Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу

Верховна Рада України Закон від 22.12.2010 №2850-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.12.2010

Номер 2850-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 28, ст.252 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі:
у тексті Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27);
у тексті Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144);
в абзаці другому частини першої статті 143, абзацах третьому і четвертому частини другої статті 148 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356);
у тексті Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155);
у тексті Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50);
у тексті Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80);
у пункті 1 частини одинадцятої статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292);
у тексті Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181);
в абзаці десятому статті 13 та абзаці дев'ятому частини третьої статті 16 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155);
( Абзац одинадцятий пункту 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII від 18.10.2018 )
у тексті Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272);
в абзаці п'ятому частини першої статті 23 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64);
у тексті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263);
у тексті Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376);
у тексті Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 34, ст. 291);
у тексті Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456);
у тексті Закону України "Про наукові парки" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 757).
2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) перше речення частини четвертої статті 57, перше речення частини п'ятої статті 336 та друге речення частини другої статті 349 після слова "статутного" доповнити словом "капіталу";
2) назву статті 87 викласти в такій редакції:
"Стаття 87. Статутний капітал та фонди господарського товариства".
3. У пункті 1.8 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 20, ст. 149) слово "(капітал)" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
22 грудня 2010 року
N 2850-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі:
у тексті Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27);
у тексті Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144);
в абзаці другому частини першої статті 143, абзацах третьому і четвертому частини другої статті 148 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356);
у тексті Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155);
у тексті Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50);
у тексті Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80);
у пункті 1 частини одинадцятої статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292);
у тексті Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181);

30 днiв передплати безкоштовно!