Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності. Закон від 08.07.2011 №3686-VI

Верховна Рада України Закон від 08.07.2011 №3686-VI
Остання редакція від 08.07.2011. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 08.07.2011

Номер 3686-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 15, ст.92 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину сьому статті 141 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
"7. Не може бути вкладом у спільну діяльність майно, яке належить до основних фондів підприємств державної власності, що не підлягають приватизації".
2. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456):
1) у частині другій статті 5:
пункт 17-1 виключити;
підпункт "м" пункту 18 викласти в такій редакції:
"м) проведення конкурсів із залучення приватних інвесторів для здійснення державно-приватного партнерства";
2) абзац другий частини другої статті 13 викласти в такій редакції:
"Під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ і організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, має становити не менш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2011 року
N 3686-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину сьому статті 141 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
"7. Не може бути вкладом у спільну діяльність майно, яке належить до основних фондів підприємств державної власності, що не підлягають приватизації".
2. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456):
1) у частині другій статті 5:
пункт 17-1 виключити;
підпункт "м" пункту 18 викласти в такій редакції:
"м) проведення конкурсів із залучення приватних інвесторів для здійснення державно-приватного партнерства";
2) абзац другий частини другої статті 13 викласти в такій редакції:
"Під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ і організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, має становити не менш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!