Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності

Верховна Рада України Закон від 25.06.2009 №1571-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 25.06.2009

Номер 1571-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.6 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац перший статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII від 02.03.2015 )
3. В абзаці четвертому частини першої статті 7 та частинах другій і третій статті 8 Закону України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279) слова "імпорту хімічних джерел струму" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
25 червня 2009 року
N 1571-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац перший статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування".
3. В абзаці четвертому частини першої статті 7 та частинах другій і третій статті 8 Закону України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279) слова "імпорту хімічних джерел струму" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

30 днiв передплати безкоштовно!