• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави

Верховна Рада України  | Закон від 28.07.2022 № 2468-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 28.07.2022
 • Номер: 2468-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 28.07.2022
 • Номер: 2468-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину п’ятнадцяту статті 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) викласти в такій редакції:
"Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб’єкту господарювання, який приватизував державне підприємство відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" та/або Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, наданих зазначеному підприємству, на ім’я суб’єкта господарювання, який його приватизував, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення аукціону".
2. У статті 49 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
1) частину п’ятнадцяту доповнити словами "приватизація єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства без зміни характеристик спеціального водокористування, визначених у раніше виданому дозволі";
2) доповнити частиною двадцять третьою такого змісту:
"Видача дозволу на спеціальне водокористування суб’єкту господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства, здійснюється шляхом переоформлення раніше виданого дозволу на строк його дії".
3. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами):
1) пункт 8-1 частини першої статті 49 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Внесення до Єдиного реєстру боржників державного або комунального підприємства не є підставою для відмови у посвідченні договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства";
2) статтю 55 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, відсутність згоди кредитора на продаж державного або комунального майна, що перебуває в заставі (іпотеці), не є підставою для відмови в нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу, що укладається у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно. При цьому згода кредитора на укладення такого договору не вимагається".
У зв’язку з цим частини четверту - тринадцяту вважати відповідно частинами п’ятою - чотирнадцятою;
3) доповнити розділом V "Прикінцеві положення" такого змісту:
"Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Установити, що тимчасово, на період приватизації об’єктів спиртової та лікеро-горілчаної галузі в рамках Програми реформування та розвитку спиртової галузі, наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", а також відсутність згоди кредитора на продаж такого майна, якщо воно перебуває в заставі (іпотеці), не є підставою для відмови в нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу такого майна, який укладається у процесі приватизації".
4. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
1) статтю 2 доповнити частиною двадцять четвертою такого змісту:
"Приватизація єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, місця зберігання спирту якого внесені до Єдиного реєстру, є підставою для внесення відповідних змін до Єдиного реєстру. Податковий орган за заявою суб’єкта господарювання, який приватизував відповідний єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства, протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви видає переоформлену довідку про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру";
2) статтю 3 доповнити частиною тридцять п’ятою такого змісту:
"Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, які видані державному або комунальному підприємству, переоформлюються на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих ліцензій";
3) статтю 8 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
"Атестат виробництва, виданий державному або комунальному підприємству, переоформлюється на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії виданого атестата";
4) статтю 14 доповнити частиною двадцятою такого змісту:
"Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, які видані державному або комунальному підприємству, переоформлюються на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих ліцензій";
5) статтю 15 доповнити частиною такого змісту:
"Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, які видані державному або комунальному підприємству, переоформлюються на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих ліцензій".
5. Статтю 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 23, ст. 873; 2016 р., № 34, ст. 592) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
"Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єкту господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства, здійснюється шляхом переоформлення раніше виданого дозволу на строк його дії".
6. Статтю 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10 із наступними змінами) доповнити частиною двадцять третьою такого змісту:
"Видача дозволу особі, яка приватизувала єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства, здійснюється шляхом переоформлення раніше виданого дозволу на строк його дії".
7. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134):
1) статтю 9 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Відчуження предмета іпотеки у разі продажу у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, його структурного підрозділу, до складу якого входить такий предмет іпотеки, здійснюється без згоди іпотекодержателя".
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
2) частину третю статті 12 доповнити словами "крім договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно";
3) третє речення частини першої статті 14 замінити двома новими реченнями такого змісту: "Продаж предмета іпотеки, що є об’єктом права державної чи комунальної власності, здійснюється з урахуванням Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна". Продаж шляхом приватизації єдиних майнових комплексів державних і комунальних підприємств, до складу яких входять об’єкти права державної та комунальної власності, що є предметом іпотеки, здійснюється без згоди іпотекодержателя".
