• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією

Кабінет Міністрів України  | Угода, Міжнародний документ, Опис, Проект від 12.11.1996
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Угода, Міжнародний документ, Опис, Проект
  • Дата: 12.11.1996
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Угода, Міжнародний документ, Опис, Проект
  • Дата: 12.11.1996
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Угода про грант
(Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією
( Угоду ратифіковано Законом N 147/97-ВР від 18.03.97 )( Зміни до Угоди див. в Угоді від 31.07.2012 )
Дата підписання:
Дата ратифікації Україною:
Дата набрання чинності для України:
12.11.96 р.
18.03.97 р.
14.04.97 р.
Офіційний переклад
(Грант N 006)
ЗМІСТ
Стаття I. Стандартні положення та умови. Визначення
Розділ 1.01. Стандартні положення та умови
Розділ 1.02. Визначення
Розділ 1.03. Заголовки
Стаття II. Грант
Розділ 2.01. Грант і валюта
Розділ 2.02. Виплати
Розділ 2.03. Заявки на виплату
Розділ 2.04. Витрати, які фінансуються згідно з Грантом
Розділ 2.05. Передумови здійснення виплат
Стаття III. Зобов'язання Держави місцезнаходження Об'єкта
Розділ 3.01. Зобов'язання, які бере на себе Держава місцезнаходження Об'єкта
Розділ 3.02. Ядерна безпека та режими зобов'язань
Розділ 3.03. Виконання Проекту
Розділ 3.04. Керівний орган Проекту
Розділ 3.05. Закупівля
Розділ 3.06. Вимоги стосовно фінансової звітності
Розділ 3.07. Експлуатація ядерних реакторів енергоблоків Чорнобильської АЕС
Стаття IV. Різні положення
Розділ 4.01. Гарантія від збитків на користь Розпорядника
Розділ 4.02. Гарантії від збитків на користь Постачальників
Розділ 4.03. Переуступка прав
Розділ 4.04. Представництво та звільнення від відповідальності
Стаття V. Повідомлення. Визначені представники та модифікації
Розділ 5.01. Повідомлення
Розділ 5.02. Повноваження стосовно дій
Розділ 5.03. Модифікація
Розділ 5.04. Англійська мова
Стаття VI. Дата набрання чинності Угодою. Припинення дії Угоди
Розділ 6.01. Дата набрання чинності Угодою
Розділ 6.02. Передумови набрання чинності
Розділ 6.03. Припинення дії Угоди
Розділ 6.04. Припинення дії Угоди після виконання
Доповнення 1. Опис Проекту
Доповнення 2. Домовленості про закупівлю
Доповнення 3. Форма угоди про гарантії від збитків
Угода, датована 12 листопада 1996 р., між Європейським банком реконструкції та розвитку (Банк) як Розпорядником (Розпорядник) коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України (Держави, місцезнаходження Об'єкта) та Чорнобильською атомною електростанцією (Одержувач), державним підприємством, яке належним чином організовано й існує згідно із законами України.
Преамбула
Оскільки відповідно до Правил Рахунка ядерної безпеки Банк погодився вирішувати все коло питань, пов'язаних з управлінням коштами, що надаватимуться Донорами через Рахунок ядерної безпеки для фінансування шляхом надання грантів (субсидій) для підготовки й упровадження проектів, які стосуються надання технічної допомоги й придбання, монтажу та введення в експлуатацію обладнання, яке має на меті негайне поліпшення безпеки експлуатації і яке є складовою невідкладних заходів поліпшення технічної безпеки ядерних реакторів, що мають найвищий ступінь ризику;
оскільки кошти повинні надходити в розпорядження Одержувача відповідно до Правил Рахунка ядерної безпеки на основі грантів (Грант) для сприяння Одержувачу у виконанні Проекту згідно з положеннями та умовами, які визначені цим документом;
оскільки Одержувач і Держава місцезнаходження об'єкта визнають, що Банк може одноосібно виступати як Розпорядник коштів за і від імені Донорів коштів на Рахунку ядерної безпеки відповідно до чітких банківських принципів підтримки інвестиційних проектів і що ця діяльність є незалежною від його ролі як фінансової установи;
визнаючи необхідність безперервності підтримки ядерної безпеки на найвищому рівні з урахуванням принципів, визначених Конвенцією про ядерну безпеку, і відповідно до визнання суттєвої ролі, яку відіграє в цій галузі сильний і незалежний державний регулятивний орган з питань ядерної безпеки, а також
оскільки сторони визнають важливість зобов'язань Уряду України й "Великої сімки" стосовно вживання всіх необхідних заходів для впровадження всеосяжної програми підтримки рішення України стосовно закриття Чорнобильської атомної електростанції до 2000 р. відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння.
зараз, отже, сторони домовляються про таке:
Стаття I. Стандартні положення та умови. Визначення
Розділ 1.01. Стандартні положення та умови
Стандартні положення та умови від 14 червня 1993 р., що поширюються на Гранти, які надаються з Рахунка ядерної безпеки, (Стандартні положення та умови), додані до цього документа, складають невід'ємну частину цієї Угоди.
Розділ 1.02. Визначення
В усіх випадках уживання в цій Угоді, якщо інше не випливає з контексту, низка термінів, визначених у Стандартних положеннях та умовах й у Декларативній частині цієї Угоди, мають відповідні значення, викладені в них.
