Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України Закон від 16.12.2004 №2247-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.12.2004

Номер 2247-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.106 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити статтями 189-2 і 195-6 такого змісту:
"Стаття 189-2. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток
Порушення правил виготовлення печаток та штампів (крім самонабірних), а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення порядку обліку і зберігання печаток та штампів, що потягло за собою їх втрату, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання,
перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів
Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів -
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів";
2) статтю 189 викласти в такій редакції:
"Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень
Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) в абзацах перших частин перших статей 190 - 194 слово "гладкоствольної" виключити;
4) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "195-1 - 195-5" замінити цифрами "195-1 - 195-6";
5) у статті 222:
у частині першій слово і цифри "статті 192" замінити словом і цифрами "статті 189-2, 192";
в абзаці першому пункту 1 частини другої слово і цифри "статтями 192" замінити словом і цифрами "статтями 189-2, 192".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII від 02.03.2015 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти передбачені цим Законом нормативно-правові акти щодо:
1) порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів;
2) діяльності, пов'язаної з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів;
3) торгівлі спеціальними засобами, зарядженими речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
16 грудня 2004 року
N 2247-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити статтями 189-2 і 195-6 такого змісту:
"Стаття 189-2. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток
Порушення правил виготовлення печаток та штампів (крім самонабірних), а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення порядку обліку і зберігання печаток та штампів, що потягло за собою їх втрату, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання,
перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів
Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів -
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів";
2) статтю 189 викласти в такій редакції:
"Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень
Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

30 днiв передплати безкоштовно!