Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Закон від 20.11.2012 №5492-VI

Верховна Рада України Закон від 20.11.2012 №5492-VI
Остання редакція від 03.07.2020. Внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.11.2012

Номер 5492-VI

Статус Діє

Редакції
03.07.2020 внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/) 01.07.2020 внесення змін (закон від 12.09.2019 N 79-IX /79-20/) 21.12.2019 внесення змін (закон від 03.12.2019 N 324-IX /324-20/) 01.01.2018 внесення змін (закон від 14.07.2016 N 1474-VIII /1474-19/) 27.09.2017 внесення змін (закон від 23.05.2017 N 2058-VIII /2058-19/) 01.01.2017 внесення змін (закон від 06.12.2016 N 1774-VIII /1774-19/) 08.12.2016 внесення змін (закон від 06.10.2016 N 1670-VIII /1670-19/) 01.10.2016 внесення змін (закон від 14.07.2016 N 1474-VIII /1474-19/) 29.12.2015 внесення змін (закон від 10.12.2015 N 888-VIII /888-19/) 09.12.2015 внесення змін (закон від 10.11.2015 N 766-VIII /766-19/) 28.06.2015 внесення змін (закон від 02.03.2015 N 222-VIII /222-19/) 06.02.2015 внесення змін (закон від 14.10.2014 N 1702-VII /1702-18/) 13.08.2014 внесення змін (закон від 22.07.2014 N 1601-VII /1601-18/) 30.05.2014 внесення змін (закон від 13.05.2014 N 1262-VII /1262-18/) 16.10.2013 внесення змін (закон від 17.09.2013 N 568-VII /568-18/) 25.08.2013 внесення змін (закон від 04.07.2013 N 399-VII /399-18/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 05.07.2012 N 5067-VI /5067-17/) 20.11.2012 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 51, ст.716)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5067-VI від 05.07.2012 , ВВР, 2013, № 24, ст.243 № 399-VII від 04.07.2013 , ВВР, 2014, № 14, ст.255 № 568-VII від 17.09.2013 , ВВР, 2014, № 20-21, ст.733 № 1262-VII від 13.05.2014 , ВВР, 2014, № 27, ст.914 № 1601-VII від 22.07.2014 , ВВР, 2014, № 36, ст.1190 № 1702-VII від 14.10.2014 , ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057 № 222-VIII від 02.03.2015 , ВВР, 2015, № 23, ст.158 № 766-VIII від 10.11.2015 , ВВР, 2015, № 52, ст.482 № 888-VIII від 10.12.2015 , ВВР, 2016, № 3, ст.30 № 1474-VIII від 14.07.2016 , ВВР, 2016, № 34, ст.593 № 1670-VIII від 06.10.2016 , ВВР, 2016, № 48, ст.808 № 1774-VIII від 06.12.2016 , ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 2058-VIII від 23.05.2017 , ВВР, 2017, № 30, ст.323 № 79-IX від 12.09.2019 № 324-IX від 03.12.2019 N 720-IX від 17.06.2020 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи
1. Суспільні відносини, пов'язані із збиранням, накопиченням, захистом, зберіганням, обліком, використанням і поширенням інформації Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр), оформленням, видачею, обміном, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 2. Уповноважені суб'єкти
1. Уповноваженими суб'єктами згідно з цим Законом є:
1) розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
2) Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ);
3) органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим;
4) центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру;
5) державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, до складу якого входить капітан морського порту, або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті, до складу якого входить капітан морського порту;
6) уповноважений орган з питань цивільної авіації;
7) установи, що належать до сфери управління розпорядника Реєстру;
8) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
( Частина перша статті 2 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2. Функції та повноваження уповноважених суб'єктів визначаються цим Законом та іншими законодавчими актами України.
3. Уповноважені суб'єкти, передбачені частиною першою цієї статті, є розпорядниками відомчих інформаційних систем у межах, визначених цим Законом.
