Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні. Закон від 05.07.2012 №5063-VI

Верховна Рада України Закон від 05.07.2012 №5063-VI
Остання редакція від 01.02.2020. Внесення змін (закон від 03.10.2019 N 157-IX /157-20/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 05.07.2012

Номер 5063-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 28, ст.298 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 157-IX від 03.10.2019 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 287 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами - щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства".
2. Пункт 24 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) після слова "крім" доповнити словами "орендної плати, отриманої від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 157-IX від 03.10.2019 )
4. Абзац перший частини першої статті 11-1 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 7, ст. 53) після слів "Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів" доповнити словами "державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
5 липня 2012 року
N 5063-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 287 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами - щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства".
2. Пункт 24 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) після слова "крім" доповнити словами "орендної плати, отриманої від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами".
4. Абзац перший частини першої статті 11-1 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 7, ст. 53) після слів "Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів" доповнити словами "державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!