• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку, Україна | Угода, Міжнародний документ від 20.11.1997
Реквізити
  • Видавник: Європейський банк реконструкції та розвитку, Україна
  • Тип: Угода, Міжнародний документ
  • Дата: 20.11.1997
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Європейський банк реконструкції та розвитку, Україна
  • Тип: Угода, Міжнародний документ
  • Дата: 20.11.1997
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Рамкова угода
між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні
( Угоду ратифіковано Законом N 80/98-ВР від 04.02.98 ) ( Додатково див. Угоди від 02.10.2009 від 18.11.2013 )
Дата підписання:
Дата ратифікації:
Дата набуття чинності:
20.11.1997
04.02.1998
03.03.1998
Преамбула
Беручи до уваги, що відповідно до Правил Чорнобильського Фонду об'єкта "Укриття" ("Фонд") Європейський банк реконструкції та розвитку ("Банк") погодився розпоряджатися грантовими коштами, які будуть надаватись Вкладниками і донорами Фонду для фінансування через гранти, підготовку і здійснення проектів, які стосуються надання технічної допомоги, та придбання, встановлення і введення в експлуатацію обладнання з метою надання допомоги Україні для перетворення існуючого Чорнобильського саркофагу в безпечну та стабільну систему відносно навколишнього середовища, використовуючи заходи, викладені в Плані здійснення заходів на об'єкті "Укриття" (далі "ПЗУ"), про який досягнуто домовленості між країнами Великої Сімки і Україною;
Беручи до уваги, що Україна і Банк мають намір створити схему для управління Фондом, функціонування та надання грантів для впровадження ПЗУ в Україні;
Беручи до уваги, що Україна визнає, що надання грантів з Фонду буде доповнюватись українськими ресурсами (в тому числі у вигляді майнових внесків) на всіх етапах впровадження ПЗУ в Україні та визнає оцінку цих коштів в розмірі 50 млн.дол. США, а також буде надавати їх для повного огляду Асамблеєю Вкладників Фонду шляхом їх об'єднання в окремих Угодах про надання Грантів;
Беручи до уваги те, що Україна визнає, що Банк діє виключно як розпорядник коштів для та від імені Вкладників Фонду і що ця діяльність не пов'язана з його функціонуванням як фінансової організації, яка підтримує інвестиційні проекти у відповідності до дійсних банківських принципів;
Беручи до уваги, що сторони визнають важливість вжиття Урядом України та країнами Великої Сімки всіх необхідних заходів для впровадження Всеохоплюючої програми дій, спрямованої на підтримку рішення України про закриття Чорнобильської атомної електростанції до 2000 року у відповідності до Меморандуму про взаєморозуміння від 20 грудня 1995 року, підписаного відповідними Урядами країн Великої Сімки та Комісією Європейських Співтовариств та Урядом України;
Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку, який діє як розпорядник коштів грантів, наданих Фондом, цим домовились про наступне:
Розділ 1. Гранти та ресурси України
(а) Банк має намір надати безвідплатне фінансування із джерел Фонду ("Гранти") на фінансування впровадження компонентів ПЗУ (далі "Проекти") шляхом надання технічної допомоги, а також придбання, встановлення і введення в експлуатацію обладнання.
(b) Надання Грантів залежатиме від доступності коштів, які вкладені в Фонд, та від їх затвердження компетентними органами Фонду;
(с) Гранти будуть надані Чорнобильській атомній електростанції (далі "Реципієнт"). Окрім того, Грант може бути наданий Банком безпосередньо для Адміністрації ядерного регулювання (далі "АЯР") в тій мірі, в якій вона бере участь в роботі по впровадженню ПЗУ.
(d) Надання Грантів з ресурсів Фонду буде доповнено ресурсами України. Такі ресурси надаватимуться у вигляді майнових внесків або ж іншим чином на всіх етапах впровадження ПЗУ. Україна оцінює ці ресурси в 50 млн. дол. США. Українські ресурси будуть визначатися у відповідності до окремих компонентів ПЗУ та будуть викладені в Угодах про надання Грантів, які набуватимуть чинності відповідно до розділу 2 і будуть направлятись на розгляд та схвалення Асамблеєю Вкладників Фонду.
Розділ 2. Угоди про надання Грантів
(а) Усі Гранти, що надаються відповідно до Розділу 1, повинні бути обмежені правилами Угод про надання Грантів між Банком, який виступає від імені Фонду, та Реципієнтом або АЯР і використані відповідно до термінів та умов, які викладені чи на які є посилання у відповідних Угодах про надання Грантів.
(b) Угоди про надання Грантів повинні:
(і) бути підписані безпосередньо між Банком та Реципієнтом або АЯР
(іі) мати спеціальне посилання на дану Рамкову Угоду, і
(ііі) відповідати стандартним Термінам та Умовам Грантів ПЗУ.
(с) В разі невідповідності між даною Рамковою Угодою і будь-якою іншою Угодою про надання Гранту положення цієї Рамкової Угоди матимуть переважну силу до тих пір, поки не буде усунуто таку невідповідність.
Розділ 3. Виконання проектів
(а) Регулювання, координація і управління виконанням проектів здійснюватимуться Групою управління проектом ("ГУП"), яка буде утворена Реципієнтом. ГУП може створювати підрозділи для виконання інжинірингу, постачання та інших послуг. ГУП складатиметься з консультантів, які залучаються у відповідності до існуючих процедур Банку та Фонду, а також кваліфікованих спеціалістів Реципієнта. Відповідна Угода про надання Гранту має містити певні положення стосовно відповідальності, створення та діяльності ГУП.
