• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Верховна Рада України  | Закон від 07.02.2002 № 3032-III
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.02.2002
 • Номер: 3032-III
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.02.2002
 • Номер: 3032-III
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 26, ст.175 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
З метою посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порушеннями вимог чинного законодавства з цих питань, створення ефективної системи ліцензування, контролю за виробництвом та обігом на території України спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до законів України такі зміни:
1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1996 р., N 41, ст. 193, ст. 232; 1997 р., N 45, ст. 286; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26, ст. 158, ст. 168; 1999 р., N 8, ст. 56; 2000 р., N 30, ст. 240; 2001 р., N 11, ст. 45):
1) у назві Закону слова "торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" замінити словами "обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
2) преамбулу Закону після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим";
3) у статті 1:
абзац четвертий після слова "технологією" доповнити словами "для подальшої багаторічної витримки в контакті з деревиною дуба", а слово "виноградних" замінити словом "коньячних";
абзац п'ятий після слова "технологією" доповнити словами "для виробництва алкогольних напоїв за коньячною технологією", а слово "плодових" замінити словом "яблучних";
абзац десятий після слів "фактичного розташування" доповнити словами "для тютюнових виробів - без обмеження площі, для алкогольних напоїв - торговельною площею не менше 20 кв. м";
доповнити статтю абзацами такого змісту:
"повний технологічний цикл виробництва - сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій, акредитованих органами виконавчої влади, уповноваженими відповідно до законодавства;
місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання;
Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться органами державної податкової служби України і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників;
призупинення ліцензії - тимчасове позбавлення суб'єкта підприємницької діяльності права на провадження зазначеної в ліцензії діяльності у разі несплати чергового платежу за ліцензію;
анулювання ліцензії - позбавлення суб'єкта підприємницької діяльності права на провадження діяльності, зазначеної в ліцензії;
ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку;
спирт-сирець виноградний - дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів виноградного виноробства, який є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого виноградного;
спирт етиловий ректифікований виноградний - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю виноградного до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва виноградних вин і алкогольних напоїв;
спирт-сирець плодовий - дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів плодово-ягідного виноробства, який є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого плодового;
спирт етиловий ректифікований плодовий - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю плодового до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва плодово-ягідних вин і алкогольних напоїв;
мінімальні оптово-відпускні ціни на коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби - ціни, які визначаються за кодами виробів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за 1 літр 100-відсоткового спирту, обраховані виходячи з найнижчої оптової ціни на вітчизняну або контрактної вартості на імпортну продукцію та податків і зборів, які відповідно до чинного законодавства підлягають сплаті з одиниці продукції вітчизняними виробниками й імпортерами, та з урахуванням вартості тари;
мінімальні роздрібні ціни на коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби - ціни, які визначаються виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки;
Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - перелік виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який ведеться органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, і містить визначені цим Законом відомості про виробників спирту, лікеро-горілчаних виробів, тютюнових виробів;
спирт етиловий ректифікований неденатурований - спирт етиловий з вмістом спирту більше ніж 80 об.%, отриманий шляхом фракційної перегонки етилового спирту-сирцю або брагоректифікацією дозрілої бражки;
спирт етиловий ректифікований денатурований - спирт етиловий будь-якої міцності, змішаний з іншими речовинами, які роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цілей";
абзац дванадцятий після слів "плодового", "плодовим" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий" у відповідних відмінках;
абзац п'ятнадцятий після слова "виробництво" доповнити по тексту словами "спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
4) назву розділу II після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
5) у статті 2:
назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
частину першу після слова "етилового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового";
частину другу викласти в такій редакції:
"Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється на державних підприємствах, а також на підприємствах незалежно від форми власності, які станом на 1 січня 2001 року мали відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів, кваліфікованими фахівцями і виробляють зазначені спирти лише для потреб власного виробництва без права реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності";
доповнити статтю частинами такого змісту:
"Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.
Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності з обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання спирту, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
До заяви додаються документ, що підтверджує право користування цим приміщенням, та довідка про відповідність місця зберігання спирту вимогам, встановленим органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Довідка про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом п'яти календарних днів від дати подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.
Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби України, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання спирту, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.
Орган державної податкової служби України повинен видати суб'єкту підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання спирту з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.