Стаття 3. Визначення термінів
1. Для цілей цього Закону нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) безконтактний електронний носій - імплантована у бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з верифікацією особи, та може використовуватися як засіб електронного цифрового підпису у випадках, передбачених законом;
( Пункт 1 частини першої статті 3 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2) біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук);
( Пункт 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом № 1601-VII від 22.07.2014 )
3) біометричні параметри - вимірювальні фізичні характеристики або особистісні поведінкові риси, що використовуються для ідентифікації (впізнання) особи або верифікації наданої ідентифікаційної інформації про особу;
4) заявники - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, представники;
( Пункт 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
5) ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, що дає змогу виконувати пошук за принципом "один до багатьох", зіставляючи дані (параметри) особи, у тому числі біометричні, з інформацією Реєстру;
( Пункт 5 частини першої статті 3 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
6) ідентифікація особи - встановлення особи шляхом порівняння наданих даних (параметрів), у тому числі біометричних, з наявною інформацією про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо;
( Пункт 6 частини першої статті 3 в редакції Законів № 1601-VII від 22.07.2014, № 1474-VIII від 14.07.2016 )
7) ім'я особи - прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;
8) машинозчитувальна зона - місце в документі, призначене для внесення та зчитування інформації, визначеної цим Законом, за допомогою технічних засобів;
9) сторінка даних - призначений для внесення інформації про особу аркуш із спеціального матеріалу, що забезпечує персоналізацію за допомогою технологій лазерного гравіювання та лазерної перфорації для документів, виготовлених у формі книжечки, або лицьовий чи зворотний бік документа, виготовленого у формі картки;
10) верифікація - порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності;
( Частину першу статті 3 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
11) шаблон - математична модель зображення відцифрованих відбитків пальців рук особи, яка унеможливлює зворотне відтворення отриманих відцифрованих відбитків пальців рук особи, що зберігається в Реєстрі з метою використання у національній системі біометричної верифікації та ідентифікації.
( Частину першу статті 3 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2. Терміни "батьки", "усиновлювачі", "опікуни", "піклувальники", "інші представники" у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Сімейному та Цивільному кодексах України, терміни "третя особа", "обробка персональних даних", "знеособлення персональних даних", "персональні дані", "інформація", "безпека інформації", "інформація з обмеженим доступом", "електронний цифровий підпис", "засіб електронного цифрового підпису", "послуги електронного цифрового підпису" - у значенні, наведеному в законах України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронний цифровий підпис", терміни "суб’єкт авіаційної діяльності", "експлуатант", "екіпаж повітряного судна", "командир повітряного судна" - у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України.
( Частина друга статті 3 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Розділ II
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР
Стаття 4. Єдиний державний демографічний реєстр
1. Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.
Реєстр та майнові права інтелектуальної власності на створені на замовлення уповноважених суб’єктів для функціонування Реєстру об’єкти інтелектуальної власності належать державі. Відчуження, передача чи інше використання, ніж визначено цим Законом, Реєстру, його структурних складових та майнових прав інтелектуальної власності забороняються.
( Частину першу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів. Єдиний державний демографічний реєстр у межах, визначених законодавством про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, використовується також для обліку інформації про реєстрацію місця проживання чи місця перебування.
( Частину першу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2. Визначені цим Законом уповноважені суб'єкти для обліку даних ведуть відомчі інформаційні системи (далі - ВІС).
3. Порядок ведення Реєстру та взаємодії між уповноваженими суб’єктами встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Частина третя статті 4 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
4. Порядок здійснення ідентифікації та верифікації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Стаття 5. Структура Єдиного державного демографічного реєстру
1. Реєстр є функціонально єдиною системою, що складається з головного та резервного обчислювальних центрів і вузлів уповноважених суб'єктів.
Стаття 6. Основні принципи функціонування Єдиного державного демографічного реєстру
1. Функціонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру.
2. Розпорядник Реєстру:
1) організовує і контролює надання доступу до інформації Реєстру;
2) контролює роботу із збереження та захисту інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;
3) координує роботу із внесення до Реєстру інформації;
4) здійснює накопичення, актуалізацію, перевірку інформації;
5) надає інформацію про функціонування Реєстру;
6) надає відповіді на запити уповноважених суб’єктів з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних;
7) веде облік уповноважених суб’єктів;
8) виконує інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб’єктів;
9) здійснює організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;
10) здійснює організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;
11) надає послуги з видачі засобів електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку;
12) виконує інші функції, необхідні для цілей, визначених цим Законом.
3. Кабінет Міністрів України визначає державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру, адміністратором Реєстру.