(b) Товари, роботи і послуги, включаючи послуги консультантів, призначених для реалізації Проекту, та які мають бути профінансовані з коштів певного Гранту будуть виділятись згідно з Правилами Фонду та специфічними положеннями відповідних Угод про надання Грантів.
(с) Належним чином уповноважені представники Банку матимуть повноваження час від часу проводити перевірку звітів і рахунків, що стосуються будь-якого проекту, а також робити копії та перевіряти чи досліджувати такі звіти і рахунки, та використання будь-яких товарів і послуг, які надаються відповідно до даної Рамкової Угоди і відповідної Угоди про надання Гранту.
Розділ 4. Заходи, спрямовані на підтримку виконання проекту
(а) Україна гарантуватиме повне і своєчасне виконання Реципієнтом та АЯР їх відповідних обов'язків, які викладені в Угодах про надання Грантів.
(b) Без обмежень обов'язків, викладених в параграфі (а) цього Розділу, Україна буде:
(і) вживати чи забезпечувати виконання усіх дій, включаючи своєчасне надання коштів, приміщень, послуг та інших засобів, необхідних чи доцільних для реалізації Проектів, а також надавати можливість Реципієнту та АЯР виконувати їх відповідні зобов'язання у відповідності до положень Угод про надання Грантів;
(іі) не вживати і не сприяти прийняттю будь-яких дій, які перешкоджатимуть або заважатимуть виконанню таких робіт;
(ііі) гарантувати швидкий розгляд документів для отримання всіх ліцензій, дозволів, схвалень, а також швидке проходження митних процедур, необхідних для швидкого і ефективного виконання всіх проектів;
(iv) гарантувати, що Адміністрація ядерного регулювання діє на підставі встановлених положень та правил, а також достатньо кваліфікованих ресурсів, завдяки яким процес регулятивного схвалення, передбачений в ПЗУ, буде виконано;
(v) забезпечувати безвідкладну підготовку та своєчасне виконання програми дій по управлінню ядерними відходами, які генеруються в рамках ПЗУ відповідно до законодавства України; та
(vi) гарантувати, що в разі об'єднання, реорганізації, ліквідації чи приватизації Реципієнта та/або АЯР, права і обов'язки Реципієнта та/або АЯР в рамках Угод про надання Грантів делегуються Уряду України або юридичній особі чи організації, яка має повноваження чи необхідні ресурси для здійснення таких прав і виконання таких зобов'язань.
(с) Україна вживатиме всіх необхідних заходів для впровадження Всеохоплюючої програми, спрямованої на підтримку рішення України про закриття Чорнобильської атомної електростанції до 2000 року у відповідності до Меморандуму про взаєморозуміння від 20 грудня 1995 року, підписаного відповідними Урядами країн Великої Сімки і Комісією Європейських співтовариств та Урядом України.
Розділ 5. Спільний Комітет
(а) Україна та Банк формують Спільний Комітет з метою обміну інформацією та обговорення виконання цієї Рамкової Угоди, а саме:
(і) прогресу, досягнутого завдяки впровадженню ПЗУ;
(іі) перепон і проблем, що виникають в процесі виконання компонентів проекту;
(ііі) своєчасності та адекватності внесків української сторони, які надаються для впровадження ПЗУ або його підкомпонентів; та
(iv) інших питань, що співвідносяться з впровадженням ПЗУ.
(b) Спільний Комітет складатиметься з уповноважених посадових осіб Уряду України, Реципієнта, АЯР, інших установ, що беруть участь у впровадженні ПЗУ, та Банку. Спільний Комітет може запрошувати для участі в його роботі представників урядових та інших установ, залучених до вирішення питань, пов'язаних з виконанням цієї Рамкової Угоди.
Розділ 6. Звільнення від оподаткування
Обладнання, матеріали, роботи та послуги, які фінансуються Банком з коштів Грантів, наданих Фондом, а також іноземні консультанти чи інші представники іноземних держав, які фінансуються із джерел Фонду і призначені для допомоги у виконанні і управлінні Проектами, звільнятимуться від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або обов'язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території у відповідності до її чинного законодавства.
Розділ 7. Звільнення від відповідальності за ядерну шкоду
Розділ 7.1. Звільнення від відповідальності на користь Банку
(а) За виключенням позовів, порушених проти окремих осіб за пошкодження чи шкоду, що виникла внаслідок здійснення ними зумисних дій, Україна безповоротно гарантує, що Банк, його співробітники, агенти і субконтрактори, як протягом терміну дії цієї Рамкової Угоди, так і після його закінчення, повністю та фактично звільняються від відповідальності за будь-які і всілякі дії, позови, збитки, зобов'язання, витрати чи шкоди, як на території України, так і за її межами в зв'язку з впровадженням ПЗУ або будь-якої іншої Угоди про надання Гранту лише тоді, якщо такі дії, позови, збитки, зобов'язання, витрати чи шкоди виникли внаслідок ядерної аварії на Чорнобильській атомній електростанції, включаючи об'єкт "Укриття" (у подальшому 4-й енергоблок Чорнобильської атомної електростанції разом з будь-якими іншими будівлями, об'єктами або установками, пов'язаними з ним, або допоміжними до нього та розташованими на майданчику Чорнобильської атомної електростанції).
