Про карантин рослин

Верховна Рада України Закон від 30.06.1993 №3348-XII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 30.06.1993

Номер 3348-XII

Статус Діє

Редакції
13.02.2020 внесення змін (закон від 14.01.2020 N 440-IX /440-20/) 02.02.2019 внесення змін (закон від 10.07.2018 N 2501-VIII /2501-19/) 04.10.2018 внесення змін (закон від 06.09.2018 N 2530-VIII /2530-19/) 01.01.2016 внесення змін (закон від 08.12.2015 N 867-VIII /867-19/) 07.11.2015 внесення змін (закон від 15.07.2015 N 617-VIII /617-19/) 28.06.2015 внесення змін (закон від 02.03.2015 N 222-VIII /222-19/) 26.04.2014 внесення змін (закон від 09.04.2014 N 1193-VII /1193-18/) 11.08.2013 внесення змін (закон від 04.07.2013 N 406-VII /406-18/) 09.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5462-VI /5462-17/) 30.05.2011 внесення змін (закон від 03.02.2011 N 2973-VI /2973-17/) 14.01.2011 внесення змін (закон від 21.12.2010 N 2817-VI /2817-17/) 21.02.2006 нова редакція (закон від 19.01.2006 N 3369-IV /3369-15/) 22.06.2005 внесення змін (закон від 31.05.2005 N 2600-IV /2600-15/) 08.07.2004 внесення змін (закон від 17.06.2004 N 1804-IV /1804-15/) 01.01.2004 нова редакція (закон від 03.04.2003 N 674-IV /674-15/) 01.08.2003 внесення змін (закон від 03.04.2003 N 662-IV /662-15/) 01.01.2000 внесення змін (закон від 30.06.1999 N 783-XIV /783-14/) 08.07.1997 внесення змін (закон від 18.06.1997 N 367/97-ВР /367/97-ВР/) 30.06.1993 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про карантин рослин
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 34, ст.352)( Вводиться в дію Постановою ВР № 3349-XII від 30.06.93 , ВВР, 1993, № 34, ст.353 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 367/97-ВР від 18.06.97 , ВВР, 1997, № 35, ст.220 № 783-XIV від 30.06.99 , ВВР, 1999, № 34, ст.274 № 662-IV від 03.04.2003 , ВВР, 2003, № 27, ст.209 )( В редакції Закону № 674-IV від 03.04.2003 , ВВР, 2003, № 28, ст.212 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1804-IV від 17.06.2004 , ВВР, 2004, № 38, ст.468 № 2600-IV від 31.05.2005 , ВВР, 2005, № 25, ст.335 )( В редакції Закону № 3369-IV від 19.01.2006 , ВВР, 2006, № 19-20, ст.167 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2817-VI від 21.12.2010 , ВВР, 2011, № 25, ст.192 № 2973-VI від 03.02.2011 , ВВР, 2011, № 33, ст.326 № 5462-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2014, № 6-7, ст.80 № 406-VII від 04.07.2013 , ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 1193-VII від 09.04.2014 , ВВР, 2014, № 23, ст.873 № 222-VIII від 02.03.2015 , ВВР, 2015, № 23, ст.158 № 617-VIII від 15.07.2015 , ВВР, 2015, № 35, ст.353 № 867-VIII від 08.12.2015 , ВВР, 2016, № 4, ст.40 № 2501-VIII від 10.07.2018 , ВВР, 2018, № 39, ст.286 № 2530-VIII від 06.09.2018 , ВВР, 2018, № 41, ст.320 № 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, N 28, ст.188 )( У тексті Закону:слова "державні органи у сфері карантину рослин", "Державна служба з карантину рослин України", "органи Державної служби з карантину рослин України", "Головна державна інспекція з карантину рослин України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин" у відповідному відмінку;слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері карантину рослин" та "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин" у відповідному відмінку;слова "державний інспектор з карантину рослин" в усіх відмінках і числах замінити словами "державний фітосанітарний інспектор" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )( У тексті Закону після слів "фітосанітарна експертиза", "(арбітражна) експертиза" у всіх відмінках і числах доповнено словом "(аналізи)" у відповідному відмінку і числі; слова "фумігація (знезараження)" у всіх відмінках замінено словом "фумігація" у відповідному відмінку, а слова "процедура перевірки" у всіх відмінках і числах замінено словом "перевірка" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2501-VIII від 10.07.2018 )
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансово-економічні основи карантину рослин, повноваження органів державної влади, їх посадових осіб, права і обов'язки юридичних та фізичних осіб, спрямовані на запобігання занесенню та поширенню відсутніх на території України регульованих шкідливих організмів, і становить частину законодавства України щодо захисту життя та здоров'я рослин.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
аналіз ризиків - процес оцінки біологічних, екологічних та економічних даних з метою визначення необхідності здійснення контролю за регульованими шкідливими організмами та необхідних фітосанітарних заходів;