Виробництво спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового здійснюється підприємствами за наявності ліцензій незалежно від форми власності з правом реалізації як сировини іншим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового";
6) у статті 3:
назву статті після слів "порядок видачі" доповнити словами "призупинення, анулювання", а після слова "плодового" - словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
частину першу викласти в такій редакції:
"Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку";
частину другу після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
в абзаці сьомому частини четвертої слова "Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, уповноваженого відповідно до законодавства";
абзаци п'ятий та восьмий частини четвертої виключити;
доповнити частину четверту абзацом такого змісту:
"свідоцтва на знаки для товарів і послуг; або рішення про прийняття заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг; або дозволи власників знаків для товарів і послуг (якщо такі знаки зареєстровані після введення в дію цього Закону); довідки органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік як платника податків та про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв)";
частини п'яту і шосту викласти в такій редакції:
"Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, не пізніше 30 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови";
доповнити статтю частинами такого змісту:
"Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються суб'єктам підприємницької діяльності, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб'єкт підприємницької діяльності.
Одночасно з видачею ліцензії орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України видає суб'єкту підприємницької діяльності додаток до ліцензії, який містить перелік видів спиртів та алкогольних напоїв, які вправі виробляти суб'єкт підприємницької діяльності, а також перелік знаків для товарів і послуг, які суб'єкт підприємницької діяльності може використовувати у виробництві алкогольних напоїв на підставі прав власності на знаки для товарів і послуг, або на підставі рішень про прийняття заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг (на період до видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг), або на підставі дозволів інших власників знаків для товарів і послуг (якщо такі знаки зареєстровані після введення в дію цього Закону). Зміни або доповнення до додатка до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв вносяться органом, який видав ліцензію, протягом трьох робочих днів відповідно до заяви суб'єкта підприємницької діяльності або власника знака для товарів і послуг та визначеного цим Законом порядку.
Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
заяви суб'єкта підприємницької діяльності;
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;
несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії;
рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору;
рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб'єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів;
документа, який засвідчує передачу іншому суб'єкту підприємницької діяльності у власність, володіння та/або користування приміщень та обладнання, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв.
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту підприємницької діяльності ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта підприємницької діяльності), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом семи робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.
У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом семи робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.
На виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності";
7) у статті 4:
назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
в абзаці другому частини першої після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового", цифри та слова "500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "10 000 гривень", цифри та слова "120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "2 100 гривень";
в абзаці третьому частини першої цифри та слова "300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "10 000 гривень";
доповнити частину першу абзацом такого змісту:
"спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового - 1 700 гривень";
частину другу викласти в такій редакції:
"Плата за ліцензії справляється органом, що їх видає, до початку виробництва зазначеної продукції і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством";
доповнити статтю частиною такого змісту:
"За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 1 700 гривень і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством";
8) у статті 5:
назву статті після слів "про видачу" доповнити словами "призупинення, анулювання";
викласти текст статті в такій редакції:
"Орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, у письмовій формі протягом трьох робочих днів повідомляє про видачу, призупинення, анулювання ліцензії орган державної податкової служби України за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності, якому видано, призупинено чи анульовано ліцензію";
9) у статті 6:
назву та текст статті після слова "плодовий" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий";
10) у статті 7:
назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
частину першу після слів "Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
частину другу після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
частину третю викласти в такій редакції:
"Виробництво тютюнових виробів з давальницької сировини в Україні та вивезення за межі митної території України давальницької сировини для виробництва тютюнових виробів забороняються";
11) у статті 8:
назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
частину першу після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового", а після слів "природного середовища" - словами "повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів";
у частинах другій та третій слова "Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, уповноваженого відповідно до законодавства";
частину п'яту після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового", після слів "обов'язкової атестації" - словами "або стосовно повного технологічного циклу виробництва", слово "частиною" замінити словом "частинами", а після слова "першою" доповнити словами "або сьомою";
доповнити статтю частинами такого змісту:
"Контроль за роботою та технічним станом приладів обліку виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв забезпечується органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів встановлюються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства, а вимоги до місць зберігання спирту - органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України";
12) викласти текст статті 9 у такій редакції:
"Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.
Тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набрання чинності внесеними відповідним законом змінами до рівнів вмісту смол та нікотину, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання";
13) текст статті 10 після слова "плодовий" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий";
14) у статті 11:
викласти назву статті в такій редакції:
"Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
абзац перший частини першої після слова "виробів" доповнити словами "які реалізуються в Україні";
абзац одинадцятий частини першої після слів "вітчизняного виробництва" доповнити словами "призначеної для реалізації на території України";
доповнити частину першу абзацом такого змісту:
"Продукція, призначена для експорту, маркується згідно з умовами відповідної угоди на експорт";
абзац перший частини другої після слова "продукції" доповнити словами "яка реалізується в Україні";
абзац одинадцятий частини другої після слів "вітчизняного виробництва" доповнити словами "призначеної для реалізації на території України";
доповнити частину другу абзацом такого змісту:
"Продукція, призначена для експорту, маркується згідно з умовами відповідної угоди на експорт";
абзац перший частини третьої після слова "виробів" доповнити словами "які реалізуються в Україні";
абзаци восьмий та дев'ятий частини третьої викласти в такій редакції:
"відомості про вміст смол та нікотину в димі однієї сигарети (щодо сигарет), які наносяться на одну з бокових площин пачки, коробки або сувенірної коробки та займають не менше 10 відсотків цієї площини;
текст такого змісту: "Міністерство охорони здоров'я України попереджує: куріння шкодить здоров'ю", який наноситься на лицьову та тильну площини пачки, коробки або сувенірної коробки та займає не менше 10 відсотків кожної із цих площин. Цей текст повинен друкуватися таким чином, щоб запобігти його стиранню чи змиванню, текст не повинен перекриватися чи розриватися іншою друкованою чи графічною інформацією, а також пошкоджуватися при відкриванні пачки";
абзац десятий частини третьої після слів "вітчизняного виробництва" доповнити словами "призначеної для реалізації на території України";
абзац двадцять перший частини третьої після слів "вітчизняного виробництва" доповнити словами "призначеної для реалізації на території України";
абзац двадцять другий частини третьої після слова "оригіналу" доповнити словами "або зображення, наведеного в прийнятій на розгляд заявці на реєстрацію знака для товарів і послуг";
доповнити частину третю абзацом такого змісту:
"Продукція, призначена для експорту, маркується згідно з умовами відповідної угоди на експорт";
абзац другий частини четвертої після слів "чинного законодавства" доповнити словами "про мови, не потребує додаткових узгоджень, є промисловою власністю виробника та захищається згідно з чинним законодавством про промислову (інтелектуальну) власність";
доповнити частину четверту абзацами такого змісту:
"У разі зміни зразка марок акцизного збору вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
Зміни до цієї статті набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня опублікування закону, яким передбачено внесення таких змін.
При цьому алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набрання чинності внесеними відповідним законом змінами щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання";
15) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Використання спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового для виробництва алкогольних напоїв та парфумерно-косметичної продукції
Виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового. Використання інших видів спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється.
Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається";
16) у статті 13:
назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Нормування втрат при виробництві спирту та алкогольних напоїв";
частину першу після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового";
17) назву розділу IV після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим";
18) у статті 14:
назву статті після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим";
текст статті після слова "плодовий" у всіх відмінках доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий" у відповідних відмінках;
частину першу після слова "підприємствами" доповнити словами "або організаціями";
доповнити статтю після частини другої новими частинами такого змісту:
"Оптовий продаж спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового здійснюється їх виробниками суб'єктам підприємницької діяльності, які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.
Розподіл спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового між суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України здійснюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства, за напрямами використання, визначеними центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, та відповідно до Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".
У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою;
у частині п'ятій цифри та слова "5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "85 000 гривень", а цифри та слова "10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" - цифрами та словом "170 000 гривень";
19) у статті 15:
в абзаці другому частини другої цифри та слова "10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "170 000 гривень";
в абзаці третьому частини другої цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень";
в абзаці четвертому частини другої цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "5 000 гривень";
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються терміном на 5 років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.
Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на 5 років органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством";
частину п'яту після слова "виробництво" доповнити словами "або імпорт", а після слова "виробництва" - словом "(імпорту)";
частини сьому - одинадцяту викласти в такій редакції:
"Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить 1 700 гривень, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 850 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 340 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і 170 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби України, а в сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами державної виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).
Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа";
доповнити статтю після частини одинадцятої новими частинами такого змісту:
"У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами), а в заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами - і адресу місця торгівлі.
Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.
Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
заяви суб'єкта підприємницької діяльності;
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;
несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору (стосовно імпортерів);
рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом підприємницької діяльності алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного збору України;
рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем.
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту підприємницької діяльності ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта підприємницької діяльності), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.
У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.
За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, або імпорт, або експорт справляється плата у розмірі 1 700 гривень, а дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю - 170 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством".
У зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною двадцять другою і викласти її в такій редакції:
"Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта підприємницької діяльності таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру";
доповнити статтю після частини двадцять другої новими частинами такого змісту:
"Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності з обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
До заяви додаються нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.
Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом семи календарних днів від дати подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.
Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби України, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.
Орган державної податкової служби України повинен надати суб'єкту підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття".
