• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про здійснення державних закупівель

Верховна Рада України  | Закон від 01.06.2010 № 2289-VI | Документ не діє
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.06.2010
 • Номер: 2289-VI
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.06.2010
 • Номер: 2289-VI
 • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 )
Про здійснення державних закупівель
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст.471 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2462-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.548 N 2487-VI від 10.07.2010, ВВР, 2010, N 35-36, ст.491 N 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 N 2899-VI від 11.01.2011, ВВР, 2011, N 30, ст.282 N 2900-VI від 11.01.2011, ВВР, 2011, N 30, ст.283 N 2995-VI від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.336 N 3156-VI від 17.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.396 N 3612-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 12-13, ст.81 N 3681-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 18, ст.156 N 4220-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345 N 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 50, ст.564 N 4545-VI від 20.03.2012, ВВР, 2012, N 41, ст.492 N 4648-VI від 12.04.2012, ВВР, 2013, N 7, ст.63 N 4710-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 8, ст.75 N 4807-VI від 22.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.107 N 4851-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 17, ст.148 N 4881-VI від 05.06.2012, ВВР, 2013, N 17, ст.155 N 4913-VI від 07.06.2012, ВВР, 2013, N 18, ст.165 N 4917-VI від 07.06.2012, ВВР, 2013, N 18, ст.168 N 4996-VI від 21.06.2012, ВВР, 2013, N 19-20, ст.184 N 4999-VI від 21.06.2012, ВВР, 2013, N 19-20, ст.187 N 5044-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, N 25, ст.249 N 5081-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 30, ст.340 N 5203-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 32, ст.409 N 5209-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 36, ст.469 N 5406-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.551 N 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61 N 5497-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, N 1, ст.5 N 182-VII від 04.04.2013, ВВР, 2014, N 10, ст.113 N 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 14, ст.255 N 663-VII від 24.10.2013, ВВР, 2014, N 22, ст.781 N 879-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 16, ст.582 N 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.816 )( Додатково див. Закон N 1156-VII від 25.03.2014 ) ( У тексті Закону (крім розділу XI "Прикінцеві положення") слова "Державне казначейство України", "Головне контрольно-ревізійне управління України", "Державний комітет статистики України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна казначейська служба України", "Державна фінансова інспекція України", "Державна служба статистики України" у відповідному відмінку згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 ) ( У тексті Закону: слова "орган державної влади" в усіх відмінках і числахзамінено словами "державні органи" у відповідному відмінку ічислі; слова "Державна казначейська служба України" та "органиДержавної казначейської служби України" в усіх відмінках заміненословами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державнуполітику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" увідповідному відмінку згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 )
Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки (за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція конкурсних торгів або цінова пропозиція, пропозиція за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції;
( Пункт 1 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 3681-VI від 08.07.2011 )
1-1) абонент - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику або веб-порталі Уповноваженого органу;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
2) генеральний замовник - державний орган, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами відповідно до цього Закону;
( Пункт 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )
3) державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом;
4) державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, кошти державних та місцевих фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями;
( Пункт 4 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )
5) договір про закупівлю - договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;
6) документація конкурсних торгів - документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об'єктом авторського права та/або суміжних прав;
( Пункт 6 частини першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )
6-1) документація електронного реверсивного аукціону - електронні документи, що мають обов'язковий реквізит - електронний цифровий підпис та визначають вимоги замовника до предмета, договору, процедури та учасників закупівлі. Вимоги щодо складу та змісту документації електронного реверсивного аукціону встановлюються цим Законом;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
6-2) електронна заявка (далі - заявка) - електронний документ, що підтверджує згоду учасника закупівель укласти договір про закупівлю на визначених замовником умовах та містить документи і відомості, що підтверджують виконання вимог замовника під час проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 6-2 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
6-3) електронна конкурентна заявка (далі - конкурентна заявка) - електронний документ, що містить інформацію про пропозицію учасника щодо ціни договору про закупівлю (лота), яка подається оператору електронного майданчика безпосередньо під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 6-3 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
6-4) електронний майданчик - сайт у мережі Інтернет разом з сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення та організаційних заходів, що використовуються оператором електронного майданчика для проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 6-4 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
7) забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит;
8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит;
8-1) забезпечення заявки - кошти, що надаються на вимогу замовника учасником закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону в якості гарантії виконання ним зобов'язань щодо укладення договору за результатами процедури;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )( Пункт 9 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )
9) закупівля в електронній формі - державна закупівля, під час проведення якої використовується електронний документообіг відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг";
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
10) замовники - розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;
11) змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;
12) кваліфікаційна документація - документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам;
13) кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка подається учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;
14) комітет з конкурсних торгів - службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом;
( Пункт 14 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 3681-VI від 08.07.2011 )
15) моніторинг закупівель - систематичне спостереження за проведенням замовниками процедур державних закупівель з метою аналізу їх ефективності та належного дотримання законодавства у сфері державних закупівель;
( Пункт 15 частини першої статті 1 в редакції Законів N 3681-VI від 08.07.2011, N 5044-VI від 04.07.2012 )
16) найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій відповідно до статті 28 цього Закону;
17) оголошення про проведення процедури закупівлі - оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;
18) оголошення про результати процедури закупівлі - оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника;
19) орган оскарження - Антимонопольний комітет України;
19-1) оператор електронного майданчика - юридична особа як державної, так і інших форм власності, державна реєстрація якої проведена на території України у встановленому законодавством порядку, яка володіє електронним майданчиком, необхідними для його функціонування програмно-апаратними засобами, досвід та кваліфікація персоналу якої дозволяють забезпечити проведення електронних реверсивних аукціонів відповідно до цього Закону і яка включена до Реєстру операторів електронних майданчиків;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 19-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
20) переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано у разі проведення торгів (конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого прийнято за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, або учасник процедури електронного реверсивного аукціону, який під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону запропонував найнижчу ціну договору (лота) та заявка якого визнана такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону;
( Пункт 20 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 3681-VI від 08.07.2011; в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )
21) підприємства - підприємства, утворені в установленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств);
22) пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика або контролюється таким учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика;
фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика;
службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;
члени сім'ї посадової (службової) особи замовника, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менш як 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.