антагоніст - організм (звичайно патоген), який не завдає значної шкоди рослині і може використовуватися для здійснення біологічного контролю;
арбітражний зразок - частина середньої проби, відібрана від об’єкта регулювання, що за своїми характеристиками є рівноцінною зразку та призначена для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів);
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
біологічний контроль - це спосіб контролю за регульованими шкідливими організмами з використанням біологічних контрольних організмів чи їх природних ворогів, антагоністів, конкурентів, що самовідтворюються;
біологічний контрольний організм - природний ворог, антагоніст, конкурент або інша мікроскопічна біотична одиниця, що відтворюється сама та використовується для боротьби із регульованими шкідливими організмами;
вантаж - певна кількість об'єктів регулювання (або об’єктів, на які поширюється правовий режим об’єктів регулювання), які транспортуються з однієї країни до іншої або в межах України і на які поширюється єдиний міжнародний фітосанітарний або карантинний сертифікат (вантаж може складатися з однієї або більше партій);
( Визначення терміна із змінами, внесеними згідно із Законом N 617-VIII від 15.07.2015 )
визначення фітосанітарної небезпеки - процес визначення кількості регульованих шкідливих організмів, які можуть бути потенційно занесені на територію України шляхом ввезення об'єктів регулювання;
виїмка - точкова проба, взята за один прийом від однієї партії або певної її частини;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
візуальна перевірка - фізична перевірка об’єктів регулювання неозброєним оком за допомогою лупи, бінокуляра або мікроскопа з метою виявлення шкідливих організмів без проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
державна фітосанітарна лабораторія - фітосанітарна лабораторія, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
державний нагляд - діяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, що здійснюється періодично, з метою забезпечення дотримання особами фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, в тому числі експорту, імпорту об'єктів регулювання, встановлених законодавством;
додаткова декларація - заява, що супроводжує міжнародний фітосанітарний сертифікат на вимогу країни-імпортера, в якій зазначається додаткова інформація щодо фітосанітарного стану об'єктів регулювання;
економічний поріг шкодочинності - рівень витрат на здійснення фітосанітарних заходів;
заінтересовані партнери - члени міжнародних організацій, суб'єкти договорів, стороною яких є Україна, що регулюють здійснення фітосанітарних заходів;
занесення - проникнення регульованого шкідливого організму, яке призводить до його укорінення;
зараження - присутність в об'єкті регулювання живого регульованого шкідливого організму, який становить загрозу для рослин;
знезараження - методи обробки (фізичні, хімічні чи біологічні), у тому числі фумігація, спрямовані на ліквідацію шкідливих організмів;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
зона - офіційно визначена країна, територія країни або територія декількох країн;
зона, вільна від регульованого шкідливого організму - зона, в якій науково підтверджена відсутність регульованого шкідливого організму і ця умова офіційно підтримується протягом визначеного періоду;
зона з незначною кількістю регульованих шкідливих організмів - зона, яка визначена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у якій регульований шкідливий організм наявний у кількості, що перевищує економічний поріг шкодочинності, і підлягає нагляду, контролю та/або знищенню;
зразок - частина середньої проби, відібрана від об’єкта регулювання та призначена для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
зразок-документ - шкідливі організми або заражені об’єкти регулювання, відібрані в ході інспектування або фітосанітарної експертизи (аналізів), які засвідчують фітосанітарний стан об’єкта регулювання;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
інспектування - візуальна перевірка об'єктів регулювання для визначення наявності регульованих шкідливих організмів та/або відповідності фітосанітарним заходам;
( Визначення терміна із змінами, внесеними згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
карантин - утримання об'єктів регулювання у визначених місцях для проведення їх моніторингу або подальшого інспектування, фітосанітарної експертизи (аналізів) та/або обробки;
