Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування

Верховна Рада України Закон від 25.12.2008 №797-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 25.12.2008

Номер 797-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 18, ст.246 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
2. У розділі IV (Група 22) Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 17 грудня 2008 року N 676-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України":
цифри та слова:
------------------------------------------------------------------
|"2208 20 89 00|- - - - інші|3,5 євро за|3,5 євро за|л |
| | |1 л 100% |1 л 100% |100% спирту"|
| | |спирту |спирту | |
------------------------------------------------------------------
замінити цифрами та словами:
------------------------------------------------------------------
|"2208 20 89 00|- - - - інші|0,5 євро за|0,5 євро за|л |
| | |1 л 100% |1 л 100% |100% |
| | |спирту |спирту |спирту". |
------------------------------------------------------------------
3. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами):
1) у статті 3:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку, та використовують у виробництві не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь";
б) абзац десятий частини четвертої викласти в такій редакції:
"довідки органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік як платника податків та про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв)";
в) частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
"виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією без дотримання умов щодо використання у виробництві не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь";
2) абзаци перший та другий частини другої статті 11 після слів "виноробної продукції" доповнити словами "у тому числі сидру і перрі (без додання спирту)";
3) у статті 15:
а) у частині третій:
абзац другий після слів "алкогольними напоями" доповнити словами "крім сидру та перрі (без додання спирту)";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень";
б) частину одинадцяту після слів "алкогольними напоями" доповнити словами "крім сидру та перрі (без додання спирту)" та доповнити частину словами "на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень на кожне місце торгівлі";
в) частину дванадцяту після слів "алкогольними напоями" доповнити словами "крім сидру та перрі (без додання спирту)" та доповнити частину словами "на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень на кожне місце торгівлі";
г) частину двадцять п'яту (щодо анулювання ліцензії) доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"порушення вимог статті 15-3 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях";
4) у статті 18:
а) частину дванадцяту виключити;
б) доповнити частиною такого змісту:
"Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрі (без додання спирту), а також норма щодо використання у виробництві не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь набирають чинності з 1 січня 2010 року".
( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
6. У пункті 1 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 278; 2007 р., N 3, ст. 31):
у підпункті 1 абзаци другий - дев'ятий виключити;
підпункт 2 виключити.
( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 797-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
2. У розділі IV (Група 22) Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 17 грудня 2008 року N 676-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України":
цифри та слова:
------------------------------------------------------------------
|"2208 20 89 00|- - - - інші|3,5 євро за|3,5 євро за|л |
| | |1 л 100% |1 л 100% |100% спирту"|
| | |спирту |спирту | |
------------------------------------------------------------------
замінити цифрами та словами:
------------------------------------------------------------------
|"2208 20 89 00|- - - - інші|0,5 євро за|0,5 євро за|л |
| | |1 л 100% |1 л 100% |100% |
| | |спирту |спирту |спирту". |
------------------------------------------------------------------
3. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами):
1) у статті 3:
а) частину першу викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!