Крім того, наведені нижче терміни мають такі значення:
"Спільний протокол" означає Спільний протокол стосовно застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції, датований 24 вересня 1988 р., з поправками, які вносяться час від часу;
"Меморандум про взаєморозуміння" означає меморандум про взаєморозуміння, датований 20 грудня 1995 р., укладений між відповідними урядами країн - членів "Великої сімки", Комісією Європейських Співтовариств й Урядом України;
"РОУ" означає Регулятивний орган України в галузі ядерної енергетики;
"Ядерний об'єкт" має значення, надане цьому термінові у Віденській конвенції;
"КОП" означає Керівний орган Проекту, створений Одержувачем відповідно до розділу 3.03 цієї Угоди;
"Об'єкти Проекту" означає ядерні реактори та інші Ядерні об'єкти разом з будь-якими іншими спорудами, потужностями чи устаткуванням, які пов'язані з ними або є допоміжними до них та знаходяться на території Чорнобильської атомної електростанції;
"Проект" означає проект, описаний у доповненні 1 до цієї Угоди;
"Віденська конвенція" означає Віденську конвенцію про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, датовану 21 травня 1963 р., з поправками, які внесено станом на дату цієї Угоди, а також
"Домовленості про закупівлю" означає домовленості про закупівлю, викладені в доповненні 2, та Ідентифікаційний перелік обладнання, доданий до них.
Розділ 1.03. Заголовки
Заголовки й зміст уключено виключно для зручності посилань, і вони не складають частини цієї Угоди.
Стаття II. Грант
Розділ 2.01. Грант і валюта
a) Розпорядник згоден надати й Одержувач згоден прийняти згідно з положеннями та умовами, які є в цій Угоді або на які є посилання в цій Угоді, грант у розмірі ста вісімнадцяти мільйонів ста тисяч європейських валютних одиниць (118 100 000 ЕКЮ) (Грант), але за умови, що Розпорядник залишає за собою право зменшити суму Гранту шляхом надіслання Державі місцезнаходження Об'єкта й Одержувачу письмового повідомлення (в якому зазначаються підстави) у разі, коли i) є можливість надання коштів для Проекту з інших багатосторонніх чи двосторонніх джерел, або ii) Одержувач не виконує своїх зобов'язань за цією Угодою з належним сумлінням та ефективністю.
b) Суми Гранту, які виділяються для частини B Проекту, підлягають зменшенню в розмірі місцевих внесків, здійснюваних Державою місцезнаходження Об'єкта відповідно до пункту "d" розділу 3.01.
Розділ 2.02. Виплати
Наявна сума може час від часу спрямовуватися згідно з розділом 2.04 на покриття здійснених витрат (або, якщо Розпорядник дасть на це згоду, витрат, які повинні бути здійснені), пов'язаних з обґрунтованою вартістю товарів і послуг, які необхідні для Проекту і які підлягають фінансуванню з надходжень Гранту.
Розділ 2.03. Заявки на виплату
a) Заявки на здійснення виплат для покриття витрат надсилаються Розпоряднику згідно з процедурою, викладеною в розділі 4.01 Стандартних положень та умов.
b) За винятком останньої виплати або якщо інше не погоджене Розпорядником, виплати на покриття витрат з Наявної суми здійснюються сумами, не меншими, ніж 50 000 ЕКЮ.
Розділ 2.04. Витрати, які фінансуються згідно з Грантом
У наведеній нижче таблиці встановлено категорії пунктів, які фінансуються з надходжень Гранту, розподіл сум Гранту для кожної категорії та процент витрат для пунктів, які фінансуються для кожної категорії:
------------------------------------------------------------------
| Категорія | Сума Гранту, | Процент витрат, які |
| | млн. ЕКЮ | повинні фінансуватись |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|1) Поліпшення | 13,5 |100% вартості договору |
|безпеки 3-го блока | | |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|2) Потужності, | 85,8(*) | 100% вартості |
|експлуатація яких | | договору(*) |
|припиняється | | |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|3) Консультанти для| 8,7(**) |100% вартості договору |
|КОП | | |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|4) Інформація для | 0,1 |100% вартості договору |
|громадськості | | |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|5) Нерозподілено | 10,0 |100% вартості договору |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
| Усього| 118,1(*) |100% вартості договору |
------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Якщо не буде зменшено згідно з пунктом "b" розділу 2.01.
(**) Зокрема 800 000 ЕКЮ на розробку документації.
Розділ 2.05. Передумови здійснення виплат
a) Незважаючи на викладені вище положення розділу 2.04, жодні виплати не здійснюються:
i) на покриття витрат, які мали місце до дати цієї Угоди;
ii) на покриття будь-яких витрат за категоріями 1, 2 та 4 доти, доки Одержувач не надасть Розпоряднику задовільних для нього підтверджень того, що КОП створено;
iii) стосовно засобів, послуг та робіт, які повинні здійснюватись і надаватись Одержувачем згідно з підпунктом "i" пункту "b" та пунктом "d" розділу 3.01, а також
iv) на покриття будь-яких витрат за категоріями 2 й 3 після 1 липня 2002 р. і будь-яких витрат за категоріями 1 та 4 після 31 грудня 1998 р.
b) Розпорядник залишає за собою право відкликати за допомогою письмового повідомлення Одержувачу свою згоду на перегляд процесу торгів, передбаченого в доповненні 2, якщо склалася ситуація, яка, на думку Розпорядника, унеможливлює виконання договору в строки, передбачені в Проекті.