( Визначення терміна "карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)" виключено на підставі Закону N 867-VIII від 08.12.2015 )
карантинна зона - територія, на якій запроваджено карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного організму;
карантинний нагляд - нагляд за імпортованим вантажем після завершення митного оформлення та/або вивезеним з карантинної зони до місця призначення;
карантинний організм - вид шкідливого організму, який у разі занесення або обмеженого поширення на території України може завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам;
карантин рослин - система заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів або забезпечення контролю за ними (локалізації);
карантинний режим - особливий правовий режим, що передбачає систему фітосанітарних заходів, які здійснюються у карантинній зоні з метою локалізації та ліквідації карантинних організмів;
карантинний сертифікат - документ, який видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, та засвідчує фітосанітарний стан об'єктів регулювання, що вивозяться та/або ввозяться у карантинну зону, транспортуються територією України;
лабораторія - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що має намір здійснювати діяльність з перевірки об’єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів або їх ідентифікації;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
ліквідація - знищення регульованих шкідливих організмів відповідно до вимог фітосанітарних заходів;
локалізація - здійснення фітосанітарних заходів з метою запобігання поширенню регульованого шкідливого організму;
моніторинг - офіційний триваючий процес для перевірки фітосанітарного стану або статусу шкідливих організмів;
нагляд - процес збору та реєстрації даних про наявність або відсутність регульованого шкідливого організму у визначеній зоні за допомогою обстеження, моніторингу або інших процедур;
( Термін в редакції Закону N 2501-VIII від10.07.2018 )
надзвичайні обставини - обставини, за яких підтверджена або підозрюється присутність карантинного організму в країні походження або транзиту, що може спричинити невиправну шкоду здоров'ю чутливих до цього організму рослин по всій території України чи в частині України у разі імпорту чутливих до цього організму об'єктів регулювання, які можуть переносити карантинний організм;
належний рівень фітосанітарного захисту - рівень захисту, визначений для здійснення фітосанітарних заходів;
насіння - насіннєвий матеріал, не призначений для споживання та переробки;
нотифікація про невідповідність фітосанітарним заходам - інформування заінтересованих партнерів про серйозні випадки невідповідності фітосанітарним заходам країни-імпортера;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
об’єднана проба - сукупність всіх виїмок, взятих від однієї партії або певної її частини;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
об'єкт - місце вирощування, виробництва, зберігання та переробки рослин та рослинних продуктів;
об'єкти регулювання - будь-яка рослина, продукт рослинного походження, місце зберігання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, які визначаються окремо для цілей імпорту, експорту та реекспорту, а також для цілей контролю за переміщенням територією України;
( Визначення терміна із змінами, внесеними згідно із Законом N 617-VIII від 15.07.2015 )
огляд - візуальна перевірка об’єктів регулювання, під час якої здійснюється відбір зразків та/або арбітражних зразків;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
особа - юридична та/або фізична особа;
обробка - офіційна процедура щодо знищення, інактивації або вилучення шкідливих організмів, або їх стерилізації чи знешкодження;
( Термін в редакції Закону N 2501-VIII від10.07.2018 )
обстеження - офіційний захід, який проводиться у певний обмежений період часу з метою визначення характеристик популяції шкідливого організму або визначення видового складу присутніх у даній зоні шкідливих організмів;
( Термін в редакції Закону N 2501-VIII від10.07.2018 )
оцінка фітосанітарних ризиків - оцінка вірогідності, біологічних, екологічних та/або економічних наслідків занесення чи поширення регульованих шкідливих організмів;
партія - будь-яка кількість об’єктів регулювання (товару), що характеризується однорідністю складу, походження та є частиною вантажу;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
повідомлення про ризик - обмін інформацією про ризик появи, поширення регульованого шкідливого організму;
повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза (аналізи) - фітосанітарна експертиза (аналізи), яка проводиться на вимогу особи, що оскаржує результати попередньої фітосанітарної експертизи (аналізів);
перевірка - будь-які дії з визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання;
( Термін в редакції Закону N 2501-VIII від10.07.2018 )
пункт карантину рослин - спеціально облаштоване місце, в якому визначається фітосанітарний стан об'єкта регулювання;
регульована зона - зона, де здійснюються фітосанітарні заходи з метою запобігання занесенню та/або поширенню карантинних організмів під час ввезення або вивезення об'єкта регулювання;
регульований некарантинний шкідливий організм - некарантинний шкідливий організм, наявність якого в насіннєвому та садивному матеріалі справляє економічно неприйнятний вплив на очікуване використання цих рослин і внаслідок чого підлягає регулюванню;
регульований шкідливий організм - карантинний організм або регульований некарантинний шкідливий організм;
ризик - можливість наявності та вірогідний масштаб наслідків несприятливої події протягом визначеного періоду;
рослини - рослини та їх частини, у тому числі насіння частини живих рослин, фрукти, овочі, бульби, бульбоцибулини, цибулини, кореневища, зрізані квіти, гілля з пагонами і листям, зрізані дерева, культури рослинних тканин, крім тих, до яких застосовується метод заморожування або термообробки;
сейф-пакет - одноразовий пакет, призначений для зберігання, захисту і транспортування зразка, арбітражного зразка та зразка-документа;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
середня проба - проба, сформована з однієї або декількох об’єднаних проб, з якої одночасно формуються зразок та/або арбітражний зразок;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
список А1 - перелік карантинних організмів, відсутніх у державах - членах Європейської та Середземноморської організації захисту рослин (ЄОЗР);
список А2 - перелік карантинних організмів, наявних щонайменше в одній державі - члені ЄОЗР, але не поширених, що офіційно контролюється (локалізується);
( Термін "спостереження" виключено на підставі Закону N 2501-VIII від 10.07.2018 )
статус шкідливого організму (в зоні) - визнання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, присутності або відсутності на даний час шкідливого організму в зоні, включаючи за необхідності дані про його географічне поширення, на підставі експертної думки, що базується на поточних та минулих повідомленнях про шкідливий організм та іншій інформації;
управління ризиками - процес визначення заходів, які здійснюються з метою зменшення рівня ризику;
фітосанітарна експертиза (аналізи) - перевірка об’єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності та ідентифікації або відсутності шкідливих організмів;
( Термін в редакції Закону N 2501-VIII від10.07.2018 )
фітосанітарна лабораторія - лабораторія будь-якої форми власності, уповноважена на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
фітосанітарний сертифікат - сертифікат, що засвідчує фітосанітарний стан об'єктів регулювання;
фітосанітарний стан - наявність або відсутність регульованих шкідливих організмів в об'єктах регулювання;
фітосанітарні заходи - законодавство або фітосанітарна процедура, спрямовані на попередження появи та запобігання поширенню карантинних організмів або на обмеження економічно несприятливого впливу регульованих некарантинних організмів;
( Визначення терміна статті 1 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 5462-VI від 16.10.2012; в редакції Закону N 2501-VIII від 10.07.2018 )
фітосанітарні правила - встановлені нормативно-правовими актами правила із запобігання занесенню та/або поширенню карантинних організмів та обмеження економічного впливу регульованих некарантинних шкідливих організмів, включаючи процедури фітосанітарної сертифікації;
фітосанітарна процедура - спосіб застосовування фітосанітарних заходів, включаючи інспектування, огляд, фітосанітарну експертизу (аналізи), нагляд або здійснення контролю за знезараженням об’єктів регулювання;
( Термін в редакції Закону N 2501-VIII від10.07.2018 )
фумігація - знезараження, яке проводиться шляхом обробки хімічною речовиною в газоподібному стані, що повністю або переважно впливає на вантаж;
( Термін в редакції Закону N 2501-VIII від10.07.2018 )
шкідливий організм - будь-який вид, штам або біотип рослин, тварин, патогенний агент, шкідливий для рослин чи продуктів рослинного походження, у тому числі комахи, кліщі, грибки, бактерії, віруси, нематоди та бур'яни.