(b) Україна даним документом висловлює згоду на підпорядкування юрисдикції будь-якого суду як на території України, так і за її межами, в якому будь-який такий позов чи вимога пред'явлені Банку, та відмовляється від будь-якого захисту чи претензій стосовно відсутності повноважень суду, або ж будь-якого іншого захисту чи вимог на підставі суверенного імунітету в будь-яких незаконних діях чи порушеннях, що розглядаються будь-яким судом як на території України, так і за її межами проти Банку відповідно до положень параграфа (а) Розділу 7.1.
(с) Положення параграфів (а) та (b) Розділу 7.1 щодо звільнення від відповідальності застосовуватимуться до тих пір, поки Банком не буде визнано, що Україна повністю виконала положення Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року із змінами на дату цієї Рамкової Угоди, ("Віденська Конвенція"), включаючи діяльність, пов'язану з впровадженням ПЗУ та з об'єктом "Укриття".
Розділ 7.2. Звільнення від відповідальності на користь постачальників
Україна за запитом забезпечуватиме контракторів, консультантів та постачальників обладнання чи послуг, що фінансуються з коштів Гранту, звільненням від відповідальності головним чином у формі Угоди, викладеної в Доповненні 1, до тих пір, поки Україна повністю не імплементує положення Віденської Конвенції, включаючи діяльність, пов'язану з впровадженням ПЗУ та з об'єктом "Укриття".
Розділ 8. Агентство і відмова
(а) Банк не є ні посередником, ні довіреною особою, а також не повинен мати будь-яких фідуціарних відносин з Урядом України чи будь-якою іншою особою або організацією.
(b) Банк не визнає ніякої відповідальності будь-якого характеру щодо позовів, пов'язаних з діяльністю, яка розпочата відповідно перед укладенням або в зв'язку з цією Рамковою Угодою.
(с) Україна визнає та погоджується, що:
(і) Банк діє виключно як розпорядник коштів для та від імені Вкладників Фонду, та що така діяльність не залежить від його ролі як фінансової установи, що підтримує інвестиційні проекти;
(іі) будь-яке рішення щодо безпеки проекту, будівництва та експлуатації об'єкта "Укриття" та виконання ПЗУ приймається виключно компетентними органами України та організацією, призначеною оператором об'єкта "Укриття";
(ііі) організація, що призначена оператором об'єкта "Укриття", нестиме виключну відповідальність у відповідності до положень Віденської Конвенції та застосовуваного законодавства про будь-яку ядерну шкоду, заподіяну об'єктом "Укриття", або в зв'язку з впровадженням та фінансуванням ПЗУ, та що Банк не несе відповідальності за позови, пов'язані з діяльністю, що здійснювалась відповідно до підписання чи згідно з даною Рамковою Угодою.
Розділ 9. Повідомлення
Будь-які повідомлення чи запити, які необхідні чи дозволені для надання або здійснення в рамках цієї Рамкової Угоди, виконуються письмово. Таке повідомлення чи запит вважається відповідно наданим чи зробленим за умови, коли воно доставлене кур'єром, поштою, по телеграфу, телексним чи факсимільним зв'язком стороні цієї Рамкової Угоди, якій воно повинно бути передано чи зроблено за вказаною нижче адресою чи будь-якою іншою адресою, яку ця сторона повинна вказати письмово стороні, що надала повідомлення чи зробила запит.
За Україну:
Національне агентство України з реконструкції та розвитку
До відома: Роман Шпек, Міністр
Телефон: 0038044 224 19 33
Факс: 0038044 224 25 67
Телекс:
За Банк;
Європейський банк реконструкції та розвитку
Телефон: 44 171 338 6000
Адреса: Секція операційного керівництва
Факс: 44 171 338 6100
One Exchange Square
Телекс: 8812161
Лондон ЕС2А 2ЕН
Розділ 10. Зміни та правки
Будь-яка зміна умов цієї Рамкової Угоди чи будь-який додатковий протокол до неї можуть бути виконані за умов спільної згоди сторін цієї Рамкової Угоди, записаної в документі, виконаному від імені кожної із сторін особою, належним чином уповноваженою виконати таку зміну чи додатковий протокол.
Розділ 11. Дата набуття чинності
Ця Рамкова Угода набуває чинності з дати, коли Банк направить Уряду України повідомлення про:
(а) те, що він приймає документовані докази, надані йому, які підтверджують, що ця Рамкова Угода належним чином санкціонована, виконана та ратифікована від імені України і юридично оформлена як міжнародна чинна угода України відповідно до її умов;
(b) належне схвалення та легалізацію цієї Рамкової Угоди Асамблеєю Вкладників Фонду.
Розділ 12. Припинення дії
Дія цієї Рамкової Угоди може бути зупинена в будь-який час через дев'яносто (90) днів після отримання повідомлення будь-якої із сторін. Дія цієї Рамкової Угоди повинна бути зупинена без спричинення шкоди контрактовим зобов'язанням Постачальників, викладеним в Угодах про надання Грантів, які набули чинності до такого призупинення дії.
