• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Верховна Рада України  | Закон від 01.06.2000 № 1775-III | Документ не діє
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.06.2000
 • Номер: 1775-III
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.06.2000
 • Номер: 1775-III
 • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 )
Про ліцензування певних видів господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст.299 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1969-III від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.377 N 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 N 2209-III від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.45 N 2257-III від 08.02.2001, ВВР, 2001, N 16, ст.76 N 2344-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 22, ст.105 N 2628-III від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259 N 2664-III від 12.07.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.1 N 2745-III від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.50 N 2759-III від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 6, ст.39 N 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 2953-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.121 N 2984-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 20, ст.134 N 3073-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 31, ст.214 N 3077-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.207 N 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 411-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 13, ст.92 Кодексом N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 Законами N 546-IV від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 23, ст.145 N 852-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 36, ст.276 N 1280-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155 N 1282-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.180 N 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 1377-IV від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 N 1804-IV від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 38, ст.468 N 1891-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.537 N 2245-IV від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.114 N 2247-IV від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.106 N 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2288-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.138 N 2340-IV від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.183 N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 2633-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 28, ст.373 N 2704-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.421 N 2734-IV від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.432 N 2800-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.465 N 3317-IV від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155 N 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 3396-IV від 07.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.194 N 3447-IV від 21.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.230 N 3503-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.279 N 61-V від 02.08.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.344 N 424-V від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67 N 530-V від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.89 N 535-V від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 12, ст.101 N 961-V від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 31, ст.404 N 994-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 32, ст.416 N 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 N 1158-VI від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.428 N 1391-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 40, ст.577 N 1392-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 40, ст.578 N 1571-VI від 25.06.2009, ВВР, 2010, N 1, ст.6 N 1759-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76 N 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471 N 2374-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.494 N 2467-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.566 N 2562-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.47 N 2608-VI від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.69 Кодексом N 3393-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536 Законами N 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53 N 3994-VI від 03.11.2011, ВВР, 2012, N 23, ст.237 N 4023-VI від 15.11.2011, ВВР, 2012, N 25, ст.262 N 4196-VI від 20.12.2011, ВВР, 2012, N 30, ст.348 N 4212-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 32-33, ст.413 N 4223-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 36, ст.419 N 4442-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 49, ст.553 N 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4 N 4616-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.8 N 4621-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.11 N 5038-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.225 N 5204-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 31, ст.369 N 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.502 N 5394-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 40, ст.534 N 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.716 N 639-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, N 22, ст.770 N 721-VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.801 - втратив чинність на підставі Закону N 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.811 N 767-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, N 17, ст.593 N 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873 N 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, N 28, ст.935 N 1669-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, N 44, ст.2040 N 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 50-51, ст.2057 N 126-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, N 10, ст.65 ) ( Щодо запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей додатково див. Закон N 2630-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.357 ) ( У тексті Закону слова "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і числах замінено словами "фізична особа - підприємець" у відповідному відмінку та числі згідно із Законом N 1759-VI від 15.12.2009 )
Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності;
виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;
господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;
ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов;
( Абзац шостий частини першої статті 1 із змінами, внесенимизгідно із Законом N 1759-VI від 15.12.2009 )
ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
місце провадження фізичною особою - підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, - територія, приміщення, що відповідають вимогам ліцензійних умов та належать фізичній особі - підприємцю на праві власності та/або користування;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3994-VI від 03.11.2011 )
орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, уповноважений законом державний колегіальний орган, спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності;
( Абзац частини першої статті 1 в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011 )
плата за ліцензію - разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії;
повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;
( Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1571-VI від 25.06.2009 )
розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування - рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення органом ліцензування в установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування;
( Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 1571-VI від 25.06.2009 )
суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, а також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором;
( Визначення терміна "суб'єкт господарювання" статті 1 із змінами,внесеними згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010 )
торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.
Стаття 2. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.
Види господарської діяльності, не передбачені у статті 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2209-III від 11.01.2001, N 2664-III від 12.07.2001, N 2984-III від 17.01.2002, N 1280-IV від18.11.2003, N 2800-IV від 06.09.2005, N 3317-IV від 12.01.2006, N 530-V від 22.12.2006, N 1026-V від 16.05.2007, N 2289-VI від01.06.2010, N 2467-VI від 08.07.2010, N 2562-VI від 23.09.2010; в редакції Закону N 2608-VI від 19.10.2010 )
Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування
Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:
забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;
захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені специфікою їх провадження, у законах, що регулюють відносини у відповідній сфері, крім випадків, передбачених частиною першою статті 9 цього Закону;
( Абзац четвертий частини першої статті 3 в редакції Закону N 1571-VI від 25.06.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2608-VI від 19.10.2010 )
встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
запровадження ліцензування окремого виду господарської діяльності у разі недостатності інших засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених відповідним законом.
