• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про управління обєктами державної власності

Верховна Рада України  | Закон від 21.09.2006 № 185-V
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.09.2006
 • Номер: 185-V
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.09.2006
 • Номер: 185-V
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про управління об'єктами державної власності
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 46, ст.456)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 514-VI від 17.09.2008, ВВР, 2008, № 50-51, ст.384 № 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564 № 2626-VI від 21.10.2010, ВВР, 2011, № 12, ст.74 № 2850-VI від 22.12.2010, ВВР, 2011, № 28, ст.252 № 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272 № 3322-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.478 № 3531-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст.23 № 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53 № 3686-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 15, ст.92 № 3713-VI від 08.09.2011, ВВР, 2012, № 15, ст.100 № 4498-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, № 40, ст.480 № 5063-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 28, ст.298 № 5213-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 32, ст.413 № 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 № 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816 № 1323-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1166 № 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192 № 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482 № 817-VIII від 24.11.2015, ВВР, 2016, № 10, ст.97 № 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.25 № 910-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.49 № 1405-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.533 № 1540-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.833 № 1792-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.43 № 2095-VIII від 08.06.2017, ВВР, 2017, № 32, ст.344 № 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 9, ст.50 № 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68 № 2491-VIII від 05.07.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.369 № 2516-VIII від 04.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.316 № 155-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, № 48, ст.325 - щодо набрання чинності див. пункт 1 розділу XII № 157-IX від 03.10.2019, ВВР, 2020, № 4, ст.25 № 264-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.6 № 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188 № 465-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 30, ст.206 № 719-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.407 )( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 8-р(I)/2020 від 22.07.2020 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1089-IX від 16.12.2020 № 1396-IX від 15.04.2021 № 1630-IX від 13.07.2021, ВВР, 2021, № 46, ст.378 № 1865-IX від 04.11.2021, ВВР, 2022, № 6, ст.42 № 1909-IX від 18.11.2021 № 1962-IX від 15.12.2021 № 2079-IX від 17.02.2022 № 2154-IX від 24.03.2022 № 2182-IX від 01.04.2022 - діє на період дії правового режиму воєнного стану № 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2 № 2465-IX від 27.07.2022 № 2468-IX від 28.07.2022 № 2529-IX від 16.08.2022 № 2761-IX від 16.11.2022 № 2792-IX від 01.12.2022 № 2896-IX від 06.02.2023 № 3137-IX від 30.05.2023 № 3272-IX від 27.07.2023 № 3587-IX від 22.02.2024 )( У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі № 2850-VI від 22.12.2010 )( У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об’єктами державної власності" у відповідному відмінку, а слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об’єктами державної власності" у всіх відмінках та "паїв" виключено згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016 )
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи управління об'єктами державної власності.
Стаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності
1. Управління об'єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.
Стаття 2. Законодавство про управління об'єктами державної власності
1. Законодавство про управління об'єктами державної власності складається з цього Закону, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про захист економічної конкуренції", інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами державної власності або їх видами, та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності.
( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 465-IX від 16.01.2020 )
Стаття 3. Об'єкти управління державної власності
1. Об'єктами управління державної власності є:
майно, яке передане казенним підприємствам, державним некомерційним підприємствам в оперативне управління;
( Абзац другий частини першої статті 3 в редакції Закону № 1962-IX від 15.12.2021 )
майно, яке передане державним комерційним підприємствам (далі - державні підприємства), установам та організаціям;
майно, яке передане державним господарським об'єднанням;
корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій (далі - корпоративні права держави);
державне майно, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;
( Абзац шостий частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012 )
державне майно, передане в оренду, лізинг;
( Абзац сьомий частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
державне майно, передане та/або створене (збудоване) на підставі договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (у тому числі концесійного договору);
( Частину першу статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутних капіталів або залишилося після ліквідації підприємств та організацій;
державне майно, передане в безстрокове безоплатне користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук;
безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність за рішенням суду;
державне майно, надане суб’єкту господарювання на праві господарського відання відповідно до законодавства.