Для цілей цього Закону членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;
( Пункт 22 частини першої статті 1 в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )
23) послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;
( Пункт 23 частини першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )
24) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на участь в якій учасниками подаються пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), або заявки (у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури закупівлі має бути не менше двох пропозицій/заявок, крім випадків застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника;
( Пункт 24 частини першої статті 1 в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )
24-1) претендент - абонент, що зареєструвався на електронному майданчику для участі в закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
25) пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів;
26) роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;
26-1) рамкова угода - правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 26-1 згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )
26-2) регламент електронного майданчика - правила, які регулюють порядок взаємодії між оператором електронного майданчика і його абонентами під час здійснення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону та відносини (включаючи права, обов'язки та відповідальність), що складаються між ними у процесі виконання дій на електронному майданчику;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 26-2 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
26-3) реєстр операторів електронних майданчиків - перелік, що містить сукупність відомостей про суб'єктів господарювання, які мають право здійснювати діяльність з організації та проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 26-3 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
27) розпорядник державних коштів - державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією та іншими актами законодавства України, а також установи чи організації, утворені у встановленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, а також підприємства та їх об'єднання;
28) строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - встановлений замовником у документації конкурсних торгів або запиті цінових пропозицій строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію;
29) суб'єкт оскарження в органі оскарження (далі - суб'єкт оскарження) - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель та/або з приводу порушень законодавства оператором електронного майданчика і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
( Пункт 29 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 4917-VI від 07.06.2012 )
30) товари - продукція, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів;
31) торги (конкурсні торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім процедури закупівлі в одного учасника);
31-1) торговельна сесія - частина часу роботи електронного майданчика, протягом якого учасниками електронного реверсивного аукціону подаються конкурентні заявки;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 31-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )
32) учасник попередньої кваліфікації - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у попередній кваліфікації та/або подала кваліфікаційну пропозицію;
33) учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - будь-яка фізична або юридична особа, яка підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі шляхом подачі пропозиції конкурсних торгів або заявки на участь в електронному реверсивному аукціоні, або цінової пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника;
( Пункт 33 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 3681-VI від 08.07.2011; в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )
34) цінова пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до запиту цінових пропозицій;
35) частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів або заявки, або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій або заявок (конкурентних заявок), крім випадків застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника.
( Пункт 35 частини першої статті 1 в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )( Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )
2. Терміни "електронний документообіг", "електронний документ", "електронний цифровий підпис" вживаються у значеннях, визначених у законах України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг в Україні". Терміни "допоміжні послуги", "ринок допоміжних послуг", "послуги з вирівнювання умов для конкуренції" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".
( До статті 1 включено частину другу згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII від 24.10.2013 )
Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень, крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої встановлені розділом VIII-1 цього Закону, у тому числі на технічне обслуговування, іншу оплатну підтримку на майбутнє об'єкта закупівлі чи виплат, пов’язаних з використанням об'єктів права інтелектуальної власності.
( Абзац перший частини першої статті 2 в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5203-VI від 06.09.2012 )
Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, лише у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів, визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону.
( Абзац другий частини першої в редакції Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )
Дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорів.
( Абзац третій частини першої в редакції Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )
2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.