Стаття III. Зобов'язання Держави місцезнаходження Об'єкта
Розділ 3.01. Зобов'язання, які бере на себе Держава місцезнаходження Об'єкта
a) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує повне й точне виконання Одержувачем його зобов'язань за цією Угодою.
b) Не обмежуючи зобов'язань, викладених у пункті "a" цього розділу, Держава місцезнаходження Об'єкта:
i) надає допомогу у виконанні Проекту й уживає або забезпечує вживання всіх заходів, необхідних або відповідних для виконання Проекту, і забезпечує можливість виконання Одержувачем його зобов'язань згідно з положеннями цієї Угоди;
ii) не здійснює і не дозволяє здійснювати будь-яких дій, які могли б перешкоджати або заважати такому виконанню, а також
iii) гарантує, що в разі злиття, реорганізації, ліквідації чи приватизації Одержувача права й обов'язки згаданого Одержувача за цією Угодою будуть передані Державі місцезнаходження Об'єкта або юридичній особі чи самостійній правовій одиниці, яка буде спроможною й матиме необхідні засоби здійснювати такі права й виконувати такі зобов'язання.
c) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує, що Чорнобильську атомну електростанцію буде поступово закрито до 2000 року згідно з Меморандумом про взаєморозуміння.
d) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує достатні місцеві кошти для виконання Проекту, зокрема, серед іншого, надання коштів у місцевій валюті, що у еквіваленті складають 9 мільйонів ЕКЮ, для фінансування місцевих витрат, які стосуються частини B Проекту.
Зобов'язання стосовно надання 9 мільйонів ЕКЮ для частини B Проекту лише тоді набирає чинності, коли одержувані щорічні прибутки ядерної енергетики від постачання електроенергії в реальних умовах у будь-якому календарному році зростатимуть на 5% чи більше порівняно з річними прибутками за 1996 рік. Держава місцезнаходження Об'єкта надає Розпоряднику не пізніше, ніж через 45 днів після закінчення кожного календарного кварталу, звіт, засвідчений уповноваженим представником, в якому детально викладено постачання електроенергії ядерною енергетикою й прибутки, одержані від такого постачання. Визначення того, чи зросли прибутки на 5%, про які йшлося вище, здійснюється Розпорядником на підставі таких квартальних звітів і будь-якої іншої інформації, доступної Розпоряднику.
e) Держава місцезнаходження Об'єкта стимулює економію електроенергії та ефективність використання шляхом впровадження відповідних ринкових механізмів ціноутворення.
f) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує здійснення розрахунків для виконавців договорів "під ключ", що фінансуються згідно з Проектом, стосовно місцевих поставок і сировини за місцевими цінами.
Розділ 3.02. Ядерна безпека та режими зобов'язань
У рамках загальної політики стосовно поліпшення ядерної безпеки, Держава місцезнаходження Об'єкта:
a) уживає адекватних заходів для підтримання та посилення можливостей РОУ, зокрема, серед іншого:
i) забезпечує відповідні юридичні рамки для діяльності РОУ як регулятивного органу в галузі ядерної безпеки, незалежного від інших урядових структур чи установ або організацій, які здійснюють свою діяльність у галузі атомної енергетики;
ii) гарантує, що РОУ будуть надані відповідні повноваження регулювати правила у сфері ядерної безпеки, стежити за їхнім виконанням та запроваджувати їх і ліцензувати діяльність власників Ядерних об'єктів згідно із застосовними нормативно-правими актами, а також
iii) забезпечує надання достатніх бюджетних коштів для належного виконання РОУ його функцій відповідно до застосовних нормативно-правових актів, зокрема для здійснення діяльності, передбаченої цією Угодою.
b) уживає якомога швидше необхідних заходів для того, щоб:
i) набути статусу держави, зобов'язаною Конвенцією про ядерну безпеку;
ii) розробити й прийняти національне законодавство для виконання положень Віденської конвенції та Спільного протоколу.