У зв'язку з цим частини тринадцяту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами двадцять восьмою - двадцять дев'ятою;
20) доповнити Закон після розділу IV розділом IV-1, статтями 15-1, 15-2 та 15-3 такого змісту:
"Розділ IV-1
ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
Стаття 15-1. Основні засади обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється шляхом реалізації правових (законодавчих), економічних, медичних та адміністративних заходів, а саме:
пропаганди здорового способу життя, вільного від споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
включення до загальноосвітніх програм та професійних освітніх програм усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності положень про шкідливий вплив споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів на організм людини, а також про переваги здорового способу життя;
створення економічних та правових умов, що сприяють зменшенню споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
охорони права тих, хто не курить, жити в середовищі, вільному від тютюнового диму;
інформування про шкоду надмірного споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів та про рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарети;
лікування алкогольної та тютюнової залежності;
протидії незаконному ввезенню та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Стаття 15-2. Обмеження щодо споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Забороняється, за винятком спеціально відведених для цього місць, споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів:
у закладах охорони здоров'я;
у навчальних та освітньо-виховних закладах;
у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення);
у закладах культури;
у закритих спортивних спорудах;
у ліфтах і таксофонах;
на дитячих майданчиках;
у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.
Відповідальність за належне обладнання спеціально відведених для куріння місць несе власник або орендар приміщення.
Органи місцевого самоврядування в межах відповідної адміністративної території мають право оголошувати вільні від куріння зони.
Стаття 15-3. Обмеження щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Забороняється продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів:
особами, які не досягли 18 років;
особам, які не досягли 18 років;
у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я;
у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;
у місцях проведення спортивних змагань;
в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування;
з торгових автоматів;
з полиць самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних напоїв);
поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
з рук та у не визначених для цього місцях торгівлі.
Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, які імітують тютюнові вироби.
Продавець алкогольних напоїв або тютюнових виробів має право вимагати у покупця, який купує алкогольні напої або тютюнові вироби, документ, що засвідчує його вік, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку";
21) у статті 16:
назву статті після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим";
у частині першій слово "(патенти)" виключити, а слова "чинним законодавством" замінити словами "законами України";
22) у статті 17:
частину першу після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим";
в абзаці другому частини другої цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень";
абзац третій частини другої після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового", а цифри та слова "500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "8 500 гривень";
абзац четвертий частини другої після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового", а цифри та слова "500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "8 500 гривень";
абзац п'ятий частини другої після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим", слово "(патентів)" виключити, а цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень";
в абзаці шостому частини другої цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень";
доповнити частину другу абзацами такого змісту:
"порушення вимог статті 15-3 цього Закону - 1 700 гривень, у разі повторного протягом року порушення - 3 400 гривень;
зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, - 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 1 700 гривень;
використання спирту-сирцю виноградного або спирту-сирцю плодового у спосіб, не передбачений цим Законом, - 200 відсотків вартості спирту, але не менше 1 700 гривень;
оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, виготовленими за коньячною технологією, горілкою та лікеро-горілчаними виробами за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби - 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 1 000 гривень";
частину третю викласти в такій редакції:
"Зазначені штрафи спрямовуються до бюджету згідно з чинним законодавством";
частину четверту після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим", а після слова "компетенції" - словами "визначеної законами України";
у частині п'ятій слова "протягом 15 днів" виключити, а слова "в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням" замінити словами "на підставі рішення суду";
23) у статті 18:
доповнити статтю частинами такого змісту:
"Для ліцензування діяльності, передбаченої цим Законом, використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, встановленого Кабінетом Міністрів України.
Всі інші закони та нормативно-правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог цього Закону здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
Встановити, що вимоги щодо наявності повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів застосовуються тільки стосовно виробництва сигарет.
Встановити, що при Кабінеті Міністрів України створюється експертно-консультаційна комісія з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, до складу якої входять державні службовці та представники суб'єктів підприємницької діяльності у рівній кількості.
Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що протягом 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в сигаретах, які виробляються та/або реалізуються в Україні, становлять:
для сигарет з фільтром - смол - 15 мг, нікотину - 1,3 мг у димі однієї сигарети;
для сигарет без фільтру - смол - 22 мг, нікотину - 1,5 мг у димі однієї сигарети.
При цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну протягом 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом тютюнові вироби із зазначеними в цьому пункті максимально допустимими рівнями вмісту смол та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
3. Встановити, що внесені цим Законом зміни до статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" щодо нанесення на лицьову та тильну площини пачки, коробки або сувенірної коробки тютюнових виробів тексту: "Міністерство охорони здоров'я України попереджує: куріння шкодить здоров'ю", який займає не менше 10 відсотків кожної із цих площин, набирають чинності через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом.
При цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну протягом 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом тютюнові вироби, які відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" щодо маркування, які діють на момент набрання чинності цим Законом, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
4. Встановити, що внесені цим Законом зміни до статті 7 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" щодо заборони виробництва в Україні тютюнових виробів з давальницької сировини набирають чинності через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом.
5. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3032-III