Термін "реальний конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
Стаття 2. Законодавство про карантин рослин
Законодавство про карантин рослин базується на Конституції України і складається з цього Закону, Міжнародної конвенції про захист рослин та інших нормативно-правових актів, що прийняті відповідно до них.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2530-VIII від 06.09.2018 )
Розділ II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИН
Стаття 3. Органи, що здійснюють державне управління у сфері карантину рослин
Державне управління у сфері карантину рослин здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин.
Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин належать:
забезпечення здійснення державної політики у сфері карантину рослин;
розроблення і здійснення відповідних загальнодержавних програм;
спрямування та координація діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин;
укладення міжнародних договорів від імені Уряду України, включаючи договори про визнання еквівалентності певних фітосанітарних заходів;
запровадження та скасування карантинного режиму в порядку, встановленому цим Законом;
встановлення для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, переліку платних послуг та їх розміру;
затвердження переліку об'єктів регулювання, порядку видачі карантинного сертифіката, фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт та строку їх дії;
( Абзац восьмий статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 867-VIII від 08.12.2015 )
здійснення інших повноважень у сфері карантину рослин відповідно до Конституції та законів України.
Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, належать:
визначення пріоритетних напрямів, стратегії та механізмів розвитку у сфері карантину рослин;
здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері карантину рослин;
визначення відповідно до закону порядку ввезення, вивезення та використання рослин і рослинних продуктів, у тому числі за погодженням із карантинними службами інших держав відповідно до міжнародних договорів України;
затвердження переліку регульованих шкідливих організмів;
внесення подання до Кабінету Міністрів України про запровадження або скасування карантинного режиму;
здійснення інших повноважень, визначених законами України.
( Абзац сьомий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 617-VIII від 15.07.2015 )( Стаття 5 в редакції Закону N 5462-VI від16.10.2012 )
Стаття 6. Завдання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин
( Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 )
Завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, є:
охорона території України від занесення регульованих шкідливих організмів;
виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих організмів;
запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на території України;
здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;
реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання.
( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 5462-VI від 16.10.2012 )
( Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону N 5462-VI від 16.10.2012 )
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, належать:
( Абзац другий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 5462-VI від 16.10.2012 )
вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення з метою запобігання занесенню та/або поширенню;
розробка проектів нормативно-правових актів у сфері карантину рослин;
ведення баз даних та інформування громадськості та заінтересованих партнерів про виявлення, наявність, поширення, локалізацію та за необхідності ліквідацію регульованих шкідливих організмів;
перевірка наявності документального підтвердження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, про ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки;
( Частину першу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2530-VIII від 06.09.2018 )
перевірка наявності підтвердження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, про ввезення зразків насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування;
( Частину першу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2530-VIII від 06.09.2018 )
проведення інспектування та фітосанітарної експертизи (аналізів) об’єктів регулювання у випадках, встановлених цим Законом;
( Абзац частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2501-VIII від 10.07.2018 )
здійснення державного контролю за виконанням фітосанітарних заходів;
( Абзац частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 867-VIII від 08.12.2015 )
здійснення координації моніторингу, виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів в Україні;
підготовка переліку регульованих шкідливих організмів;
підготовка переліку об’єктів регулювання;
здійснення контролю за використанням біологічних контрольних організмів;
підготовка подання до Кабінету Міністрів України про запровадження або скасування карантинного режиму;
( Абзац частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
проведення науково-дослідних робіт у сфері карантину рослин;
