• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері звязку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг

Верховна Рада України  | Закон від 07.07.2011 № 3610-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.07.2011
 • Номер: 3610-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.07.2011
 • Номер: 3610-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 7, ст.53 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 4336-VI від 13.01.2012, ВВР, 2012, N 43, ст.551 N 5080-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 29, ст.337 N 5178-VI від 06.07.2012, ВВР, 2013, N 39, ст.517 N 794-VII від 27.02.2014, ВВР, 2014, N 13, ст.222 N 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 50-51, ст.2057 N 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 N 329-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 27, ст.234 N 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43 N 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, N 27-28, ст.312 N 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, N 1, ст.1 N 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50 N 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 N 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, N 44, ст.277 N 1089-IX від 16.12.2020 N 1591-IX від 30.06.2021 N 1953-IX від 14.12.2021 N 2465-IX від 27.07.2022 N 2722-IX від 03.11.2022 N 2849-IX від 13.12.2022 N 3254-IX від 14.07.2023 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці першому частини першої статті 148-5 слово "НКРЗ" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" у відповідному відмінку;
2) у статті 188-7:
назву викласти у такій редакції:
"Стаття 188-7. Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
в абзаці першому слова "Національної комісії з питань регулювання зв'язку або посадових осіб Державної інспекції зв'язку" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", а слова "або створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків" виключити;
3) у назві та абзаці першому статті 188-21 слова "Національної комісії регулювання електроенергетики України" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";
4) у статті 188-29:
у назві слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
в абзаці першому слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" та "регулювання" замінити відповідно словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "державного регулювання";
5) у назві та абзаці першому частини першої статті 188-30 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
6) у назві та тексті статті 188-36 слова "Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" у відповідному відмінку;
7) статтю 243 викласти у такій редакції:
"Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-5 і 188-7).
Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право голова, члени комісії та уповноважені комісією посадові особи";
8) у назві та тексті статті 244-15 слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку;
9) статтю 244-16 викласти в такій редакції:
"Стаття 244-16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла (стаття 166-13), а також із невиконанням законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 188-29).
Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова, інші члени комісії, а також уповноважені комісією посадові особи";
10) у статті 244-17:
у назві та тексті слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку;
у частині другій слова "начальники територіальних органів Комісії" замінити словами "та уповноважені Комісією посадові особи";
11) у назві та тексті статті 244-18 слова "Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" у відповідному відмінку;
12) у статті 255:
у пункті 1 частини першої:
в абзаці "Державної інспекції зв'язку (статті 144 - 148-5, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку)), 188-7" слова "Державної інспекції зв'язку" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
в абзаці "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 163-12)" слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
у пункті 18 частини другої слова "Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг".
2. В абзаці першому частини другої статті 110 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
у частині другій статті 166 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
у частині другій статті 350 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
4. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112):
1) у пункті 39.9 статті 39 слова "центральний орган виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
2) у пункті 154.8 статті 154 слова "Національною комісією регулювання електроенергетики України" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";
3) у підпункті 156.1.3 пункту 156.1 статті 156 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
4) в абзаці третьому підпункту 159.2.1 пункту 159.2 статті 159 слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
5) в абзаці четвертому пункту 160.6 статті 160 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг", "таким уповноваженим органом" та "зазначеним уповноваженим органом" замінити відповідно словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", "такою національною комісією" та "зазначеною національною комісією";
6) в абзацах шостому та п'ятнадцятому підпункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
5. У частині другій статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2006 р., N 15, ст. 129) слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
6. У частині третій статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) слова "органи виконавчої влади" замінити словами "державні органи".
7. У тексті Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682 із наступними змінами) слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII від 10.12.2015 )
( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2849-IX від 13.12.2022 )
10. В абзаці другому пункту 1 частини першої статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36-37, ст. 511) слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
11. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 18, ст. 197; 2010 р., N 34, ст. 486):
1) в абзаці п'ятому частини першої, абзацах третьому і четвертому частини четвертої та частині п'ятій статті 25 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку;
2) в абзаці шостому частини першої статті 26 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".
( Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )
13. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 466; 2011 р., N 10, ст. 63):
1) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку складається з Комісії як колегіального органу та центрального апарату.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може утворювати територіальні органи у випадках, передбачених у положенні про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи.
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, керівні працівники та спеціалісти центрального апарату і відповідних територіальних органів є державними службовцями.
Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку затверджується Президентом України.
Гранична чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується Президентом України.
Штатний розпис Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України. Структура Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.
Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
Основною формою роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як колегіального органу є засідання.
Засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу. Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають по одному голосу кожен.
Головою та членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути громадяни України, які мають повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.
Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не можуть бути власниками корпоративних прав професійних учасників фондового ринку.
Строк повноважень Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку становить шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку більше двох строків підряд.
Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути звільнені з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених законами.
Повноваження члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.
Не може бути підставою для звільнення члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набуття повноважень новообраним Президентом України.
Після закінчення строку повноважень Голова або член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку продовжує виконувати свої обов'язки до призначення відповідно нового Голови або члена Комісії.
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
1) очолює систему Комісії та керує її діяльністю;
2) затверджує Регламент Комісії;
3) координує роботу членів Комісії, розподіляє обов'язки між членами Комісії за відповідними напрямами щодо виконання покладених на Комісію завдань;
4) скликає і проводить засідання Комісії, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення Комісії, затверджує порядок денний засідання Комісії;
5) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівника та працівників центрального апарату Комісії;
6) здійснює керівництво діяльністю територіальних органів Комісії, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників цих органів;
7) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності Комісії;
8) має право без спеціальних дозволів представляти Комісію у суді;
9) представляє інтереси Комісії у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;
10) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;
11) дає у передбачених законом випадках письмові доручення уповноваженим особам Комісії провадити розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів;
12) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;
13) у встановленому законодавством порядку присвоює працівникам Комісії ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
14) затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів Комісії;
15) затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів Комісії;
16) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Комісії;
17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
У разі відсутності Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує один із членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за окремим наказом Голови.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє програми розвитку фондового ринку, які затверджуються Президентом України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє і затверджує нормативно-правові акти з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об'єднаннями, контролює їх виконання.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про цінні папери.
При Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку створюються Консультаційно-експертна рада, інші органи та установи.
Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів та бере участь у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів, які розробляються і розглядаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
2) у частині першій статті 9:
абзац третій викласти в такій редакції:
"уповноважені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадові особи";
абзаци четвертий та п'ятий виключити;
3) у частині першій статті 12 слова "начальником відповідного територіального органу або за його письмовим дорученням його заступником" замінити словами "та уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами";
4) у статті 18 слова "її територіальних відділень та інших" замінити словом "та";
5) у тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
( Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )
15. У підпункті 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 49, ст. 571) слова "Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг".
( Пункт 16 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2019-VIII від 13.04.2017 )
( Пункт 17 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5178-VI від 06.07.2012 )
18. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238 з наступними змінами):
1) у частині першій статті 3:
слова "Про Антимонопольний комітет України", "Про телекомунікації", "Про поштовий зв'язок" та "Про захист від недобросовісної конкуренції" виключити;
після слів "Про електроенергетику" доповнити словами "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг";
2) у статті 4:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій";
у частині першій:
слова "регулювання діяльності" замінити словами "державне регулювання діяльності";
абзаци четвертий і п'ятий виключити;
3) у назві та абзаці першому статті 8 слова "регулювання діяльності" замінити словами "державного регулювання діяльності";
4) у статті 9:
у назві та абзаці першому частини першої слова "регулювання діяльності" замінити відповідно словами "державного регулювання діяльності" та "державне регулювання діяльності";
у частині четвертій слова "Органи, які регулюють діяльність" замінити словами "Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності";
5) у статті 11:
у частині першій:
в абзаці другому слова "та Кабінету Міністрів України" виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"У випадках, передбачених положеннями про комісії, комісії можуть створювати та ліквідовувати свої територіальні органи. Територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються комісіями. Комісія, її центральний апарат та її територіальні органи становлять систему органів такої комісії, яку очолює Голова комісії. Комісії є юридичними особами, мають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку, печатки із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням";
частини другу - четверту викласти в такій редакції:
"2. Комісія як колегіальний орган утворюється у складі Голови комісії та шести членів комісії.
