• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації

Верховна Рада України  | Закон від 01.12.2022 № 2801-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.12.2022
 • Номер: 2801-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.12.2022
 • Номер: 2801-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
1) частину першу статті 32 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) самостійно укладати договір про отримання електронних довірчих послуг";
2) в абзаці першому частини першої статті 207 слово "інформаційно-телекомунікаційної" замінити словом "інформаційно-комунікаційної".
2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) у частині восьмій статті 6:
в абзаці другому слова "власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису або із застосуванням засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
в абзаці третьому слова "електронного підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису або засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
2) абзац перший частини восьмої статті 42 викласти в такій редакції:
"8. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, на такі документи накладається кваліфікований електронний підпис учасника справи (його представника) відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
у частині третій слова "(електронним підписом)" замінити словами "(кваліфікованим електронним підписом відповідно до вимог закону)";
у частині восьмій слова "підписані електронним підписом відповідно до" замінити словами "на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог закону та";
4) перше речення частини третьої статті 91 викласти в такій редакції: "3. Учасники справи мають право подавати письмові докази у вигляді документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
5) перше речення частини другої статті 96 викласти в такій редакції: "2. Електронні докази подаються у формі документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
6) частини третю і четверту статті 197 викласти в такій редакції:
"3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", у порядку, встановленому Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).
4. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", а в разі їх відсутності - у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України";
7) абзац другий частини восьмої статті 233 викласти в такій редакції:
"Судові рішення викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, у порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). На судове рішення, викладене в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис судді (у разі колегіального розгляду - кваліфіковані електронні підписи всіх суддів, що входять до складу колегії)";
8) абзац другий частини першої статті 327 викласти в такій редакції:
"Накази суду викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, у порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). На наказ суду, викладений в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис судді (у разі колегіального розгляду - кваліфіковані електронні підписи всіх суддів, що входять до складу колегії)";
9) у тексті Кодексу слово "інформаційно-телекомунікаційна" в усіх відмінках і числах замінити словом "інформаційно-комунікаційна" у відповідному відмінку і числі.
3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) у частині восьмій статті 14:
в абзаці другому слова "власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису або засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
в абзаці третьому слова "електронного підпису" замінити словами "електронного підпису або іншого засобу електронної ідентифікації";
2) абзац перший частини восьмої статті 43 викласти в такій редакції:
"8. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, на такі документи накладається кваліфікований електронний підпис учасника справи (його представника) відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
у частині третій слова "(електронним підписом)" замінити словами "(кваліфікованим електронним підписом)";
у частині сьомій слова "підписані електронним підписом відповідно до" замінити словами "на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог закону та";
4) у першому реченні частини третьої статті 95 слова "посвідчених електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону" замінити словами "на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
5) у першому реченні частини другої статті 100 слова "засвідченій електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "на яку накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
6) частини третю і четверту статті 212 викласти в такій редакції:
"3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", у порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).
4. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", а в разі їх відсутності - у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України";
7) абзац другий частини восьмої статті 259 викласти в такій редакції:
"Судові рішення викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, у порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). На судове рішення, викладене в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис судді (у разі колегіального розгляду - кваліфіковані електронні підписи всіх суддів, що входять до складу колегії)";
8) абзац другий частини першої статті 431 викласти в такій редакції:
"Виконавчі листи викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему. На виконавчий лист, викладений в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис судді (у разі колегіального розгляду - кваліфіковані електронні підписи всіх суддів, що входять до складу колегії)";
9) у тексті Кодексу слово "інформаційно-телекомунікаційна" в усіх відмінках і числах замінити словом "інформаційно-комунікаційна" у відповідному відмінку і числі.
