Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоровя населення

Верховна Рада України Закон від 22.09.2005 №2899-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.09.2005

Номер 2899-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 52, ст.565)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3425-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.213 № 1512-VI від 11.06.2009, ВВР, 2009, № 49, ст.730 № 1824-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 11, ст.111 № 3778-VI від 22.09.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.196 № 4844-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 16, ст.137 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 1019-IX від 02.12.2020, ВВР, 2021, № 15, ст.125 № 1978-IX від 16.12.2021 № 2120-IX від 15.03.2022 )( У тексті слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
Цей Закон визначає основні принципи та напрями державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорони здоров'я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;
залежність від тютюну (нікотинова залежність) - психофізичний стан, зумовлений залежністю особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюнового виробу, що потрапляють в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів;
( Абзац третій статті 1 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
замінники тютюну - засоби, які за своєю дією на здоров'я людини відповідають тютюну, але не містять тютюну;
інгредієнти тютюнових виробів - будь-які речовини, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва тютюнових виробів;
куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, у результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;
медичне попередження споживачів тютюнових виробів - інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив вживання цих виробів на здоров'я людини. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів складаються із основного та додаткового попереджень;
( Абзац сьомий статті 1 в редакції Законів № 3425-IV від 09.02.2006, № 1512-VI від 11.06.2009 )
нікотин - нікотинові алкалоїди;
( Абзац восьмий статті 1 в редакції Закону № 3425-IV від 09.02.2006 )
предмети, пов'язані з вживанням тютюнових виробів, - портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, обрізувач сигар, що необхідні для вживання тютюнових виробів, крім запальничок та сірників;
пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння - пристрої, призначені для вдихання аерозолів (пари), що утворюються внаслідок нагрівання продуктів, що містять у своєму складі тютюн (продукти його переробки), без їх згоряння;
( Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1019-IX від 02.12.2020 )
робоче місце - простір, відведений у будівлі чи споруді для перебування працівника в процесі трудової діяльності;
( Абзац статті 1 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
смола - сирий, безводний, безнікотиновий конденсат диму;
( Абзац статті 1 в редакції Закону № 3425-IV від 09.02.2006 )
тютюн - засіб, що містить нікотин і виготовлений з рослини родини пасльонових;
( Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 1019-IX від 02.12.2020 )
тютюновий дим - продукти згорання тютюнових виробів, що виділяються в повітря внаслідок їх куріння;
упаковка - пачка, коробка чи будь-яке інше упакування тютюнових виробів для їх реалізації (крім транспортної тари), за винятком прозорих обгорток, що застосовуються в роздрібній торгівлі;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3425-IV від 09.02.2006 )
реклама й стимулювання продажу тютюну - будь-який вид передачі комерційної інформації, рекомендації або дії, метою чи результатом або ймовірним результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3778-VI від 22.09.2011 )
спонсорство тютюну - будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу, метою чи результатом або ймовірним результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано.
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3778-VI від 22.09.2011 )
Термін "тютюнові вироби" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1019-IX від 02.12.2020 )
Терміни "електронна сигарета", "рідини, що використовуються в електронних сигаретах" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.
( Статтю 1 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1019-IX від 02.12.2020 )
Стаття 2. Законодавство України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Законодавство України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, то застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 3. Основні завдання цього Закону
Основними завданнями цього Закону є:
визначення правових і організаційних засад державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання;
визначення повноважень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів, що виробляються в Україні або ввозяться в Україну, та зменшення токсичності тютюнових виробів шляхом зниження вмісту нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння;
удосконалення профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання;
сприяння лікуванню залежності від тютюну (нікотинової залежності) осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, та пропаганді здорового способу життя;
( Абзац шостий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009 )
забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях;
створення економічних, інших умов, що сприятимуть обмеженню куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, охороні здоров'я населення, зниженню захворюваності та збільшенню тривалості життя людини;
забезпечення інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання незалежно від віку людини і стану її здоров'я;
встановлення засад відповідальності за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення.
