• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Податковий кодекс України

Верховна Рада України  | Кодекс України, Кодекс, Закон від 02.12.2010 № 2755-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Кодекс України, Кодекс, Закон
 • Дата: 02.12.2010
 • Номер: 2755-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Кодекс України, Кодекс, Закон
 • Дата: 02.12.2010
 • Номер: 2755-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Підпункт 213.3.3 пункту 213.3 статті 213 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4915-VI від 07.06.2012 )
213.3.4. безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;
безоплатної передачі у володіння і користування Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, органам Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України конфіскованих підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.5-215.3.5- 2 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (далі для цього пункту - транспортні засоби); транспортних засобів, визнаних безхазяйними; транспортних засобів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання; транспортних засобів, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшли у власність держави.
( Підпункт 213.3.4 пункту 213.3 статті 213 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1293-IX від 02.03.2021 )
У разі реалізації на митній території України транспортних засобів, операції з безоплатної передачі яких звільняються від оподаткування відповідно до цього підпункту, податок сплачується особами, які реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження такі транспортні засоби, не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент безоплатної передачі таких підакцизних транспортних засобів;
( Підпункт 213.3.4 пункту 213.3 статті 213 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020 )
213.3.5. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції) та бензолу (за кодом 2902 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД). Ця норма не поширюється на операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства нафтопродуктів (крім товарів (продукції) за кодами 2707 10 00 00, 2707 50 00 90, 2710 12 90 00 та 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД);
( Підпункт 213.3.5 пункту 213.3 статті 213 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2245-VIII від 07.12.2017, № 1914-IX від 30.11.2021 )
213.3.6. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), за умови подальшого виготовлення з такої сировини інших підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), які реалізуються на митній території України або на експорт, або вивезення за межі митної території України невикористаної у виробництві сировини, та пред’явлення контролюючому органу ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв або тютюнових виробів. Ця норма не поширюється на операції з ввезення пального;
( Підпункт 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 в редакції Закону № 5503-VI від 20.11.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021 )
213.3.7. ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених Митним кодексом України;
( Підпункт 213.3.7 пункту 213.3 статті 213 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4915-VI від 07.06.2012 )
213.3.8. реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника;
213.3.9. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу";
213.3.10. ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну);
213.3.11. реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України;
213.3.12. реалізація відходів тютюнової сировини за умови документального підтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилізації;
( Пункт 213.3 статті 213 доповнено підпунктом 213.3.12 згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015 )
213.3.13. ввезення на митну територію України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами за умови подальшого виготовлення з такої сировини ферментованої (переробленої) тютюнової сировини та її реалізації виробникам тютюнових виробів або її експорт; реалізація тютюнової сировини тютюново-ферментаційним заводам особами, які виробляють тютюнову сировину на митній території України; реалізація ферментованої (переробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів.
( Абзац перший підпункту 213.3.13 пункту 213.3 статті 213 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021 )
Тютюново-ферментаційні заводи у строк, передбачений цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період, подають до контролюючих органів за основним місцем обліку звіт про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України, обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Такий звіт прирівнюється до податкової декларації для цілей застосування норм цього Кодексу щодо проведення перевірок та притягнення до відповідальності за вчинення податкових правопорушень;
( Підпункт 213.3.13 пункту 213.3 статті 213 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021 )( Пункт 213.3 статті 213 доповнено підпунктом 213.3.13 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016 )
213.3.14. ввезення на митну територію України та реалізація на митній території України кузовів до автомобілів легкових, за умови подальшого виготовлення з них автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД.
( Пункт 213.3 статті 213 доповнено підпунктом 213.3.14 згідно із Законом № 2611-VIII від 08.11.2018 )
Стаття 214. База оподаткування
214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є:
214.1.1. вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;
( Підпункт 214.1.1 пункту 214.1 статті 214 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015 )
214.1.2. вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;
( Підпункт 214.1.2 пункту 214.1 статті 214 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015 )
214.1.3. вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, обчислена на підставі цін, що склалися на ринку електричної енергії в звітному (податковому) періоді без урахування податку на додану вартість та акцизного податку, визначеного за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.
Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії дорівнює частці обсягу реалізованої виробленої ним електричної енергії у загальному обсязі реалізації електричної енергії виробника від загальної вартості реалізованої виробником електричної енергії у такому звітному періоді;
( Пункт 214.1 статті 214 доповнено підпунктом 214.1.3 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020 )
214.1.4. вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу.
( Пункт 214.1 статті 214 доповнено підпунктом 214.1.4 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015 )
214.1.5. вартість за максимальними роздрібними цінами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу.