Розділ 3.03. Виконання Проекту
Якщо Розпорядник не погодив іншого, то Одержувач:
a) виконує Проект з належним сумлінням й ефективністю відповідно до чітких стандартів і практики стосовно навколишнього середовища й безпеки, які поширюються на галузь ядерної енергетики, і забезпечує так швидко, як це необхідно, надання як свій місцевий внесок до Проекту коштів, засобів, послуг та інших ресурсів для Проекту;
b) здійснює свої права стосовно Проекту так, щоб захистити інтереси Одержувача й Розпорядника, дотримати положення цієї Угоди та досягти цілей Проекту;
c) страхує чи забезпечує страхування Проекту або вживає адекватних заходів, що задовольняють Розпорядника, для страхування від позовів третіх сторін і від утрат або пошкодження обладнання, придбаного цілком або частково за рахунок коштів, наданих Розпорядником, і в обсязі, що не покривається договорами поставки, а також забезпечує здійснення відшкодування, що повинно виплачуватися згідно з такими страхуваннями, у валюті, яка вільно використовувалася б на заміну чи ремонт таких виробів; як варіант Держава місцезнаходження Об'єкта може надати Одержувачу інші гарантії заміни й відшкодування, прийнятні для Розпорядника, стосовно нещасних випадків і збитків третіх сторін у зв'язку з Проектом;
d) забезпечує використання всіх товарів, робіт і послуг, які фінансуються з надходжень Гранту для Проекту, виключно для цілей Проекту;
e) забезпечує безперешкодний доступ до всіх Засобів Проекту й до всіх інших засобів, доступ до яких є необхідним у зв'язку з виконанням Проекту;
f) негайно повідомляє Розпоряднику:
i) про будь-яку аварію, нещасний випадок або тілесне ушкодження чи будь-яку значну шкоду, заподіяну майну, які виникли в ході або внаслідок виконання Проекту, і про будь-яку дію, питання чи річ, які, наскільки йому відомо, можуть призвести до таких аварії чи тілесного ушкодження;
ii) про будь-які аварії або нещасні випадки, про які необхідно повідомляти компетентним органам, а також
iii) про будь-які обставини чи події, які обґрунтовано можуть уважатися такими, що можуть перешкоджати чи завдавати шкоди здійсненню Проекту;
g) забезпечує наявність у квартальних звітах, які готуються відповідно до підпункту 3 пункту "a" розділу 6.02 Загальних умов, узагальнення сукупних даних про радіацію, випромінювану Об'єктами Проекту;
h) протягом усього строку здійснює експлуатацію й технічне обслуговування або забезпечує експлуатацію й технічне обслуговування в хорошому робочому стані будь-яких об'єктів, які стосуються Проекту, і негайно в разі необхідності здійснює або наказує здійснити всі необхідні ремонти або заміни;
i) забезпечує доступними характеристичними даними про місцезнаходження об'єктів, експлуатація яких припиняється, і призначає кваліфікований персонал для їхньої розбудови й уведення в дію;
j) забезпечує через КОП здійснення підрядчикам - виконавцям договорів "під ключ", які фінансуються згідно з Проектом, місцевих поставок і надання сировини за місцевими цінами, а також
k) фінансує або надає необхідну інфраструктуру для забезпечення експлуатації виробничих потужностей.
Розділ 3.04. Керівний орган Проекту
a) Для координації всіх аспектів виконання Проекту, керування ними, здійснення контролю над ними та здійснення їхньої оцінки Одержувач, якщо Розпорядник не передбачив іншого, створює КОП з адекватними ресурсами й відповідним персоналом і протягом всього строку виконання Проекту незалежно керує ним згідно з колом обов'язків, прийнятних для Розпорядника, які, серед іншого, уключають такі обов'язки:
i) підготовки й коригування детального графіка впровадження;
ii) підготовки технічних специфікацій, документації торгів, оцінки заявок на торги й проектів договорів постачальників та подання таких документів для їхньої оцінки РОУ;
iii) забезпечення керівництва на місці монтажем, перевіркою та введенням в експлуатацію обладнання, а також подальшою необхідною ліцензійною діяльністю;
iv) здійснення бухгалтерського обліку Проекту;
v) підготовки щомісячних звітів для керівництва електростанції й Розпорядника згідно з умовами цієї Угоди;
vi) підготовки звіту про завершення Проекту, а також
vii) підготовки заявок на фінансування витрат і рахунків-фактур.
b) Для сприяння здійсненню Проекту Одержувач:
i) користується послугами консультантів згідно з колом обов'язків, прийнятних для Розпорядника, відповідно до положень доповнення 2 до цієї Угоди;
ii) забезпечує укомплектування КОП фахівцями найвищого рівня без жодних витрат з боку Розпорядника, а також
iii) надає для КОП відповідні офіси.
Розділ 3.05. Закупівля
a) Закупівля товарів, робіт і послуг, зокрема послуг консультантів, які необхідні для Проекту і які повинні фінансуватися з надходжень Гранту, регулюється Правилами Рахунка ядерної безпеки й положеннями цієї Угоди, зокрема доповнення 2.
b) Договори поставки товарів, робіт і послуг укладаються між Одержувачем і підрядчиками чи консультантами, залежно від випадку, якими надаються такі товари, роботи чи послуги.
Розділ 3.06. Вимоги стосовно фінансової звітності
a) Одержувач дотримується процедур, веде журнали й рахунки та надає фінансові звіти стосовно Проекту (балансовий звіт, звіт про прибутки й витрати, звіт про джерела, звіт про використання коштів та у відповідних випадках пов'язані з ними звіти), необхідні для повного й достовірного подання даних відповідно до існуючої практики чіткої бухгалтерської звітності про його операції та фінансовий стан і необхідних для контролю та фіксації досягнутого прогресу у виконанні Проекту, у тому числі витрат і прибутків, які повинні одержуватися від нього.