Стаття 4. Основні принципи державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Відповідно до завдань цього Закону державна політика щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення ґрунтується на таких принципах:
законності;
комплексності правових, економічних, медичних та інших заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення шляхом попередження та зменшення вживання тютюнових виробів;
поступовості та поетапності заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення від впливу тютюнового диму, запобігання початку куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, насамперед серед дітей та молоді, та зменшення вживання тютюнових виробів;
( Абзац четвертий статті 4 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
участі фізичних осіб, об'єднань громадян, діяльність яких не пов'язана з тютюновою промисловістю, у заходах щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
( Абзац п'ятий статті 4 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичних заходів для кожної особи, яка бажає позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;
доступності інформації для населення про шкоду для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, впливу тютюнового диму та перевагу здорового способу життя;
пріоритетності політики у сфері охорони здоров'я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з тютюновою промисловістю.
( Статтю 4 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009 )
Стаття 5. Основні напрями державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Основними напрямами державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення є:
здійснення комплексу заходів для охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюнового диму, попередження початку куріння тютюнових виробів, обмеження їх вживання, насамперед серед дітей та молоді;
покращання інформування населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також шкідливого впливу тютюнового диму;
забезпечення доступності надання профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які курять тютюнові вироби чи іншим способом їх вживають і бажають позбутися цієї шкідливої звички, шляхом створення загальнодержавних програм щодо профілактики, діагностики та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
( Абзац четвертий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009 )
зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для забезпечення реалізації комплексу заходів щодо відновлення та зміцнення здоров'я населення, пропаганди здорового способу життя;
удосконалення гігієнічної регламентації тютюнових виробів та методик визначення відповідності вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих речовин, що містяться в тютюнових виробах та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, встановленим законом показникам з урахуванням вимог міжнародного законодавства;
забезпечення дотримання суб'єктами господарювання відповідних норм і правил під час виробництва та реалізації тютюнових виробів;
( Абзац сьомий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
розвиток наукових досліджень щодо попередження вживання тютюнових виробів та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
( Абзац восьмий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009 )
сприяння засобам масової інформації у підтримці заходів впровадження державної політики у сфері боротьби з курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.
Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Кабінет Міністрів України:
забезпечує проведення єдиної державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, розробляє та затверджує відповідні програми;
розробляє та забезпечує виконання відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, забезпечує ефективне використання бюджетних коштів на їх реалізацію;
( Абзац третій статті 6 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
приймає рішення щодо удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії поширеності куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання та зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
( Абзац четвертий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
координує роботу органів виконавчої влади у сфері реалізації державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
впроваджує систему моніторингу вживання тютюнових виробів серед населення і поширеності захворювань, пов'язаних з курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання, оцінки ефективності здійснення державної політики у сфері протидії курінню тютюнових виробів чи іншому способу їх вживання;
укладає відповідні міжнародні договори України;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Стаття 7. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, в межах своєї компетенції:
формує державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення відповідно до закону, бере участь у розробленні та виконанні відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
визначає в установленому порядку з урахуванням норм міжнародного права переліки шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння;
здійснює відповідно до закону гігієнічну регламентацію щодо небезпечних факторів, пов’язаних з вживанням тютюнових виробів, з урахуванням міжнародного законодавства;
бере участь у розробці пропозицій щодо удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії поширеності куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання та зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, в межах своєї компетенції:
реалізує державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення відповідно до закону, бере участь у розробленні та виконанні відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
розробляє та впроваджує в установленому порядку на рівні первинної медико-санітарної допомоги заходи з діагностики та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
надає особам, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, доступну, якісну та ефективну лікувально-профілактичну допомогу;
вживає заходів для запобігання поширеності куріння тютюнових виробів серед населення, насамперед серед дітей та молоді;