контроль за проведенням фумігації особами об’єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та/або кордони карантинних зон;
( Абзац частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 5462-VI від 16.10.2012 )
представництво України у міжнародних організаціях відповідно до встановленого законом порядку;
проведення спеціальних досліджень спільно з національними організаціями з карантину та захисту рослин інших країн щодо оцінки відповідності (невідповідності) об’єктів регулювання фітосанітарним правилам;
надання повідомлень заінтересованим партнерам про фітосанітарні заборони чи обмеження, а також інформування в порядку інформаційної взаємодії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, про наявність діючих заборон для імпорту в Україну об’єктів регулювання із зазначенням конкретних країн-експортерів або зон країн походження, з яких заборонено імпорт об’єктів регулювання та/або щодо яких заборонено імпорт об’єктів регулювання, які надходять з цих територій, а також розміщення на офіційному веб-сайті інформації про заборону імпорту об’єктів регулювання в розрізі країн, зон походження, строків та підстав протягом трьох днів з дня прийняття рішення про таку заборону;
( Абзац частини першої статті 7 в редакції Закону № 867-VIII від 08.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 )
встановлення спеціально визначеного відсотка вантажів, які підлягають вибірковому фітосанітарному прикордонному контролю на основі проведення аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону;
( Абзац статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 617-VIII від 15.07.2015 )
забезпечення ведення реєстрів, передбачених цим Законом;
( Абзац частини першої статті 7 в редакції Закону № 2501-VIII від 10.07.2018 )
надання відповідей на запити стосовно фітосанітарних заходів;
публікація у вільному доступі на своїй офіційній інтернет-сторінці інформації про розроблені та/або переглянуті фітосанітарні заходи та фітосанітарні заходи країн призначення, результатів аналізу ризику, рішень про запровадження або скасування карантинного режиму, у тому числі переліку територій, на яких запроваджено карантинний режим, а також переліку регульованих шкідливих організмів, переліків шкідливих організмів А1 та А2 Європейської та Середземноморської організації захисту рослин, протягом одного робочого дня з дня отримання такої інформації, якщо інше не передбачено цим Законом;
( Статтю 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 617-VIII від 15.07.2015 )
звернення до Національного органу України з акредитації з письмовим вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію фітосанітарної лабораторії та притягнення її посадових осіб до відповідальності за порушення вимог законодавства про карантин рослин;
( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 2501-VIII від 10.07.2018 )
розміщення на офіційному веб-сайті переліків фітосанітарних лабораторій та арбітражних фітосанітарних лабораторій;
( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 2501-VIII від 10.07.2018 )
уповноваження та позбавлення уповноваження лабораторій на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), проведення огляду в частині відбору зразків;
( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 2501-VIII від 10.07.2018 )
включення та виключення з Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій;
( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 2501-VIII від 10.07.2018 )
контроль за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибірковий контроль за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів);
( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 2501-VIII від 10.07.2018 )
уповноваження та позбавлення уповноваження державних фітосанітарних лабораторій на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів);
( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 2501-VIII від 10.07.2018 )
обов’язкове повідомлення про нотифікацію осіб, які експортували вантаж з об’єктами регулювання, та фітосанітарну лабораторію, що видала висновок фітосанітарної експертизи (аналізів), на підставі якого було видано фітосанітарний сертифікат (фітосанітарний сертифікат на реекспорт), щодо якого було отримано нотифікацію;
( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 2501-VIII від 10.07.2018 )
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 2501-VIII від 10.07.2018 )( Частину другу статті 7 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015 )
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, для виконання своїх повноважень взаємодіє із центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями.
( Статтю 8 виключено на підставі Закону № 5462-VI від 16.10.2012 )
Стаття 9. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин
Організація та здійснення державного контролю покладаються на Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступників і державних фітосанітарних інспекторів.
На посадових осіб, яким надано повноваження державних фітосанітарних інспекторів, поширюється дія Закону України "Про державну службу".
Державні фітосанітарні інспектори забезпечуються форменим одягом за рахунок коштів Державного бюджету України.