4. Адміністратор Реєстру:
1) здійснює заходи з інформаційного, технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру;
2) забезпечує збереження і захист інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;
3) за погодженням з розпорядником Реєстру здійснює інформаційне забезпечення ВІС уповноважених суб’єктів та заявників (їхніх представників);
4) виконує інші завдання, покладені на нього розпорядником Реєстру, необхідні для цілей, визначених цим Законом.
5. Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.
6. Замовником товарів, робіт і послуг для забезпечення створення та функціонування Реєстру є розпорядник Реєстру або адміністратор Реєстру.
( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 399-VII від 04.07.2013; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Стаття 7. Інформація Єдиного державного демографічного реєстру
1. До Реєстру вноситься така інформація про особу:
1) ім'я особи;
2) дата народження/смерті;
3) місце народження;
4) стать;
5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;
6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
8) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);
( Пункт 8 частини першої статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
9) реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
( Пункт 9 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
10) відцифрований зразок підпису особи;
11) відцифрований образ обличчя особи;
( Пункт 11-1 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
12) відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта);
( Пункт 12 частини першої статті 7 в редакції Законів № 1601-VII від 22.07.2014, № 1474-VIII від 14.07.2016 )
13) за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України);
( Пункт 13 частини першої статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
14) додаткова змінна інформація про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), а також про місце роботи та посаду (у разі оформлення посвідчення члена екіпажу).
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2. У разі відсутності інформації, передбаченої пунктами 3, 6, 9-14 частини першої цієї статті, вноситься відповідна відмітка.
( Частина друга статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
3. Інформація в Реєстрі зберігається для визначених цим Законом цілей.
( Частина третя статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
4. Інформація, що зазнавала змін, зберігається з відповідною приміткою.
5. Реєстр також містить інформацію з ВІС уповноважених суб’єктів, зокрема про час та дату внесення відповідної інформації.
( Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
6. Забороняється вимагати від осіб та вносити до Реєстру інформацію, не передбачену цим Законом.
Забороняється вимагати від осіб персональні дані, що свідчать про етнічне походження, расу, політичні, релігійні чи інші переконання, звинувачення у вчиненні кримінального правопорушення або засудження до кримінального покарання, а також дані щодо здоров’я або статевого життя. Окремі види даних про стан здоров’я та про засудження до кримінального покарання можуть вимагатися лише у разі, якщо вони є підставою для видачі документа, що посвідчує особу.
( Частину шосту статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016, із змінами, внесеними згідно із Законом N 720-IX від 17.06.2020 )
7. Порядок отримання, вилучення з Реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук встановлює Кабінет Міністрів України.
Відцифровані відбитки пальців рук особи після внесення до безконтактного електронного носія та видачі документа особі вилучаються з Реєстру та знищуються. Шаблони відцифрованих відбитків пальців рук особи використовуються лише для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених цим Законом документів. Передача шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук особи забороняється.
( Абзац другий частини сьомої статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Повноваження щодо отримання відцифрованих відбитків пальців рук та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладається на уповноважених суб’єктів, передбачених пунктами 1, 2, 4-7 частини першої статті 2 цього Закону.
( Абзац третій частини статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )( Абзац четвертий частини сьомої статті 7 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Відцифровані відбитки пальців рук особи отримуються після досягнення нею дванадцятирічного віку.
( Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом № 1601-VII від 22.07.2014 )
Стаття 8. Гарантії захисту і безпеки інформації Єдиного державного демографічного реєстру
1. Взаємодія між уповноваженими суб'єктами щодо захисту інформації, яка вноситься та зберігається в Реєстрі та ВІС, забезпечується відповідно до законодавства.
( Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1262-VII від 13.05.2014 )
2. Розпорядник Реєстру відповідно до закону здійснює заходи щодо захисту цілісності баз даних Реєстру, їх технологічного і програмного забезпечення, захисту інформації Реєстру від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу.
( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1262-VII від 13.05.2014 )
3. Внесена до Реєстру інформація є конфіденційною. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою. Збирання, зберігання, використання та захист інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюються відповідно до закону.
4. Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
5. Особам, які працюють з базами даних Реєстру, заборонено вимагати, обробляти та використовувати будь-яку інформацію, не передбачену цим Законом.