( Пункт 214.1 статті 214 доповнено підпунктом 214.1.5 згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021 )
214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39- 1 цього Кодексу.
( Пункт 214.2 статті 214 в редакції Закону № 1200-VII від 10.04.2014 )
214.3. Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.
214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.
( Пункт 214.4 статті 214 із змінами, внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015 )
214.5. У разі обчислення податку із застосуванням одночасно адвалорних та специфічних ставок податку базою оподаткування є база, визначена відповідно до пунктів 214.1 та 214.4 цієї статті.
214.6. Норми виробничих втрат і виходу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, норми втрат спирту, виноматеріалів, соків під час виробництва алкогольних напоїв, норми виробничих втрат алкогольних напоїв затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Сукупні втрати та відходи ферментованої тютюнової сировини під час її зберігання, транспортування і використання у виробництві тютюнових виробів протягом календарного (звітного) місяця не можуть перевищувати 5 відсотків загального обсягу такої тютюнової сировини, використаної для виробництва тютюнових виробів протягом такого календарного (звітного) місяця.
Протягом календарного (звітного) місяця середні витрати ферментованої тютюнової сировини для виробництва сукупно усіх тютюнових виробів, облік яких ведеться у:
штуках, не можуть перевищувати 600 грамів на 1000 штук таких тютюнових виробів (без урахування втрат);
кілограмах, не можуть перевищувати 1000 грамів на 1000 грам таких тютюнових виробів (без урахування втрат).
Сукупні втрати та відходи неферментованої тютюнової сировини під час зберігання, транспортування, виробництва ферментованої тютюнової сировини протягом календарного (звітного) місяця не можуть перевищувати 10 відсотків загального обсягу (ваги) неферментованої тютюнової сировини, використаної для виробництва ферментованої тютюнової сировини протягом календарного (звітного) місяця.
Норми втрат рідин, що використовуються в електронних сигаретах, під час їх зберігання, транспортування і використання у виробництві, у тому числі електронних сигарет, протягом календарного (звітного) місяця не можуть перевищувати 5 відсотків загального об’єму таких рідин, використаних у виробництві, у тому числі електронних сигарет, протягом такого календарного (звітного) місяця.
Норми втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У разі незабезпечення нормативного виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, спиртових дистилятів, допущеного з вини виробника під час виробництва спирту етилового, у тому числі біоетанолу, спиртових дистилятів, базою оподаткування є кількість спирту етилового, у тому числі біоетанолу, спиртових дистилятів, яка визначається як різниця між кількістю спирту етилового, у тому числі біоетанолу, спиртових дистилятів, яку можна було б виробити з дотриманням затверджених Кабінетом Міністрів України норм виходу, і кількістю фактично вироблених спирту етилового, у тому числі біоетанолу, спиртових дистилятів.
За наявності понаднормативних втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу, спиртових дистилятів базою оподаткування є понаднормативно втрачена їх кількість.
За наявності понаднормативних втрат спирту, виноматеріалів, соків під час виробництва алкогольних напоїв або понаднормативних виробничих втрат алкогольних напоїв базою оподаткування є кількість таких понаднормативно втрачених товарів (продукції).
За наявності понаднормативних сукупних втрат та відходів ферментованої тютюнової сировини під час її зберігання, транспортування і використання у виробництві тютюнових виробів або неферментованої тютюнової сировини під час її зберігання, транспортування, виробництва ферментованої тютюнової сировини базою оподаткування є втрачений обсяг тютюнової сировини, який перевищує сукупні норми втрат та відходів, визначені цим Кодексом, за відповідний календарний (звітний) місяць.
За наявності за відповідний календарний (звітний) місяць понаднормативних витрат ферментованої тютюнової сировини під час виробництва тютюнових виробів базою оподаткування є:
для тютюнових виробів, облік яких ведеться у кілограмах, - обсяг понаднормативно витраченої ферментованої тютюнової сировини у виробництві тютюнових виробів;
для тютюнових виробів, облік яких ведеться в штуках, - кількість таких тютюнових виробів, яку можна було б виробити з обсягів перевитраченої тютюнової сировини з розрахунку 600 грамів на 1000 штук.
Платник має забезпечити ведення окремого обліку витрат ферментованої тютюнової сировини для виробництва тютюнових виробів, облік яких ведеться у штуках та кілограмах. У разі відсутності такого обліку дотримання норм середніх витрат ферментованої тютюнової сировини для виробництва тютюнових виробів здійснюється виходячи з розрахунку витрати ферментованої тютюнової сировини для виробництва тютюнових виробів, облік яких ведеться в штуках.
