• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

Верховна Рада України  | Закон від 04.07.2013 № 406-VII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.07.2013
 • Номер: 406-VII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.07.2013
 • Номер: 406-VII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.712)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056 № 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057 № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360 № 595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.366 № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 № 1965-VIII від 21.03.2017, ВВР, 2017, № 16, ст.199 № 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68 № 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 30, ст.239 № 157-IX від 03.10.2019, ВВР, 2020, № 4, ст.25 Кодексами № 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74 № 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48 Законами № 768-IX від 14.07.2020 № 1089-IX від 16.12.2020 № 2722-IX від 03.11.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) у пункті 1 частини першої статті 41 слова "службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання" замінити словами "службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання";
2) в абзаці восьмому частини першої статті 43-1 слова "службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання" замінити словами "службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання";
3) у пункті 3 частини першої статті 232 слова "службових осіб, митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання" замінити словами "службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання";
4) у частині другій статті 259 слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) назву та абзац перший частини першої статті 188-23 викласти в такій редакції:
"Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок
Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов’язаних з порушеннями законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, поданням відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом";
2) статті 234-2 і 244-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 234-2. Органи доходів і зборів
Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 163-15), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (стаття 165-1), порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 166-6), перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок (стаття 188-23).
Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та їх заступники";
"Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України
Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, поданням недостовірних відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (стаття 165-1), та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України та його органів у проведенні перевірок (стаття 188-23)";
3) у тексті Кодексу слова "орган державної податкової служби України", "орган державної податкової служби", "орган податкової служби", "державна податкова служба" в усіх відмінках і числах замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі, а слова "митних установ" замінити словом "митниці" у відповідному відмінку.
3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
1) пункт 2 частини другої статті 54 викласти в такій редакції:
"2) найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб’єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків за його наявності";
2) у частині першій статті 116 слова "місцевих органів державної податкової служби" замінити словами "державних податкових інспекцій".
4. У пункті "г" частини другої статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349) слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів".
5. У пункті "б" частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів".
6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
1) у частині третій статті 86 слова "завіреною відповідним податковим органом" виключити;
2) у частині другій статті 250 слова "органи державної податкової служби та митні органи" замінити словами "органи доходів і зборів";
3) у тексті Кодексу слова "орган державної податкової служби", "податковий орган" та "державний податковий орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.
7. У тексті Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.
8. У частині третій статті 368 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) слова "місцевих органів державної податкової служби" замінити словами "державних податкових інспекцій".
9. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
1) у статті 183-3:
у назві слова "органів державної податкової служби та митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів";
у частині першій:
слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) зобов’язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим";
частину другу виключити;
у частині четвертій слова "частини другої" замінити словами "частини третьої";
в абзаці другому частини восьмої слова "органу державної податкової служби, митного органу" замінити словами "органу доходів і зборів";
2) у частині третій статті 258 слова "місцевих органів державної податкової служби" замінити словами "державних податкових інспекцій".
10. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536):
1) пункт 31 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"31) державне повітряне судно - повітряне судно, що застосовується у військовій, прикордонній службі, службі цивільного захисту, в органах внутрішніх справ та органах доходів і зборів";
2) у частині четвертій статті 70 слова "митних органів України" замінити словами "органів доходів і зборів", а слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
3) у тексті Кодексу слова "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.
11. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) у частині першій статті 41 слова "податкового законодавства" замінити словами "податкового і митного законодавства", а слова "органів Державної митної служби України" виключити;
в абзаці п’ятому частини п’ятої слова "головою органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
у частині шостій слова "податкового законодавства" замінити словами "податкового і митного законодавства", а слова "органів Державної митної служби України" виключити;
3) абзац п’ятий пункту 1 розділу X "Прикінцеві положення" виключити.
12. У пунктах 4 і 5 частини другої статті 12-2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2012 р., № 36, ст. 416; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку.
