• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоровя населення

Верховна Рада України  | Закон від 22.09.2005 № 2899-IV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.09.2005
 • Номер: 2899-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.09.2005
 • Номер: 2899-IV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 52, ст.565)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3425-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.213 № 1512-VI від 11.06.2009, ВВР, 2009, № 49, ст.730 № 1824-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 11, ст.111 № 3778-VI від 22.09.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.196 № 4844-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 16, ст.137 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 1019-IX від 02.12.2020, ВВР, 2021, № 15, ст.125 № 1978-IX від 16.12.2021 № 2120-IX від 15.03.2022 № 2573-IX від 06.09.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 3193-IX від 29.06.2023 )
( У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" у всіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
( У тексті Закону слова "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" замінено словами "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" згідно із Законом № 3193-IX від 29.06.2023 )
Цей Закон визначає основні принципи та напрями державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорони здоров'я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
бездимний тютюновий виріб - тютюновий виріб, що не передбачає процесу згоряння, у тому числі жувальний тютюн, нюхальний тютюн та тютюн для перорального вживання;
введення в обіг тютюнового виробу - надання на ринку України тютюнових виробів незалежно від місця їх виробництва на платній або безоплатній основі;
викиди внаслідок вживання тютюнових виробів (далі - викиди) - речовини, що виділяються в атмосферне повітря під час вживання тютюнових виробів або супутніх продуктів за призначенням, у тому числі під час використання бездимних тютюнових виробів;
викликання залежності - фармакологічна здатність речовини викликати залежність, тобто стан, який впливає на здатність особи контролювати свою поведінку, як правило, шляхом створення відчуття винагороди, полегшення симптомів абстиненції або обох зазначених відчуттів;
громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під’їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги;
добавка - речовина інша, ніж тютюн, яка вводиться до складу тютюнового виробу, одиничної пачки або будь-якого зовнішнього упакування тютюнового виробу;
електронна сигарета - виріб, який може бути використаний для вдихання аерозолів (парів), що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими;
жувальний тютюн - бездимний тютюновий виріб, призначений виключно для цілей жування;
замінники тютюну - засоби, які за впливом на здоров’я людини відповідають тютюну, але не містять тютюну;
заправний контейнер - ємність, що містить нікотиновмісну рідину (або рідину без нікотину), яку можна використовувати для заправлення електронної сигарети;
зовнішнє упакування - будь-яке упакування, в якому тютюнові вироби або супутні продукти введені в обіг, що включає одиничні пачки або сукупність одиничних пачок. Прозора обгортка не вважається зовнішнім упакуванням;
інгредієнт - тютюн, добавка, а також будь-яка речовина або елемент, присутній у готовому тютюновому виробі або супутньому продукті, включаючи папір, фільтр, чорнило, капсулу та клей;
комбіноване медичне попередження споживачів тютюнових виробів - медичне попередження, що складається з текстового попередження та ілюстрації відповідно до цього Закону;
куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згоряння тютюнових виробів, у результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в атмосферне повітря та вдихається особою, яка курить;
максимальний рівень викидів - максимальний вміст або викид, включаючи нульове значення, речовини у тютюновому виробі, що вимірюється в міліграмах;
медичне попередження споживачів тютюнових виробів - попередження споживачів тютюнових виробів про несприятливий вплив тютюнового виробу на здоров’я людини або інші небажані наслідки вживання тютюнових виробів, у тому числі текстові попередження, комбіновані медичні попередження, загальні попередження та інформаційні повідомлення, передбачені законодавством;
нікотин - нікотинові алкалоїди або інша хімічна речовина, включаючи будь-яку сіль або комплекс нікотину, що добувається з рослинної сировини (тютюну) або синтетичним способом;
новітній тютюновий виріб - тютюновий виріб, що не належить до жодної з таких категорій, як сигарети, тютюн для самокрутки, тютюн для люльки, тютюн для кальяну, сигари, сигарили, жувальний тютюн, нюхальний тютюн, тютюн для перорального вживання, та введений в обіг після 19 травня 2014 року;
нюхальний тютюн - бездимний тютюновий виріб, вживання якого здійснюється шляхом нюхання;
одинична пачка - найменше індивідуальне упакування тютюнового виробу або супутнього продукту, введеного в обіг;
предмети, пов’язані з вживанням тютюнових виробів, - портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, обрізувач сигар, що використовуються для вживання тютюнових виробів, крім запальничок та сірників;
