• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів

Верховна Рада України  | Закон від 16.10.2012 № 5463-VI
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 16.10.2012
  • Номер: 5463-VI
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 4, ст.61)( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 Законами № 794-VII від 27.02.2014, ВВР, 2014, № 13, ст.222 № 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883 № 1315-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 31, ст.1058 № 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057 № 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96 № 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360 № 595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.366 № 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 9, ст.50 № 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 30, ст.239 Кодексом № 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48 Законами № 2524-IX від 16.08.2022 № 2807-IX від 01.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) в абзаці першому частини першої статті 164-2 слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органу державного фінансового контролю";
2) в абзаці першому частини першої статті 164-12 слова "органами Державного казначейства України" замінити словами "органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";
3) у статті 166-9 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у відповідному відмінку;
4) в абзаці першому статті 171 слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології" та "цих органів" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології" та "цього органу";
5) у назві та тексті статті 188-2 слова "органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";
у назві слова "вимог органів державного контролю за цінами" замінити словами "законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами";
в абзаці першому слова "органів державного контролю за цінами" замінити словами "посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами";
7) у назві та абзаці першому статті 188-9 слова "органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації", "для діяльності цих органів" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації", "для їх діяльності";
8) у назві та абзаці першому статті 188-14 слова "органів Державної інспекції з енергозбереження" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження";
9) у назві та абзаці першому статті 188-17 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю";
10) в абзаці першому частини другої статті 189-1 слова "у процесі виробництва, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту" замінити словами "встановленого порядку їх реалізації, порядку збирання і здавання їх відходів та брухту";
у пункті 1 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю";
у пункті 2 слова "спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю";
у назві та частині першій слова "Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні" замінити словами "Органи державного фінансового контролю";
частину другу викласти в такій редакції:
"Від імені органів державного фінансового контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";
13) у частині другій статті 234-2 слова "начальник Головної державної податкової інспекції України та його заступники, начальники державних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники" замінити словами "керівники органів державної податкової служби та їх заступники";
14) у частині другій статті 244-1 слова "голова Державної пробірної служби" замінити словами "керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю";
15) у частині другій статті 244-3 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики та його заступники, керівники органів державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах і містах та їх заступники" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";
у назві та тексті слова "органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" у відповідному відмінку;
у частині першій слово "розглядають" замінити словом "розглядає";
у частині другій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";
в абзаці третьому слова "начальники управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники" виключити;
у назві та частині другій слова "органи державного контролю за цінами" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами" у відповідному відмінку;
у частині першій слова "Органи державного контролю за цінами розглядають", "вимог органів державного контролю за цінами" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами, розглядає", "законних вимог посадових осіб цього органу";
у частині другій слова "начальник Державної інспекції з контролю за цінами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики та його заступники, начальники державних інспекцій з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники" замінити словами "керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";
у назві слова "Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";
у частині першій слова "Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації розглядають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації розглядає";
у частині другій:
в абзаці першому слова "органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";
абзац другий викласти в такій редакції:
"уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";
19) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці восьмому слова "органів Державної інспекції з енергозбереження" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження";
в абзаці одинадцятому слова "органів у справах захисту прав споживачів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";
в абзаці тридцять п’ятому слова "органів державної контрольно-ревізійної служби України" замінити словами "органів державного фінансового контролю";
в абзаці сорок першому слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю";
в абзаці сорок дев’ятому слова "спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики, державної реєстраційної та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності".
2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
1) у частині восьмій статті 59 слова "спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
2) у частині четвертій статті 67 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
3) у статті 75:
у частині третій слова "центральному органу виконавчої влади з питань економіки" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку";
у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади з питань економіки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";
4) у частині восьмій статті 164 слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності";
5) у частинах першій та другій статті 214 слова "орган державної влади з питань банкрутства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері банкрутства" у відповідному відмінку;
6) у частині четвертій статті 246 слова "Органи державної влади з питань захисту прав споживачів мають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, має";
7) у частині п’ятій статті 259 слова "центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації";
8) у частині другій статті 354 слова "Орган державної влади, уповноважений здійснювати нагляд за страховою діяльністю" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
9) у частині четвертій статті 363 слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органами державного фінансового контролю";
10) у частині першій статті 408 слова "органом державної влади" замінити словами "органом виконавчої влади".