За наявності понаднормативних втрат рідин, що використовуються в електронних сигаретах, під час їх зберігання, транспортування і використання у виробництві, у тому числі електронних сигарет, базою оподаткування є втрачений під час зберігання, транспортування і використання у виробництві, у тому числі електронних сигарет, об’єм рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який перевищує норми втрат, визначені цим Кодексом.
За наявності понаднормативних втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування та якщо з таких обсягів акцизний податок не сплачувався або сплачувався за пільговою ставкою, базою оподаткування є втрачений під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування обсяг нафтопродуктів, який перевищує норми втрат, затверджені Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 214.6 статті 214 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012; в редакції Законів № 2284-IX від 31.05.2022, № 3603-IX від 23.02.2024 )
214.7. При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів (продукції), крім випадків, передбачених у пункті 216.3 статті 216 цього Кодексу, базою оподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат згідно з пунктом 214.6 статті 214 цього Кодексу.
( Пункт 214.8 статті 214 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014 )
Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
215.1. До підакцизних товарів належать:
спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння);
( Абзац другий пункту 215.1 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017; в редакції Закону № 3193-IX від 29.06.2023 )
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
тютюнова сировина, тютюнові відходи;
( Пункт 215.1 статті 215 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 3173-IX від 29.06.2023 )
рідини, що використовуються в електронних сигаретах;
( Пункт 215.1 статті 215 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020 )
пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД);
( Абзац пункту 215.1 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 391-IX від 18.12.2019 )
автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;
( Абзац пункту 215.1 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014 )
електрична енергія.
( Пункт 215.1 статті 215 доповнено абзацом згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014 )
215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок:
215.2.1. ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;
215.2.2. ставки податку встановлюються відповідно до визначень розділу I цього Кодексу:
адвалорні,
специфічні,
адвалорні та специфічні одночасно;
215.2.3. ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 50 10, 2710 12 50 90, що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
( Підпункт 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021; в редакції Закону № 3553-IX від 16.01.2024 )
215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру Ставки податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 59,82
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 22 10 00,
2204 29 10 00),
2205 10 10 00,
2205 90 10 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00
Звичайні (неігристі) вина, сусло виноградне, зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження гривень за 1 літр 0,01
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 22 10 00,
2204 29 10 00,
2205 10 10 00,
2205 90 10 00,
2206 00 39 00
Вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані), фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження, які розливаються у пляшки, закорковані спеціальними пробками для таких напоїв типу "гриб", що утримуються на місці за допомогою стяжок або застібок, та/або мають надмірний тиск, спричинений наявністю діоксиду вуглецю у розчині, на рівні не менше 1 бара за температури 20° C гривень за 1 літр 12,23
2204, 2205, 2206 00 (вина та інші зброджені напої без додання етилового спирту, в іншому місці не зазначені; вина та інші зброджені напої з доданням етилового спирту) Вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22 відсотки об’ємних одиниць етилового спирту гривень за 1 літр 8,42
2204, 2205, 2206 00 (алкогольні напої з доданням або без додання етилового спирту, в іншому місці не зазначені) Алкогольні напої, фактична міцність яких вища за 22 відсотки об’ємних одиниць етилового спирту, інші суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 133,31
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 1,11
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних одиниць або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 133,31
2208 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 133,31
2103 90 30 00,
2106 90
Тільки продукти із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 177,73;
( Підпункт 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 в редакції Законів № 5503-VI від 20.11.2012, № 713-VII від 19.12.2013; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1166-VII від 27.03.2014, № 1621-VII від 31.07.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015 - зміна щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності Законом № 909-VIII від 24.12.2015; в редакції Закону № 1791-VIII від 20.12.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017, № 2628-VIII від 23.11.2018; в редакції Закону № 1914-IX від 30.11.2021 - зміни щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої набирають чинності з 01.03.2022, в редакції Закону № 3553-IX від 16.01.2024 )
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру Ставка податку
2401 Тютюнова сировина; тютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто)* 2836,08
2402 10 00 10 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто)* 2836,08
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну гривень за 1000 штук 2257,4
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 2257,4
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 000 штук 2257,4
2403 Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто)* 2836,08
2404 11 00 10 Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням гривень за 1000 штук 3019,85
2404 11 00 90,
2404 19 10 00
Інші продукти, що містять тютюн, відновлений тютюн та замінники тютюну, призначені для вдихання без горіння гривень за 1 кілограм (нетто)* 2836,08
2404 91 90 00 Інші нікотиновмісні продукти для орального застосування гривень за 1 кілограм (нетто)* 2836,08**
2404 99 00 00 Інші нікотиновмісні продукти, їх замінники гривень за 1 кілограм (нетто)* 2836,08
__________
* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки.