( Частину першу статті 3 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 264-IX від 31.10.2019 )
2. Дія цього Закону не поширюється на управління об'єктами власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України, а також на здійснення прав інтелектуальної власності та корпоративні права, що виникли внаслідок участі державних наукових (науково-дослідних, науково-технологічних, науково-технічних, науково-практичних) установ та державних університетів, академій, інститутів у створенні господарських товариств шляхом внесення до статутного капіталу такого товариства майнових прав інтелектуальної власності, що належать цим установам та навчальним закладам.
( Абзац перший частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 848-VIII від 26.11.2015 )
Особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі визначаються Законом України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та Законом України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".
( Частину другу статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 3531-VI від 16.06.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1630-IX від 13.07.2021 )
Особливості управління Експортно-кредитним агентством визначаються Законом України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності".
( Частину другу статті 3 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1792-VIII від 20.12.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2154-IX від 24.03.2022 )
Особливості управління Фондом енергоефективності визначаються Законом України "Про Фонд енергоефективності".
( Частину другу статті 3 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 2095-VIII від 08.06.2017 )
Дія цього Закону не поширюється на управління банками, що здійснюється відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", крім випадків, прямо встановлених у цьому абзаці. Дія положень абзаців другого і четвертого частини другої та частини восьмої статті 11-2, абзацу другого частини першої, частин третьої і четвертої статті 14 цього Закону поширюється на управління банками, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належать державі, крім державних банків, управління якими здійснюється відповідно до статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
( Частину другу статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
Дія цього Закону не поширюється на управління державними банками, що здійснюється відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також на управління Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, що здійснюється відповідно до Закону України "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві", крім абзацу першого частини другої статті 11-2.
( Частину другу статті 3 доповнено абзацом згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1865-IX від 04.11.2021 )
Дія цього Закону не поширюється на передачу у власність організацій водокористувачів об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем державної форми власності.
( Частину другу статті 3 доповнено абзацом згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022 )
Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності
1. Суб’єктами управління об’єктами державної власності є:
Кабінет Міністрів України;
( Абзац третій частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 1405-VIII від 02.06.2016 )
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності;
міністерства, інші органи виконавчої влади та державні колегіальні органи (далі - уповноважені органи управління);
( Абзац п'ятий частини першої статті 4 в редакції Закону № 1323-VII від 05.06.2014 )
Фонд державного майна України;
органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;
органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації (далі - господарські структури), державне підприємство, установа, організація або господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі;
( Абзац дев'ятий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
Національна академія наук України, галузеві академії наук.
За рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, що здійснює функції з управління відповідними об’єктами державної власності/корпоративними правами, державне підприємство, установа, організація або господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, здійснюють управління об’єктами державної власності в частині виконання повноважень концесієдавця.
( Частину першу статті 4 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
Суб’єктом управління об’єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування та/або зберігання природного газу, передачі електричної енергії може бути лише уповноважене Кабінетом Міністрів України міністерство. Умови управління об’єктами державної власності визначаються у відповідному договорі згідно із законом. Інші суб’єкти управління об’єктами державної власності не можуть мати повноважень щодо об’єктів державної власності, переданих на таких умовах, якщо такі повноваження суперечать встановленим законом вимогам про відокремлення та незалежність.
( Частину першу статті 4 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 264-IX від 31.10.2019; в редакції Закону № 1396-IX від 15.04.2021 )( Частина перша статті 4 в редакції Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )
2. Державна керуюча холдингова компанія має статус уповноваженого органу управління щодо об'єктів управління державної власності, що передані до її статутного капіталу та статутного капіталу її корпоративних підприємств.
( Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012 )
Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності
1. Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління, визначеним цим Законом.
2. Здійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України:
1) визначає органи виконавчої влади та державні колегіальні органи, які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності;
( Пункт 1 частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1323-VII від 05.06.2014 )
2) встановлює порядок передачі об'єктів державної власності суб'єктам управління, визначеним цим Законом;
( Пункт 3 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )
4) визначає умови створення та діяльності господарських структур;
5) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур і визначає уповноважені органи управління, які здійснюють контроль за їх діяльністю;
( Пункт 5 частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012 )( Пункт 6 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )
7) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію казенних підприємств і визначає центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать;
8) приймає рішення про передачу відповідно до закону об'єктів державної власності в комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної в державну власність;
( Пункт 9 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018 )( Пункт 10 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018 )( Пункт 11 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )( Пункт 12 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )( Пункт 13 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )
14) приймає за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, рішення про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;
( Пункт 14 частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012 )
15) розробляє та укладає міжнародні договори України щодо об'єктів державної власності України згідно із законодавством;
16) призначає позапланові перевірки використання об'єктів управління державної власності та встановлює порядок їх проведення;
( Пункт 16 частини другої статті 5 в редакції Закону № 4498-VI від 13.03.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 )
( Частину другу статті 5 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016 )
( Пункт 17-1 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 3686-VI від 08.07.2011 )( Пункт 17-1 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )
( Частину другу статті 5 доповнено пунктом 17-2 згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016 )
17-3) визначає істотні умови договору, який укладається з Адміністратором електронної торгової системи та оператором електронного майданчика - юридичною особою, що має право використовувати електронний майданчик;
( Частину другу статті 5 доповнено пунктом 17-3 згідно із Законом № 2269-VIII від 18.01.2018 )
17-4) затверджує Політику державної власності;
( Частину другу статті 5 доповнено пунктом 17-4 згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
18) визначає порядок:
б) спрямування коштів, визначених Державним бюджетом України, на фінансування витрат, пов'язаних з викупом часток (акцій) вторинної емісії господарських організацій з корпоративними правами держави, та заходи щодо реструктуризації, досудової санації та інші заходи, які стосуються функціонування об'єктів державного сектору економіки;
в) відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (у межах державної дивідендної політики);
( Підпункт "в" пункту 18 частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2457-VI від 08.07.2010; в редакції Закону № 465-IX від 16.01.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
в-1) розстрочення платежу із сплати господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, дивідендів до державного бюджету (у межах державної дивідендної політики);
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "в-1" згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
г) конкурсного відбору керівників державних унітарних підприємств, голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, у яких утворення наглядової ради не є обов’язковим відповідно до закону, а також у яких утворення наглядової ради не передбачено статутом, з дотриманням принципів колективної придатності, різноманітності складу, рівності вимог, професійності, відкритості та прозорості;
( Підпункт "г" пункту 18 частини другої статті 5 в редакції Законів № 4498-VI від 13.03.2012, № 3587-IX від 22.02.2024 )
ґ) оплати праці і винагороди керівників державних унітарних підприємств, голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (для акціонерних товариств - з урахуванням статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства"), у яких утворення наглядової ради не є обов’язковим відповідно до закону, а також у яких утворення наглядової ради не передбачено статутом;
( Підпункт "ґ" пункту 18 частини другої статті 5 в редакції Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )( Підпункт "д" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )( Підпункт "е" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )
є) створення та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;
( Підпункт "ж" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )
з) проведення інвентаризації об'єктів державної власності;
и) відчуження та списання об'єктів державної власності;
( Підпункт "і" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )( Підпункт "ї" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )( Підпункт "й" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )
к) проведення щорічного державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
( Підпункт "к" пункту 18 частини другої статті 5 в редакції Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )
л) укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, у яких утворення наглядової ради не є обов’язковим відповідно до закону, а також у яких утворення наглядової ради не передбачено статутом, договорів про спільну діяльність та управління майном;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "л" згідно із Законом № 3322-VI від 12.05.2011; в редакції Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )
м) проведення конкурсів із залучення приватних інвесторів для здійснення державно-приватного партнерства;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "м" згідно із Законом № 3322-VI від 12.05.2011; в редакції Закону № 3686-VI від 08.07.2011 )
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "н" згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012 )
о) перетворення державних підприємств у акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі яких належать державі;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "о" згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012; в редакції Закону № 3272-IX від 27.07.2023 )