b) Одержувач:
i) веде бухгалтерські книги, рахунки та надає фінансові звіти, згадані в пункті "a" цього розділу за кожний фінансовий рік, які повинні пройти аудиторську перевірку згідно з існуючими міжнародними принципами й погодженими стандартами аудиторської перевірки, прийнятними для Розпорядника та Одержувача;
ii) надає якомога скоріше, але в жодному разі не пізніше, ніж через шість (6) місяців після закінчення кожного фінансового року починаючи з 1997 фінансового року:
A) засвідчені копії своїх фінансових звітів за такий рік, які пройшли таку аудиторську перевірку;
B) звіт таких аудиторів у такому обсязі і з такою деталізацією, яких обґрунтовано вимагатиме Розпорядник, а також
iii) надає Розпоряднику таку іншу інформацію стосовно згаданих записів, рахунків та фінансових звітів і їхньої подальшої аудиторської перевірки, надання якої може обґрунтовано вимагати Розпорядник.
c) Одержувач дозволяє належним чином уповноваженим представникам Розпорядника час від часу перевіряти свої бухгалтерські книги й рахунки, які стосуються Проекту, і робити їхні копії та перевіряти такі бухгалтерські книги й рахунки.
Розділ 3.07. Експлуатація ядерних реакторів енергоблоків Чорнобильської АЕС
Держава місцезнаходження Об'єкта й Одержувач гарантують, що:
a) усі ядерні реактори Об'єкта Проекту будуть експлуатуватися виключно на підставі чинного дозволу на експлуатацію;
b) дозволи на експлуатацію видаватимуться РОУ згідно із застосовними українськими нормативно-правовими актами;
c) Чорнобильська атомна електростанція підлягає поступовому закриттю до 2000 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння.
Стаття IV. Різні положення
Розділ 4.01. Гарантія від збитків на користь Розпорядника
a) За винятком учинених проти окремих осіб позовів про збитки чи тілесні ушкодження, які спричинені їхніми умисними діями, Держава місцезнаходження Об'єкта й Одержувач безвідзивно гарантують, що вони спільно й порізно забезпечать Розпоряднику, його службовцям, агентам і субпідрядникам протягом строку дії цієї Угоди й після його закінчення повне й ефективне звільнення від відповідальності стосовно будь-яких і всіх позовів, претензій, утрат, відповідальності, видатків чи збитків, пов'язаних з Проектом, як у межах України, так і поза її межами, зокрема стосовно позовів, претензій, утрат, відповідальності, видатків чи збитків, які пов'язані з обладнанням, роботами та послугами, наданими Одержувачу чи Державі місцезнаходження Об'єкта згідно із цією Угодою, причому наведене не є обмежувальним.
b) Держава місцезнаходження Об'єкта й Одержувач цим документом дають згоду відповідати в суді будь-якої юрисдикції в межах України чи поза її межами, яким розглядається така претензія чи позов проти Розпорядника чи можливих бенефіціарів, згаданих у пункті "a" цього розділу 4.01, і відмовляються від права заперечення чи посилання на відсутність юрисдикції стосовно Держави місцезнаходження Об'єкта й від права заперечення чи відмови на підставі їхнього імунітету суверенності стосовно будь-якого позову, учиненого проти них Розпорядником або згаданими вище можливими бенефіціарами в будь-якому суді в межах України чи поза її межами.
Розділ 4.02. Гарантії від збитків на користь Постачальників
Держава місцезнаходження Об'єкта надає, у разі звернення, підрядчикам, консультантам і постачальникам обладнання чи послуг, які фінансуються з надходжень Гранту, гарантії від збитків у формі доповнення 3 доти, доки Україна не прийме й не впровадить у повному обсязі положень Віденської конвенції.
Розділ 4.03. Переуступка прав
Крім випадку, коли Розпорядник дав попередню письмову згоду, жодна зі сторін цієї Угоди не може переуступити чи передати будь-яких прав, наданих згідно із цим Грантом чи будь-якою його частиною.
Розділ 4.04. Представництво та звільнення від відповідальності
a) Розпорядник не є представником чи довірительним власником Держави місцезнаходження Об'єкта, Одержувача чи будь-якої іншої особи чи правосуб'єктної організації й не має жодних фідуціарних відносин з ними.
b) Розпорядник не несе жодної відповідальності будь-якого характеру у зв'язку з претензіями, що стосуються діяльності, яка здійснюється згідно із цією Угодою чи яка пов'язана з нею, і не несе жодної відповідальності за будь-які тілесні ушкодження, утрати чи збитки, спричинені діями чи бездіяльністю, пов'язаними з виконанням Проекту.
Стаття V. Повідомлення. Визначені представники та модифікації
Розділ 5.01. Повідомлення
Будь-які повідомлення чи запити, які необхідно чи дозволено робити згідно із цією Угодою, повинні бути в письмовій формі. Такі повідомлення чи запити вважаються надісланими чи поданими належним чином, якщо їх вручено особисто, передано поштою, телеграфом, телексом чи телефаксом для сторони, якій зазначене повинно бути передане чи подане, на зазначену далі адресу або на будь-яку іншу адресу, яку така сторона може повідомити в письмовій формі стороні, що надсилає повідомлення чи запит.
Для Держави місцезнаходження Об'єкта:
The Ukrainian State Committee on Nuclear Power Utilisation
Attn: Viktor D.Chebrov
9/11 Arsenalnaya St.