** Оподаткування акцизним податком операцій з товарами за кодом 2404 91 90 00 згідно з УКТ ЗЕД здійснюється починаючи з 1 вересня 2024 року;
( Підпункт 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 в редакції Законів № 5503-VI від 20.11.2012, № 1166-VII від 27.03.2014, № 1621-VII від 31.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Законів № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII від 20.12.2016, № 2245-VIII від 07.12.2017, № 2628-VIII від 23.11.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020; в редакції Закону № 3553-IX від 16.01.2024 )
215.3.2-1. сигарети та цигарки, сигарили:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру Ставки податку
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки відсотків 12
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром відсотків 12
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну відсотків 12";
( Пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.2-1 згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017; в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020 )
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру Ставка податку
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 3019,85
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 3019,85
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну гривень за 1000 штук 3019,85, але не менше 2836,08 гривень за 1 кг нетто";
( Підпункт 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 в редакції Законів № 5503-VI від 20.11.2012, № 1166-VII від 27.03.2014, № 1621-VII від 31.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Законів № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII від 20.12.2016, № 2245-VIII від 07.12.2017, № 2628-VIII від 23.11.2018, № 466-IX від 16.01.2020 )
215.3.3-1. рідини, що використовуються в електронних сигаретах:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру Ставка податку
2404 12 00 10,
2404 19 90 10,
2404 12 00 90,
2404 19 90 90
Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях гривень за 1 літр 10 000;
( Пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.3-1 згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021; в редакції Закону № 2139-IX від 15.03.2022 - зміна діє протягом військового та/або надзвичайного стану, в редакції Закону № 3553-IX від 16.01.2024 )
215.3.4. пальне:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміру (об’єм
у літрах, приведених до t 15° C)
ставка
2707 50 00 10,
2707 50 00 90
Суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяються при температурі до 250° C за методом ISO 3405 (еквівалентним методу ASTM D 86) євро за 1000 літрів 213,5
Легкі дистиляти:
2710 12 11 10,
2710 12 11 20
для специфічних процесів переробки євро за 1000 літрів 213,5
2710 12 11 90,
2710 12 15 10,
2710 12 15 20,
2710 12 15 90
для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 євро за 1000 літрів 213,5
Бензини спеціальні:
2710 12 21 10,
2710 12 21 90
уайт-спірит євро за 1000 літрів 213,5
2710 12 25 00 інші спеціальні бензини євро за 1000 літрів 213,5
Бензини моторні:
2710 12 31 00 бензини авіаційні євро за 1000 літрів 27*
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
2710 12 41 11,
2710 12 41 12,
2710 12 41 13,
2710 12 41 31,
2710 12 41 32,
2710 12 41 33,
2710 12 41 91,
2710 12 41 92,
2710 12 41 93,
2710 12 45 01,
2710 12 45 02,
2710 12 45 09,
2710 12 49 01,
2710 12 49 02,
2710 12 49 09
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші євро за 1000 літрів 213,5
2710 12 41 14,
2710 12 41 15,
2710 12 41 19,
2710 12 41 34,
2710 12 41 35,
2710 12 41 39,
2710 12 41 94,
2710 12 41 95,
2710 12 41 99,
2710 12 45 12,
2710 12 45 13,
2710 12 45 99,
2710 12 49 12,
2710 12 49 13,
2710 12 49 99
інші бензини євро за 1000 літрів 213,5
2710 20 90 00 інші нафтопродукти євро за 1000 літрів 213,5
2710 12 50 10,
2710 12 50 90
із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л євро за 1000 літрів 213,5
2710 12 70 00 Паливо для реактивних двигунів євро за 1000 літрів 27*
2710 12 90 00 Інші легкі дистиляти євро за 1000 літрів 213,5
Середні дистиляти:
2710 19 11 10,
2710 19 11 20,
2710 19 11 90
для специфічних процесів переробки євро за 1000 літрів 213,5
2710 19 15 10,
2710 19 15 20,
2710 19 15 90
для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11 євро за 1000 літрів 213,5
Гас:
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів євро за 1000 літрів 21*
2710 19 25 00 інший гас євро за 1000 літрів 183
2710 19 29 00 Інші середні дистиляти євро за 1000 літрів 183
2710 19 31 01,
2710 19 31 10,
2710 19 31 20,
2710 19 31 30,
2710 19 31 40,
2710 19 35 01,
2710 19 35 10,
2710 19 35 20,
2710 19 35 30,
2710 19 35 40,
2710 19 43 00,
2710 19 46 00,
2710 19 47 10,
2710 19 47 90,
2710 19 48 00,
2710 20 11 00,
2710 20 16 10,
2710 20 16 90,
2710 20 19 00
Важкі дистиляти (газойль) євро за 1000 літрів 139,5
2710 19 62 00,
2710 19 66 00,
2710 19 67 00,
2710 20 32 00,
2710 20 38 00
Тільки паливо пічне побутове євро за 1000 літрів 139,5
2710 19 51 00 Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки євро за 1000 літрів 139,5
2710 19 55 00 Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 євро за 1000 літрів 139,5
2711 11 00 00 Скраплений газ природний євро за 1000 літрів 3,67
2711 12 11 00,
2711 12 19 00,
2711 12 91 00,
2711 12 93 00,
2711 12 94 00,
2711 12 97 00,
2711 13 10 00,
2711 13 30 00,
2711 13 91 00,
2711 13 97 00,
2711 14 00 00,
2711 19 00 00
Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази євро за 1000 літрів 52
2707 10 00 00 Бензол євро за 1000 літрів 195
2707 20 00 10,
2707 20 00 90
Толуол євро за 1000 літрів 195
2707 30 00 10,
2707 30 00 90
Ксилол євро за 1000 літрів 195
2901 10 00 90 Вуглеводні ациклічні насичені (крім бутану, ізобутану) євро за 1000 літрів 213,5
2901 10 00 10 Бутан, ізобутан євро за 1000 літрів 52
2905 11 00 00 Метанол технічний (метиловий спирт) євро за 1000 літрів 245
2909 19 10 00,
2909 19 90 10,
2909 19 90 20,
2909 19 90 90
Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТ ЗЕД
2909 11 00 00)
Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти:
євро за 1000 літрів 213,5
3811 11 10 00,
3811 11 90 00,
3811 19 00 00
антидетонатори євро за 1000 літрів 213,5
3811 90 00 00 Інші євро за 1000 літрів 245
3826 00 10 00,
3826 00 90 00
Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот євро за 1000 літрів 106
3824 99 92 20 Паливо моторне альтернативне євро за 1000 літрів 162
2710 19 62 00-2710 19 66 00,
2710 19 67 00,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 32 00,
2710 20 38 00
Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяються при температурі 350° С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового, базових олив та інших мастильних матеріалів, та інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ISO 3405 (або аналогічним методом ASTM D 86) при температурі 350° С та атмосферному тиску переганяються не більше 35 об. % євро за 1000 літрів 213,5
3814 00 90 90 Тільки розчинники або розріджувачі на основі метанолу; інші готові суміші на основі метанолу євро за 1000 літрів 245,5
__________
* До ставки податку застосовується підвищувальний коефіцієнт 10 у разі ввезення на митну територію України пального, реалізації виробником виробленого в Україні пального.
Підвищувальний коефіцієнт 10 не застосовується для суб’єктів господарювання, які відповідно до пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу видали податковий вексель.
Товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв із двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, із двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені в цьому підпункті (крім газу природного в газоподібному стані за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00), оподатковуються за ставкою податку 213,5 євро за 1000 літрів;
( Підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 в редакції Закону № 5471-VI від 06.11.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5503-VI від 20.11.2012, № 5519-VI від 06.12.2012; в редакції Законів № 1166-VII від 27.03.2014, № 71-VIII від 28.12.2014, № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII від 20.12.2016; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23.11.2018, № 391-IX від 18.12.2019, № 466-IX від 16.01.2020, № 786-IX від 14.07.2020, № 1914-IX від 30.11.2021; в редакції Закону № 3553-IX від 16.01.2024 )
215.3.5. Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8702 40 00 10, 8702 40 00 90, 8702 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД):
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія:
8702 10 - тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
8702 10 11 - - - нові:
8702 10 11 10 - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 10 11 30 - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 10 19 - - - що використовувалися:
8702 10 19 10 - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 10 19 90 - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см:
8702 10 91 00 - - - нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 10 99 00 - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 20 - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електродвигуном в якості двигунів для пересування:
8702 20 10 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
8702 20 10 10 - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 20 10 90 - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 20 90 00 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 30 - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та електродвигуном в якості двигунів для пересування:
8702 30 10 00 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 30 90 00 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 90 - інші:
- - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:
- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см:
8702 90 11 00 - - - - нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 90 19 00 - - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см:
8702 90 31 00 - - - - нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 90 39 00 - - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна.