• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо найменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів та ринків фінансових послуг

Верховна Рада України  | Закон від 05.06.2014 № 1323-VII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.06.2014
 • Номер: 1323-VII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.06.2014
 • Номер: 1323-VII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо найменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів та ринків фінансових послуг
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1166)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1404-VIII від 02.06.2016 , ВВР, 2016, № 30, ст.542 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У пункті 2 частини третьої статті 50 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362) слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
2. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 52, ст. 591; 2012 р., № 7, ст. 53):
1) пункт 29 частини першої статті 1 після слів "осіб - підприємців" доповнити словами "якщо інше не передбачено законом";
2) пункти 21 і 22 частини першої статті 28, доповнені Законом України від 2 червня 2011 року № 3462-VI, вважати відповідно пунктами 26 і 27;
3) частину першу статті 42 викласти в такій редакції:
"1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою, іншими членами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також уповноваженими комісією посадовими особами після розгляду матеріалів, що засвідчують факт правопорушення";
4) у тексті Закону слова "Уповноважений орган" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.
3. У тексті Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 7, ст. 53), крім розділу XII "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
4. У Законі України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст. 540):
1) частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:
"4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, що належать до повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів";
2) у статті 4:
пункт "ґ" частини другої викласти в такій редакції:
"ґ) довідку про погодження проекту міжнародного договору зацікавленими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";
у першому реченні абзацу другого частини третьої слова "міністерства та центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";
у частині п'ятій слова "або іншим центральним органом виконавчої влади" замінити словами "іншим центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом";
3) у пункті "а" частини другої статті 5 слова "та інші центральні органи виконавчої влади" замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";
4) у статті 9:
у пункті "ґ" частини четвертої слова "та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами "іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";
у частині п'ятій:
абзац перший після слів "центральним органом виконавчої влади" доповнити словами "державним колегіальним органом";
абзац другий після слів "центральний орган виконавчої влади" доповнити словами "або державний колегіальний орган";
5) у статті 12:
у пункті "г" частини п'ятої слова "та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами "іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";
у частині шостій слова "або іншим центральним органом виконавчої влади" замінити словами "іншим центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом";
6) в абзаці другому частини першої статті 18 слова "міністерства та інші центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";
7) у частині третій статті 23 слова "та інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів";
8) у частині першій статті 24 слова "міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами "центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами".
5. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 45, ст. 478; 2012 р., № 15, ст. 92):
1) абзац п'ятий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"міністерства, інші органи виконавчої влади та державні колегіальні органи (далі - уповноважені органи управління)";
2) пункт 1 частини другої статті 5 після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "та державні колегіальні органи".
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
5 червня 2014 року
№ 1323-VII