Kiev, 252011
Ukraine
Телефон: (380) 44 294-65-29/48-00
Телефакс: (380) 44 294 48-67
Для Одержувача:
Chernobyl Nuclear Power Station
Att: Sergey K.Parashin
Slavutich Kiev region, 255190
Ukraine
Телефон: (380) 44 224-11-66/225 11-87
Телефакс: (380) 44 792 63-59
Для Розпорядника:
The European Bank for Reconstruction and Development
Attn: Operation Administration Unit
One Exchange Square
London, EC2A 2EH
United Kingdom
Телефон: (44) 171 338-60-00
Телефакс: (44) 171 338-61-00
Телекс: 8812161
Розділ 5.02. Повноваження стосовно дій
Будь-які дії, які необхідно чи дозволено здійснювати, і будь-які документи, які необхідно чи дозволено виконувати згідно із цією Угодою від імені Одержувача, повинні здійснюватися Генеральним директором Одержувача або такою іншою посадовою особою, яка призначається Одержувачем у письмовій формі, і Одержувач подає Розпоряднику достатні підтвердження такого вповноваження й засвідчені зразки підписів кожної такої вповноваженої посадової особи Одержувача.
Розділ 5.03. Модифікація
Будь-які зміни положень цієї Угоди можуть бути погоджені від імені Розпорядника будь-якою посадовою особою Розпорядника, час від часу уповноваженою на здійснення таких змін, і від імені Держави місцезнаходження Об'єкта й Одержувача - письмовим документом, оформленим від імені Держави місцезнаходження Об'єкта й Одержувача особою, призначеною кожною такою стороною.
Розділ 5.04. Англійська мова
Будь-який документ, який передається згідно із цією Угодою, повинен бути викладений англійською чи українською мовою. Документи, викладені будь-якими іншими мовами, повинні супроводжуватись англійським перекладом, засвідченим як затверджений переклад, і такий затверджений переклад повинен бути остаточним для сторін. Під час виникнення будь-якого спору між сторонами документ, складений англійською мовою, є зобов'язувальним.
Стаття VI. Дата набрання чинності Угодою. Припинення дії Угоди
Розділ 6.01. Дата набрання чинності Угодою
Ця Угода набирає чинності з дати надіслання Розпорядником повідомлення Державі місцезнаходження Об'єкта про прийняття ним документальних підтверджень, необхідних згідно з розділом 6.02.
Розділ 6.02. Передумови набрання чинності
Передумовою набрання чинності цією Угодою є подання Розпоряднику Державою місцезнаходження Об'єкта офіційної думки Міністра юстиції Держави місцезнаходження Об'єкта стосовно того, що:
a) укладення й виконання цієї Угоди та надання гарантій від збитків, які повинні надаватися згідно з розділом 4.02 у формі доповнення 3, є в межах компетентності й повноважень Уряду України та не суперечать положенням будь-якого закону, постанови України чи угоди, яка для України є зобов'язувальною;
b) цю Угоду належним чином санкціоновано, оформлено та передано від імені Держави місцезнаходження Об'єкта й Одержувача, та що вона є дійсним і юридично зобов'язувальним зобов'язанням України й Одержувача згідно з викладеними в ній умовами, а також
c) усі повноваження, необхідні для укладення, виконання, юридичної та позовної сили цієї Угоди й виконання Проекту, було одержано або введено в дію (залежно від випадку), і вони є чинними в повному обсязі.
Розділ 6.03. Припинення дії Угоди
Дію цієї Угоди може бути припинено будь-коли за обопільною письмовою згодою сторін цієї Угоди.
Розділ 6.04. Припинення дії Угоди після виконання
Крім випадку, коли дію цієї Угоди припинено згідно з розділом 6.03, ця Угода залишається чинною доти, доки Грант не буде виплачено в повному обсязі й доки сторони цієї Угоди не виконають усіх своїх зобов'язань за цією Угодою.
На посвідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, розпорядилися, щоб цю Угоду було підписано й офіційно передано в Лондоні, Англія, у чотирьох примірниках англійською мовою, причому кожний з них уважається як оригінал від дня й року, які попередньо написано вище.
Європейський банк
реконструкції та розвитку
як Розпорядник
Підписав: (Підпис)
Ім'я: Йоахім Яхке
Посада: Заступник Віце-президента
Уряд України
Підписав: (Підпис)
Ім'я: Віктор Д.Чебров
Посада: Голова
Державного комітету України
по використанню ядерної енергії
Чорнобильська атомна електростанція
як Одержувач
Підписав: (Підпис)
Ім'я: Сергій К.Парашин
Посада: Генеральний Директор
Чорнобильської атомної
електростанції
Доповнення 1.
Опис Проекту
Метою Проекту є надання допомоги Одержувачу в поліпшенні експлуатаційної безпеки 3-го енергоблока Об'єкта Проекту, щоб його можна було експлуатувати протягом короткотривалого строку з поліпшеним рівнем безпеки до припинення його експлуатації, і надання допомоги Одержувачу в підготовці до припинення експлуатації Об'єкта Проекту до 2000 року.
Проект з урахуванням можливого внесення змін, які можуть бути час від часу погоджені Розпорядником й Одержувачем, складається з таких частин:
Частини A, яка називається "Короткотривале поліпшення безпеки 3-го енергоблока" й має таку структуру:
Постачання та установка обладнання для:
a) перевірки граничного тиску в ході експлуатації;
b) контролю стосовно протирадіаційного захисту й доступу;
c) технічного обслуговування;
d) контролю над реактором;
e) моніторингу водню;
f) надійності електросистем, а також
g) герметичності основного пароводяного контуру.