Голова, члени комісії призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.
Комісія є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
Основною формою роботи комісій як колегіального органу є засідання.
Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу комісії. Голова, члени комісії мають по одному голосу кожен.
Голова комісії:
1) очолює систему комісії та керує її діяльністю;
2) затверджує Регламент комісії;
3) координує роботу членів комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії за відповідними напрямами щодо виконання покладених на комісію завдань;
4) скликає і проводить засідання комісії, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення комісії, затверджує порядок денний засідання комісії;
5) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівників та працівників центрального апарату комісії;
6) здійснює керівництво діяльністю територіальних органів комісії, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників та працівників цих органів;
7) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності комісії;
8) має право без спеціальних дозволів представляти комісію у суді;
9) представляє інтереси комісії у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;
10) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів комісії;
11) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;
12) у встановленому законодавством порядку присвоює працівникам комісії ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
13) затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів комісії;
14) затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів комісії;
15) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату комісії;
16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
3. Термін повноважень Голови, члена комісії становить шість років.
Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом комісії більше двох термінів підряд.
Гранична чисельність працівників комісії затверджується Президентом України. Штатний розпис комісії затверджується Головою комісії за погодженням з Міністерством фінансів України. Структура комісії затверджується Головою відповідної комісії в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України.
4. Голова, член комісії може бути звільнений з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених законами.
Повноваження Голови, члена комісії припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.
Не можуть бути підставами для звільнення Голови, члена комісії набуття повноважень новообраним Президентом України.
Після закінчення строку повноважень Голова або член комісії продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового відповідно Голови або члена комісії";
6) доповнити статтею 11-1 такого змісту:
"Стаття 11-1. Вимоги до Голови, членів комісій
1. Головою, членом комісії може бути громадянин України, який має повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.
2. Голова, член комісії не може бути власником корпоративних прав суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, у сфері діяльності відповідних комісій";
7) в абзаці сьомому статті 14 слова "нормативні акти" замінити словами "нормативно-правові акти";
8) у частині першій статті 15:
абзац другий замінити трьома абзацами такого змісту:
"Рішення комісії приймається більшістю голосів від її загального кількісного складу. Голова, інший член відповідної комісії має один голос.
При прийнятті рішень має забезпечуватися додержання прав і законних інтересів громадян, підприємств і суспільства.
Рішення комісій, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за винятком рішень з питань встановлення цін та тарифів (крім встановлення цін та тарифів для населення) і функціонування оптового ринку електричної енергії. Рішення комісій, які є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом".
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;
абзац п'ятий після слів "регуляторними актами" доповнити словами "(крім рішень щодо встановлення тарифів)";
9) доповнити статтею 15-1 такого змісту:
"Стаття 15-1. Відкритість діяльності комісій
1. Комісії забезпечують відкритість своєї діяльності.
2. Порядок денний засідань комісій підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті відповідної комісії не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання.
3. Рішення комісій та документи, ухвалені комісіями, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті відповідної комісії не пізніше ніж через п'ять робочих днів після дня проведення засідання.
4. Комісії співпрацюють з організаціями, які представляють інтереси споживачів, інформують такі організації та споживачів про діяльність суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках.
5. Споживачі та будь-які заінтересовані особи мають право звертатися до комісій з питань, що належать до компетенції комісій. Комісії розглядають такі звернення та дають відповідь заявникам у встановленому порядку.
6. Комісії інформують громадськість про результати своєї роботи, оприлюднюють у засобах масової інформації, у тому числі друкованих виданнях, нормативно-правові акти, відомості, передбачені законодавством, та іншу інформацію з питань своєї діяльності.