8. Статтю 18 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Установити, що керівником (виконуючим обов’язки керівника) державного унітарного підприємства (крім підприємств, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, або до переліку об’єктів великої приватизації державної власності), щодо якого прийнято рішення про приватизацію, може бути призначена особа за сумісництвом, якщо таке сумісництво не заборонено спеціальним законом для окремих категорій осіб. Особа може бути керівником за сумісництвом одночасно не більш як на п’яти державних унітарних підприємствах, якщо одночасно виконуються такі умови:
1) балансова вартість майна жодного з підприємств не перевищує 100 мільйонів гривень;
2) дохід жодного з підприємств згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік не перевищує 12 мільйонів гривень або підприємством не подано фінансову звітність за останній звітний рік".
9. Статтю 8 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89 із наступними змінами) доповнити частиною десятою такого змісту:
"Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, які видані державному або комунальному підприємству, переоформлюються на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих ліцензій".
10. У статті 4 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 15, ст. 99):
частину першу доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті";
частину другу доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Примусове відчуження майна, приватизованого у період дії воєнного стану, допускається виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті".
11. У Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024; 2017 р., № 31, ст. 343, № 25, ст. 289; 2018 р., № 10, ст. 53):
1) статтю 23 доповнити частиною двадцять другою такого змісту:
"22. У разі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства - оператора ринку, на потужності якого раніше видано експлуатаційний дозвіл, такий дозвіл переоформлюється на суб’єкта господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, якщо він має намір провадити діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження";
2) частину другу статті 25 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Приватизація єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства - оператора ринку, потужності якого були попередньо зареєстровані, є підставою для внесення змін до реєстру, за умови збереження діяльності з виробництва та/або обігу харчових продуктів тваринного походження. Компетентний орган за заявою суб’єкта господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, вносить зміни до реєстру протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви, про що письмово повідомляє заявника".
12. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9 із наступними змінами):
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Подання заяви та документів у сфері державної реєстрації прав";
абзаци перший і другий частини першої викласти в такій редакції:
"1. Заява на проведення реєстраційних дій подається заявником у паперовій формі, а у випадках, передбачених законодавством, - в електронній формі разом з оригіналами документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, чи їх копіями, засвідченими державними органами, органами місцевого самоврядування (якщо оригінали таких документів відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування).
Реєстраційні дії за заявою, у якій зазначено відомості про документи, необхідні для проведення таких дій, або за заявою, до якої додано копії відповідних документів, засвідчені підписом заявника, проводяться з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг";
у частині п’ятій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"З документів, поданих заявником для проведення реєстраційних дій у паперовій формі, виготовляються електронні копії шляхом сканування, які долучаються до заяви, зареєстрованої у Державному реєстрі прав, та до реєстраційної справи в електронній формі";
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Якщо у заяві відповідно до Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" зазначено відомості про документи, необхідні для проведення реєстраційних дій, або до заяви додано копії відповідних документів, засвідчені підписом заявника, державний реєстратор вчиняє дії, передбачені зазначеним Законом, з долученням електронних копій відповідних документів до заяви, зареєстрованої у Державному реєстрі прав, та до реєстраційної справи в електронній формі".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
частину третю доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) звернення заявника із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, яке було придбане у процесі приватизації у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, яке на момент проведення такої реєстрації внесено до Єдиного реєстру боржників";
частину четверту доповнити пунктами 15 і 16 такого змісту:
"15) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке було придбане у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства на підставі договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації;
16) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке входить до складу єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, щодо якого прийнято рішення про приватизацію";
3) розділ V доповнити статтею 31-8 такого змісту:
"Стаття 31-8. Особливості державної реєстрації права власності на новостворені об’єкти нерухомого майна, розміщені на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), на підставі копій документів, необхідних для такої реєстрації
1. Державна реєстрація права власності на новостворені об’єкти нерухомого майна, розміщені на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також прилеглих до неї територій, що проводиться з урахуванням вимог Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" на підставі копій документів, необхідних для такої реєстрації, засвідчених підписом заявника - особи, що здійснювала будівництво такого об’єкта, здійснюється без виконання вимоги абзацу другого частини другої статті 5 Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг".