Частини B, яка називається "Виведення з експлуатації 1, 2 й 3-го енергоблоків" і має таку структуру:
Постачання та установка:
a) устаткування для заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, а також
b) тимчасового приміщення для зберігання складових відпрацьованого пального.
Частини C, яка називається "Надання послуг" і має таку структуру:
Надання послуг для:
a) керівництва Проекту в рамках Керівного органу Проекту;
b) інженерно-конструкторських робіт для частин A й B, а також
c) виконання програми інформування громадськості стосовно Проекту.
Очікується, що Проект буде завершено до 31 грудня 2001 р.
Доповнення 2.
Домовленості про закупівлю
1. Процедури торгів для товарів, робіт і послуг:
a) згідно з викладеним вище розділом 3.05, товари, роботи й послуги (за винятком послуг консультантів, на які поширюються положення пункту 2 цього доповнення) надаються через відкриті торги, за винятком товарів, робіт і послуг для позицій B 1.1 та B 1.2, які можуть надаватися через одиничні торги, а також
b) для цілей цього пункту процедури відкритих й одиничних торгів викладено в розділі 3 Правил закупок товарів і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку.
2. Послуги консультантів:
консультанти, послугами яких Одержувач може користуватися для сприяння здійсненню Проекту, повинні вибиратися згідно з процедурами, наведеними в розділі 5 Правил закупок товарів і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку, та відповідно до положень розділу 3.05 цієї Угоди.
3. Розгляд Розпорядником:
a) на всі договори поширюються процедури розгляду, які наведено в додатку 1 до Правил закупок товарів і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку, а також
b) попередньому розглядові підлягають такі договори:
i) усі договори поставки товарів, робіт і послуг (за винятком консультаційних послуг, на які поширюються положення викладеного нижче пункту "ii"), а також
ii) договори про надання консультаційних послуг, вартість яких в еквіваленті оцінюється в 50 000 ЕКЮ чи більше.
Доповнення 3.
Форма Угоди про гарантії від збитків Угода про надання гарантій від збитків між Урядом України та (Постачальником)
Ця Угода про гарантії від збитків укладена сторонами відповідно до розділу ( ) Угоди про Грант, датованої ( )
між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією (далі - Угода про Грант).
Якщо в Угоді не визначено інакше, то вжиті терміни, які написано з великої літери, мають значення, приписані їм в Угоді про Грант.
За винятком учинених проти окремих осіб позовів про збитки чи тілесні ушкодження, спричинені їхніми умисними діями, Уряд України (далі - Уряд) надає адекватний захист, відшкодовує збитки та не вчиняє жодних позовів стосовно (Постачальника) і будь-яких його підрядчиків, субпідрядчиків, консультантів, постачальників і субпостачальників обладнання чи послуг будь-якого рівня та їхнього персоналу, які фінансуються згідно з Угодою про Грант (далі - Бенефіціари), у зв'язку з позовами третіх сторін у будь-якому суді чи трибуналі або поза судом, спричиненими діяльністю, пов'язаною з наданням товарів і послуг, які фінансуються згідно з Угодою про Грант, про тілесні ушкодження, утрати чи збитки, які мали місце в межах території України чи поза нею і які виникли внаслідок Ядерного інциденту на Ядерному об'єкті в межах території України.
Зобов'язання, узяті Урядом згідно із цією Угодою стосовно Ядерних об'єктів, якими він володіє станом на дату цього документа, залишаються чинними незалежно від будь-якої подальшої передачі права власності на ці Ядерні об'єкти і, згідно зі статтею 4 цієї Угоди, залишаються чинними, незважаючи на припинення дії чи закінчення строку дії цієї Угоди.
Будь-які платежі, які стосуються відшкодування, про яке йдеться в статті 2 цієї Угоди, здійснюються невідкладно й у конвертованій валюті.
Ця Угода залишається безвідзивно чинним зобов'язанням Уряду та скасовується лише в разі прийняття законодавства, яке відповідає і яким упроваджуються положення Віденської конвенції та Спільного протоколу, однак за умови, що положення цієї Заяви продовжують застосовуватися до будь-якого позову про Ядерний інцидент, який трапився до набрання чинності законодавчими актами, зазначеними в цій статті.
a) Уряд зобов'язується будь-який спір, розбіжність або претензію, які пов'язані із цією Заявою чи випливають з неї, зокрема пов'язані з її існуванням або чинністю, передавати до арбітражу й остаточно вирішувати з його допомогою відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ. Для цілей Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ органом, який призначає арбітра, є Торговельна палата Стокгольма. Місцем арбітражу є Стокгольм, Швеція. У випадках, коли Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ не передбачає конкретної ситуації, арбітражний суд визначає, якими повинні бути подальші дії.
b) Крім випадків передбаченої у викладеному вище пункті "a" передачі спору для розгляду до арбітражу, жодне з положень цієї Заяви не може тлумачитись як підтвердження юрисдикції будь-якого суду чи трибуналу стосовно претензій третьої сторони, до яких застосовується ця Заява про гарантії від збитків, і не може тлумачитись як відмова України від імунітету суверенної держави від позовів третіх сторін, які можуть бути вчинені проти неї.