Розділ 13. Вирішення спорів
Сторони цим намагатимуться мирним шляхом вирішувати усі спори чи протиріччя, які виникли між ними, що випливають з цієї Рамкової Угоди або в зв'язку з нею. В разі, коли спір або протиріччя неможливо вирішити мирним шляхом, вони повинні бути передані на розгляд арбітражного суду (надалі "Арбітражний суд"), відповідно до викладених нижче процедур:
(а) арбітражні процедури повинні розпочинатись повідомленням, яке направлене стороною-позивачем стороні-респонденту;
(b) Арбітражний суд складається з трьох суддів, які призначені наступним чином: перший - з боку сторони-позивача, другий - з боку сторони-респондента, третій - "третейський суддя" - за погодженням двох суддів. Якщо протягом тридцяти (30) днів після повідомлення про початок арбітражних процедур, сторона-респондент не призначила суддю, такий суддя буде призначений Президентом Міжнародного Суду на прохання сторони-позивача, яка ініціювала цей судовий процес. Якщо обидва судді не досягнуть згоди щодо призначення третейського судді протягом шестидесяти (60) днів після дати призначення другого судді, третейський суддя призначається Президентом Міжнародного Суду.
(с) Арбітражний суд скликатиметься в час та в місці, призначеному третейським суддею. Після цього Арбітражний суд визначає час та місце засідання. Арбітражний суд визначає всі процедурні питання та питання, що належать до кола його компетенції.
(d) Всі рішення Арбітражного суду приймаються більшістю голосів. Рішення Арбітражного суду, яке може бути прийняте навіть в разі відсутності однієї з сторін, є кінцевим та обов'язковим для обох сторін арбітражного процесу.
(е) Послуги по повідомленню або в зв'язку з судовою справою відповідно до цього Розділу, чи в зв'язку з будь-якими діями, спрямованими на виконання рішення, яке було прийняте згідно з даним Розділом, надаються шляхом, викладеним у відповідних положеннях цієї Рамкової Угоди, які належать до повідомлення, що необхідні та вирішуються для подання, чи дозволені для подання чи здійснення;
(f) Арбітражний суд вирішує, чи будуть сплачуватись судові витрати однією стороною чи обома сторонами, які беруть участь в спорі.
Ця Рамкова Угода укладена 20 листопада 1997 р. в двох примірниках англійською і українською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.
В разі виникнення будь-якого спору при тлумаченні положень цієї Рамкової угоди, текст англійською мовою матиме переважну силу.
Україна Європейський банк
реконструкції та розвитку
(підпис) (підпис)
Посада Посада
Прізвище Прізвище
Додаток
Форма угоди
про звільнення від відповідальності
Угода
про звільнення від відповідальності між Урядом України та Постачальником
Ця Угода про звільнення від відповідальності укладається між сторонами відповідно до Розділу 7.2 Рамкової Угоди від 20 листопада 1997 р. між Європейським банком реконструкції та розвитку та Україною ("Рамкова Угода").
В разі відсутності інших визначень в цій Угоді терміни, написані з великої літери, мають значення, передбачені Рамковою Угодою.
За виключенням позовів, порушених проти окремих осіб за пошкодження чи шкоду, що виникли в результаті здійснення ними зумисних дій, Уряд України (далі "Уряд"), надаватиме адекватний захист, звільнення від відповідальності і не порушення позовів по відношенню до (Постачальника) чи будь-кого із його підрядників, субпідрядників, консультантів, постачальників і субпостачальників обладнання чи послуг будь-якого рівня і їх робітників, що фінансуються в рамках Угоди про надання Гранту, яка вступила в силу у відповідності до положень Рамкової Угоди (надалі "Реципієнт"), в зв'язку з позовами, порушеними третьою стороною в будь-якому суді чи судовому форумі, чи поза судовим порядком за результатами діяльності, пов'язаної з наданням товарів і послуг, що фінансуються в рамках будь-якої такої Угоди про надання Гранту, з приводу спричинення як на території України так і за її межами пошкоджень, збитків чи шкоди внаслідок виникнення ядерної аварії на Чорнобильській атомній електростанції, включаючи об'єкт "Укриття" (цим визначений як 4-й енергоблок Чорнобильської атомної електростанції разом з будь-якими іншими будівлями, об'єктами або установками, пов'язаними з нею, або які є допоміжними до неї та розташовані на майданчику Чорнобильської атомної електростанції).
Зобов'язання, які в рамках цієї Угоди бере на себе Уряд по відношенню до будь-яких Ядерних Установок на Чорнобильській атомній електростанції (включаючи об'єкт "Укриття"), які належать до його власності на вказану тут дату, залишаються в силі незалежно від будь-якого наступного акту передачі прав власності на ці Ядерні Установки і у відповідності до Статті 4 цієї Угоди залишаються в силі, не дивлячись на призупинення чи закінчення терміну дії цієї Угоди.
Будь-які сплати, пов'язані з передбаченими Статтею 2 цієї Угоди звільненнями від відповідальності, виконуються безвідкладно і в конвертованій валюті.
Ця Угода залишається безповоротно дійсним зобов'язанням Уряду і припиняє дію тільки в разі прийняття законодавства, яке відповідає та виконує положення Віденської Конвенції, включаючи діяльність, пов'язану з впровадженням ПЗУ та об'єктом "Укриття" (надалі 4-й енергоблок Чорнобильської атомної електростанції разом з будь-якими іншими будівлями, об'єктами чи установками, пов'язаними з ним, чи які є допоміжними до неї та розташовані на майданчику Чорнобильської атомної електростанції), однак, за тієї умови, якщо положення цієї Угоди продовжуватимуть поширюватися на будь-який позов, пов'язаний з Ядерною Аварією, яка мала місце до вступу в силу вказаних в цій статті законодавчих актів.