2. Державна реєстрація права власності на новостворені об’єкти нерухомого майна у порядку, передбаченому цією статтею, може бути проведена виключно за наявності у відповідного заявника речового права на земельну ділянку під таким об’єктом";
4) доповнити розділом VIII "Прикінцеві та перехідні положення" такого змісту:
"Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Установити, що тимчасово, на період приватизації об’єктів спиртової та лікеро-горілчаної галузі відповідно до Програми реформування та розвитку спиртової галузі, наявність зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" (далі - ДП "Укрспирт"), крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, внесення ДП "Укрспирт" до Єдиного реєстру боржників не є підставою для відмови в державній реєстрації прав на таке майно, якщо воно було придбане на підставі договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації".
13. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):
1) частину четверту статті 9 доповнити словами "крім випадків продажу у процесі приватизації майна, яке входить до складу єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, внесеного до Єдиного реєстру боржників";
2) частину п’яту статті 15 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Після переходу в процесі приватизації права власності на єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну такого державного або комунального підприємства як сторони виконавчого провадження покупцем відповідного єдиного майнового комплексу";
3) у частині першій статті 34:
у пункті 12 слова "державних підприємств або пакетів акцій (часток) господарських товариств" замінити словами та цифрами "єдиного майнового комплексу боржника - державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу боржника - господарського товариства";
доповнити пунктом 12-1 такого змісту:
"12-1) відкриття виконавчого провадження після завершення приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу господарського товариства, якщо виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, стосується зобов’язань боржника - державного або комунального підприємства, господарського товариства, які виникли до завершення приватизації єдиного майнового комплексу такого державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу господарського товариства";
4) статтю 35 після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"7. У випадку, передбаченому пунктом 12 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до закінчення однорічного строку з дня завершення приватизації або до припинення приватизації відповідного об’єкта приватизації.
8. У випадку, передбаченому пунктом 12-1 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до закінчення однорічного строку з дня завершення приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства або пакета акцій (часток) боржника відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".
У зв’язку з цим частини сьому - десяту вважати відповідно частинами дев’ятою - дванадцятою;
5) частину другу статті 56 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"Наявність накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, не перешкоджає продажу шляхом приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно";
6) у розділі XIII "Прикінцеві та перехідні положення":
доповнити пунктом 1-3 такого змісту:
"1-3. Установити, що тимчасово, на період приватизації об’єктів спиртової та лікеро-горілчаної галузі відповідно до Програми реформування та розвитку спиртової галузі, наявність накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" (далі - ДП "Укрспирт"), крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, не перешкоджає продажу шляхом приватизації такого майна, якщо воно було придбане на підставі договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації, та положення частини четвертої статті 9 цього Закону щодо підстав для визнання правочину недійсним не застосовуються у разі укладення у процесі приватизації договору купівлі-продажу майна ДП "Укрспирт";
абзац п’ятнадцятий пункту 10-2 викласти в такій редакції:
"Забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також прилеглих до неї територій";
доповнити пунктом 10-3 такого змісту:
"10-3. Тимчасово, на період до припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні:
1) зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти), боржником за якими є акціонерне товариство "Українська залізниця";
2) підлягають зняттю арешти, накладені до набрання чинності цим Законом на кошти та майно акціонерного товариства "Українська залізниця" у виконавчих провадженнях".
14. У Законі України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
пункт 8 виключити;
у пункті 10 слова "що становить визначену у відсотках частину стартової ціни об’єкта приватизації" виключити;
у пункті 15 слова "документи та відомості, необхідні та достатні для отримання дозволу на концентрацію" та "за пропозицією радника (у разі його залучення)" виключити;
доповнити пунктом 23-1 такого змісту:
"23-1) пул - об’єкт приватизації, який сформовано із кількох об’єктів приватизації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови що підприємства та/або господарські товариства, єдині майнові комплекси або акції (частки) яких є об’єктами приватизації, здійснюють економічну діяльність в одній або суміжних галузях";
пункт 24 виключити;
у пункті 25 слова "об’єкта великої приватизації на відповідний поточний рахунок органів приватизації, а потенційним покупцем об’єкта малої приватизації" виключити;
у пункті 6 частини другої слова "інші об’єкти" замінити словами "пули та інші об’єкти";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. До об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі) та пули, вартість активів яких (для пулу - загальна вартість активів об’єктів приватизації, з яких сформовано пул) згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень";
3) у частині другій статті 7:
абзац тринадцятий виключити;
в абзаці п’ятнадцятому слова "об’єкт приватизації" замінити словами "об’єкти малої приватизації";
після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"укладають з операторами електронних майданчиків договори про конфіденційність інформації про об’єкт великої приватизації".