інформує населення через засоби масової інформації про шкідливість куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів та здійснює пропаганду медичних знань з питань профілактики захворювань, пов’язаних з вживанням тютюнових виробів;
бере участь у розробці навчальних програм з профілактики куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
координує проведення закладами охорони здоров’я, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров’я населення;
організовує проведення наукових досліджень щодо попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання серед населення, лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво лікарських засобів, необхідних для лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності), здійснення інших профілактичних і лікувальних заходів, а також проводить підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють заходи щодо попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання серед населення та проводять лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і громадськими організаціями з питань охорони здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;
бере участь у міжнародному співробітництві щодо попередження вживання тютюнових виробів та зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, в межах своєї компетенції:
реалізує відповідно до закону державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
здійснює контроль за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України;
реалізує першочергові заходи щодо запобігання шкідливому впливу тютюнових виробів на стан здоров’я і життя людини;
проводить моніторинг ефективності заходів у сфері охорони здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, аналізує і прогнозує ситуацію із захворюваністю населення, що пов’язана з вживанням тютюнових виробів;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009; в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012 )
Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в межах своєї компетенції:
реалізують загальнодержавні, регіональні, інші програми щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
забезпечують проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
організовують спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів у відповідному регіоні, проводять запобіжні та профілактичні заходи для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу тютюнового диму;
інформують населення через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров'ю людини вживання тютюнових виробів, про стан захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюнових виробів, у відповідному регіоні, та про вжиті запобіжні і профілактичні заходи;
сприяють вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувально-профілактичних заходів та робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і шкідливим впливом тютюнового диму, а також лікуванням залежності від тютюну (нікотинової залежності), у тому числі щорічно при формуванні відповідних бюджетів;
( Абзац шостий статті 8 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:
контролюють виконання відповідних програм щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
сприяють вирішенню питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення, у тому числі щорічно при формуванні відповідних бюджетів;
( Абзац третій статті 9 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
здійснюють контроль за проведенням профілактичних та лікувальних заходів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо обмеження вживання тютюнових виробів, зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення, визначають вільні від куріння місця;
забезпечують у комунальних закладах охорони здоров'я доступність профілактичних заходів і надання ефективної лікувальної допомоги, включаючи медикаментозне забезпечення, для осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;
здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
Стаття 10. Вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів
Діяльність, пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, здійснюється відповідно до закону, з урахуванням встановлених цією статтею заборон.
Забороняється виробництво (крім виробництва для експорту) та імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів:
сигарет, в яких показники вмісту нікотину та смоли в диму однієї сигарети перевищують - нікотину 1,2 міліграма, смоли - 12 міліграмів;
( Абзац другий частини другої статті 10 набирає чинності з 1 січня 2009 року згідно з пунктом 1 статті 21 цього Закону )
на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів тютюнових виробів і інформаційний напис про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет);
( Абзац третій частини другої статті 10 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 статті 21 цього Закону; в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1824-VI від 21.01.2010 )
із використанням на їх упаковці термінів, написів, торговельних марок, зображень, символічних або будь-яких інших знаків, що можуть вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як "із низьким вмістом смол", "легкі", "супер легкі", "ультра легкі" та їх аналоги іншими мовами.
( Абзац четвертий частини другої статті 10 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 статті 21 цього Закону )( Частина друга статті 10 в редакції Закону № 3425-IV від 09.02.2006 )
Виробнику тютюнових виробів забороняється вміщувати в упаковку тютюнових виробів вкладки, що містять терміни, написи, торговельні марки, зображення, символічні або будь-які інші знаки, що можуть вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як "із низьким вмістом смол", "легкі", "супер легкі", "ультра легкі" та їх аналоги іншими мовами.
( Частина третя статті 10 в редакції Закону № 3425-IV від 09.02.2006 )
Забороняється включення тютюнових виробів і предметів, пов'язаних з їх вживанням, до гуманітарної допомоги, а також поширення тютюнових виробів серед населення безоплатно.
( Частина четверта статті 10 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
Забороняється підтримка виробництва (імпорту) тютюну та тютюнових виробів для реалізації на митній території України у формі державного фінансування, надання за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів відповідним суб'єктам господарювання фінансової допомоги, фінансових гарантій, дотацій, субсидій, пільгових кредитів (позик).