(а) Уряд зобов'язується передавати будь-які спори, розбіжності чи позов, що витікають або пов'язані з цією Угодою, включаючи наявність і законність Угоди, в арбітраж на кінцеве вирішення у відповідності до арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ. З метою виконання арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ призначеною інстанцією є Торгова палата Стокгольму. Місцем арбітражу є Стокгольм, Швеція. У тих випадках, коли арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ не передбачається конкретна обставина, Арбітражний суд самостійно визначає, які дії повинен він вчинити.
(b) За виключенням положення про передачу до арбітражу, як це передбачено параграфом (а), викладеним вище, ні одне з положень цієї Угоди не тлумачиться як таке, що визнає юрисдикцію будь-якого суду чи судового форуму стосовно позовів третьої сторони, на які поширюється ця Угода про звільнення від відповідальності, і не тлумачиться також як відмова України від суверенного імунітету щодо позовів третьої сторони, які можуть бути порушені проти неї.
Стаття 6 Визначення
В контексті реалізації цієї Угоди "Віденська Конвенція" означає "Віденську конвенцію про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року, а терміни "Ядерна Аварія" і "Ядерна Установка" мають значення, передбачені для них Віденською Конвенцією.
Від імені Від імені
Уряду України Постачальника
Підпис Підпис
Прізвище Прізвище
Правила
про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р.
Преамбула
Європейський банк з реконструкції та розвитку (далі - "Банк") було створено Угодою від 29 травня 1990 р. (далі - "Угода"), що засновувала Європейський банк з реконструкції та розвитку з метою надання допомоги членам Банку, якими є країни, що отримують кредит (далі - "Країни, які отримують кредит") в період переходу до економіки, орієнтованої на відкритий ринок, а також для сприяння повній інтеграції цих країн в міжнародну економіку відповідно до цілей Угоди, особливо її Статті 2.1 (vi).
Під час своєї зустрічі в Денвері в 1997 р. голови країн та урядів "Великої Сімки" згідно з заявою "Великої Сімки" прийняли рішення щодо свого внеску в допомогу Україні в рамках "Меморандуму про взаєморозуміння між країнами "Великої Сімки" та Комісією Європейського Співтовариства та Урядом України про закриття Чорнобильської атомної електростанції". "Велика Сімка", Європейський Союз та Україна підписали документ про встановлення додаткового багатостороннього механізму для надання допомоги Україні в трансформації існуючого "саркофагу" Чорнобиля в безпечну та екологічно стабільну систему по впровадженню заходів, зазначених в "Проекті реалізації плану дій для об'єкта "Укриття" від 31 травня 1997 р. (далі "ПРУ"). "Велика Сімка" звернулася до урядів зацікавлених країн та інших донорів із закликом приєднатися до ініціативи по забезпеченню повної імплементації ПРУ.
Відповідно до Статті 20.1 (viii) Угоди Банк уповноважений укладати угоди про співробітництво з державними та приватними організаціями, згідно з якими Банк здійснює керівництво фондами, що надаються такими організаціями для цілей, що є сумісними з цілями та функціями Банку. В контексті "Меморандуму про взаєморозуміння між країнами "Великої Сімки" та Комісією Європейського Співтовариства та Урядом України про закриття Чорнобильської атомної електростанції", а також відповідно до цілей та функцій Банку, що викладені в Статтях 1 та 2 Угоди, деякі члени Банку звернулися до Банку з проханням про встановлення фонду (далі - "Чорнобильський фонд "Укриття" або "Фонд") для імплементації Плану реалізації проекту по об'єкту "Укриття", що керується Правилами, викладеними нижче (далі - "Правила").
Таким чином Радою директорів Банку було засновано такий Фонд згідно з Правилами.
Стаття I - Фонд
Розділ 1.01. Заснування Фонду.
Фонд засновується з дати затвердження цих Правил Радою директорів Банку. З цієї ж дати вводяться в дію Правила.
Розділ 1.02. Призначення Фонду
Призначення цього Фонду - приймати та використовувати кошти, що надаються Вкладниками та Донорами, для наступних цілей:
а) фінансування через окремі гранти виконання робіт та надання послуг, необхідних для виконання ПРУ, що включає надання технічної допомоги, інформування громадськості, консультації, будівельні роботи, а також придбання, монтаж та введення в експлуатацію обладнання; і
b) сплати витрат та видатків, що виникають внаслідок або у зв'язку з виконанням цієї діяльності.
Розділ 1.03. Початок операцій
Фонд розпочинає свої операції і перша сесія Асамблеї Вкладників скликається тоді, коли щонайменше вісім (8) Вкладників (див. Розділ 2.02) укладуть із Банком Угоди про внески (див. Розділ 2.02).
Розділ 1.04. Застосування Правил
Фонд та його кошти будуть керуватись Правилами, і такі кошти будуть отримуватись, управлятись, використовуватись і розподілятись згідно з Правилами, з урахуванням виправлень, які час від часу до них вносяться, відповідно до Розділу 6.01.
Розділ 1.05. Керування Фондом
Фонд та його кошти керуються Банком, що діє від імені Вкладників згідно з Правилами Фонду.
Стаття II- Ресурси Фонду
Розділ 2.01. Ресурси
Ресурси Фонду складаються з:
а) коштів, що отримані Банком для внесення до Фонду відповідно до Розділів 2.02, 2.03 і 2.06; та
b) надходжень, отриманих від інвестування ресурсів Фонду відповідно до Розділу 4.01.
