Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних

Верховна Рада України Закон від 13.05.2014 №1262-VII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 13.05.2014

Номер 1262-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.914)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2008 р., № 25, ст. 240; 2013 р., № 41, ст. 552):
1) у статті 2:
у частині першій слово "лише" виключити;
доповнити частиною другою такого змісту:
"Дія цього Закону також поширюється на відносини, що виникають між юридичними особами публічного та приватного права, а також фізичними особами, які перебувають на території України, у випадках, передбачених окремим законом";
2) статтю 13 доповнити пунктом 14 такого змісту:
"14) здійснювати інші повноваження, визначені законом".
2. У Законі України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715; 2014 р., № 14, ст. 252):
1) абзац четвертий статті 2 викласти в такій редакції:
"згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди";
2) частину десяту статті 6 викласти в такій редакції:
"10. Типовий порядок обробки персональних даних затверджується Уповноваженим".
3. У частині третій статті 21 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2014 р., № 6-7, ст. 80) слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації спеціального зв’язку та захисту інформації".
4. У частинах першій і другій статті 11 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34; 2014 р., № 5, ст. 62) слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних" виключити.
1) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань захисту персональних даних" замінити словами "відповідно до законодавства";
2) у частині другій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань захисту персональних даних" замінити словами "Розпорядник Реєстру".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ
м. Київ
13 травня 2014 року
№ 1262-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2008 р., № 25, ст. 240; 2013 р., № 41, ст. 552):
1) у статті 2:
у частині першій слово "лише" виключити;
доповнити частиною другою такого змісту:
"Дія цього Закону також поширюється на відносини, що виникають між юридичними особами публічного та приватного права, а також фізичними особами, які перебувають на території України, у випадках, передбачених окремим законом";
2) статтю 13 доповнити пунктом 14 такого змісту:
"14) здійснювати інші повноваження, визначені законом".
2. У Законі України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715; 2014 р., № 14, ст. 252):
1) абзац четвертий статті 2 викласти в такій редакції:
"згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди";
2) частину десяту статті 6 викласти в такій редакції:
"10. Типовий порядок обробки персональних даних затверджується Уповноваженим".

30 днiв передплати безкоштовно!