Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Міністерство фінансів України Наказ, Повідомлення, Форма типового документа, Порядок, Заява, Довідка, Форма, Декларація від 28.01.2016 №21
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.01.2016 № 21
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 159/28289
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 503 від 25.05.2016 № 503 від 25.05.2016 № 276 від 23.02.2017 № 381 від 23.03.2018 № 488 від 20.11.2019 № 734 від 02.12.2020 № 131 від 01.03.2021 - застосовується до податкових періодів, починаючи з 01 числа місяця, в якому опубліковано цей наказ - зміни опрацьовуються )
Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму податкової декларації з податку на додану вартість;
форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
форму розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України;
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства фінансів України від 23 вересня 2014 року № 966 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2014 року за № 1267/26044;
пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 102/26547.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) та Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України (Доманський О.В.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрН. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
регуляторної служби України
Голова Державної
фіскальної служби України


К.М. Ляпіна

Р.М. Насіров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.01.2016 № 21
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 02 грудня 2020 року № 734)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на додану вартість (з додатками)
( Див. текст )( Форма із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 503 від 25.05.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 381 від 23.03.2018, № 488 від 20.11.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.01.2016 № 21
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 02 грудня 2020 року № 734)
УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
( Див. текст )( Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.01.2016 № 21
РОЗРАХУНОК
податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
( Див. текст )( Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017, № 488 від 20.11.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.01.2016 № 21
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 159/28289
ПОРЯДОК
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
( У тексті Порядку слова "Державна фіскальна служба України" замінено словами "Державна податкова служба України" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )( У тексті Порядку посилання на пункт 5 розділу II замінено відповідно посиланнями на пункт 2 розділу II згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( У тексті Порядку посилання на додатки до декларації (Д5) (додаток 5), (Д6) (додаток 6), (Д7) (додаток 7), (Д8) (додаток 8), (ДС9) (додаток 9) замінено відповідно посиланнями на додатки (Д1) (додаток 1), (Д5) (додаток 5), (Д6) (додаток 6), (Д7) (додаток 7), (ДС8) (додаток 8) згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( У тексті Порядку посилання на додатки 2, 3 замінено відповідно посиланнями на додатки 1, 2 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
I. Загальні положення
1. Податкова декларація з податку на додану вартість (далі - декларація) відповідно до пункту 46.1 статті 46 розділу II "Адміністрування податків, зборів, платежів" подається контролюючому органу у строки, визначені статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
( Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )
2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)) передбачено пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
3. Подання розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких розташовано на митній території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 розділу V Кодексу.
4. Усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію, у якій відображаються розрахунки з бюджетом.
( Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Пункт 5 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Пункт 6 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
5. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану вартість, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України.
6. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі - податкова звітність) належать:
податкова декларація з податку на додану вартість з додатками;
уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок з додатками;
розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.
7. Податкова звітність подається до контролюючого органу особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу, за винятком:
розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, який подається особою, не зареєстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано;
декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку.
8. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про спільну діяльність від ____________ № ______" та вказують назву договору. Вказане зазначається у полі "Платник" заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.
9. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, пов'язаних із використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про управління майном від ____________ № ______" та вказують назву договору. Вказане зазначається у полі "Платник" заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.
10. Платники податку - інвестори (оператори), які ведуть окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Угода про розподіл продукції від ____________ № ______" та вказують назву угоди. Вказане зазначається у полі "Платник" заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.
II. Звітний (податковий) період та строки подання декларації
( Заголовок розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу, що дорівнює одному календарному місяцю, з урахуванням таких особливостей:
( Абзац перший пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
1) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.
У разі подання декларації за перший звітний (податковий) період у полі 02 "Звітний (податковий) період" зазначається перший повний календарний місяць;
( Підпункт 1 пункту 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
2) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.
( Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
Декларація за останній звітний (податковий) період подається в строки, встановлені підпунктом 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу II Кодексу.
( Підпункт 2 пункту 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
У разі подання декларації за останній звітний (податковий) період особою, реєстрація платником податку на додану вартість якої анулюється, проставляється відмітка у полі "Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку".
( Пункт 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Пункт 3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Пункт 4 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
2. Відповідно до підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
( Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
III. Порядок оформлення та подання податкової звітності
1. Декларація подається платником у визначений у пункті 2 розділу II цього Порядку строк за формою, встановленою на дату подання.
До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.
2. Декларація та додатки до неї, а також інша податкова звітність з податку на додану вартість, зазначена у пункті 6 розділу І цього Порядку, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податку відповідно до встановленого законодавством порядку сплати податку.
( Абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків має право до складання нового договору подавати податкову звітність до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку, в один із таких способів:
( Абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
3. Платник податку зобов'язаний здійснити відправлення податкової звітності на адресу відповідного контролюючого органу:
при поданні податкової звітності в електронній формі - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації, визначений пунктом 2 розділу II цього Порядку;
у разі надсилання декларації поштою у випадку, передбаченому пунктом 2 цього розділу, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 2 розділу II цього Порядку.
4. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
5. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується у колонці Б.
6. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.
У рядках податкової звітності, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
7. Податкова звітність повинна бути підписана:
1) керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником;
2) фізичною особою - платником податку або його законним представником;
3) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або з договором про управління майном;
4) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації інвестора (оператора), який веде окремий податковий облік, пов’язаний із виконанням угоди про розподіл продукції.
8. Подання податкової звітності засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.
9. Декларація подається платником за звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу.
( Абзац перший пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац другий пункту 9 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки.
( Абзац другий пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, у разі наявності таких операцій.
Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 1) подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів).
Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (додаток 2) подається платниками, які виявили бажання відмовитись/зупинити використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу. У заяві зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.
( Абзац п'ятий пункту 9 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
10. Додатками до декларації є:
1) відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) (додаток 1);
( Підпункт 1 пункту 10 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
2) довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2);
3) розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);
4) заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4);
( Підпункт 4 пункту 10 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Підпункт 5 пункту 10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
5) розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5) (додаток 5);
( Підпункт пункту 10 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )
6) розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6) (додаток 6);
7) заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7) (додаток 7);
8) розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8) (додаток 8).
( Підпункт пункту 10 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Підпункт 10 пункту 10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Пункт 11 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
11. Додатки додаються до декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.
( Пункт 11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
12. Додаток 8 додається до декларації, в якій у полі "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації" наявна позначка "1" або "2" відповідно до пункту 2 розділу V цього Порядку.
( Пункт 12 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
13. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України (заповнення рядка 2 декларації), здійснювалося не з використанням електронної митної декларації, до контролюючого органу за місцем обліку платника податків, визначеним пунктом 2 цього розділу, подаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).
У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається контролюючим органом за місцем митного оформлення контролюючому органу за місцем обліку такого платника податків, визначеним пунктом 2 цього розділу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.
14. За наявності у платника податку, який реорганізується, суми від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, вказаний платник податку має право подати заяву про перенесення такої суми від’ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника (таблиця 2 додатка 2). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.
У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки сум від’ємного значення правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про перенесення суми від’ємного значення реорганізованого платника податку до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (таблиця 3 додатка 2).
За наявності у платника податку, який реорганізується, суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (SigmaНакл), такий платник податку має право подати заяву про використання такої суми під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (SigmaНакл), правонаступника (таблиця 5 додатка 4). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.
У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (SigmaНакл), правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про використання суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (SigmaНакл), реорганізованого платника податку (таблиця 6 додатка 4) під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (SigmaНакл), такого правонаступника.
( Розділ III доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Пункт 15 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
15. У разі здійснення підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовуються режими оподаткування, передбачені розділом V та/або підрозділом 2 розділу XX Кодексу, до декларації додається (Д5) (додаток 5).
( Пункт 15 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )
16. У разі одночасного застосування платником касового методу і загальних правил визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту у зв’язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно як касовий метод, так і загальні правила визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту, такий платник здійснює розподіл сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) у зв’язку із отриманням товарів/послуг, у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д6) (додаток 6).
( Пункт 16 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
17. У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця за формою згідно з (Д7) (додаток 7). Копії документів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання податкової декларації.
18. У таблиці 1 (ДС8) (додаток 8) зазначається обсяг податкових зобов’язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних.
( Пункт 18 розділу III в редакції Наказів Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017, № 381 від 23.03.2018 )
19. Податкова звітність, подана платником або його представником та заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, вважається неподаною, про що платник повідомляється у порядку, визначеному пунктом 49.11 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.
20. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, у тому числі висунення будь-яких не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань, незаконне збільшення податкових зобов'язань тощо), забороняється.
21. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.
22. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.
23. У разі зміни рахунка платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, такий платник має право у складі декларації подати заяву (Д4) (додаток 4), в якій зазначає відомості щодо змінених реквізитів рахунку платника податків, на який необхідно перерахувати суму бюджетного відшкодування.
У разі якщо зміни рахунка платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість, така особа може подати до контролюючого органу за місцем обліку платника податку повідомлення довільної форми щодо зміни реквізитів рахунку, на який необхідно перерахувати суму бюджетного відшкодування, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", підписане керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку.
При цьому, таке повідомлення повинно містити такі реквізити: повне найменування платника (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)); податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта; за даними Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дата раніше поданої заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4) та номер податкової декларації або уточнюючого розрахунку; реквізити нового рахунку (номер та дата відкриття рахунку, найменування банку, в якому відкритий такий рахунок).
( Розділ III доповнено новим пунктом 23 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
IV. Внесення змін до податкової звітності
1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.
2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 розділу II Кодексу.
3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.
4. Не може бути зменшена сума податкових зобов'язань, яка не була сплачена до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах, у зв'язку з повним або частковим списанням податкового боргу.
5. Зміна напряму узгодженого бюджетного відшкодування за рішенням платника податку здійснюється шляхом подання до контролюючого органу уточнюючого розрахунку до декларації за звітний (податковий) період, в якому було задеклароване таке бюджетне відшкодування.
V. Порядок заповнення податкової декларації
1. Декларація складається із вступної частини, службових полів, трьох розділів та обов'язкових додатків.
2. Вступна частина.
У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у другій колонці проставляється позначка "х" у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя - назву типу декларації.
У другій колонці рядка 06 "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації" вступної частини декларації проставляється цифра:
( Абзац третій пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
"1" - у разі подання декларації платником податку - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та який внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України";
( Абзац четвертий пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
"2" - у разі подання декларації платником податку - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".
( Абзац п'ятий пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
3. Розділ I "Податкові зобов'язання":
1) у рядках 1, 2, 3, 5 колонки А декларації вказуються загальні обсяги постачання товарів/послуг за звітний період, які оподатковуються за основною ставкою, за ставкою 7 %, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та послуг, що не оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної території України.
При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна "постачання товарів" відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та значення терміна "постачання послуг" відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу;
2) у рядку 1.1 декларації вказуються дані операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України.
До рядка 1.1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.
( Абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
До рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
У разі формування суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період на підставі податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, відомості про такі податкові накладні зазначаються у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1);
( Підпункт 2 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 381 від 23.03.2018 )( Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
3) у рядку рядку 2.1 вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 та пункту 195.2 статті 195 розділу V Кодексу.
У рядку 2.2 вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, які звільнені від оподаткування відповідно до розділу V, підрозділу 2 розділу XX Кодексу та міжнародних договорів (угод);
( Підпункт 3 пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )
4) у рядку 3 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 пункту 195.1 статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу;
( Абзац другий підпункту 4 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
5) у рядку 4.1 вказується сума податкового зобов’язання, нарахована протягом звітного періоду та у рядку 4.1.1 коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою.
( Абзац перший підпункту 5 пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
У рядку 4.2 вказується сума податкового зобов’язання, нарахована протягом звітного періоду та у рядку 4.2.1 коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за ставкою 7%.
( Абзац другий підпункту 5 пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, - за перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.
Відповідне нарахування податкових зобов’язань сум податку на додану вартість у рядках 4.1 та 4.2 здійснюється згідно із часткою використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях, визначеною в таблиці 1 "Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д6) (додаток 6).
Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року.
Коригування податкових зобов’язань у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, здійснюється платником податку за підсумками календарного року.
( Абзац шостий підпункту 5 пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.
( Підпункт 5 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д6) (додаток 6).
( Підпункт 5 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулювання реєстрації платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання.
( Підпункт 5 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
Податкові зобов’язання, нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, можуть бути зменшені на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов’язання, у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі у разі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів;
( Підпункт 5 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац одинадцятий підпункту 5 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
6) у рядку 5 вказуються обсяги операцій з:
постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 розділу V Кодексу включені до переліку операцій, що не є об’єктом оподаткування;
постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу;
постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод) та коригування за такими операціями.
( Абзац четвертий підпункту 6 пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.01.2016 № 21
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 159/28289
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!