приміщення - будь-який простір, що має дах та обмежений двома або більше стінами чи перегородками, незалежно від матеріалу, з якого створено дах, стіни або перегородки, та незалежно від того, чи є конструкція постійною або тимчасовою;
пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння - пристрої, які можуть бути використані для вдихання аерозолів (парів), що утворюються внаслідок нагрівання продуктів, які містять у своєму складі тютюн (продукти його переробки), без їх згоряння;
реклама і стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - будь-який вид передачі комерційної інформації, рекомендації або дії, метою, результатом або ймовірним результатом яких прямо чи опосередковано є стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, або вживання тютюну;
реклама і стимулювання продажу тютюну - будь-який вид передачі комерційної інформації, рекомендації або дії, метою, результатом або ймовірним результатом яких прямо чи опосередковано є стимулювання продажу тютюнових виробів або вживання тютюну;
рідини, що використовуються в електронних сигаретах, - рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, які використовуються для створення аерозолів (парів) в електронних сигаретах та містяться, зокрема, у картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях;
робоче місце - простір, відведений у будівлі чи споруді для перебування працівника під час здійснення ним трудової діяльності;
сигара - згортка тютюну, яка вживається через процес згоряння, готова для вживання, що містить:
зовнішню обгортку з природного тютюну;
фільтр з обмолоченої суміші та зовнішню обгортку нормального кольору сигари з відновленого тютюну, яка повністю покриває виріб, у тому числі, за необхідності, фільтр, але для загострених сигар - незагострений кінець, питома вага якої, не включаючи фільтр чи мундштук, становить не менше 2,3 грама і не більше 10 грамів, а окружність щонайменше однієї третини довжини становить не менше 34 міліметри;
сигарета - паперовий циліндр з тютюном, який вживається через процес згоряння, готовий до вживання, який не є ані сигарою, ані сигарилою;
сигарила - тип малої сигари вагою до 3 грамів;
смако-ароматична добавка - добавка до тютюнового виробу, яка надає йому запаху та/або смаку;
смола - сирий безводний, безнікотиновий конденсат диму;
споживач тютюнового виробу - фізична особа, яка діє в цілях, не пов’язаних з її торговельною діяльністю, підприємницькою діяльністю, заняттям чи професією;
спонсорство пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу, метою, результатом або ймовірним результатом якого прямо чи опосередковано є стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, або вживання тютюну;
спонсорство тютюну - будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу, метою, результатом або ймовірним результатом якого прямо чи опосередковано є стимулювання продажу, вживання тютюнових виробів або вживання тютюну;
токсичність - ступінь шкідливого впливу речовини на здоров’я людини, у тому числі наслідки, що виникають згодом, зазвичай через повторне чи постійне її вживання або вплив;
трав’яний виріб для куріння - виріб на основі рослинної сировини, трав або фруктів, що не містить тютюну, який можна вживати через процес згоряння;
тютюн - листя та інші натуральні оброблені або необроблені частини рослин тютюну, у тому числі розширений і відновлений тютюн;
тютюн для кальяну - тютюновий виріб, що може вживатися через кальян. Для цілей цього Закону тютюн для кальяну вважається тютюновим виробом для куріння. Якщо тютюн може бути використаний і для кальяну, і для самокрутки, він вважається тютюном для самокрутки;
тютюн для люльки - тютюн, що може вживатися через процес згоряння, призначений виключно для використання в люльці;
тютюн для перорального вживання - всі тютюнові вироби для перорального вживання, крім тих, що призначені для вдихання або жування, вироблені повністю або частково з тютюну в формі порошку або частинок чи в будь-якій комбінації цих форм, зокрема у порціях саше або пористих пакетиках;
тютюн для самокруток - тютюн, що може використовуватися споживачами або в місці роздрібної торгівлі для виготовлення сигарет;
тютюновий аерозоль - викиди від нагрівання або тління тютюнових виробів;
тютюновий дим - продукти згоряння тютюнових виробів, що виділяються в атмосферне повітря;
тютюнові вироби - вироби, які можуть бути використані для вживання та до складу яких, навіть частково, входить тютюн, незалежно від того, чи є він генетично модифікований, чи ні;
тютюнові вироби для куріння - тютюнові вироби інші, ніж бездимні тютюнові вироби;
характерний смак і аромат електронної сигарети, заправного контейнеру, рідини, що використовується в електронних сигаретах, - чітко відчутний запах або смак, інший, ніж запах або смак тютюну, отриманий у результаті введення добавки або комбінації добавок, у тому числі, але не тільки, фруктів, прянощів, трав, спирту, цукерок, ментолу або ванілі, який є відчутним перед або під час використання електронної сигарети, заправного контейнера та рідини, що використовується в електронних сигаретах;
характерний смак і аромат тютюнового виробу - чітко відчутний запах або смак, інший, ніж запах або смак тютюну, отриманий у результаті введення добавки або комбінації добавок, у тому числі, але не тільки, фруктів, прянощів, трав, спирту, цукерок, ментолу або ванілі, який є відчутним перед вживанням тютюнового виробу або під час його вживання.
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3425-IV від 09.02.2006, № 1512-VI від 11.06.2009, № 3778-VI від 22.09.2011, № 1019-IX від 02.12.2020; в редакції Закону № 1978-IX від 16.12.2021 )
Стаття 2. Законодавство України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Законодавство України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, то застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 3. Основні завдання цього Закону
Основними завданнями цього Закону є:
визначення правових і організаційних засад державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання;
визначення повноважень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів, що виробляються в Україні або ввозяться в Україну, та зменшення токсичності тютюнових виробів шляхом зниження вмісту нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння;
удосконалення профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання;
сприяння лікуванню залежності від тютюну (нікотинової залежності) осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, та пропаганді здорового способу життя;
( Абзац шостий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009 )
забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях;
створення економічних, інших умов, що сприятимуть обмеженню куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, охороні здоров'я населення, зниженню захворюваності та збільшенню тривалості життя людини;
забезпечення інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання незалежно від віку людини і стану її здоров'я;
встановлення засад відповідальності за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення.
Стаття 4. Основні принципи державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Відповідно до завдань цього Закону державна політика щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення ґрунтується на таких принципах:
законності;
комплексності правових, економічних, медичних та інших заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення шляхом попередження та зменшення вживання тютюнових виробів;
поступовості та поетапності заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення від впливу тютюнового диму, запобігання початку куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, насамперед серед дітей та молоді, та зменшення вживання тютюнових виробів;
( Абзац четвертий статті 4 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
участі фізичних осіб, об'єднань громадян, діяльність яких не пов'язана з тютюновою промисловістю, у заходах щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
( Абзац п'ятий статті 4 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичних заходів для кожної особи, яка бажає позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;
доступності інформації для населення про шкоду для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, впливу тютюнового диму та перевагу здорового способу життя;
пріоритетності політики у сфері охорони здоров'я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з тютюновою промисловістю.
( Статтю 4 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009 )
Стаття 5. Основні напрями державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Основними напрямами державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення є:
здійснення комплексу заходів для охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюнового диму, попередження початку куріння тютюнових виробів, обмеження їх вживання, насамперед серед дітей та молоді;
покращання інформування населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також шкідливого впливу тютюнового диму;
забезпечення доступності надання профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які курять тютюнові вироби чи іншим способом їх вживають і бажають позбутися цієї шкідливої звички, шляхом створення загальнодержавних програм щодо профілактики, діагностики та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
( Абзац четвертий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009 )
зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для забезпечення реалізації комплексу заходів щодо відновлення та зміцнення здоров'я населення, пропаганди здорового способу життя;
удосконалення гігієнічної регламентації тютюнових виробів та методик визначення відповідності вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих речовин, що містяться в тютюнових виробах та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, встановленим законом показникам з урахуванням вимог міжнародного законодавства;
забезпечення дотримання суб'єктами господарювання відповідних норм і правил під час виробництва та реалізації тютюнових виробів;
( Абзац сьомий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
розвиток наукових досліджень щодо попередження вживання тютюнових виробів та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
( Абзац восьмий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009 )
сприяння медіа у підтримці заходів впровадження державної політики у сфері боротьби з курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.
Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Кабінет Міністрів України:
забезпечує проведення єдиної державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, розробляє та затверджує відповідні програми;
розробляє та забезпечує виконання відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, забезпечує ефективне використання бюджетних коштів на їх реалізацію;
( Абзац третій статті 6 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
приймає рішення щодо удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії поширеності куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання та зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
( Абзац четвертий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
координує роботу органів виконавчої влади у сфері реалізації державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
впроваджує систему моніторингу вживання тютюнових виробів серед населення і поширеності захворювань, пов'язаних з курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання, оцінки ефективності здійснення державної політики у сфері протидії курінню тютюнових виробів чи іншому способу їх вживання;
укладає відповідні міжнародні договори України;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Стаття 7. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, в межах своєї компетенції:
формує державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення відповідно до закону, бере участь у розробленні та виконанні відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
визначає в установленому порядку з урахуванням норм міжнародного права переліки шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння;
здійснює відповідно до закону гігієнічну регламентацію щодо небезпечних факторів, пов’язаних з вживанням тютюнових виробів, з урахуванням міжнародного законодавства;
бере участь у розробці пропозицій щодо удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії поширеності куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання та зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
проводить моніторинг ефективності заходів, що проводяться у сфері охорони здоров’я населення, спрямованих на мінімізацію шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, аналізує і прогнозує ситуацію із захворюваністю населення, що пов’язана з вживанням тютюнових виробів;
( Частину першу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2573-IX від 06.09.2022 )
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, в межах своєї компетенції:
реалізує державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення відповідно до закону, бере участь у розробленні та виконанні відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
розробляє та впроваджує в установленому порядку на рівні первинної медико-санітарної допомоги заходи з діагностики та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
надає особам, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, доступну, якісну та ефективну лікувально-профілактичну допомогу;
вживає заходів для запобігання поширеності куріння тютюнових виробів серед населення, насамперед серед дітей та молоді;
інформує населення через медіа про шкідливість куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів та здійснює пропаганду медичних знань з питань профілактики захворювань, пов’язаних з вживанням тютюнових виробів;
бере участь у розробці навчальних програм з профілактики куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
координує проведення закладами охорони здоров’я, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров’я населення;
організовує проведення наукових досліджень щодо попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання серед населення, лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво лікарських засобів, необхідних для лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності), здійснення інших профілактичних і лікувальних заходів, а також проводить підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють заходи щодо попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання серед населення та проводять лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і громадськими організаціями з питань охорони здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;
бере участь у міжнародному співробітництві щодо попередження вживання тютюнових виробів та зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, у межах своєї компетенції:
( Абзац перший частини третьої статті 7 в редакції Закону № 1978-IX від 16.12.2021; зміни до абзацу першого частини третьої статті 7, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (відсутні слова, що потрібно замінити) )
реалізує відповідно до закону державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
здійснює державний контроль за додержанням законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
( Частину третю статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1978-IX від 16.12.2021 )
здійснює контроль за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України;
( Абзац п'ятий частини третьої статті 7 виключено на підставі Закону № 2573-IX від 06.09.2022 )
проводить моніторинг ефективності заходів у сфері охорони здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, аналізує і прогнозує ситуацію із захворюваністю населення, що пов’язана з вживанням тютюнових виробів;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009; в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012 )
Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в межах своєї компетенції:
реалізують загальнодержавні, регіональні, інші програми щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
забезпечують проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
організовують спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів у відповідному регіоні, проводять запобіжні та профілактичні заходи для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу тютюнового диму;
інформують населення через медіа про шкоду, якої завдає здоров'ю людини вживання тютюнових виробів, про стан захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюнових виробів, у відповідному регіоні, та про вжиті запобіжні і профілактичні заходи;
сприяють вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувально-профілактичних заходів та робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і шкідливим впливом тютюнового диму, а також лікуванням залежності від тютюну (нікотинової залежності), у тому числі щорічно при формуванні відповідних бюджетів;
( Абзац шостий статті 8 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:
контролюють виконання відповідних програм щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
сприяють вирішенню питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення, у тому числі щорічно при формуванні відповідних бюджетів;
( Абзац третій статті 9 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
здійснюють контроль за проведенням профілактичних та лікувальних заходів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо обмеження вживання тютюнових виробів, зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення, визначають вільні від куріння місця;
забезпечують у комунальних закладах охорони здоров'я доступність профілактичних заходів і надання ефективної лікувальної допомоги, включаючи медикаментозне забезпечення, для осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;
здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
Стаття 10. Вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів
Діяльність, пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, здійснюється відповідно до закону, з урахуванням встановлених цією статтею заборон.
Забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України:
1) сигарет, у яких рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину - 1 міліграм, смоли - 10 міліграмів, монооксиду вуглецю - 10 міліграмів;
2) тютюнових виробів, одинична пачка яких не відповідає вимогам, визначеним статтею 12 цього Закону, та/або тютюнових виробів, на одиничній пачці яких відсутні визначені законодавством медичні попередження;
3) тютюнових виробів з використанням на їх упакуванні або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, зображення або інші ознаки), які:
рекламують тютюновий виріб або сприяють його вживанню, створюючи помилкове враження про його характеристики, вплив на здоров’я, ризики або викиди;
включають кількісну інформацію про вміст нікотину, смоли, монооксиду вуглецю у тютюновому виробі;
вказують на те, що певний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або має на меті зменшити вплив деяких шкідливих компонентів диму, або надає переваги, пов’язані з життєвою силою, енергійністю, оздоровленням, омолодженням, має природні чи органічні властивості або інші переваги для здоров’я чи способу життя;
повідомляють про смак, запах, будь-які смако-ароматичні або інші добавки чи про їх відсутність;
нагадують харчовий продукт або косметичний продукт;
вводять в оману, що певний тютюновий виріб має покращену здатність біологічного розкладання або інші екологічні переваги;
4) сигарет та тютюну для самокруток з характерним запахом та/або смаком диму;
5) тютюнових виробів, що містять такі добавки:
вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має переваги для здоров’я або призводить до зменшення ризиків для здоров’я, або становить менший ризик для здоров’я;
кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та/або життєвою силою;
добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими;
добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину;
добавки, що мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі;
6) сигарет та тютюну для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, упаковка, капсула або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак сигарет, тютюну для самокруток або інтенсивність диму;
7) сигарет та тютюну для самокруток, фільтр, папір або капсула яких містить тютюн або нікотин;
8) тютюну для перорального вживання.
( Частина друга статті 10 в редакції Закону № 3425-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1512-VI від 11.06.2009, № 1824-VI від 21.01.2010; в редакції Закону № 1978-IX від 16.12.2021 )
Виробнику та імпортеру тютюнових виробів забороняється вміщувати в одиничну пачку та в зовнішнє упакування тютюнових виробів вкладки, які прямо чи опосередковано заохочують придбання тютюнових виробів або їх вживання.
( Частина третя статті 10 в редакції Законів № 3425-IV від 09.02.2006, № 1978-IX від 16.12.2021 )
Забороняється включення тютюнових виробів і предметів, пов'язаних з їх вживанням, до гуманітарної допомоги, а також поширення тютюнових виробів серед населення безоплатно.
( Частина четверта статті 10 в редакції Закону № 1512-VI від 11.06.2009 )
Забороняється підтримка виробництва (імпорту) тютюну та тютюнових виробів для реалізації на митній території України у формі державного фінансування, надання за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів відповідним суб'єктам господарювання фінансової допомоги, фінансових гарантій, дотацій, субсидій, пільгових кредитів (позик).
( Частина п'ята статті 10 в редакції Закону № 3425-IV від 09.02.2006 )
Стаття 10-1. Вимоги щодо здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах
Виробники та імпортери електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, подають до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, повідомлення про будь-які вироби, які вони планують ввести в обіг на території України. Повідомлення подається в електронній формі за шість місяців до запланованого введення в обіг.