Розділ 2.02. Внески
а) Будь-який член Банку та будь-яка зацікавлена країна може внести кошти ("Внески") до Фонду. Такі кошти вносяться відповідно до Угоди про внески, яка визначено формою Додатка 1, укладеною між таким членом Банку або країною ("Вкладник") та Банком, і вказує суму, що вноситься до Фонду, валюту, рік або роки здійснення внеску, а також спосіб, у який буде здійснюватися сплата до Банку, а також інші питання, що можуть вимагатися або дозволятись цими Правилами.
b) Мінімальна первісна сума Угоди про внески складає щонайменше 2,5 мільйона ЕКЮ.
с) Укладання Угоди про внески зобов'язує Вкладника прийняти застосування Правил щодо ресурсів, що вносяться до Фонду, відповідно до Угоди про внески.
d) Декілька країн можуть укласти спільну Угоду про внески з Банком. В такому разі відповідні зобов'язання щодо сплати внесків можуть бути різними, якщо тільки відповідна Угода про внески не зазначає інше.
е) Внески не можуть призначатися для конкретних частин ПЗУ.
Розділ 2.03. Сплата внесків
а) Кожен внесок оцінюється в ЕКЮ або в іншій вільно конвертованій валюті і надається Банку готівкою або у вигляді векселя або інших зобов'язань, наданих Вкладником. Такі векселі або зобов'язання повинні бути без права передачі, безвідсотковими і підлягати сплаті Банку за вимогою за номінальною вартістю. Вимоги щодо сплати висуваються по мірі необхідності для задовільнення витрат на наступні шість місяців або альтернативний період, визначений Асамблеєю Вкладників у спосіб, зазначений, Розділом 3.02 (далі - "Асамблея").
b) Угода про внески може передбачати виконання платіжних зобов'язань Вкладника у валюті (як зазначено Розділом 2.03 (а)), відмінній від ЕКЮ, за середнім курсом такої валюти у співвідношенні до ЕКЮ, визначеному Банком на період від 1 травня 1997 р. до 30 жовтня 1997 р. включно, або інший період, який може бути визначений Асамблеєю.
с) Всі платежі, що виконані не в ЕКЮ, конвертуються після отримання в ЕКЮ.
Розділ 2.04. Підвищення внесків
Вкладник в будь-який час може запропонувати підвищити суму свого внеску. Таке підвищення здійснюється шляхом корегування відповідної Угоди про внески або укладення іншої Угоди про внески. Умови цих Правил стосовно Внесків застосовуються в однаковій мірі до підвищених сум, що були внесені у такий спосіб.
Розділ 2.05. Розподіл ресурсів
а) Ресурси Фонду відокремлюються від звичайних капітальних ресурсів Банку та від Спеціальних Фондових ресурсів Банку в такому обсязі, в якому такі умови визначено в цій Угоді (або на які робиться посилання).
b) Ні за яких обставин із звичайних капітальних ресурсів Банку або Спеціальних Фондових ресурсів Банку не повинні сплачуватися або використовуватися для покриття витрат, пов'язаних із збитками або відповідальністю, що виникають у зв'язку з операціями, для виконання яких первісно використовувалися або призначалися кошти Фонду.
Розділ 2.06. Пожертвування
Для включення до Фонду Банк може приймати грошові внески в ЕКЮ або іншій вільно конвертованій валюті ("Пожертвування") від зацікавлених державних або приватних осіб або організацій ("Донори") для цілей Фонду, а також інформувати Асамблею про прийняття такого пожертвування. Пожертвування, що були внесені у валюті, відмінній від ЕКЮ, реєструються в ЕКЮ за відповідним курсом обміну після отримання. Банк надсилає Донорам копію щорічного звіту Фонду і, за проханням Донорів, може зазначити їх у звіті.
Стаття III - Керування
Розділ 3.01. Принципи
Діяльність Фонду відбувається під керівництвом Банку від імені і під наглядом Асамблеї відповідно до Правил.
Розділ 3.02. Асамблея Вкладників
а) Асамблея:
1. уповноважує видачу грантів, що фінансуються з ресурсів Фонду, визначає принципові напрямки діяльності, що фінансуються або підлягають фінансуванню за рахунок ресурсів Фонду, і здійснює загальний нагляд за їх здійсненням Банком;
2. відстежує сплату обіцяних Внесків до Фонду та надання Українських ресурсів, що доповнюють надання грантів для ПРУ у зв'язку із виконанням проекту та витратами;
3. розглядає ефективність діяльності, що фінансується за рахунок ресурсів Фонду;
4. затверджує щорічний бюджет та фінансові звіти Фонду;
5. затверджує керівні матеріали у зв'язку з вимогами Банку щодо сплати за векселями згідно з Розділом 2.03 (а), а також керівних матеріалів щодо розпорядження обіговими коштами Фонду;
6. відстежує витрачання грантів Банком;
7. визначає наявність особливих обставин, завдяки яким виникає доцільність одержання уповноваження на використання джерел, відмінних від тих, на які робиться посилання в Розділі 4.05;
8. скеровує Банк матеріали щодо виконання ним своїх функцій згідно з Розділом 3.03; і
9. щорічно розглядає дії щодо закупівлі по відношенню до контрактів, що фінансуються за рахунок, включаючи розподіл таких закупівель.
b) Кожен Вкладник має право бути представленим в Асамблеї та брати участь в її засіданнях за умови, що такий Вкладник на дату засідання виконав свої зобов'язання відповідно до Угоди про внески. Уряд України має такі ж самі права представництва та участі за умови, що особливі Українські ресурси, що доповнюють надання грантів, було узгоджено і Україна виконує свої зобов'язання.