Визначення
----------------
(1) В оригіналі ця стаття помилково має не шостий, а саме п'ятий номер. - Пер.
Для цілей цієї Угоди термін "Віденська конвенція" означає Віденську конвенцію про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, датовану 21 травня 1963 р., а терміни "Ядерний інцидент" і "Ядерний об'єкт" мають значення, приписані ним Віденською конвенцією.
Підписав:
Ім'я:
Уповноважений представник
Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС Домовленості про закупівлю
---------------------------------------------------------------------------
| Номер | Обладнання |Договірна| Спосіб | Строк | Строк | Строк |
|позиції| | базова |закупівлі|запрошення|укладення|завершення|
| | |вартість,| |до участі |договору | договору |
| | |млн. ЕКЮ | | в торгах | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
| |Поліпшення | | | | | |
| |безпеки | | | | | |
| |експлуатації | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|A-1.1 |Обладнання | 1,4 |Відкритий| Квітень |Вересень |Серпень |
| |для перевірки| | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |робочих | | | | | |
| |каналів | | | | | |
| |реактора | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|A-1.2 |Обладнання | 1,6 |Відкритий| Квітень |Вересень |Липень |
| |для перевірки| | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |головного | | | | | |
| |парового- | | | | | |
| |водяного | | | | | |
| |контуру | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|A-1.3 |Моніторинг | 0,08 |Відкритий| Травень |Листопад |Вересень |
| |парового | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |колектора і | | | | | |
| |руху по | | | | | |
| |системах | | | | | |
| |трубопроводу | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|A-2.1 |Система | 0,58 |Відкритий| Травень |Вересень |Вересень |
| |стеження за | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |рівнем | | | | | |
| |радіації на | | | | | |
| |станції | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|A-2.2 |Система | 0,7 |Відкритий| Квітень |Жовтень |Липень |
| |стеження за | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |опроміненням | | | | | |
| |персоналу | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|A-2.3 |Система | 0,6 |Відкритий| Квітень |Вересень |Червень |
| |контролю | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |персонального| | | | | |
| |доступу | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|A-3.1 |Обладнання та| 0,4 |Відкритий| Квітень |Серпень |Лютий |
| |приладдя для | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |технічного | | | | | |
| |обслуговуван-| | | | | |
| |ня | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|A-3.2 |Суттєві для | 0,72 |Відкритий| Травень |Липень |Вересень |
| |експлуатації | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |запасні | | | | | |
| |електричні | | | | | |
| |частини | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
| |Коротко- | | | | | |
| |тривалі | | | | | |
| |технічні | | | | | |
| |вдосконалення| | | | | |
| |для посилення| | | | | |
| |ядерної | | | | | |
| |безпеки | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|B-1.1 |Контрольно- | 0,2 |Одиничний| Квітень |Серпень |Травень |
| |вимірювальні | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |прилади для | | | | | |
| |нейтронних | | | | | |
| |потоків | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|B-1.2 |Контроль над | 1,78 |Одиничний| Квітень |Липень |Квітень |
| |реактором та | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |поглинальні | | | | | |
| |стержні | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
| B-2 |Система | 1,5 |Відкритий| Липень |Вересень |Грудень |
| |контролю над | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |воднем | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|B-3.1 |Запасні | 0,6 |Відкритий| Квітень |Червень |Березень |
| |частини для | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |аварійного | | | | | |
| |дизель- | | | | | |
| |генератора | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|B-3.2 |Нові 6кВ | 1,3 |Відкритий| Липень |Жовтень |Вересень |
| |механічні | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |перемикачі | | | | | |
| |для основного| | | | | |
| |електро- | | | | | |
| |постачання | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|B-4.1 |Клапани | 1,3 |Відкритий| Липень |Листопад |Грудень |
| |основного | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |випуску пари | | | | | |
| |та клапани | | | | | |
| |управління | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|B-4.2 |Обладнання | 0,6 |Відкритий| Липень |Грудень |Грудень |
| |для контролю | | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
| |за вібрацією | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
| |Споруди для | | | | | |
| |припинення | | | | | |
| |експлуатації | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
| C-1 |Завод з | 19,7 |Відкритий| Липень |Листопад |Серпень |
| |переробки | | | 1997 р. |1998 р. |2001 р. |
| |рідких і | | | | | |
| |радіоактивних| | | | | |
| |відходів | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
| C-2 |Тимчасове | 66,1 |Відкритий| Липень |Січень |Грудень |
| |приміщення | | | 1997 р. |1998 р. |2001 р. |
| |для | | | | | |
| |зберігання | | | | | |
| |складових | | | | | |
| |відпрацьова- | | | | | |
| |ного пального| | | | | |
| |РМБК | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
| |Послуги | | | | | |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
| |Інформування | 0,1 |Відкритий| Квітень |Червень |Травень |
| |громадськості| | | 1997 р. |1997 р. |1998 р. |
|-------+-------------+---------+---------+----------+---------+----------|
| |Керування | 8,7 |Відкритий| Грудень |Січень |Грудень |
| |Проектом та | | | 1996 р. |1997 р. |2001 р. |
| |інженерне | | | | | |
| |забезпечення | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------