13. У статті 10 Закону України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 2003 р., № 27, ст. 209) слова "митні установи" замінити словами "органи доходів і зборів".
14. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
1) статтю 3 після слів "Кримінальний процесуальний" доповнити словом "Податковий";
2) у частині першій статті 5:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"органів доходів і зборів - оперативними підрозділами податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою";
абзац десятий виключити;
3) у частині четвертій статті 7 слова "податкової міліції Державної податкової служби України" замінити словами "органів доходів і зборів", а слова "Державної митної служби України" виключити;
4) у статті 8:
у пункті 2 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, Державної податкової служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Державної митної служби України" виключити;
частину шосту після слів "у сфері податкового" доповнити словами "та митного", а слова "органам податкової міліції" замінити словами "оперативним підрозділам органів доходів і зборів";
5) у статті 9:
у частині першій слова "оперативного підрозділу податкової міліції" замінити словами "оперативного підрозділу органів доходів і зборів", а слова "органу державної митної служби" виключити;
частину другу після слів "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Державною митною службою України" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" виключити;
у частині третій слова "оперативного підрозділу податкової міліції, органу Державної митної служби України" замінити словами "оперативного підрозділу органів доходів і зборів";
у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Державна митна служба України або" виключити;
6) у статті 9-1:
у частині другій слова "головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та податкової міліції Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі" замінити словами "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, начальникам головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі", а слова "Головою Державної митної служби України" замінити словами "уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів";
у частині третій слова "першим заступником Голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції" замінити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Головою Державної митної служби України" виключити.
( Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018 )( Пункт 16 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018 )
17. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 45, ст. 357):
1) у статті 17 слова "митними органами України" замінити словами "органами доходів і зборів";
2) у пункті 1 частини другої статті 25 слово "митних" замінити словами "органів доходів і зборів".
18. В абзаці п’ятому пункту 2 частини першої статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2009 р., № 36-37, ст. 511; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5404-VI) слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".
( Пункт 19 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 157-IX від 03.10.2019 )( Пункт 20 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 2597-VIII від 18.10.2018 )
21. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53; 2011 р., № 33, ст. 326):
1) у частині шостій статті 18 слова "митними органами" замінити словами "органами доходів і зборів";
2) у частині третій статті 41 слова "митної служби" виключити, а слова "державної податкової адміністрації" замінити словами "органів доходів і зборів";
3) у назві і тексті статті 93 слова "митні органи" замінити словами "органи доходів і зборів".
22. У частині другій статті 15 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 2004 р., № 11, ст. 140) слова "державних податкових органів" замінити словами "органів доходів і зборів".
23. У Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2005 р., № 10, ст. 187):
1) у статті 7 слова "державною податковою службою" замінити словами "органами доходів і зборів";
2) у пункті 5 частини п’ятої статті 11 слова "державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".
24. У частині другій статті 38 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167; 2011 р., № 33, ст. 326) слова "митними органами" замінити словами "органами доходів і зборів".
25. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами):
1) у пункті 3 статті 5:
підпункт "в" викласти в такій редакції:
"в) органи доходів і зборів, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фінансового контролю";
підпункт "г" виключити;
2) у пункті 1 статті 17 слова "Державним митним комітетом України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
3) у статті 18:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Органи доходів і зборів зобов’язані:
а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори, платежі та негайно повідомляти про це відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;
б) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку своєчасності надання і достовірності документів, пов’язаних з обчисленням сум платежів до бюджету, одержувати документи про платежі, що підлягають оплаті, та ті, що фактично надійшли в бюджет, здійснювати з цією метою входження в інформаційну систему, зв’язану з підприємництвом;
в) негайно повідомляти про всі випадки перереєстрації підприємства у зв’язку із зміною власника спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;
г) надавати необхідну допомогу при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю;
ґ) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку законності дій організацій і громадян, пов’язаних з переміщенням предметів і речовин через митний кордон, та здійснювати спільно з Національним банком України комплексний контроль за їх валютними операціями;
д) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю забезпечувати контрольовані поставки наркотичних і психотропних засобів, а також зброї та інших предметів, що використовуються організованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди";
пункт 3 виключити;
4) в абзаці третьому пункту 1 статті 19 слова "Державного митного комітету України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слово "податкових" виключити.
26. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; із змінами, внесеними Законом України від 6 вересня 2012 року № 5208-VI):
1) у статті 8:
у частині сьомій слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів";
доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"Нотаріус на письмовий запит органів доходів і зборів надає інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування";
2) у частині п’ятій статті 24 слова "державну податкову інспекцію" замінити словами "органи доходів і зборів";
3) у частині п’ятій статті 44 слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".
1) у пункті 11 частини першої статті 7 слова "та сплати земельного податку" виключити;
2) у статті 30 слова "сплати земельного податку" замінити словами "плати за землю".
28. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
1) у пункті 1 частини першої статті 2 слова "митні органи" виключити, а слова "органи державної податкової служби" замінити словами "органи доходів і зборів";
2) у пункті "а" статті 14 слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів".
29. Абзац другий частини другої статті 17 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI) після слів "не поширюються на працівників" доповнити словами "органів доходів і зборів", а слова "податкових органів" виключити.
( Пункт 30 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018 )
31. У тексті Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку, а слова "митний орган України" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.
32. У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 2007 р., № 10, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI):
1) у частині першій статті 3 після слів "Генеральна прокуратура України" доповнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "державної митної справи" виключити;
2) у частині третій статті 4 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
3) частину першу статті 7 після слів "оперативно-розшукову діяльність, банки" доповнити словами "органи доходів і зборів", а слово "митні" виключити.
33. У статті 12-1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., № 1, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 90) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.
34. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 2010 р., № 30, ст. 398; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):
1) у статті 28 слова "Закону України "Про банкрутство" замінити словами "Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
2) у статті 35:
абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
"органи доходів і зборів";
у частині п’ятій слова "Органи державної податкової служби" замінити словами "Органи доходів і зборів", а слово "позачергової" виключити.
35. У Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 6, ст. 50; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI):
1) у статті 11 слова "фінансової політики" замінити словами "формування та реалізації державної податкової і митної політики";
2) у частині другій статті 12 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
3) у частині п’ятій статті 13 слова "та погодженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" виключити;
4) у тексті Закону слова "органи державної податкової служби України", "органи державної податкової служби" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.
36. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2007 р., № 4, ст. 32; 2010 р., № 30, ст. 398; 2011 р., № 41, ст. 413; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5410-VI):
1) у частині дев’ятнадцятій статті 15 слова "податкової служби" замінити словами "органу доходів і зборів";
2) у тексті Закону слова "орган державної податкової служби України" та "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.
37. У частині четвертій статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 23, ст. 160) слова "органи державної податкової та митної служби" замінити словами "органи доходів і зборів".
38. У статті 15 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80) слова "податкові та митні органи" замінити словами "органи доходів і зборів".
39. У пункті 37-10 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; із змінами, внесеними Законом України від 6 грудня 2012 року № 5518-VI) слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".
40. У підпункті 2 пункту "б" частини першої статті 35 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів".
41. У статтях 44, 45, 49 та 50 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 50, ст. 533) слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.
42. Частину другу статті 14 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121; 2011 р., № 2-3, ст. 11) викласти в такій редакції:
"Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб, здійснюють органи доходів і зборів та Пенсійний фонд України в межах компетенції, визначеної законом".
( Пункт 43 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 576-VIII від 02.07.2015 )
44. У Концепції Національної програми інформатизації, схваленій Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 182):
1) в абзаці одинадцятому розділу III слова "податкової адміністрації та митної служби" замінити словами "органів доходів і зборів";
2) у статті 6 розділу VI:
в абзаці першому слова "податкової адміністрації" замінити словами "органів доходів і зборів";
в абзаці другому слова "Державної податкової адміністрації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".
45. У тексті Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249) слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".