с) Асамблея проводить чергові щорічні засідання, на яких подаються для затвердження фінансові звіти за попередній фінансовий рік Фонду. Асамблея може також проводити засідання як вважатиме за необхідне або доцільне. Позачергові засідання можуть скликатися Головою в будь-який час, або повинні скликатися Головою, якщо таке рішення буде прийняте Асамблеєю, або на прохання Банку або Вкладниками, які сукупно володіють щонайменше третиною суми, що внесена всіма Вкладниками Фонду на дату такої вимоги.
d) На кожному черговому засіданні Асамблеї її члени обирають Голову зі свого складу, який виконуватиме свої обов'язки до наступного засідання.
е) Кожен Вкладник має право бути представленим в Асамблеї представником, який виконує доручення такого Вкладника, без будь-якого винагородження від Фонду. Будь-яка фізична особа може одночасно бути представником більш, ніж одного Вкладника на Асамблеї, якщо такі Вкладники згідні з цим і заздалегідь попередили про це Банк та Асамблею.
f) Вкладники, чиї внески складають не менш, ніж половину сукупної суми всіх Внесків, складають кворум на засіданнях Асамблеї.
g) Голова (а в разі першого засідання Асамблеї - Банк) може запрошувати:
1. представників урядів та міжурядових організацій для участі в засіданнях Асамблеї як спостерігачів та висловлення своїх поглядів перед Асамблеєю; і
2. представників інших організацій, юридичних осіб та Донорів для участі в засіданнях Асамблеї як спостерігачів.
h) Не ущемляючи умов, викладених у розділі 5.01 (а), рішення на Асамблеї приймаються шляхом консенсусу між Вкладниками та Україною за винятком тих випадків, коли Україна не накладає вето на рішення стосовно грантів та їх використання за особливих обставин, на які робиться посилання в Розділі 3.02 (а) (7).
і) У випадку невиконання Вкладником своїх зобов'язань щодо Угоди про внески, що, на думку Голови, суттєво впливає або завдає шкоди операціям Фонду, Голова скликає позачергове засідання Асамблеї з метою вирішення питання щодо прийняття відповідних заходів.
j) Засідання Асамблеї проводяться в штаб-квартирі Банку або в будь-якому іншому місці за узгодженням Голови та Банку.
k) Асамблея може створити Оперативний Комітет та/або інші підпорядковані йому органи для виконання таких функцій, які можуть бути визначені Асамблеєю стосовно операцій та контролю Фонду. Повноваження, функції та членство Оперативного Комітету чи інших підпорядкованих йому комітетів визначаються Асамблеєю відповідно до цих Правил.
Розділ 3.03. Адміністративна та оперативна підтримка з боку Банку
а) Банк здійснює керівництво Фондом відповідно до цих Правил та забезпечує адміністративну та оперативну підтримку Асамблеї шляхом:
1. забезпечення наявним персоналом Банку та іншими експертами, що мають кваліфікацію та компетенцію, якої потребує виконання діяльності Фонду;
2. підготовки, видачі, витрачання грантів та керівництва ними, видачі вимог щодо сплати за векселями, необхідних для здійснення виплат та керівництва Фондом у інший спосіб, відповідно до Правил;
3. встановлення контактів із Вкладниками, Донорами, Урядом України, зацікавленими органами влади та експлуатуючими організаціями України та іншими державними установами та приватними особами з подальшим повідомленням про це Асамблеї;
4. підготовки щорічних фінансових звітів Фонду та доповіді за такими фінансовими звітами та діяльністю, що фінансується за рахунок ресурсів Фонду протягом періоду, що висвітлюють такі звіти, з метою розгляду та затвердження Асамблеєю;
5. підготовки засідань Асамблеї та виконання обов'язків секретаря під час таких засідань;
6. складанням програми діяльності Фонду;
7. надання допомоги Фонду та Асамблеї у визначенні та залученні перспективних Донорів;
8. виконання таких функцій, які можуть бути необхідними для здійснення ефективного керівництва Фондом, за винятком функцій, що входять до компетенції Асамблеї та не доручені Банку.
b) за всі витрати, що несе Банк, він одержує компенсації; йому також компенсуються всі гонорари та витрати консультантів, залучених Банком у зв'язку з керуванням Фондом.
с) Банк має право затверджувати такі оперативні процедури, що не вступають у протиріччя з Правилами, які він вважатиме відповідними та доцільними, для ефективного керування Фондом.
Стаття IV - Діяльність Фонду
Розділ 4.01. Інвестиції
Банк може інвестувати будь-які ресурси Фонду, які не використовуються в даний момент. За винятком інших випадків, передбачених Асамблеєю, інвестиції проводяться відповідно до керівних матеріалів щодо інвестицій, підготовлених Банком та затверджених Асамблеєю. Надходження, що отримані Фондом внаслідок таких інвестицій, додаються до ресурсів Фонду.
Розділ 4.02. Виплата компенсації Банку та сплата витрат
Компенсація, належна Банку, згідно з Розділом 3.03 (b) вноситься до рахунка Фонду щоквартально, одразу після закінчення календарного кварталу, до якого вона відноситься.
Розділ 4.03. Оцінка валют
За винятком випадків, передбачених Розділом 2.03, в будь-який час, коли для цілей підготовки або презентації фінансових звітів виникає необхідність визначення вартості будь-якої валюти в одиницях іншої валюти або валюти, прийнятної для Банку, оцінку повинен виконувати Банк, використовуючи ті ж самі принципи, що і при проведенні оцінки звичайних операцій.