Повідомлення, залежно від того, чи є виріб електронною сигаретою, заправним контейнером або рідиною, що використовується в електронних сигаретах, повинно містити таку інформацію:
1) найменування та контактні дані виробника та відповідальної юридичної або фізичної особи в Україні, а у випадках, визначених законом, - імпортера в Україну;
2) перелік інгредієнтів, що містяться у виробі, та викидів, що виникають внаслідок використання виробу, за назвою торговельної марки та виду/типу, із зазначенням питомої ваги інгредієнтів;
3) токсикологічні дані про інгредієнти виробу та викиди, що виникають внаслідок використання виробу, у тому числі при нагріванні, з урахуванням їх впливу на здоров’я людини при вдиханні та будь-який ефект викликання залежності;
4) інформація про дози нікотину та їх засвоєння при використанні виробу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах;
5) опис компонентів виробу, у тому числі механізму відкривання та заправлення електронної сигарети або заправного контейнера;
6) опис виробничого процесу, у тому числі інформація про те, чи використовується серійне виробництво, заява про те, що виробничий процес відповідає вимогам цієї статті;
7) заява про те, що виробник та імпортер несуть повну відповідальність за якість та безпечність виробу при його введенні в обіг та використанні в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах.
Електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, можуть бути введені в обіг на території України лише за умови виконання таких вимог:
1) рідини, що використовуються в електронних сигаретах, вводяться в обіг тільки у спеціальних заправних контейнерах, об’єм яких не перевищує 10 мілілітрів, в одноразових електронних сигаретах або одноразових картриджах, які мають об’єм не більше 2 мілілітрів;
2) вміст нікотину у рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, становить не більше 20 міліграмів в 1 мілілітрі;
3) рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не містять такі добавки:
вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що виріб має переваги для здоров’я або призводить до зменшення ризиків для здоров’я, або становить менший ризик для здоров’я;
кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою;
добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими;
4) у виробництві рідини, що використовується в електронних сигаретах, використовуються лише інгредієнти високої чистоти;
5) у їх виробництві використовуються лише такі інгредієнти, які не становлять ризик для здоров’я людини в нагрітій або ненагрітій формі, крім нікотину в рідинах, що використовуються в електронних сигаретах;
6) електронні сигарети забезпечують рівномірне вживання доз нікотину за звичайних умов використання;
7) електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, захищені від доступу дітей, несанкціонованого доступу, пошкоджень і протікань та мають механізм, що забезпечує заправлення без протікання;
8) електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не мають характерного запаху та/або смаку.
( Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом № 1978-IX від 16.12.2021 )
Стаття 11. Вимоги щодо вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, та інформації про шкідливі речовини та інгредієнти тютюнових виробів
Визначення вмісту нікотину, монооксиду вуглецю, смоли, інших шкідливих для здоров’я людини речовин, у тому числі інгредієнтів тютюнових виробів, у тютюнових виробах та тютюновому димі здійснюється організаціями (лабораторіями), яким у встановленому законом порядку надано право випробування продукції на відповідність її вимогам щодо безпечності для здоров’я та життя людини. Зазначені організації (лабораторії) включаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, до відповідного переліку, який підлягає оприлюдненню.
( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 1978-IX від 16.12.2021 )
Контроль за додержанням визначених законом показників вмісту нікотину, монооксиду вуглецю та смоли, а також показників вмісту інших шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, здійснює в межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 1978-IX від 16.12.2021; зміни до частини другої статті 11, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (відсутні слова, що потрібно замінити) )
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, щорічно публікує переліки шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, а також інформує населення через медіа про шкідливі речовини та інгредієнти тютюнових виробів, що містяться в складі тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом при їх курінні, про шкоду для здоров'я людини вживання тютюнових виробів.
( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )( Частину четверту статті 11 виключено на підставі Закону № 1978-IX від 16.12.2021 )
Стаття 11-1. Звітність про інгредієнти тютюнових виробів та викиди
Кожний виробник або імпортер тютюнових виробів щороку, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, в електронному вигляді таку звітність про інгредієнти щодо тютюнових виробів, призначених для реалізації на митній території України, щодо кожної торговельної марки та виду/типу:
1) перелік інгредієнтів, використаних у виробництві тютюнового виробу, із зазначенням їх питомої ваги у порядку зменшення;
2) обсяг викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в диму сигарет;
3) інформацію про інші викиди та їх граничні рівні (за наявності).
До переліку інгредієнтів додаються:
1) заява із зазначенням причин включення інгредієнтів у відповідні тютюнові вироби;
2) інформація про наявні токсикологічні дані щодо інгредієнтів у спаленій або неспаленій формі, із зазначенням, зокрема, їхнього впливу на здоров’я людини та будь-яких властивостей, що викликають залежність.
Виробники та імпортери тютюнових виробів подають до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, звітність про викиди із зазначенням використаних методів їх вимірювання.
Викиди смоли, нікотину та монооксиду вуглецю сигарет вимірюються на основі таких державних стандартів:
ДСТУ ISO 4387:2010 - для смоли;
ДСТУ ISO 10315:2010 - для нікотину;
ДСТУ ISO 8454:2007 - для монооксиду вуглецю.
Точність вимірювання викидів смоли, нікотину та монооксиду вуглецю визначається відповідно до ДСТУ ISO 8243:2009.
Визначення викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю здійснюється акредитованими лабораторіями відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів.
Виробники або імпортери сигарет та тютюну для самокруток подають також технічний документ, що містить загальний опис використаних добавок та їхніх властивостей.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, оприлюднює інформацію, одержану відповідно до цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті, крім конфіденційної інформації, доступ до якої обмежено виробником або імпортером відповідно до законодавства.
Виробники та імпортери тютюнових виробів також подають до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення:
1) доступні їм результати внутрішніх та зовнішніх досліджень щодо вивчення ринку та уподобань різних груп споживачів, у тому числі молоді, та серед курців, щодо інгредієнтів та викидів, а також короткі резюме будь-яких ринкових опитувань, які вони проводять при введенні в обіг новітніх виробів;
2) інформацію про обсяги продажів тютюнових виробів за марками і видами/типами, виражені у штуках або кілограмах, - щороку, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним.
Виробники та імпортери трав’яних виробів для куріння щороку, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, подають до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, перелік всіх інгредієнтів, що використовуються при виробництві таких виробів, із зазначенням питомої ваги за назвою торговельної марки та видом/типом.
Зазначена інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, крім конфіденційної інформації, доступ до якої обмежено виробником або імпортером відповідно до законодавства.
Порядок подання інформації, передбаченої цією статтею, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
( Закон доповнено статтею 11-1 згідно із Законом № 1978-IX від 16.12.2021 )
Стаття 12. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів для куріння та вимоги до упакування таких виробів
На кожній одиничній пачці та зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння зазначаються загальне попередження та комбіноване медичне попередження, що супроводжується відповідною кольоровою ілюстрацією, а також інформаційне повідомлення.
Загальне попередження, що складається з тексту: "Куріння вбиває - кидай курити зараз", розміщується у нижній частині однієї з бічних поверхонь одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння. Інформаційне повідомлення, що складається з тексту: "Тютюновий дим містить більше 70 речовин, здатних викликати захворювання на рак", розміщується в нижній частині іншої бічної поверхні. Загальне попередження та інформаційне повідомлення повинні мати ширину не менше 20 міліметрів.
На одиничних пачках тютюнових виробів для куріння у формі коробки з відкидною кришкою, при відкритті якої бічні поверхні розділяються на дві частини, загальне попередження та інформаційне повідомлення повністю розміщуються на більшій частині таких розділених бічних поверхонь. Загальне попередження розташовується у центрі верхньої поверхні, що є видимою, коли пачку відкрито. Бічні поверхні цього типу одиничних пачок повинні мати висоту не менше 16 міліметрів.
Загальне попередження та інформаційне повідомлення мають покривати 50 відсотків поверхні одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння, на якій вони розміщені.
Комбіноване медичне попередження розміщується на одиничних пачках та зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння з дотриманням таких вимог: