• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України у звязку з прийняттям Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Верховна Рада України  | Закон від 19.03.2009 № 1158-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.03.2009
 • Номер: 1158-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.03.2009
 • Номер: 1158-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.428 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 N 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2015, N 29, ст.315 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 11-12, ст. 41, N 34, ст. 230; 2000 р., N 5, ст. 34, N 27, ст. 213, N 38, ст. 318; 2001 р., N 48, ст. 252; 2002 р., N 50, ст. 366; 2003 р., N 4, ст. 31):
1) у частині першій статті 20:
пункт "б" після слів "економічної зони республіки" доповнити словами "дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів навколишнього природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі";
доповнити пунктом "м" такого змісту:
"м) здійснення процедури попередньої обґрунтованої згоди відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище";
2) частину першу статті 27 доповнити пунктом "е" такого змісту:
"е) документація щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі";
3) частину другу статті 35 доповнити словами "а також дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів навколишнього природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі";
4) частину першу статті 40 доповнити пунктом "є" такого змісту:
"є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами";
5) у статті 53:
у частині першій слова "предметів біотехнології" замінити словами "продуктів біотехнології";
частину четверту після слів "та інших біологічно активних речовин" доповнити словами "а також генетично модифікованих організмів, продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів";
6) частину другу статті 68 доповнити пунктом "н" такого змісту:
"н) порушенні природоохоронних вимог під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2059-VIII від 23.05.2017 )
3. Статтю 32 Закону України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 198) після слів "об'єктів рослинного світу" доповнити словами "крім генетично модифікованих".
( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII від 02.03.2015 )
5. Статтю 53 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97) після слів "об'єктів тваринного світу" доповнити словами "крім генетично модифікованих".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
19 березня 2009 року
N 1158-VI