3. У пункті 6 частини першої статті 268 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова "центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву".
4. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
1) у пункті 36 частини першої статті 2 та частині другій статті 80 слова "Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим" та "Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим" замінити відповідно словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів" та "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів";
2) в абзаці другому частини першої статті 16 слова "Міністра фінансів України або особі, яка виконує його обов’язки (далі - Міністр фінансів України)" замінити словами "члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки";
3) у частині першій статті 21 слова "Міністерства економіки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";
4) в абзаці першому частини першої статті 43 слова "Державна казначейська служба України, діяльність якої спрямовується і координується через Міністра фінансів України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";
5) у частині першій статті 45 слова "центрального податкового органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
6) у частині першій статті 48 слова "центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України" виключити;
7) в абзаці першому частини другої статті 78 та частині другій статті 80 слова "територіальними органами Державної казначейської служби України" замінити словами "органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";
8) у статті 113:
у назві та частині першій слова "органів Державної фінансової інспекції України" замінити словами "органів державного фінансового контролю";
у частині другій слова "Державна фінансова інспекція України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю";
9) в абзаці першому частини другої статті 118 слова "Міністерством фінансів України, органами Державної казначейської служби України, органами Державної фінансової інспекції України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, органами державного фінансового контролю";
10) у тексті Кодексу:
слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" у відповідному відмінку;
слова "Міністр фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особа, яка виконує його обов’язки" у відповідному відмінку;
слова "Державна казначейська служба України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку;
слова "органи Державної казначейської служби України" в усіх відмінках замінити словами "органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку.
5. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2012 р., № 2-3, ст. 3, № 7, ст. 53):
1) у пункті 6 частини першої статті 4 слова "органів державної влади" замінити словами "державних органів";
2) у частині третій статті 5 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів", а слова "і установи" виключити;
у пунктах 8 та 9 частини першої слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";
у частині третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, його територіальних органів та їх" та "державною виконавчою службою" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)";
у назві, абзаці другому пункту 12 частини першої, частині другій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, його територіальні органи", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів або його територіальні органи", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" у відповідному відмінку;
у частині першій:
в абзаці другому пункту 2 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів";
у пункті 9 слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології";
5) у пункті 3 частини першої статті 28 слова "відповідні територіальні органи у справах захисту прав споживачів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";
6) у назві та тексті статті 32 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів" та "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів".
6. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2012 р., № 36, ст.416):
1) в абзацах четвертому та п’ятому частини третьої статті 2, пункті 1 частини другої статті 12-2 слова "центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";
2) в абзаці першому частини шостої статті 12-1 слова "у встановленому ним порядку" замінити словами "у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";
3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку.
7. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
1) у пункті 4 частини першої статті 6 слова "центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";
2) у пункті 2 частини першої статті 8 слова "податкової міліції" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
3) у частинах другій та восьмій статті 9 слова "Державна податкова адміністрація України, центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань" у відповідному відмінку;
4) у статті 9-1:
у частині другій слова "Державної податкової адміністрації України" виключити;
у частині третій слова "Голови Державної податкової адміністрації України - начальником податкової міліції" замінити словами "керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2524-IX від 16.08.2022 )
9. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами):
1) назву Закону, преамбулу, статті 1 - 5, 7, 8 і 13 викласти в такій редакції:
"Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні
Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні";
"Стаття 1. Орган державного фінансового контролю в Україні
Здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю).
Орган державного фінансового контролю у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
Стаття 2. Головні завдання органу державного фінансового контролю
Головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів, дотриманням законодавства про державні закупівлі, діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.
Державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування.
Порядок проведення органом державного фінансового контролю державного фінансового аудиту, інспектування та перевірок державних закупівель установлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 3. Державний фінансовий аудит
Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті.
Стаття 4. Інспектування
Інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.
На підконтрольних установах, щодо яких за відповідний період їх фінансово-господарської діяльності відповідно до цього Закону проведено державний фінансовий аудит, інспектування за ініціативою органу державного фінансового контролю не проводиться.
Стаття 5. Перевірка державних закупівель
Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом державного фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті.
Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового аудиту та інспектування";
"Стаття 7. Координація діяльності органу державного фінансового контролю з іншими контролюючими органами
Орган державного фінансового контролю координує свою діяльність з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.
Стаття 8. Основні функції органу державного фінансового контролю
Орган державного фінансового контролю:
1) здійснює державний фінансовий контроль та контроль за:
виконанням функцій з управління об’єктами державної власності;
цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;
цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;
складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;
станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;
усуненням виявлених недоліків і порушень;
2) розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому;
3) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб;
4) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.
Орган державного фінансового контролю розглядає листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства з фінансових питань. Звернення, в яких повідомляється про крадіжки, розтрати, недостачі, інші правопорушення, негайно пересилаються правоохоронним органам для прийняття рішення згідно з законодавством";
"Стаття 13. Розгляд скарг на дії посадових осіб органу державного фінансового контролю
Дії або бездіяльність посадових осіб органу державного фінансового контролю можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку.
Орган державного фінансового контролю забезпечує розгляд скарг на дії або бездіяльність своїх посадових осіб в адміністративному порядку не пізніш як у місячний строк з моменту їх надходження.
Подання скарги в адміністративному порядку не припиняє оскаржуваної дії посадових осіб органу державного фінансового контролю";
2) у статті 6 слова "визначаються Кабінетом Міністрів України і" виключити;
3) статтю 9 виключити;
4) у статті 10:
в абзаці першому слова "Головному контрольно-ревізійному управлінню України, контрольно-ревізійним управлінням в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійним підрозділам (відділам, групам) у районах, містах і районах у містах" замінити словами "Органу державного фінансового контролю";
у пункті 1:
слова "у підконтрольних установах" та "грошових сум" замінити відповідно словами "в ході державного фінансового контролю" та "коштів";
після слів "матеріальних цінностей" доповнити словами "документи щодо проведення процедур державних закупівель";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) безперешкодного доступу в ході державного фінансового контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються; зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу у разі виявлення порушень законодавства";
у пункті 3 слова "міністерств, державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади", а слова "з оплатою за рахунок спеціально передбачених на цю мету коштів" виключити;
у пункті 4:
в абзаці першому слова "що ревізуються" та "грошових" виключити;
в абзаці другому слово "зловживання" замінити словом "порушення";
у пункті 5 слова "об’єктів, що ревізуються", "в тому числі недержавних форм власності" та "організаціями, що ревізуються" замінити відповідно словами "об’єктів, що контролюються", "в тому числі недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об’єктами" та "організаціями";
у пункті 6 слова "об’єктів, що ревізуються" та "у ході ревізій" замінити відповідно словами "об’єктів, що контролюються" та "у ході здійснення державного фінансового контролю";
у пункті 7 слова "іншим службовим особам підконтрольних установ, що ревізуються" замінити словами "іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов’язкові до виконання", а слова "з питань збереження і використання державної власності та фінансів" виключити;
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства";
у пункті 10 слово "ревізією" замінити словами "під час здійснення державного фінансового контролю";
включити пункт 11 такого змісту:
"11) одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12) проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється";
доповнити пунктами 13-15 такого змісту:
"13) при виявленні збитків, завданих державі чи підприємству, установі, організації, що контролюється, визначати їх розмір у встановленому законодавством порядку;
14) ініціювати проведення перевірок робочими групами центральних органів виконавчої влади;
15) порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях";
5) у частині сімнадцятій статті 11 слова "органу (підрозділу) державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органу державного фінансового контролю";
6) у другому реченні частини четвертої статті 14 слова "контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органу державного фінансового контролю";
7) у статті 15:
у частині першій слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади";
у частині другій слова "об’єктів, що ревізуються" замінити словами "об’єктів, що контролюються";
8) у тексті Закону слова "державна контрольно-ревізійна служба" та "орган державної контрольно-ревізійної служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державного фінансового контролю" у відповідному відмінку і числі.
( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018 )( Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2258-VIII від 21.12.2017 )
12. У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2010 р., № 46, ст. 538; 2011 р., № 31, ст. 303):
1) у частині першій статті 7 слова "бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;
2) статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку:
здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки;
здійснює координацію планування, методологічне забезпечення розроблення проектів мобілізаційних планів та довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки в органах виконавчої влади, інших державних органах;
бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану національної економіки України на особливий період;
бере участь у формуванні бюджету держави на особливий період;
на основі аналізу стану мобілізаційної готовності національної економіки України подає щорічну доповідь Кабінету Міністрів України;
узагальнює потреби Збройних Сил України та інших військових формувань і розробляє мобілізаційні завдання (замовлення) виходячи з економічних можливостей держави;
розробляє критерії оцінок рівнів мобілізаційної готовності національної економіки України та підприємств, установ і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);
бере участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального розвитку України з метою урахування мобілізаційних потреб держави;
координує роботу щодо підготовки пропозицій до проектів державних програм економічного і соціального розвитку України в частині мобілізаційної підготовки;
узагальнює практику застосування актів законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України";
3) доповнити статтею 13-1 такого змісту:
"Стаття 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку:
проводить аналіз економічного і військово-економічного потенціалів національної економіки;
бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
координує роботу щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації мобілізаційних потужностей;
координує роботу щодо створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;
організовує наукове забезпечення заходів мобілізаційної підготовки національної економіки та формує завдання для проведення наукових досліджень з цих питань;
аналізує стан мобілізаційної готовності національної економіки України, подає в установленому порядку пропозиції до щорічної доповіді Кабінету Міністрів України;
визначає потреби (обсяги) центральних і місцевих органів виконавчої влади у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки для їх включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік;
здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності національної економіки України та підприємств, установ і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);
зводить баланс та проводить економічний аналіз основних показників розвитку національної економіки на особливий період;
подає в установленому порядку пропозиції до проектів державних програм економічного і соціального розвитку України з метою урахування мобілізаційних потреб держави;
координує роботу з утворення та підготовки спеціальних формувань, призначених для передачі до Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення мобілізації;
здійснює контроль за виконанням довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки національної економіки;
організовує бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечує надання звітності з питань бронювання військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
бере участь в узагальненні практики застосування актів законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, розробляє та подає в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства";
4) у статті 15:
в абзаці шістнадцятому слова "центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку";
в абзаці двадцять третьому слово "затверджують" замінити словами "в межах наданих повноважень затверджують, подають в установленому порядку на затвердження";
5) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку.
13. У частині третій статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343) слова "Головним управлінням Державного казначейства України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів".
( Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
15. В абзаці першому пункту 1 частини першої статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50; 1999 р., № 4, ст. 35; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 22, ст. 314; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2012 р., № 7, ст. 53) слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органи державного фінансового контролю".
16. У Законі України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 86; 2002 р., № 11, ст. 81):
1) у частині другій статті 17 слова "контрольно-ревізійних та податкових органів" замінити словами "податкових органів та органів державного фінансового контролю";
2) у частині другій статті 35 слова "контрольно-ревізійним органам України" замінити словами "органам державного фінансового контролю".
17. У частині першій статті 34 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 16, ст. 93; 1999 р., № 49, ст. 428) слова "контрольно-ревізійні" замінити словами "державного фінансового контролю".
18. У Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283 із наступними змінами):
1) абзаци п’ятнадцятий та шістнадцятий преамбули виключити;