Стаття 9. Права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Єдиного державного демографічного реєстру
1. Кожна особа, персональні дані (інформація про особу) якої внесені до Реєстру, має право на:
1) отримання інформації про наявність запису в Реєстрі стосовно неї;
2) вимогу щодо поновлення і виправлення інформації про неї;
3) забезпечення захисту своїх прав, якщо її запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено;
4) безоплатне отримання довідки про внесення інформації до Реєстру або витягу з Реєстру;
5) отримання від уповноважених суб'єктів на безоплатній основі повідомлення про кожен випадок звернення щодо передачі інформації про неї з Реєстру.
2. Перелік прав, передбачений частиною першою цієї статті, не є вичерпним, законами України можуть бути передбачені інші права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Реєстру.
Стаття 10. Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру
1. Внесення інформації до Реєстру здійснюється уповноваженими суб'єктами за зверненням заявника, на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів реєстрації фізичних осіб, а також інформації органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
( Абзац перший частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним. Якщо особу не буде ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи, строк якої не перевищує двох місяців. У разі неможливості встановити особу протягом зазначеного строку особа встановлюється за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. До завершення процедури встановлення особи, прийняття відповідного рішення суду документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, не видаються.
( Абзац другий частини першої статті 10 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом та Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", має право отримувати інформацію з реєстрів територіальних громад. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
( Частину першу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Мовою ведення Реєстру є українська мова.
Ведення Реєстру, виготовлення і персоналізація документів здійснюються згідно з вимогами міжнародних стандартів та відповідних державних стандартів щодо друкованих знаків для їх оптичного розпізнавання.
Внесення до Реєстру та до документів імені особи, місця народження, проживання чи місця перебування особи здійснюється безоплатно українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. На письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку. Відображення імені іноземців та осіб без громадянства українською мовою здійснюється у зворотному порядку.
( Абзац шостий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки документів заповнюються українською та англійською мовами, крім випадків, встановлених цим Законом.
2. Внесення до Реєстру передбаченої цим Законом інформації здійснюється безоплатно у разі:
( Абзац перший частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
1) оформлення документів, якщо на цей час інформація не була внесена до Реєстру або якщо зазначена інформація змінилася;
2) реєстрації місця проживання чи місця перебування;
3) реєстрації актів цивільного стану;
( Частину другу статті 10 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
4) за бажанням особи, якщо інформація про неї не внесена до Реєстру;
( Частину другу статті 10 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
5) у випадках, передбачених Кабінетом Міністрів України.
( Частину другу статті 10 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
3. Для внесення інформації до Реєстру та для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, в установленому порядку.
( Частина третя статті 10 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
4. За внесення інформації до Реєстру плата не стягується.
5. У внесенні інформації до Реєстру може бути відмовлено, якщо:
1) внесення інформації не передбачено цим Законом;
2) у заявника відсутні необхідні документи, що підтверджують інформацію, яка вноситься до Реєстру;
3) під час перевірки інформації виявлено її недостовірність;
4) заявник згідно із законом не має права вимагати внесення відповідної інформації.
6. Відмова заявнику у внесенні інформації до Реєстру, у тому числі у виправленні, поновленні та анулюванні внесеної інформації, може бути оскаржена в порядку, встановленому законом.
Стаття 11. Отримання інформації з Єдиного державного демографічного реєстру
1. Право на отримання інформації з Реєстру реалізується у порядку, встановленому законом.
2. Надання інформації, відомостей або інших персональних даних про особу, що містяться у Реєстрі, здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини або за згодою самої особи.
3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", для верифікації та моніторингу державних виплат.
( Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016; в редакції Закону № 324-IX від 03.12.2019 )
4. Порядок надання інформації з Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
5. Доступ до інформації Реєстру в установленому порядку здійснюється уповноваженими суб’єктами після відповідної авторизації із збереженням інформації про особу, яка здійснила такий доступ, введені запити, витяги, час, дату, підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення персональних даних та іншої технологічної інформації.
( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Стаття 12. Довідка про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та видані документи
1. Довідка про внесення інформації до Реєстру та видані документи складається у формі витягу з Реєстру. Порядок видачі довідки та її форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 12 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Розділ III
ДОКУМЕНТИ, ЩО ОФОРМЛЯЮТЬСЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО ДЕМОГРАФІЧНОГО РЕЄСТРУ
Стаття 13. Назва та види документів, що оформляються із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру
1. Документи, оформлення яких передбачається цим Законом із застосуванням засобів Реєстру (далі - документи Реєстру), відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:
1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
а) паспорт громадянина України;
б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
в) дипломатичний паспорт України;
г) службовий паспорт України;
ґ) посвідчення особи моряка;
д) посвідчення члена екіпажу;
е) посвідчення особи на повернення в Україну;
є) тимчасове посвідчення громадянина України;
2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
а) посвідчення водія;
б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
в) посвідка на постійне проживання;
г) посвідка на тимчасове проживання;
ґ) картка мігранта;
д) посвідчення біженця;
е) проїзний документ біженця;
є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
( Пункт 2 частини першої статті 13 доповнено підпунктом "є" згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
( Пункт 2 частини першої статті 13 доповнено підпунктом "ж" згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2. Документи, передбачені цією статтею, є власністю України.
3. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, картка мігранта містять безконтактний електронний носій.
Посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія не містять безконтактного електронного носія.
( Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
4. Особам гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України. Таке право реалізується шляхом подання заяви відповідному уповноваженому суб’єкту про внесення або відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук особи до безконтактного електронного носія.
( Статтю 13 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Стаття 14. Форма та опис документів
1. Форма кожного документа встановлюється цим Законом.
2. Документи залежно від змісту та обсягу інформації, яка вноситься до них, виготовляються у формі книжечки або картки, крім посвідчення на повернення в Україну, що виготовляється у формі буклета.
( Частину третю статті 14 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
4. Документи у формі книжечки на всіх паперових сторінках та на верхній частині обкладинки повинні мати серію та номер документа, виконані за технологією лазерної перфорації.
5. Персоналізація документів у формі книжечки здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі картки виконується за технологією термодруку або лазерного гравіювання. Персоналізація документів здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів.
( Частина п'ята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 399-VII від 04.07.2013 )
6. Відцифрований образ обличчя особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання та дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації.
( Частина шоста статті 14 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
7. До документів осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, та осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, відцифрований підпис не вноситься, а осіб з фізичними вадами - вноситься за їхнім бажанням.
Стаття 15. Вимоги до бланків документів та їх форми
1. Бланки документів, які містять безконтактний електронний носій, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів та з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
Бланки документів, які не містять безконтактного електронного носія, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
( Частина перша статті 15 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками та технічними описами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
( Постанови КМ № 152 , 153 , 154 , 622 , 302 , 285 , 321 , 322 , 610 )( Частина друга статті 15 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
3. Бланки документів у формі книжечки за конструкцією є зшитою обрізною книжечкою обсягом від 8 до 64 сторінок із вшитою сторінкою даних між лівим форзацом та першим паперовим аркушем.
4. Паперові аркуші бланка документа у формі книжечки, починаючи з другої сторінки, повинні мати нумерацію сторінок, а перша сторінка повинна містити порядковий номер бланка, які виконуються друкарським способом.
5. Бланки документів, в які імплантовано безконтактний електронний носій для внесення персональних даних, біометричних даних, параметрів та іншої інформації про особу, повинні бути виконані багатокомпонентним захисним друком, містити символ електронного документа, інформацію про підприємство, на якому виготовлено бланк документа, зображення малого Державного Герба України.
( Частина п'ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
6. Бланки документів у формі картки виготовляються з полімерних матеріалів, які за фізичними характеристиками підлягають лазерній персоналізації і гравіюванню відповідно до державних (національних) та міжнародних стандартів, і містять безконтактний електронний носій (у випадках, передбачених цим Законом) та номер бланка.
( Частина шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
7. Закупівля бланків документів здійснюється уповноваженими суб'єктами виключно у порядку, передбаченому законами України.
8. Уповноважені суб’єкти, передбачені пунктами 1, 2, 5, 6 і 8 частини першої статті 2 цього Закону, здійснюють закупівлю бланків відповідних документів у державних підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності.
( Статтю 15 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 399-VII від 04.07.2013; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1670-VIII від 06.10.2016 )
Стаття 16. Оформлення, видача, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів
1. Оформлення, видача, обмін документів, їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються в порядку, встановленому законодавством, якщо інше не передбачено цим Законом.
2. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або інші її законні представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов’язаний у порядку і строки, визначені законодавством, повідомити уповноваженому суб’єкту, який здійснив видачу документа, та органам Національної поліції, якщо інше не передбачено цим Законом. Про втрату або викрадення документа, що дає право особі на виїзд з України та в’їзд в Україну, за кордоном заявник зобов’язаний повідомити компетентним органам іноземної держави та ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує уповноваженого суб’єкта, який видав документ, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України, Національне центральне бюро Інтерполу в Україні із зазначенням внесеної до документа інформації.
3. У разі використання особою документів з метою вчинення кримінального правопорушення на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законом, уповноважений суб’єкт має право вилучити (у тому числі тимчасово) такі документи.
( Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 720-IX від 17.06.2020 )
4. Головний обчислювальний центр здійснює автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.
5. За фактом виготовлення документа відомості про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка в електронній формі передаються ВІС відповідним уповноваженим суб’єктом.
6. Рішення про оформлення документа, у тому числі замість втраченого або викраденого, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається розпорядником Реєстру, Міністерством закордонних справ, ЗДУ, уповноваженим органом з питань цивільної авіації, капітаном морського порту за результатами ідентифікації заявника.
Для прийняття рішення про оформлення документа замість втраченого або викраденого за кордоном заявник додатково подає довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.
7. Уповноважений суб’єкт, якщо інше не передбачено цим Законом, має право відмовити заявникові у видачі документа виключно у разі, якщо:
1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;
2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
3) заявник не подав усіх визначених законодавством документів, необхідних для оформлення і видачі документа;
4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.
У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави для відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб’єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.
8. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи її документи в порядку і строки, визначені законодавством, здаються уповноваженому суб’єкту, який видав такий документ, якщо інше не передбачено цим Законом, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.
9. Замість втраченого або викраденого документа уповноважений суб’єкт, якщо інше не передбачено цим Законом, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає новий документ.
Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов’язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство, повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, крім посвідчення особи моряка, виданого іноземцю або особі без громадянства, яка має право на постійне або тимчасове проживання в Україні, уповноваженому суб’єкту, який здійснив оформлення та видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном - ЗДУ.
Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб’єкту, який видав цей документ, якщо інше не передбачено цим Законом, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій ЗДУ.
10. Знищення вилучених документів здійснюється у встановленому законодавством порядку.
( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Стаття 17. Мова, якою оформляються документи
1. Документи оформляються українською мовою.
2. У визначених цим Законом випадках друкована інформація в документах наводиться також іноземними мовами.
3. У визначених Кабінетом Міністрів України випадках друкована інформація про особу у документах може наводитися через скісну риску латинськими літерами.
Стаття 18. Строк дії документів
1. Строк дії документів Реєстру визначається виключно цим Законом.
Стаття 19. Інформація, що міститься у документах
1. Перелік інформації, що наводиться у документах Реєстру, визначається цим Законом. Вносити до документів не передбачену цим Законом інформацію забороняється.
2. До безконтактного електронного носія вноситься інформація, що знаходиться на сторінці даних документа, біометричні дані, параметри особи, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що знаходиться на безконтактному електронному носії, з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), якщо інше не передбачено цим Законом.
( Абзац перший частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України.
( Частину другу статті 19 доповнено абзацом другим згідно ізЗаконом № 1601-VII від 22.07.2014; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )( Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом № 1601-VII від 22.07.2 014 )
3. Режим доступу до інформації, що міститься у документах, визначається законодавством. Безконтактний електронний носій повинен відповідати вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні та у разі використання його як засіб електронного цифрового підпису - вимогам законодавства у сфері електронного цифрового підпису.
( Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
4. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у документах на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені. У разі допущення помилки в інформації, внесеній до документа, така інформація підлягає виправленню, а документ - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін документа не справляється.
5. Інформація, яка зазначається у документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, що дає змогу ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку, встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для цілі, з якою такі дані зберігаються.
Стаття 20. Адміністративний збір. Консульський збір
1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів справляється адміністративний збір, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи
1. Суспільні відносини, пов'язані із збиранням, накопиченням, захистом, зберіганням, обліком, використанням і поширенням інформації Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр), оформленням, видачею, обміном, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
2. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 2. Уповноважені суб'єкти
1. Уповноваженими суб'єктами згідно з цим Законом є:
1) розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
2) Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ);
3) органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим;
4) центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!