( Частина п'ята статті 10 в редакції Закону № 3425-IV від 09.02.2006 )
Стаття 11. Вимоги щодо вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, та інформації про шкідливі речовини та інгредієнти тютюнових виробів
Визначення вмісту нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, у тому числі інгредієнтів тютюнових виробів, у тютюнових виробах та тютюновому димі здійснюється організаціями (лабораторіями), яким в установленому законом порядку надано право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Зазначені організації (лабораторії) включаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів, до відповідного переліку, який підлягає оприлюдненню.
( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
Контроль за додержанням визначених законом показників вмісту нікотину та смоли, а також показників вмісту інших шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів у тютюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, здійснює в межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, щорічно публікує переліки шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, а також інформує населення через засоби масової інформації про шкідливі речовини та інгредієнти тютюнових виробів, що містяться в складі тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом при їх курінні, про шкоду для здоров'я людини вживання тютюнових виробів.
( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
Виробник або імпортер тютюнових виробів на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, зобов'язаний у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, надати інформацію про вміст шкідливих для здоров'я людини речовин: нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я речовин та інгредієнтів, що містяться в тютюнових виробах і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння.
( Частина четверта статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
Стаття 12. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів для куріння та вимоги до упакування таких виробів
( Стаття 12, крім частини сьомої, набирає чинності з 11.01.2024 )
На кожній одиничній пачці та зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння зазначаються загальне попередження та комбіноване медичне попередження, що супроводжується відповідною кольоровою ілюстрацією, а також інформаційне повідомлення.
Загальне попередження, що складається з тексту: "Куріння вбиває - кидай курити зараз", розміщується у нижній частині однієї з бічних поверхонь одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння. Інформаційне повідомлення, що складається з тексту: "Тютюновий дим містить більше 70 речовин, здатних викликати захворювання на рак", розміщується в нижній частині іншої бічної поверхні. Загальне попередження та інформаційне повідомлення повинні мати ширину не менше 20 міліметрів.
На одиничних пачках тютюнових виробів для куріння у формі коробки з відкидною кришкою, при відкритті якої бічні поверхні розділяються на дві частини, загальне попередження та інформаційне повідомлення повністю розміщуються на більшій частині таких розділених бічних поверхонь. Загальне попередження розташовується у центрі верхньої поверхні, що є видимою, коли пачку відкрито. Бічні поверхні цього типу одиничних пачок повинні мати висоту не менше 16 міліметрів.
Загальне попередження та інформаційне повідомлення мають покривати 50 відсотків поверхні одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння, на якій вони розміщені.
Комбіноване медичне попередження розміщується на одиничних пачках та зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння з дотриманням таких вимог:
1) містить одне з 14 текстових попереджень і відповідну кольорову ілюстрацію;
2) містить інформаційне повідомлення, передбачене частиною другою цієї статті;
3) покриває 65 відсотків зовнішньої передньої та задньої поверхонь одиничної пачки чи зовнішнього упакування;
4) містить однакове текстове попередження та відповідну кольорову ілюстрацію з обох боків одиничної пачки;
5) має висоту не менше 44 міліметрів та ширину не менше 52 міліметрів.
Одне з комбінованих медичних попереджень повинно бути розміщено на верхній поверхні одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнового виробу для куріння, а на поверхні одиничної пачки, на якій наклеєна акцизна марка, комбіноване медичне попередження розміщується у нижній частині. Медичні попередження розташовуються у тому самому напрямку, що й будь-яка інша інформація, розташована на поверхні одиничної пачки тютюнового виробу для куріння.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, затверджує:
тексти та ілюстрації комбінованого медичного попередження, а також технічні вимоги до його макету, дизайну та форми, а також порядок їх нанесення виробниками тютюнових виробів для куріння;
три групи наборів комбінованого медичного попередження, що складаються з 14 варіантів тексту та ілюстрацій і змінюються щорічно.
Тексти та ілюстрації комбінованого медичного попередження, загальне попередження наносяться виробником тютюнових виробів для куріння на одиничні пачки та зовнішнє упакування тютюнових виробів для куріння не пізніше ніж через 12 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, яким їх затверджено.