4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) у частині восьмій статті 18:
в абзаці другому слова "власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису або засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
в абзаці третьому слова "електронного підпису" замінити словами "електронного підпису або засобу електронної ідентифікації";
2) перше речення частини десятої статті 44 викласти в такій редакції: "10. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, на такі документи накладається кваліфікований електронний підпис учасника справи (його представника) відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
у частині третій слова "(електронним підписом)" замінити словами "(кваліфікованим електронним підписом)";
у частині сьомій слова "підписані електронним підписом відповідно до" замінити словами "на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог закону та";
4) у першому реченні частини третьої статті 94 слова "посвідчених електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону" замінити словами "на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
5) у першому реченні частини другої статті 99 слова "засвідченій електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "на яку накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
6) частини третю і четверту статті 195 викласти в такій редакції:
"3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", у порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).
4. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", а в разі їх відсутності - у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України";
7) абзац другий частини десятої статті 243 викласти в такій редакції:
"Судові рішення викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, у порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). На судове рішення, викладене в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис судді (у разі колегіального розгляду - кваліфіковані електронні підписи всіх суддів, що входять до складу колегії)";
8) абзац другий частини першої статті 373 викласти в такій редакції:
"Виконавчі листи викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему. На виконавчий лист, викладений в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис судді (у разі колегіального розгляду - кваліфіковані електронні підписи всіх суддів, що входять до складу колегії)";
9) у тексті Кодексу слово "інформаційно-телекомунікаційна" в усіх відмінках і числах замінити словом "інформаційно-комунікаційна" у відповідному відмінку і числі.
5. У Кодексі України з процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 19, ст. 74):
1) у пункті 4 частини третьої статті 69 слова "засобів телекомунікації" замінити словами "засобів електронних комунікацій";
2) у пункті 1-2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення":
друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Якщо учасник зборів (комітету) кредиторів не має кваліфікованого електронного підпису, підтвердження особи такого учасника здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
дев’яте речення абзацу третього викласти в такій редакції: "Рішення учасника опитування разом з документами, що підтверджують його повноваження, з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи направляється на електронну пошту або за допомогою електронної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки ініціатору опитування".
6. У Виборчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., №№ 7-9, ст. 48):
у частині дев’ятій слова "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
частину десяту викласти в такій редакції:
"10. Документи, передбачені цим Кодексом, можуть подаватися до виборчої комісії у формі електронного документа з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. У такому разі документи повинні відповідати вимогам законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Відповідальність за достовірність копій документів, що подаються до виборчих комісій у формі електронного документа, несе особа, яка накладає на документ свій кваліфікований електронний підпис";
2) в абзаці другому частини п’ятої статті 36 слова "телекомунікаційного зв’язку" замінити словами "електронних комунікацій";
3) третє речення частини четвертої статті 111 викласти в такій редакції: "У разі подання такої заяви засобами електронної пошти або за допомогою електронної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки на неї накладається кваліфікований електронний підпис кандидата відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
4) абзац третій частини другої статті 155 викласти в такій редакції:
"У такому разі на копії документів, передбачених частиною першою цієї статті, накладається кваліфікований електронний підпис керівника відповідної партії згідно з вимогами Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
5) третє речення частини сьомої статті 166 викласти в такій редакції: "У разі подання такої заяви засобами електронної пошти або за допомогою електронної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки на неї накладається кваліфікований електронний підпис кандидата відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
6) абзац другий частини п’ятої статті 222 викласти в такій редакції:
"У такому разі документи, передбачені частиною першою цієї статті, подаються у вигляді копій, на які накладено кваліфікований електронний підпис керівника відповідної організації партії та/або відповідного кандидата у депутати згідно з вимогами Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
7) у частині п’ятій статті 223:
абзац другий викласти в такій редакції:
"У такому разі документи, передбачені частиною першою цієї статті, подаються у вигляді копій, на які накладено кваліфікований електронний підпис керівника відповідної організації партії та/або відповідного кандидата у депутати згідно з вимогами Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
друге речення абзацу третього викласти в такій редакції: "У такому разі на документи, передбачені пунктами 4-7 частини першої та частиною другою цієї статті, накладається кваліфікований електронний підпис відповідного кандидата згідно з вимогами Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
8) у частині п’ятій статті 224:
абзац другий викласти в такій редакції:
"У такому разі документи, передбачені частиною першою цієї статті, подаються у вигляді копій, на які накладено кваліфікований електронний підпис керівника відповідної організації партії та/або відповідного кандидата згідно з вимогами Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
друге речення абзацу третього викласти в такій редакції: "У такому разі на документи, передбачені пунктами 4-7 частини першої та частиною другою цієї статті, накладається кваліфікований електронний підпис відповідного кандидата згідно з вимогами Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
9) абзац другий частини шістнадцятої статті 236 викласти в такій редакції:
"На копії документів, передбачених цією статтею, поданих за допомогою електронних сервісів, накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
7. У частині тридцять першій статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) слова "засвідченого електронним цифровим підписом" замінити словами "на який накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
8. У статті 34-1 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2015 р., № 35, ст. 343; 2018 р., № 15, ст. 120; 2021 р., № 23, ст. 197):
у першому реченні частини другої слова "електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи" замінити словами "засобів електронної ідентифікації, що мають високий або середній рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
у першому реченні частини третьої слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "засобів електронної ідентифікації, що мають високий або середній рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
9. Частину четверту статті 3 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами) після слів "крім виконання функції медіатора, викладацької, наукової і творчої діяльності" доповнити словами "реєстрації підписувачів згідно із законодавством у сфері електронних довірчих послуг".
10. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 34; 2020 р., № 45, ст. 387, № 51, ст. 481):
1) пункт 11 статті 2-1 викласти в такій редакції:
"11. На документах, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, використовується кваліфікований електронний підпис, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";
2) абзац третій пункту 1 статті 11 викласти в такій редакції:
"За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На заявки в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
11. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36; 2020 р., № 45, ст. 387, № 51, ст. 481):
1) пункт 11 статті 2-1 викласти в такій редакції:
"11. На електронні документи, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
2) абзац третій пункту 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На заявки в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
12. У частині сьомій статті 59 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2004 р., № 19, ст. 257; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "засвідченого електронним цифровим підписом" замінити словами "на який накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
13. У частині четвертій статті 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "засвідченого електронним цифровим підписом" замінити словами "на який накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
14. У четвертому реченні частини сьомої статті 5 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256; 2015 р., № 35, ст. 341) слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису".
15. У частині дев’ятнадцятій статті 28-1 Закону України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206; 2017 р., № 4, ст. 41; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "засвідчених електронним цифровим підписом" замінити словами "на які накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
16. У Законі України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28; 2019 р., № 42, ст. 236; 2020 р., № 45, ст. 387):
1) пункт 11 статті 2-2 викласти в такій редакції:
"11. На документи, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";
2) абзац третій пункту 1 статті 9 викласти в такій редакції:
"За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На заявки в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
17. У частині четвертій статті 34-1 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "засвідченого електронним цифровим підписом" замінити словами "на який накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
18. У частині сьомій статті 27 та абзаці сьомому частини четвертої статті 28 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9-10, ст. 65; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "засвідчених електронним цифровим підписом" замінити словами "на які накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
19. В абзаці третьому частини першої статті 15 та абзаці другому частини четвертої статті 16 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "засвідчених електронним цифровим підписом" замінити словами "на які накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
20. У частині шостій статті 26 та абзаці сьомому частини четвертої статті 27 Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст. 80; 2018 р., № 41, ст. 320; 2020 р., № 28, ст. 188) слова "засвідчених електронним цифровим підписом" замінити словами "на які накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
21. У частині другій статті 32 Закону України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198; 2009 р., № 30, ст. 428; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "засвідчених електронним цифровим підписом" замінити словами "на які накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
22. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
пункт 26 викласти в такій редакції:
"26) здійснює відповідно до визначених Законом України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" повноважень державне регулювання у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у банківській системі України та на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, при наданні платіжних послуг, а також утворює засвідчувальний центр для забезпечення внесення до Довірчого списку відомостей про банки, інших осіб, що здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, про платіжні організації та/або учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги";
пункт 26-1 виключити;
пункт 26-2 викласти в такій редакції:
"26-2) визначає порядок використання електронного підпису у банківській системі України та на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк, а також при наданні платіжних послуг";
2) частину першу статті 42 доповнити пунктом 25 такого змісту:
"25) веде рахунки банків, які є кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, засвідчувального центру, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, створеного Національним банком відповідно до Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
23. У Законі України "Про правову охорону географічних зазначень" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267; 2019 р., № 45, ст. 290; 2020 р., № 45, ст. 387):
1) перше речення частини одинадцятої статті 3-1 викласти в такій редакції:
"11. На документи, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";
2) абзац третій частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
"За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На заявки в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
24. У частині третій статті 13 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "засвідчених електронним цифровим підписом" замінити словами "на які накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
25. В абзаці третьому частини шостої статті 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451 із наступними змінами) слова "засвідченого електронним цифровим підписом" замінити словами "на який накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
26. У Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307; 2020 р., № 45, ст. 387, № 52, ст. 496):
1) частину одинадцяту статті 3-1 викласти в такій редакції:
"11. На електронні документи, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";
2) абзац третій частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
"За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На заявки в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
у першому реченні абзацу шостого пункту 7 слова "Закону України "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
у пункті 16 слова "засобами телекомунікацій" замінити словами "засобами електронних комунікацій";
2) у частині другій статті 12 та частині четвертій статті 13 слова "Закону України "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
28. Частину шосту статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2014 р., № 20-21, ст. 713) викласти в такій редакції:
"Вексель, виданий у документарній формі як електронний документ, підписується з використанням електронного підпису відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги":
від імені юридичних осіб - шляхом накладення електронного підпису керівника або уповноваженої ним особи та електронного підпису головного бухгалтера (за наявності посади головного бухгалтера у штатному розписі юридичної особи) або уповноваженої ним особи;
від імені фізичних осіб або фізичних осіб - підприємців - шляхом накладення одного електронного підпису зазначеної особи або уповноваженої нею особи".
29. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214; 2017 р., № 20, ст. 240; 2020 р., № 45, ст. 387):
1) частину одинадцяту статті 4-1 викласти в такій редакції:
"11. На електронні документи, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";
2) абзац другий частини чотирнадцятої статті 52-1 викласти в такій редакції:
"Заява в електронній формі оформляється згідно з вимогами Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" з обов’язковим накладенням адвокатом, який надає правову допомогу заявнику, кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Одночасно з направленням такої заяви в електронній формі заявник направляє за тією самою адресою її копію у звичайній електронній формі без накладеного кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису адвоката, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. У разі якщо заява в електронній формі з накладеним електронним підписом адвоката за змістом відрізняється від заяви у звичайній електронній формі без накладеного кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису адвоката, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, надісланої одному й тому самому адресату, така заява вважається неподаною".
30. У частині другій статті 53 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2009 р., № 30, ст.428; 2011 р., № 45, ст. 480; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "засвідчених електронним цифровим підписом" замінити словами "на які накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
31. В абзаці другому частини четвертої статті 29 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 23, ст. 163; 2016 р., № 4, ст. 39; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "засвідченого електронним цифровим підписом" замінити словами "на який накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
32. У Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148; 2018 р., № 41, ст. 320; 2020 р., № 28, ст. 188):
1) у частинах дев’ятій і десятій статті 16 слова "засвідчених електронним цифровим підписом" замінити словами "на які накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
2) у частинах другій і третій статті 21 слова "засвідченого електронним цифровим підписом" замінити словами "на який накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
33. У Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 275 із наступними змінами):
1) абзац сьомий статті 1 після слів "автор, підписувач" доповнити словами "створювач електронної печатки";
2) частину першу статті 3 після слів "Про електронні комунікації" доповнити словами "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
3) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Електронний підпис та електронна печатка
Для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис.
Для підтвердження достовірності походження та цілісності електронного документа може використовуватися електронна печатка.
Накладанням електронного підпису та/або електронної печатки завершується створення електронного документа.
У разі створення електронного документа з використанням більш як одного електронного підпису та/або більш як однієї електронної печатки його створення завершується накладанням електронного підпису або електронної печатки останнім підписувачем чи створювачем електронної печатки відповідно до технології створення такого електронного документа.