( Абзац другий частини другої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )( Абзац третій частини другої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )
3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
товари, роботи і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
( Абзац другий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3681-VI від 08.07.2011, N 5497-VI від 20.11.2012 )
послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;
товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю";
послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2487-VI від 10.07.2010 )( Абзац восьмий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )( Абзац дев'ятий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )( Абзац десятий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )( Абзац одинадцятий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )
послуги з медичного обслуговування населення, що надаються за договором, укладеним відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві";
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 3612-VI від 07.07.2011 - зміна діє до 31 грудня 2014 року )
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону;
( Частину третю статті 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4999-VI від 21.06.2012 )
товари, роботи і послуги, пов'язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5497-VI від 20.11.2012 )( Абзац п'ятнадцятий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )
послуги з оренди нежитлових приміщень, які знаходяться у державній та комунальній власності, для розміщення бюджетних установ;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )
юридичні послуги, пов'язані із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )
об'єкти державного цінового регулювання і послуги, закупівля яких здійснюється Аграрним фондом відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України";
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )
товари, закупівля яких здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, та його підприємствами шляхом укладення договорів купівлі-продажу, ф'ючерсних, форвардних контрактів виключно на біржовому ринку (товарних, фондових біржах) в установленому законодавством порядку згідно з номенклатурою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011; абзац частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 )
товари, що реалізуються відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв", закупівля яких здійснюється розпорядниками бюджетних коштів. Умови такої реалізації визначаються Кабінетом Міністрів України;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )
послуги з авіаперевезень осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до статті 5 та частини першої статті 6 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )
роботи із знесення самочинно збудованих об'єктів, відповідно до статті 38 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4220-VI від 22.12.2011 )
послуги з нормування та стандартизації у будівництві;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4220-VI від 22.12.2011 )
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами за рахунок власних надходжень;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4545-VI від 20.03.2012 )
природний газ; послуги з його транспортування (у тому числі переміщення, фрахтування, страхування, зливу/наливу, інспекції кількості та якості), розподілу, постачання, зберігання; фінансові інструменти, операції з деривативами та управління ризиками, фінансові послуги, послуги бірж, аукціонів, систем електронних торгів та інші послуги, що застосовуються в міжнародній торговельній та фінансовій практиці під час закупівлі та реалізації природного газу, закупівля яких здійснюється суб'єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, у тому числі для потреб населення;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4648-VI від 12.04.2012 )
товари, відповідно до комплектувальної відомості на літаки або вертольоти та до специфікації матеріалів і агрегатів на авіаційні двигуни, які внесені до конструкторської документації розробника виробу;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4807-VI від 22.05.2012 )
послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням.
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4851-VI від 24.05.2012 )
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4881-VI від 05.06.2012 )
придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )
послуги третейських судів, арбітражів для розгляду та вирішення спорів, в яких бере участь замовник;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )
товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких і туристичних заходів та фестивалів, що мають суспільно-політичне, культурне або історичне значення, терміновість і доцільність проведення яких визначаються актами і дорученнями Президента України чи актами Кабінету Міністрів України;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )
корми для циркових тварин;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )
товари і послуги, необхідні для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )
послуги з авіаперевезень, автоперевезень, організації харчування, проживання, експлуатації спортивних споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, лікарські і фармацевтичні препарати для збірних команд України;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )
фінансові послуги, які надаються у зв’язку з емісією, купівлею, продажем, передачею цінних паперів або інших фінансових інструментів;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )
цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )
освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )
послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, визначеному статтею 34 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4452-VI від 23.02.2012 )
товари, роботи і послуги, що закуповуються замовниками, які беруть участь в укладенні угод про розподіл продукції та/або є інвесторами за угодами про розподіл продукції, укладеними відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", з метою реалізації прав і виконання обов'язків інвесторів за такими угодами;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5406-VI від 02.10.2012 )
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками за рахунок кредитів, залучених під державні гарантії для фінансування проектів у сфері сільського господарства в рамках виконання вимог Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в реалізації пріоритетних проектів у галузі сільського господарства;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5497-VI від 20.11.2012 )
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється державними комерційними підприємствами та господарськими товариствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) , дослідно-конструкторськими організаціями (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), у разі якщо вони є виконавцями державних оборонних замовлень;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5209-VI від 06.09.2012 - діє до 1 січня 2023 року )
бланки цінних паперів, бланки для оформлення результатів надання адміністративних послуг, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланки інших документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту, марки акцизного податку;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 399-VII від 04.07.2013 )
послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 879-VII від 13.03.2014 )
4. Окремими законами визначаються особливості здійснення закупівлі:
1) юридичними особами, які провадять діяльність у таких сферах:
забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;
забезпечення виробництва, передачі, купівлі-продажу, розподілу та централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України та постачання електричної енергії;
( Абзац третій підпункту 1 частини четвертої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII від 24.10.2013 )
забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;
забезпечення функціонування централізованого водовідведення;
надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;
забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об'єктів для надання послуг з перевезення;
надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;
надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;
надання послуг поштового зв'язку;
геологічне вивчення (у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;
забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг;
забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих;
( Пункт 1 частини четвертої статті 2 в редакції Закону N 4851-VI від 24.05.2012 )
2) таких товарів, робіт і послуг:
неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
нафта або нафтопродукти сирі;
електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу;
централізоване постачання теплової енергії;
природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу і постачання;
послуги поштового зв'язку, поштові марки та марковані конверти;
телекомунікаційні послуги, у тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет-провайдерів);
послуги міжнародних фінансових організацій, пов'язані із залученням їх кредитів (позик);
послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення підготовки і реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань та заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних спортивних подій (у рамках виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) ;
освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами: студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;
роботи з утримання об'єктів благоустрою;
( Пункт 2 частини четвертої статті 2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 4710-VI від 17.05.2012 )
електричної енергії на ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" ;
( Підпункт 2 частини четвертої статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 663-VII від 24.10.2013 )
допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";