Загальне та комбіноване медичне попередження розміщуються у чорній рамці, товщина ліній якої становить 1 міліметр, у центрі поверхні, що відведена для їх розміщення.
Тексти загального та комбінованого медичного попереджень, інформаційного повідомлення мають бути чіткими, друкуються чорним жирним шрифтом на білому фоні рядковими літерами, крім першої літери, і розміщуються таким чином, щоб забезпечити цілісність тексту при відкриванні тютюнового виробу для куріння у спосіб, зазначений на його одиничній пачці, та не перекриватися іншою друкованою інформацією або маркою акцизного збору.
Загальне попередження, інформаційне повідомлення на одиничній пачці та на будь-якому зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння мають бути надруковані без можливості їх видалення, не стиратися і бути повністю видимими, у тому числі не перекриватися частково або повністю акцизними марками, цінниками, позначками, безпековими елементами, обгортками, чохлами, коробками або іншими предметами під час введення тютюнових виробів в обіг.
Медичні попередження повинні залишатися неушкодженими при відкритті одиничної пачки, крім одиничних пачок тютюнових виробів для куріння у формі коробки з відкидною кришкою, при відкритті якої бічні поверхні розділяються на дві частини, на яких інформаційне повідомлення може бути розділено під час відкриття пачки, але лише в такий спосіб, що забезпечує графічну цілісність та видимість його тексту.
Одинична пачка сигарет повинна мати форму прямокутного паралелепіпеда. Дозволяється одинична пачка сигарет з округленими або скошеними краями, за умови що медичне попередження займає еквівалентну площу поверхні, що і медичне попередження, розміщене на одиничній пачці сигарет без таких країв. Одинична пачка тютюну для самокруток повинна мати форму прямокутного паралелепіпеда або циліндричну форму, або форму мішечка та містити тютюн вагою не менше 30 грамів.
Одинична пачка сигарет повинна містити щонайменше 20 сигарет. Одинична пачка тютюну для самокруток повинна містити тютюн масою не менше 30 грамів.
Одинична пачка сигарет може виготовлятися з картонного або іншого м’якого матеріалу і не повинна мати отвір, який може бути знову закритий або повторно запечатаний після першого відкривання, крім відкидної кришки або коробки з кришкою на шарнірі. У пачках з відкидною кришкою або кришкою на шарнірі кришка прикріпляється шарнірами тільки на задній частині одиничної пачки.
( Додатково див. Закон № 1512-VI від 11.06.2009 - зміни втратили чинність на підставі Закону № 1824-VI від 21.01.2010; стаття 12 в редакції Закону № 1824-VI від 21.01.2010 - зміни набирають чинності через 18 місяців з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України про затвердження малюнка (малюнків) та/або піктограми (піктограм) для додаткових медичних попереджень; стаття 12 в редакції Закону № 1978-IX від 16.12.2021 )
Стаття 12-1. Медичні попередження споживачів та вимоги до упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах
Упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, має містити листок-вкладку, що включає таку інформацію:
1) інструкція щодо використання та зберігання виробу із зазначенням, що виріб не рекомендується використовувати особам, які не вживають тютюнових виробів;
2) протипоказання;
3) попередження для споживачів із груп ризику;
4) можливі несприятливі наслідки;
5) можливість викликання залежності та токсичність;
6) контактні дані виробника або імпортера, дані про контактну юридичну або фізичну особу в Україні.
Упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, повинно відповідати таким вимогам:
1) включати список всіх інгредієнтів у порядку зменшення їх питомої ваги із зазначенням вмісту нікотину у виробі та його дозу при одноразовому використанні, номер партії та рекомендацію щодо зберігання у недоступному для дітей місці;
2) не включати елементи (тексти, символи, назви, торговельні марки, образи тощо), які:
рекламують виріб або сприяють його використанню, створюючи помилкове враження про його характеристики, наслідки для здоров’я, ризики або викиди;
формують думку, що виріб є менш шкідливим, ніж інші, або має на меті зменшити вплив деяких шкідливих компонентів аерозолю (пару), або надає переваги, пов’язані з життєвою силою, енергійністю, оздоровленням, омолодженням, має природні чи органічні властивості, інші переваги для здоров’я чи способу життя;
повідомляють про характерний смак і аромат, будь-які смако-ароматичні чи інші добавки або про їх відсутність;
створюють враження, що виріб нагадує харчовий продукт або косметичний продукт;
створюють враження, що виріб має покращену здатність біологічного розкладання або інші екологічні переваги;
3) мати одне з таких медичних попереджень:
"Цей виріб містить нікотин - речовину, що викликає сильну залежність. Не рекомендується для вживання некурцями";
"Цей виріб містить нікотин - речовину, що викликає сильну залежність".