( Частину першу статті 3 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 1571-VI від 25.06.2009 )
Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.
Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.
Стаття 4. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування
Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.
Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, уповноважені законом державні колегіальні органи, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.
( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 )
Розробку та реалізацію державної політики ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
( Статтю 4 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 )
Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
розробляє основні напрями розвитку ліцензування;
розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування;
погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;
узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування;
( Абзац шостий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1571-VI від 25.06.2009 )
здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;
визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;
погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених цим Законом;
( Абзац дев'ятий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2340-IV від 13.01.2005, N 1571-VI від 25.06.2009 )
формує експертно-апеляційну раду;
організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;
веде Єдиний ліцензійний реєстр;
організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій;
видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
( Абзац чотирнадцятий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1571-VI від 25.06.2009 )( Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 5 виключено на підставі Закону N 1571-VI від 25.06.2009 )
Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок підготовки та атестації фахівців з ліцензування.
Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений орган з питань ліцензування має свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами - підприємцями.
Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування можуть бути оскаржені до суду.
Стаття 6. Орган ліцензування
Орган ліцензування:
забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;
затверджує ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, крім випадків, передбачених цим Законом;
( Абзац третій частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2340-IV від 13.01.2005; в редакції Закону N 1571-VI від 25.06.2009 )
видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на певний вид господарської діяльності, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;
здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;
видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності;
формує і веде ліцензійний реєстр.
Орган ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади чи державний колегіальний орган, що здійснює передбачені цією статтею повноваження, може делегувати їх своїм структурним територіальним підрозділам.
( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 )
Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані іншим особам, у тому числі створеним органом ліцензування, крім випадку, передбаченого цим Законом. У разі якщо Кабінет Міністрів України визначає органом ліцензування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні повноваження за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим можуть передаватися відповідним міністерствам та республіканським комітетам Автономної Республіки Крим.
( Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1571-VI від 25.06.2009 )
Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови згідно з поданими документами.
Фінансування органу ліцензування здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевого бюджету.
Стаття 7. Експертно-апеляційна рада
Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертних висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
До компетенції експертно-апеляційної ради належать:
експертиза проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань ліцензування;
розроблення рекомендацій з основних проблем державної політики у сфері ліцензування;
надання попередніх висновків щодо пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності чи його скасування;
розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства у сфері ліцензування;
аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.
Склад експертно-апеляційної ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських організацій. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад затверджується Кабінетом Міністрів України.
Експертно-апеляційну раду очолює голова спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
До складу експертно-апеляційної ради залучаються незалежні експерти та представники громадських організацій у кількості не менше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.
Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах.
Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення (апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.
Рішення експертно-апеляційної ради приймається більшістю голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.
За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правових актів, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.
Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.
Стаття 8. Ліцензійні умови
Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.
Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.
У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - підприємців.
У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.
У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб'єкта господарювання щодо необхідності подання повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений цим Законом строк.
( Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 1759-VI від 15.12.2009 )( Частину статті 8 виключено на підставі Закону N 1571-VI від 25.06.2009 )( Частину сьому статті 8 виключено на підставі Закону N 2608-VI від 19.10.2010 )
У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений у частині третій статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.
( Частина восьма статті 8 в редакції Закону N 2608-VIвід 19.10.2010 )
У разі якщо органом ліцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади та Раду міністрів Автономної Республіки Крим або місцеві органи виконавчої влади, ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням затверджуються відповідним центральним органом виконавчої влади.
( Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом N 639-VII від 10.10.2013 )
Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності через десять днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пізніший строк набрання чинності.
Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
1) банківська діяльність;
2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
3) із надання фінансових послуг;
4) зовнішньоекономічна діяльність;
5) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
6) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
7) діяльність у сфері освіти;
( Пункт 8 частини першої статті 9 виключено на підставі Закону N 4023-VI від 15.11.2011 )
9) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
10) діяльність у сфері телекомунікацій;
11) будівельна діяльність;
12) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом.
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 12 згідно із Кодексом N 3393-VI від 19.05.2011 )
Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів), а також охоронна діяльність підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про лікарські засоби" та "Про охоронну діяльність".