46. У частині третій статті 24 і абзаці п’ятому частини другої статті 25 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку.
47. У Законі України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 44; 2000 р., № 48, ст. 416; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5061-VI):
1) у частині четвертій статті 2:
в абзаці другому слова "митного органу" замінити словами "органу доходів і зборів";
в абзаці третьому слова "органу державної податкової служби" замінити словами "органу доходів і зборів";
2) частини четверту і п’яту статті 3 викласти в такій редакції:
"4. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити орган доходів і зборів - митницю (якщо імпортуються або експортуються за таким договором товари) або державну податкову інспекцію (якщо імпортуються або експортуються за таким договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).
Митниці здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерними договорами та інформують органи доходів і зборів про порушення строків надходження товарів, передбачених частиною першою статті 2 цього Закону.
Державні податкові інспекції здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерними договорами та інформують митниці про фактичний експорт робіт і послуг для забезпечення контролю за своєчасним надходженням товарів, що мають бути імпортовані.
5. Органи доходів і зборів мають право за результатами документальних перевірок стягувати у безспірному порядку із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України пеню, передбачену цією статтею".
48. У Законі України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9-10, ст. 65 із наступними змінами):
1) у статті 3 слова "Державною митною службою України (далі - Службою)" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
2) у пункті 2 частини четвертої статті 27 слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів";
3) у тексті Закону слово "Служба" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку.
49. У Законі України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78):
1) у частині другій статті 3 слова "Державній митній службі України (далі - Служба)" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
2) у тексті Закону:
слово "Служба" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку;
слова "митний орган України" та "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.
50. У Законі України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст. 80 із наступними змінами):
1) у частині другій статті 3 слова "Державній митній службі України (далі - Служба)" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
2) у тексті Закону слово "Служба" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку.
( Пункт 51 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
52. У частині другій статті 35 Закону України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VI) слова "державної митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".
( Пункт 53 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016 )
54. В абзаці другому частини сьомої статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2011 р., № 34, ст. 343; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5496-VI) слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів".
55. У Законі України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405; 2003 р., № 24, ст. 159; 2011 р., № 33, ст. 326):
1) у частині другій статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
2) у статті 21:
у частині першій слова "митному органу" замінити словами "органу доходів і зборів", а слова "митними органами України" - "органами доходів і зборів";
у частині другій слова "митними органами" замінити словами "органами доходів і зборів";
3) у частині першій статті 22 слова "митними органами України" замінити словами "органами доходів і зборів";
4) у частині першій статті 28 слово "митними" замінити словами "органами доходів і зборів".
56. У тексті Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446) слова "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.
57. У тексті Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451) слова "митними і податковими органами України", "митні органи", "митний орган України" та "державна податкова служба" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.
58. У статті 4 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260):
1) у частині першій слова "центральним органом митної служби України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
2) у частині другій слова "митними органами України" замінити словами "органами доходів і зборів".
59. У частині четвертій статті 19 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162) слова "митними органами" замінити словами "органами доходів і зборів".
60. В абзаці другому частини першої статті 20 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2009 р., № 24, ст. 298; із змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року № 5067-VI та від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI) слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів".
61. У частині п’ятій статті 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI) слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".
( Пункт 62 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020 )
63. У пункті 4 частини першої та частині дванадцятій статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) слова "органам державної податкової служби" замінити словами "органам доходів і зборів".
64. У статті 45 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64) слова "митні органи" замінити словами "органи доходів і зборів".
( Пункт 65 розділу І втратив чинність на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014 )
66. У статті 6 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5502-VI):
1) у частині одинадцятій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
2) у частині тринадцятій слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".
67. У пункті 6 частини третьої статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 18; 2005 р., № 34, ст. 437) слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".
68. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128 із наступними змінами):
1) в абзаці третьому частини третьої статті 5 слова "органом державної податкової служби" замінити словами "органом доходів і зборів";
2) у частині другій статті 13-1 слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".