Медичне попередження, передбачене цим пунктом, повинно:
розміщуватися на кожній з двох більших сторін упакування;
займати 30 відсотків площі відповідних сторін упакування;
розміщуватися паралельно до основного тексту на поверхні, відведеній для цих попереджень;
бути надрукованим напівжирним чорним шрифтом на білому фоні;
розміщуватися в рамці чорного кольору, товщина ліній якої становить 1 міліметр, що наноситься у центрі ділянки поверхні, відведеної для такого попередження.
Упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, не повинні пропонувати економічних переваг шляхом включення друкованих ваучерів, пропозиції знижок, у тому числі безоплатного розповсюдження, "два за ціною одного", інших подібних пропозицій.
( Закон доповнено статтею 12-1 згідно із Законом № 1978-IX від 16.12.2021 )
Стаття 12-2. Медичні попередження споживачів та вимоги до упакування трав’яних виробів для куріння
На кожній одиничній пачці та зовнішньому упакуванні трав’яних виробів для куріння розміщується медичне попередження, що складається з тексту: "Куріння цього виробу завдає шкоди вашому здоров’ю". Таке медичне попередження друкується на передній і задній зовнішніх поверхнях упакування напівжирним чорним шрифтом на білому фоні таким чином, щоб покривалося 65 відсотків площі відповідної поверхні упакування.
Кожна одинична пачка та будь-яке зовнішнє упакування трав’яних виробів для куріння не повинні включати жодних елементів, які:
рекламують трав’яний виріб для куріння або сприяють його вживанню, створюючи помилкове враження про його характеристики, наслідки для здоров’я, ризики або викиди; містять інформацію про вміст нікотину, смоли чи монооксиду вуглецю у трав’яному виробі для куріння;
формують думку, що певний трав’яний виріб для куріння є менш шкідливим, ніж інші, або має на меті зменшити вплив деяких шкідливих компонентів диму, або надає переваги, пов’язані з життєвою силою, енергійністю, оздоровленням, омолодженням, має природні чи органічні властивості, інші переваги для здоров’я або способу життя;
повідомляють про характерний смак і аромат, будь-які смако-ароматичні чи інші добавки або про їх відсутність;
створюють враження, що виріб нагадує харчовий продукт або косметичний продукт.
( Закон доповнено статтею 12-2 згідно із Законом № 1978-IX від 16.12.2021 )
Стаття 12-3. Медичні попередження споживачів бездимних тютюнових виробів
На кожній одиничній пачці та будь-якому зовнішньому упакуванні бездимних тютюнових виробів розміщується медичне попередження, що складається з тексту: "Цей тютюновий виріб шкодить вашому здоров’ю та викликає залежність". Медичне попередження має бути чітким, друкується чорним жирним шрифтом на білому фоні рядковими літерами та розміщується в центрі поверхні, відведеної для нього, а на кубоподібних одиничних пачках та зовнішньому упакуванні бездимних тютюнових виробів - паралельно до бічного краю упаковки. Текст медичного попередження повинен бути паралельним до основного тексту на поверхні, відведеній для цього попередження. Медичне попередження на одиничних пачках та зовнішньому упакуванні бездимних тютюнових виробів розміщується в рамці чорного кольору, товщина ліній якої становить не менше 3 міліметрів і не більше 4 міліметрів. Ця рамка повинна обрамляти поверхню, відведену для медичного попередження.