( Частина друга статті 9 в редакції Законів N 4196-VI від 20.12.2011, N 4616-VI від 22.03.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами N 5038-VI від 04.07.2012, N 126-VIII від 15.01.2015 )
Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
2) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, операції у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами);
( Пункт 3 частини третьої статті 9 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 )
4) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
( Пункт 5 частини третьої статті 9 виключено на підставі Закону N 4196-VI від 20.12.2011 )
6) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
7) торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
8) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
9) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
10) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
11) впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
12) надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
13) виготовлення бланків цінних паперів;
( Пункт 13 частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідноіз Законами N 5316-VI від 02.10.2012; зміни до пункту13 частини третьої статті 9 див. в Законі N 5492-VIвід 20.11.2012 )
14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
15) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
16) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
17) централізоване водопостачання та водовідведення;
18) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
19) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
20) медична практика;
21) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
22) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини);
23) ветеринарна практика;
24) випуск та проведення лотерей;
( Див. пункт 1 розділу II Закону N 2608-VI від19.10.2010 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5204-VI від 06.09.2012 )
( Пункт 25 частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Кодексом N 3393-VI від 19.05.2011 )
26) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
27) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
28) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
( Пункт 29 частини третьої статті 9 виключено на підставі Закону N 4616-VI від 22.03.2012 )
( Пункт 31 частини третьої статті 9 виключено на підставі Закону N 4212-VI від 22.12.2011 )
32) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
33) проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;
( Пункт 33 частини третьої статті 9 в редакції Закону N 5394-VI від 02.10.2012 )
34) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
35) митна брокерська діяльність;
( Пункт 35 частини третьої статті 9 в редакції Закону N 4496-VI від 13.03.2012 )
36) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
38) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
39) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
40) діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
41) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
42) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
43) збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;
44) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
45) торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом.
( Пункт 46 частини третьої статті 9 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 )( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1969-III від 21.09.2000, N 2209-III від 11.01.2001, N 2344-III від 05.04.2001, N 2745-III від 04.10.2001, N 2759-III від 04.10.2001, N 2953-III від 17.01.2002, N 2984-III від 17.01.2002, N 3073-III від 07.03.2002, N 3077-III від 07.03.2002, N 546-IV від 20.02.2003, N 852-IV від 22.05.2003, N 1280-IV від 18.11.2003, N 1282-IV від 18.11.2003, N 1377-IV від 11.12.2003, N 1804-IV від 17.06.2004, N 2247-IV від 16.12.2004, N 2288-IV від 23.12.2004, N 2340-IV від 13.01.2005, N 2505-IV від 25.03.2005, N 2630-IV від 02.06.2005, N 2633-IV від 02.06.2005, N 2704-IV від 23.06.2005, N 2734-IV від 06.07.2005, N 2800-IV від 06.09.2005, N 3370-IV від 19.01.2006, N 3396-IV від 07.02.2006, N 3447-IV від 21.02.2006, N 3503-IV від 23.02.2006, N 530-V від 22.12.2006, N 961-V від 19.04.2007, N 1026-V від 16.05.2007, N 1158-VI від 19.03.2009, N 1391-VI від 21.05.2009, N 1392-VI від 21.05.2009, N 1571-VI від 25.06.2009, N 1759-VI від 15.12.2009, N 2374-VI від 29.06.2010, N 2467-VI від 08.07.2010; текст статті 9 в редакції Закону N 2608-VI від 19.10.2010 )
Стаття 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії
Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.
У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:
1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника:
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;
прізвище, ім'я, по батькові, дані паспорта громадянина України (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;
( Абзац третій пункту 1 частини другої статті 10 із змінами,внесеними згідно із Законом N 5492-VI від 20.11.2012 )
2) вид господарської діяльності, вказаний згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.
( Пункт 2 частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2608-VI від 19.10.2010 )
У разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи - підприємця місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження.
( Частина третя статті 10 в редакції Закону N 3994-VIвід 03.11.2011 )( Частину четверту статті 10 виключено на підставі Закону N 4223-VI від 22.12.2011 )
Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.
Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.
Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
документи оформлені з порушенням вимог цієї статті;
немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).
( Частину восьму статті 10 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 4223-VI від 22.12.2011 )
Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.
Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.
У разі запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності суб'єкт господарювання, який здійснює цей вид господарської діяльності, зобов'язаний подати протягом 30 робочих днів з дня визначення органу ліцензування заяву та відповідні документи, передбачені цією статтею, для отримання ліцензії на провадження цього виду господарської діяльності.
( Статтю 10 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 994-V від 27.04.2007 )
Ліцензія в цьому випадку видається в порядку, визначеному цим Законом. Відсутність ліцензійних умов на провадження певного виду господарської діяльності, щодо якого запроваджується ліцензування, не є підставою для відмови у видачі ліцензії.
( Статтю 10 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 994-V від 27.04.2007 )
Стаття 11. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.
Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, вказаного в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів
З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів, ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.
Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене законами України.