п) передачі майна в оренду;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "п" згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012; в редакції Закону № 157-IX від 03.10.2019 )
р) здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "р" згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012 )
р-1) щорічного погодження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову, бюджетну та боргову політику, в окремих випадках - за додатковою участю Кабінету Міністрів України, пропозицій органів управління державних унітарних підприємств, загальних зборів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, які є суб’єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, які включатимуться до листа очікувань власника, а також фінансових, стратегічних та інвестиційних планів таких підприємств та господарських товариств;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "р-1" згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
р-2) погодження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову, бюджетну та боргову політику, визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності у межах облікових політик державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, які є суб’єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "р-2" згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )( Підпункт "с" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )
т) проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "т" згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016 )
у) оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "у" згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016 )
ф) визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "ф" згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016 )( Підпункт "х" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )( Підпункт "ц" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )
ц-1) звітування наглядової ради перед уповноваженим органом управління державного унітарного підприємства, загальними зборами господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (для акціонерних товариств - з урахуванням статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей його діяльності, визначених у листі очікувань власника;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "ц-1" згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
ц-2) оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, відповідно до статті 11-7 цього Закону (для акціонерних товариств - з урахуванням статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства");
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "ц-2" згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
ц-3) оцінки досягнення державним унітарним підприємством, господарським товариством, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, поставлених цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "ц-3" згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
ч) формування та ведення реєстру укладених контрактів з керівниками державних унітарних підприємств, головами виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "ч" згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016; в редакції Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )
ш) продажу об’єктів великої приватизації державної власності;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "ш" згідно із Законом № 2269-VIII від 18.01.2018 )
щ) проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "щ" згідно із Законом № 2269-VIII від 18.01.2018 )
ю) відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, розмір та порядок плати за участь у електронному аукціоні, визначення переможця за результатами електронного аукціону;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "ю" згідно із Законом № 2269-VIII від 18.01.2018 )
я) визначення додаткових умов продажу об’єктів малої приватизації;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "я" згідно із Законом № 2269-VIII від 18.01.2018 )
я-1) залучення радників для підготовки проектів на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, та визначення розміру їх винагороди;
( Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "я-1" згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
18-1) затверджує методики:
оцінки об’єктів оренди, розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) державного майна;
оцінки майна;
розрахунку концесійних платежів;
оцінювання фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
( Пункт 18-1 частини другої статті 5 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )( Частину другу статті 5 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012 )
19) забезпечує контроль за ефективністю управління об'єктами державної власності;
( Пункт 20 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )( Пункт 21 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012 )
22) погоджує рішення уповноважених органів управління щодо створення, реорганізації та ліквідації діяльності підприємств державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
22-1) затверджує типовий статут державного унітарного підприємства;
( Частину другу статті 5 доповнено пунктом 22-1 згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
22-2) затверджує вимоги до звіту про роботу наглядової ради унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (для акціонерних товариств - з урахуванням статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства");
( Частину другу статті 5 доповнено пунктом 22-2 згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
23) за поданням Фонду державного майна України:
а) затверджує перелік об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації;
б) затверджує умови продажу об’єктів великої приватизації державної власності;
( Пункт 23 частини другої статті 5 в редакції Закону № 2269-VIII від 18.01.2018 )
24) затверджує перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
25) забезпечує контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна;
26) виконує відповідно до законів інші функції з управління об'єктами державної власності;
27) за зверненням державного партнера (концесієдавця) затверджує плани заходів з підготовки та реалізації проектів на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії;
( Частину другу статті 5 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
28) встановлює порядок відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, на конкурентних засадах через електронну торгову систему, адміністрування якої здійснюється суб’єктом господарювання державного сектору економіки, визначеним відповідно до законів України "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію державного і комунального майна".