Медичне попередження споживачів бездимних тютюнових виробів повинно відповідати також таким вимогам:
розміщуватися на двох найбільших поверхнях одиничної пачки чи будь-якого зовнішнього упакування;
охоплювати 30 відсотків загальної поверхні одиничної пачки чи будь-якого зовнішнього упакування.
( Закон доповнено статтею 12-3 згідно із Законом № 1978-IX від 16.12.2021 )
Стаття 12-4. Введення в обіг новітніх тютюнових виробів
Виробники та імпортери новітніх тютюнових виробів подають до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, повідомлення про будь-який новітній тютюновий виріб, який вони планують ввести в обіг на території України. Повідомлення подаються в електронній формі за шість місяців до запланованого введення в обіг.
До повідомлення, зазначеного у частині першій цієї статті, додаються:
детальний опис відповідного новітнього тютюнового виробу та інструкція щодо його використання;
інформація про інгредієнти тютюнового виробу відповідно до частини першої статті 9-1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".
Виробники та імпортери, які подають повідомлення про новітні тютюнові вироби, також повинні подати:
результати наукових досліджень щодо токсичності, здатності викликати залежність та привабливості новітнього тютюнового виробу (за наявності), зокрема щодо його інгредієнтів та викидів;
доступні їм результати досліджень щодо уподобань різних груп споживачів, у тому числі молоді, та серед курців;
іншу наявну та релевантну інформацію, у тому числі аналіз ризиків/переваг виробу, його очікуваний вплив на зменшення вживання тютюнових виробів, його очікуваний вплив на початок вживання тютюнових виробів та прогнозоване сприйняття різними категоріями споживачів.
Виробники та імпортери новітніх тютюнових виробів повинні подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, будь-яку нову або оновлену інформацію про дослідження та інформацію, визначену частиною третьою цієї статті.
Перелік введених в обіг новітніх тютюнових виробів та інформація, зазначена у частинах першій - четвертій цієї статті, оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, крім конфіденційної інформації, доступ до якої обмежено виробником або імпортером відповідно до законодавства.
Введені в обіг новітні тютюнові вироби повинні відповідати вимогам цього Закону та інших законів України. Положення законодавства застосовуються до новітніх тютюнових виробів залежно від того, підпадають такі вироби під визначення бездимного тютюнового виробу чи тютюнового виробу для куріння.
( Закон доповнено статтею 12-4 згідно із Законом № 1978-IX від 16.12.2021 )
Стаття 13. Обмеження щодо реалізації (продажу), куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння
Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар) забороняються.
Забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:
1) у ліфтах і таксофонах;
2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;
4) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
5) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
6) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
7) у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
8) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
9) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
10) у приміщеннях гуртожитків;
11) на дитячих майданчиках;
12) у місцях загального користування житлових будинків;
13) у підземних переходах;
14) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
15) на вокзалах та станціях;
16) на зупинках громадського транспорту.
Забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.
У місцях та закладах, в яких куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено, розміщується наочна інформація, що складається з графічного знака про заборону куріння і тексту такого змісту: "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!".
У спеціально відведених в аеропортах місцях для куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів розміщується наочна інформація, що складається з графічного знака і тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!".
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Цей Закон визначає основні принципи та напрями державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорони здоров'я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;
залежність від тютюну (нікотинова залежність) - психофізичний стан, зумовлений залежністю особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюнового виробу, що потрапляють в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів;
замінники тютюну - засоби, які за своєю дією на здоров'я людини відповідають тютюну, але не містять тютюну;
інгредієнти тютюнових виробів - будь-які речовини, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва тютюнових виробів;
куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, у результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;
медичне попередження споживачів тютюнових виробів - інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив вживання цих виробів на здоров'я людини. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів складаються із основного та додаткового попереджень;
нікотин - нікотинові алкалоїди;
предмети, пов'язані з вживанням тютюнових виробів, - портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, обрізувач сигар, що необхідні для вживання тютюнових виробів, крім запальничок та сірників;
пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння - пристрої, призначені для вдихання аерозолів (пари), що утворюються внаслідок нагрівання продуктів, що містять у своєму складі тютюн (продукти його переробки), без їх згоряння;

30 днiв передплати безкоштовно!