7. Комісії публікують на офіційному веб-сайті відповідної комісії річні звіти про роботу комісії не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним";
10) статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Фінансування діяльності комісій
1. Фінансування діяльності комісій здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
2. Плата за послуги, що надаються комісіями фізичним та юридичним особам у випадках, визначених законами України, зокрема плата за надання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності, зараховується до Державного бюджету України згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік";
11) розділ V доповнити статтею 16-1 такого змісту:
"Стаття 16-1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності комісій
1. Комісії для виконання покладених на них завдань можуть утворювати консультативні та інші дорадчі органи. Положення про такі органи затверджуються комісіями.
2. Комісії для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності, у тому числі збалансування у процесі діяльності комісій інтересів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, споживачів товарів і послуг, можуть залучати вчених, експертів, консультантів, представників громадськості";
12) пункт 4 розділу V "Прикінцеві положення" виключити.
( Пункт 19 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )
( Пункт 20 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII від 02.03.2015 )
( Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5080-VI від 05.07.2012 )
22. У тексті Закону України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128) слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
( Пункт 23 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1591-IX від 30.06.2021 )
( Пункт 24 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1953-IX від 14.12.2021 )
( Пункт 25 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2722-IX від 03.11.2022 )
( Пункт 26 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3254-IX від 14.07.2023 )
27. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2010 р., N 49, ст. 571):
1) у статті 11:
у назві слова "інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "інших державних органів";
частину третю викласти в такій редакції:
"Органом державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг";
2) в абзаці восьмому статті 13 слова "Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг".
28. У тексті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 з наступними змінами) слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у всіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
29. У частині першій статті 21 Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110) слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
30. У тексті Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47-48, ст. 372), крім розділу XII "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.
31. У тексті Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.
32. У тексті Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377) слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
( Пункт 33 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 79-IX від 12.09.2019 )
34. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 з наступними змінами):
1) назву глави III викласти в такій редакції:
"Глава III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ";
2) у пункті 10 статті 15 слово "(НКРЗ)" виключити;
3) у назві і тексті статті 16 слова "Мета регулювання" та "Метою регулювання" замінити відповідно словами "Мета державного регулювання" та "Метою державного регулювання";
4) статтю 17 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Орган державного регулювання у сфері телекомунікацій
1. Органом державного регулювання у сфері телекомунікацій є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.
3. Положення про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затверджується Президентом України.
4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для здійснення своїх повноважень може створювати та ліквідовувати свої територіальні органи у випадках, передбачених у положенні про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Територіальні органи діють на підставі положення, що затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
5) у статті 19:
частину другу виключити;
у частині третій:
в абзаці першому слова "посадові особи ДІЗ" замінити словами "уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи";
у пункті 7 слова "НКРЗ та ДІЗ" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
6) у статті 19-1:
в абзаці першому частини третьої слова "НКРЗ або керівника ДІЗ (його заступника)" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
у частині четвертій слова "За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить" замінити словами "За розпорядженням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, уповноважені комісією посадові особи проводять";
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Питання організації здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
у частині сьомій слова "посадової особи ДІЗ" замінити словами "уповноваженої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадової особи";
7) статті 20 та 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Склад, порядок призначення членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
1. Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.
Голова та члени комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, набуває повноважень з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
2. Головою та членом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, можуть бути громадяни України, які мають повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.
Голова та член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, не можуть бути власниками корпоративних прав операторів, провайдерів телекомунікацій, операторів поштового зв'язку, виробників телекомунікаційного обладнання, діяльність яких відповідно до цього Закону регулюється комісією, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду, в тому числі на громадських засадах.
Термін повноважень Голови та члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, становить шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом комісії більше двох термінів підряд.
3. Голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації:
1) здійснює керівництво поточною діяльністю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та вирішує всі питання діяльності комісії, за винятком тих, які належать до компетенції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;
2) діє без довіреності від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у межах, встановлених законодавством України;
3) представляє національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у відносинах із державними органами інших держав з питань нагляду за сферою зв'язку та інформатизації, міжнародними організаціями;
4) головує на засіданнях національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;
5) видає накази, розпорядження з питань, що належать до його компетенції;
6) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників апарату національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
7) підписує документи, які видаються відповідно до рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;
8) представляє інтереси Комісії у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;
9) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;
10) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.