( Частину другу статті 5 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 )( Статтю 5-1 виключено на підставі Закону № 1405-VIII від 02.06.2016 )
Стаття 5-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, відповідно до покладених на нього завдань у сфері управління об’єктами державної власності:
1) забезпечує формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
2) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;
3) разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, забезпечує формування та реалізацію державної дивідендної політики в порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України;
4) здійснює методологічне та, у межах власних повноважень, нормативно-правове забезпечення питань управління об’єктами державної власності, зокрема щодо:
інвентаризації та обліку об'єктів державної власності;
оцінки ефективності управління об’єктами державної власності;
оцінки рівня кваліфікації керівників підприємств державного сектору економіки;
( Абзац п’ятий пункту 4 частини першої статті 5-2 виключено на підставі Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )
управління корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутних капіталах яких є державні корпоративні права;
єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
захисту майнових прав держави;
4-1) розробляє методичні рекомендації щодо підготовки листа очікувань власника;
( Частину першу статті 5-2 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
5) отримує за затвердженою ним формою від органів управління інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, що перебуває у сфері їх управління;
стан об'єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав держави, що перебувають у їх управлінні;
укладені контракти з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
( Пункт 5 частини першої статті 5-2 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016 )
6) забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави;
7) здійснює контроль за виконанням суб’єктами управління функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності;
7-1) формує та веде реєстр укладених контрактів з керівниками державних унітарних підприємств, головами виконавчих органів господарських товариств в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
( Частину першу статті 5-2 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
8) узагальнює практику застосування законодавства з питань управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, подає відповідні висновки і пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;
9) розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України та актів Кабінету Міністрів України з питань управління об'єктами державної власності;
10) формує за пропозицією суб'єктів управління перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
11) формує за пропозицією уповноважених органів управління переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та затверджує графіки її проведення;
12) формує за пропозицією уповноважених органів управління пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та пропозиції щодо переліку таких підприємств;
13) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності придбання державою пакетів акцій (часток) господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), в інших власників та акцій додаткової емісії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 13 частини першої статті 5-2 в редакції Закону № 2269-VIII від 18.01.2018 )
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, виконує функції органу управління стосовно об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.
( Закон доповнено статтею 5-2 згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012 )
Стаття 6. Повноваження уповноважених органів управління
1. Уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань:
1) приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності;
2) ініціюють створення господарських структур, розробляють проекти їх установчих документів;
3) затверджують статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, і господарських структур та здійснюють контроль за їх дотриманням;
4) призначають на посаду та звільняють з посади керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, укладають і розривають з ними контракти, здійснюють контроль за дотриманням вимог, передбачених контрактом, у випадках, якщо утворення наглядової ради не є обов’язковим відповідно до закону, а також якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом;
( Пункт 4 частини першої статті 6 в редакції Законів № 4498-VI від 13.03.2012, № 1405-VIII від 02.06.2016, № 3587-IX від 22.02.2024 )
4-1) забезпечують призначення (обрання) незалежних членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, у порядку, встановленому законом;
( Частину першу статті 6 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024 )
4-2) приймають рішення у випадках, визначених законами України, про надання згоди на вчинення державним унітарним підприємством господарського зобов’язання, щодо якого є заінтересованість, та значного господарського зобов’язання або про відмову в наданні такої згоди та несуть встановлену законами України відповідальність за прийняття таких рішень;
( Частину першу статті 6 доповнено пунктом 4-2 згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016 )
5) на підставі Політики державної власності та після консультацій з наглядовою радою щороку затверджують лист очікувань власника, що містить коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що визначаються з урахуванням стратегічних планів розвитку таких підприємств, господарських товариств, та які підлягають оприлюдненню;