обсяг спирту етилового, що імпортується суб’єктом господарювання - виробником спирту етилового, не може перевищувати 10 відсотків річного обсягу спирту етилового, виробленого таким суб’єктом господарювання - виробником спирту етилового";
після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
"Реалізація спирту етилового-сирцю здійснюється його виробниками (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензію на виробництво спирту етилового-сирцю, без отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю спиртом, виключно суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого, біоетанолу та/або на експорт".
У зв’язку з цим частини тринадцяту - двадцять четверту вважати відповідно частинами чотирнадцятою - двадцять п’ятою;
частини чотирнадцяту і дев’ятнадцяту викласти в такій редакції:
"Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами у розмірі 500000 гривень. Ліцензії видаються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, безстроково, а плата за ліцензії зараховується до місцевих бюджетів";
"Роздрібна торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами та біоетанолом забороняється";
у частинах двадцятій і двадцять першій слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового" замінити словами "спиртових дистилятів, біоетанолу";
абзац шостий частини сьомої викласти в такій редакції:
"виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік та алкогольними напоями для малих виробництв дистилятів - 30000 гривень, обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу";
абзаци дванадцятий і чотирнадцятий частини п’ятдесят другої викласти в такій редакції:
"акта про встановлення факту відсутності суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) за місцем провадження діяльності, яка підлягає ліцензуванню. До такого акта долучається мультимедійна інформація щодо фіксації зазначеного факту технічними приладами та/або технічними засобами, що здійснюють або мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи звукозапису, та/або засобами фото-, кінозйомки, відеозапису чи звукозапису";
"акта, що засвідчує факт відмови суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) та/або його посадових (службових) осіб без законних підстав у допуску уповноважених представників контролюючого органу до проведення перевірки, складеного відповідно до вимог пункту 81.2 статті 81 Податкового кодексу України. До такого акта долучається мультимедійна інформація щодо фіксації зазначеного факту технічними приладами та/або технічними засобами, що здійснюють або мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи звукозапису, та/або засобами фото-, кінозйомки, відеозапису чи звукозапису";
доповнити частиною такого змісту:
"Малі виробництва дистилятів мають право здійснювати реалізацію спиртних напоїв, вироблених із спиртових дистилятів власного виробництва, в об’ємі, що не перевищує 10000 декалітрів за календарний рік, на підставі ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, а роздрібну торгівлю - на підставі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями";
у назві слова "коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим" замінити словами "спиртовими дистилятами";
частину першу після слів "до малих виробництв виноробної продукції" доповнити словами "та малих виробництв дистилятів";
частину третю викласти в такій редакції:
"Суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця, до 10 числа наступного місяця, звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом. У разі якщо в місяці, наступному за звітним місяцем, суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) самостійно виявив помилки у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов’язаний подати уточнений звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем. У такому разі штраф, встановлений абзацом двадцять другим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовується";
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Малі виробництва дистилятів, які мають ліцензію на виробництво спиртових дистилятів, ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та/або ліцензію на оптову та/або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі експорту) алкогольних напоїв за формою, встановленою цим органом. У разі якщо у кварталі, наступному за звітним кварталом, мале виробництво дистилятів самостійно виявило помилки у поданому ним квартальному звіті, воно зобов’язане подати уточнений звіт до кінця такого кварталу. У такому разі штраф, встановлений абзацом двадцять третім частини другої статті 17 цього Закону, не застосовується".
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
перше речення частини п’ятої після слів "на виробництво спирту" доповнити словами "етилового, спиртових дистилятів";
у частині першій слова "коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим" замінити словами "спиртовими дистилятами";
у частині другій:
в абзаці четвертому слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів";
в абзаці п’ятому слова "етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового" замінити словами і цифрами "спирту етилового, який відповідає товарній підкатегорії 2207 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД, та спиртових дистилятів, які відповідають товарній позиції 2208 згідно з УКТ ЗЕД, одержаних із сільськогосподарської продукції";
в абзаці сьомому слова "коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим" замінити словами "спиртовими дистилятами";
в абзаці двадцять третьому слова "спирту, алкогольних напоїв" замінити словами "спирту, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв";
після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) алкогольних напоїв, вироблених малими виробництвами дистилятів, до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, - у розмірі 1020 гривень".
У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - двадцять восьмим;
доповнити абзацом такого змісту:
"реалізації спиртних напоїв малими виробництвами дистилятів в об’ємі, що перевищує 10000 декалітрів за календарний рік, - 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 17000 гривень";
у частині четвертій слова "коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим" замінити словами "спиртовими дистилятами";
у частині сьомій слова "ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту" замінити словами "спиртових дистилятів";
у частині восьмій слова "коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового" замінити словами "спиртових дистилятів, біоетанолу";
у частині двадцять сьомій слова "ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового" замінити словами "спиртових дистилятів";
у частині двадцять восьмій слова "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового" виключити;
абзац другий частини тридцять восьмої після слів "обігу спирту" доповнити словами "етилового, спиртових дистилятів";
доповнити частиною такого змісту:
"За рішенням суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва) вимоги до категорій спиртних напоїв, визначені Законом України "Про географічні зазначення спиртних напоїв", можуть застосовуватися з дня набрання чинності змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва";
у тексті Закону слова "Єдиний реєстр ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах" в усіх відмінках замінити словами "Єдиний реєстр ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах" у відповідному відмінку;
2) у Законі України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419 із наступними змінами):
частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
"Термін "спирт етиловий" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";
частину першу викласти в такій редакції:
"Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, правилами виробництва виноробної продукції, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві, дозволені для використання нормативно-правовими актами";
частину одинадцяту виключити;
частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:
"Виробники виноробної продукції мають право встановлювати власні гарантійні терміни зберігання окремих найменувань вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують мінімальні гарантійні терміни, встановлені технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами, з обов’язковою відповідальністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі найменування продукції";
3) у тексті Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565 із наступними змінами) слова "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" замінити словами "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";
4) у Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
пункт 3 частини другої статті 2 викласти в такій редакції:
"3) виробництво і торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, що здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";
пункт 7 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
"7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";
5) в абзаці першому підпункту 1 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 7, ст. 41 із наступними змінами) слова "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" замінити словами "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами)";
абзац одинадцятий підпункту 2 доповнити словами "(для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України)";
у розділі VII "Прикінцеві та перехідні положення":
пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"абзаців другого - чотирнадцятого та шістнадцятого підпункту 2 пункту 4 цього розділу, які вводяться в дію з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
у пункті 3 слова "до введення в дію цього Закону" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2026 року";
абзац п’ятнадцятий підпункту 2 пункту 4 виключити;
у тексті Закону слова "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" замінити словами "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 червня 2023 року
№ 3193-IX