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять третім;
4) пункт 13 частини другої статті 8 виключити;
5) у частині першій статті 10:
в абзаці третьому слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити;
в абзаці шостому слова "та у випадках, передбачених цим Законом, інформації про вивчення попиту для визначення стартової ціни" виключити;
у частині п’ятій слова і цифру "подають щороку до 1 жовтня" замінити словами "зобов’язані подавати щокварталу до першого числа місяця, з якого починається квартал", а слова "на наступний рік" виключити;
у частині десятій:
в абзаці першому:
у першому реченні слова і цифри "щороку до 15 січня поточного року", "на відповідний рік, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити, а після слів "Фонду державного майна України" доповнити словами "протягом п’яти календарних днів з дня їх затвердження";
у другому реченні слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити, а після слів "Фонду державного майна України" доповнити словами і цифрами "протягом 10 календарних днів з дня прийняття такого рішення";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі якщо об’єкт приватизації не продано протягом року з дня включення до відповідного переліку, такий об’єкт не потребує повторного включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації";
в абзаці другому частини першої слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити;
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Органи приватизації припиняють приватизацію об’єкта приватизації у таких випадках:
включення об’єкта приватизації до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
виключення за рішенням Кабінету Міністрів України об’єкта великої приватизації з переліку об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації;
ухвалення представницьким органом місцевого самоврядування рішення про скасування попереднього рішення про приватизацію відповідного об’єкта комунальної власності;
прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення приватизації об’єкта малої приватизації державної власності;
якщо об’єкт малої приватизації, крім єдиного майнового комплексу або пакета акцій (часток) господарського товариства, не продано в порядку, передбаченому частинами восьмою - одинадцятою статті 15 цього Закону";
8) абзац шостий пункту 1 частини першої статті 13 виключити;
у частині другій:
в абзаці п’ятому пункту 1 слова "підтверджена аудитором" виключити;
у пункті 4 слова "сплачується на відповідний поточний рахунок органів приватизації" замінити словами "а також реєстраційний внесок сплачуються на рахунок, визначений частиною одинадцятою цієї статті";
частину третю виключити;
у частині четвертій слова "потенційними покупцями" замінити словами "переможцем аукціону";
частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
"5. Орган приватизації після закінчення електронного аукціону з продажу об’єкта великої приватизації має право витребувати від переможця аукціону інші документи і відомості, але лише ті, які потрібні для з’ясування його особи і суті діяльності.
6. Орган приватизації не затверджує протокол про результати електронного аукціону з продажу об’єкта великої приватизації, не укладає договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи застосування процедури викупу, якщо переможець електронного аукціону:
не відповідає вимогам статті 8 цього Закону;
не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом;
подав неправдиві відомості про себе;
відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом, або є кінцевим бенефіціаром потенційного покупця, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом;
не сплатив ціну продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом, щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом;
є пов’язаною особою з іншим потенційним покупцем, який брав участь в аукціоні.
Не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову в затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору купівлі-продажу формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви на участь у приватизації об’єкта великої приватизації або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви або документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.