Розділ 4.04. Рахунки та аудит
b) а) Банк веде звітність Фонду в ЕКЮ (Європейська валютна одиниця, ЕКЮ) згідно з тими ж принципами звітності, яким він слідує при веденні своїх власних книг та рахунків.
с) Фінансові звіти Фонду підлягають аудиту з боку внутрішніх та зовнішніх аудиторів Банку у спосіб, що є сумісним зі способом, що застосовується до звичайних капітальних ресурсів Банку.
d) Фінансовий рік Фонду співпадає з календарним роком. Перший звітний фінансовий рік закінчується 31 грудня 1997 р.
Розділ 4.05. Закупівля
Політика та Положення Банку щодо закупівлі застосовується до грантів, що видаються з ресурсів Фонду, за винятком того, що, в принципі, надання коштів обмежується товарами та послугами, що виробляються в країнах або постачаються з країн-вкладників або країн-операцій.
Стаття V - Припинення діяльності Фонду
Розділ 5.01. Припинення діяльності Фонду
а) Фонд діє протягом такого відрізку часу, який потрібен для завершення імплементації ПРУ, якщо тільки його діяльність не припиняється завчасно рішенням Асамблеї, що було прийнято за угодою Вкладників, чиї Внески складають не менше двох третин сукупної суми Внесків до Фонду або згідно з підрозділом (с) нижче.
b) Банк може припинити виконання функцій, які покладаються на нього згідно з цими Правилами, після консультації з Асамблеєю та згідно з рішенням Ради директорів Банку. Банк може виконати вищезазначене у випадку накладення відповідної резолюції Асамблеєю.
с) Цей Фонд припиняє свою діяльність автоматично після припинення Банком своїх операцій згідно із Статтею 41 Угоди.
Розділ 5.02. Розпорядження ресурсами після припинення діяльності Фонду
Після припинення діяльності Фонду до його ресурсів застосовуються наступні положення:
а) Банк негайно припиняє всіляку діяльність стосовно таких ресурсів за винятком тієї, що пов'язана із звичайною реалізацією, консервацією та зберіганням таких ресурсів, а також із розрахунками за прямими або непередбаченими зобов'язаннями, до яких вони можуть бути причетні.
b) З урахуванням підрозділу (с) нижче, Банк розподіляє чисту суму активів Фонду (чисту суму активів Фонду, що зазначена у звітах, на дату припинення діяльності) між Вкладниками та Донорами пропорційно до тих сум, які кожен з них вніс до Фонду. Таке розподілення здійснюється в такий час, в таких валютах та видах активів, яке Асамблея вважатиме справедливим та неупередженим переважно в тій валюті, в якій виконувалися відповідні внески. Розподілення не обов'язково повинно бути однаковим щодо типу активів або валюти.
с) Ніяке розподілення не відбувається до тих пір, поки не будуть сплачені або забезпечена сплата всіх зобов'язань (включаючи належні Банку виплати), і до тих пір, поки Рада Директорів Банку не прийме рішення щодо виконання такого розподілення. Будь-яке розподілення Вкладнику або Донору відбувається після попереднього розрахунку за всіма несплаченими претензіями, які Банк пред'являє Вкладнику або Донору стосовно Внеску або Пожертвування.
d) До остаточного розподілення активів Фонду всі права та зобов'язання Банку, а також Вкладників та Донорів, згідно з цими Правилами та відповідною Угодою про внески, залишаються чинними.
Стаття VI - Виправлення
Розділ 6.01. Виправлення
Ці Правила можуть бути виправленими тільки за рішенням Асамблеї. Виправлення Правил набирають чинності тільки після їх затвердження Радою директорів Банку.
Додаток 1 - Умови Угоди про Внесок
А. Форма листа Вкладника Президентові Банку (Фірмовий бланк Вкладника)
Шановний пане,
Пишу для підтвердження одержання Вашого повідомлення стосовно заснування Європейським банком з реконструкції та розвитку ("Банк") Чорнобильського фонду "Укриття" ("Фонд") та вступу в силу Правил цього Фонду.
1. Із задоволенням підтверджую, що (назва країни) висловлює побажання про те, щоб зробити Внесок до Фонду відповідно до Правил Фонду загальною сумою ( ) ЕКЮ (або інша вільно конвертована валюта) на засадах внутрішніх законів та положень, а також згідно зі щорічними бюджетними асигнуваннями.
2. В мірі, що дозволяється законом, Внесок буде сплачено готівкою (у вигляді безвідсоткових векселів в ЕКЮ) в іншій вільно конвертованій валюті у вигляді одного або кількох часткових платежів протягом календарного року (років) ( ) ( ) , або у вигляді часткових платежів, що дозволяють провести більш швидку інкасацію, за вимогами Банку у формі письмового повідомлення не раніше, ніж за 60 днів до дати, коли такий платіж підлягає виконанню.
3. Я підтверджую, що терміни, які використовуються в цьому листі, мають значення, що були їм присвоєні в Правилах.
З повагою,
В. Форма відповіді Президентові Банку (Фірмовий бланк Європейського банку)
Шановний пане,
Дякую Вам за Ваш лист від ______ стосовно Вашого внеску до Чорнобильського фонду "Укриття" загальною сумою _______ (ЕКЮ).
Цим підтверджується, що Європейський банк буде радий прийняти цей Внесок для включення його до свого Фонду згідно з Правилами, що регулюють керування Фондом.
З повагою,
(Президент)