Рішення про відмову в затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору купівлі-продажу має містити підстави для його прийняття";
у пункті 4 частини сьомої:
в абзаці першому цифри і слово "10 відсотків" замінити цифрами і словом "20 відсотків";
доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
"Для об’єкта малої приватизації, два аукціони з продажу якого визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 цього Закону, розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:
50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;
30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення";
у частині дев’ятій:
після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом;
не сплатив ціну продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом, щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;
в абзаці восьмому слова "вичерпний перелік підстав" замінити словом "підстави";
частину десяту викласти в такій редакції:
"10. Після закінчення електронного аукціону організатор аукціону з продажу об’єкта приватизації перевіряє заяву на участь у приватизації об’єкта приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону і в разі невідповідності доданих до заяви документів приймає рішення відповідно до частини шостої, дев’ятої цієї статті:
протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем формування в електронній торговій системі протоколу про результати електронного аукціону, - у разі продажу об’єкта малої приватизації;
протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування в електронній торговій системі протоколу про результати електронного аукціону, - у разі продажу об’єкта великої приватизації";
абзац перший частини одинадцятої викласти в такій редакції:
"11. Для участі в аукціоні гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації";
абзац перший частини тринадцятої викласти в такій редакції:
"13. Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених (кредитних) коштів переможець аукціону повинен також подати інформацію про відповідного кредитора та документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 цього Закону";
частину першу доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
"Органи приватизації під час підготовки об’єкта малої приватизації до приватизації можуть залучати суб’єктів господарювання для:
виготовлення технічної документації, реєстрації речових прав на нерухоме майно та проведення інвентаризації майна державних підприємств, що приватизуються;
проведення екологічного аудиту у випадках, визначених законодавством";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Відомості про учасників аукціону та відомості про потенційних покупців відносяться до конфіденційної інформації та не підлягають розголошенню до завершення аукціону";
в абзаці сьомому частини четвертої цифри "10" замінити словом "п’ять", а слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити;
у частині п’ятій цифри "35" замінити цифрами "25";
у частині шостій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Протокол про результати електронного аукціону підписується шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, крім випадків, якщо на підписанні протоколу в письмовій формі наполягає переможець електронного аукціону".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
абзац третій викласти в такій редакції:
"У випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 14 цього Закону, або у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, або у разі несплати ним ціни продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом, що підтверджується відповідним актом, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону";
абзац четвертий після слів "договору купівлі-продажу" доповнити словами "або не сплатив ціну продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом";
абзаци другий і третій частини сьомої викласти в такій редакції:
"У випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 14 цього Закону, або у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, або у разі несплати ним ціни продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом, гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету.
Переможцю аукціону гарантійний внесок, за вирахуванням плати за участь у електронному аукціоні, зараховується під час розрахунку за об’єкт приватизації";
абзац другий частини восьмої викласти в такій редакції:
"У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, формується протокол про те, що наявний один учасник, а орган приватизації протягом п’яти робочих днів з дня формування такого протоколу приймає та оприлюднює рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни";
частину десяту викласти в такій редакції:
"10. Якщо для участі у повторному аукціоні із зниженням стартової ціни подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, формується протокол про те, що наявний один учасник, а орган приватизації протягом п’яти робочих днів з дня формування такого протоколу приймає та оприлюднює рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни з урахуванням її зниження відповідно до частини дев’ятої цієї статті";
частину одинадцяту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 цього Закону, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до статті 22 цього Закону, на 50 відсотків".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
частину тринадцяту викласти в такій редакції:
"13. У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно до частин восьмої і десятої цієї статті, протягом одного робочого дня з дати формування відповідного протоколу аукціону або з дати закінчення строку для оприлюднення рішення органу приватизації щодо викупу автоматично оголошується новий аукціон, який проводиться не раніше ніж на десятий та не пізніше ніж на п’ятнадцятий день з дати його оголошення";
11) у частині першій статті 16:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо орган приватизації прийняв рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу, між органом приватизації та особою (господарським товариством), яка скористалася своїм правом на викуп, укладається попередній договір купівлі-продажу об’єкта приватизації. Договір купівлі-продажу такого об’єкта приватизації укладається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня укладення попереднього договору".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
в абзаці п’ятому слова "трьох років" замінити словами "одного року";
12) частину третю статті 18 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо орган приватизації прийняв рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу, між органом приватизації та орендарем укладається попередній договір купівлі-продажу об’єкта приватизації. Договір купівлі-продажу такого об’єкта приватизації укладається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня укладення попереднього договору".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Умови продажу та стартові ціни об’єктів великої приватизації державної власності на аукціонах, передбачених цією статтею, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
До проведення першого аукціону з продажу об’єкта великої приватизації Кабінет Міністрів України одночасно затверджує стартові ціни та умови продажу об’єкта великої приватизації на аукціонах, передбачених частиною шістнадцятою цієї статті.
Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації, розмір та порядок сплати плати за участь в електронному аукціоні, визначення переможця за результатами електронного аукціону затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Операторами електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації є оператори, що авторизовані у порядку, визначеному частиною першою статті 15 цього Закону.
Особливості продажу об’єктів великої приватизації, що перебувають у комунальній власності, можуть встановлюватися рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування";
частини другу - п’яту виключити;
участині шостій:
в абзаці першому слово "аукціоні" замінити словами "електронних аукціонах";
в абзаці четвертому слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити;
у частині восьмій слова і цифри "не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 60 днів" замінити словами і цифрами "не раніше ніж через 60, але не пізніше ніж через 90 днів", а слово "об’єктів" - словом "об’єкта";
у частині дев’ятій:
в абзаці першому слова "до організатора аукціону" замінити словами "через електронну торгову систему";
абзац другий виключити;
частини десяту і одинадцяту викласти в такій редакції:
"10. Доступ до інформаційного пакета об’єкта великої приватизації надається відповідно до договору про конфіденційність інформації, що укладається між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків.
Типовий договір про конфіденційність інформації про об’єкт великої приватизації між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків затверджується Фондом державного майна України.
Потенційні покупці отримують доступ до інформаційного пакета об’єкта великої приватизації після укладення з операторами електронних майданчиків договору про конфіденційність інформації про об’єкт великої приватизації.
Відомості про потенційних покупців, які уклали з операторами електронних майданчиків договори про конфіденційність інформації про об’єкт великої приватизації, відносяться до конфіденційної інформації та не підлягають розголошенню до завершення аукціону.
Потенційний покупець має право звернутися до оператора електронного майданчика для отримання додаткової інформації про об’єкт великої приватизації.
На запит оператора електронного майданчика організатор аукціону надає додаткову інформацію про об’єкт великої приватизації (за наявності).
Переможець електронного аукціону з продажу об’єкта великої приватизації має право надати власні коментарі та пропозиції до проекту договору купівлі-продажу у порядку, встановленому Фондом державного майна України.
11. Продаж об’єктів великої приватизації на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни";
абзаци перший і другий частини дванадцятої виключити;
частину тринадцяту викласти в такій редакції:
"13. Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.
Протокол про результати електронного аукціону підписується шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, крім випадків, якщо на підписанні протоколу в письмовій формі наполягає переможець електронного аукціону.
У випадках, передбачених частиною шостою статті 14 цього Закону, або у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, або у разі несплати ним ціни продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом, що підтверджується відповідним актом, гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету, а електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону";
у частині чотирнадцятій:
абзац перший після слів "потенційними покупцями" доповнити словами "які не стали переможцями аукціону", а слово "державним" виключити;
абзац другий після слів "купівлі-продажу" доповнити словами "або у разі несплати ним ціни продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом", а слово "державного" замінити словом "відповідного";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Переможцю аукціону гарантійний внесок, за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні, зараховується під час розрахунку за об’єкт приватизації";
частини п’ятнадцяту і шістнадцяту викласти в такій редакції:
"15. Відомості про учасників аукціону та відомості про потенційних покупців відносяться до конфіденційної інформації та не підлягають розголошенню до завершення аукціону.
16. У разі якщо для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, формується протокол про те, що наявний один учасник, а орган приватизації протягом п’яти робочих днів з дня формування такого протоколу приймає та оприлюднює рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни для відповідного аукціону.
У разі якщо об’єкт приватизації, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, крім випадку, передбаченого абзацом першим цієї частини, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
Якщо для участі у повторному аукціоні із зниженням стартової ціни подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, формується протокол про те, що наявний один учасник, а орган приватизації протягом п’яти робочих днів з дня формування такого протоколу приймає та оприлюднює рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни з урахуванням її зниження відповідно до цієї частини.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано в порядку, передбаченому абзацами першим - третім цієї частини, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до статті 22 цього Закону, на 50 відсотків.
Якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини тринадцятої цієї статті, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до статті 22 цього Закону, на 50 відсотків.