Зразки форменого одягу, знаки розрізнення та строки їх носіння, порядок забезпечення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 9 в редакції Закону N 5462-VI від16.10.2012 )
Стаття 10. Права та обов'язки посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд
( Частину першу статті 10 виключено на підставі Закону N 5462-VI від 16.10.2012 )
Державні фітосанітарні інспектори у межах своїх повноважень мають право:
проводити фітосанітарні процедури до об'єктів регулювання;
перевіряти наявність документального підтвердження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, про ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки;
( Частину другу статті 10 доповнено новим абзацом згідно ізЗаконом N 2530-VIII від 06.09.2018 )
перевіряти наявність підтвердження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, про ввезення зразків насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування;
( Частину другу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2530-VIII від 06.09.2018 )
затримувати згідно із законом об’єкти регулювання для інспектування та фітосанітарної експертизи (аналізів), якщо вони переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або у разі візуального виявлення у вантажі регульованого шкідливого організму;
( Абзац частини другої статті 10 в редакції Закону N 617-VIII від 15.07.2015 )
здійснювати державний контроль та нагляд, інспектування та моніторинг відповідної території, об'єктів регулювання;
отримувати інформацію, необхідну для здійснення повноважень відповідно до Закону;
проводити відбір зразків з партії рослин і рослинних продуктів для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) відповідно до цього Закону;
( Абзац частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
видавати в межах своїх повноважень розпорядження, що підлягають обов'язковому виконанню, на здійснення фітосанітарних заходів;
надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків внаслідок ліквідації карантинних організмів;
накладати у порядку, встановленому законом, адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про карантин рослин;
безперешкодного доступу до потужностей (об’єктів) виробництва та обігу об’єктів регулювання, включених до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, в порядку, встановленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
( Абзац частини другої статті 10 в редакції Законів N 5462-VI від 16.10.2012, N 617-VIII від 15.07.2015 )
здійснювати контроль за проведенням огляду в частині відбору зразків фахівцями фітосанітарної лабораторії та вибірковий контроль за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів);
( Частину другу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.
( Частину другу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступники і державні фітосанітарні інспектори зобов'язані:
( Абзац перший частини третьої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 )
у разі виявлення карантинних організмів протягом доби внести відповідні подання про запровадження карантинного режиму;
діяти на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом, і додержуватися вимог нормативно-правових актів у сфері карантину рослин;
забезпечувати конфіденційність будь-якої інформації, яка становить комерційну таємницю, за винятком випадків, передбачених законом;
надавати документи, які засвідчують їх повноваження;
надавати власникам об'єктів регулювання, які підлягають державному контролю, акти про результати нагляду, інспектування та моніторингу;
здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.
( Частину третю статті 10 доповнено абзацом сьомим згідно ізЗаконом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
За порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів державні фітосанітарні інспектори несуть передбачену законом відповідальність.
Стаття 11. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд
Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступники і державні фітосанітарні інспектори у своїй діяльності незалежні і керуються Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.
( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 )
Рішення державного фітосанітарного інспектора щодо заборони вирощування, вивезення, ввезення, транспортування (у тому числі експорту, імпорту, транзиту), зберігання, реалізації чи використання об'єктів регулювання, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання.
Образа посадової особи, що здійснює державний контроль з карантину рослин, а також опір, погрози, насильство та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язків та повноважень, тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.
Стаття 12. Права та обов'язки осіб у сфері карантину рослин
( Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами та рослинними продуктами, мають право одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, інформацію про фітосанітарний стан на відповідній території.
Особам, яким завдано шкоду внаслідок запровадження карантинного режиму або у зв'язку з проведенням робіт щодо ліквідації карантинних організмів, збитки відшкодовуються відповідно до закону.
Особи, майно яких використовувалося з метою запобігання поширенню і ліквідації карантинних організмів, мають право на відшкодування завданих їм збитків відповідно до закону та у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею рослинами і рослинними продуктами, зобов'язані:
виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи;
виконувати законні розпорядження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, щодо проведення відповідних карантинних заходів;
( Абзац третій частини четвертої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 867-VIII від 08.12.2015 )
подавати визначену законом інформацію для реєстрації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, якщо це вимагається згідно із статтею 27 цього Закону;
( Абзац четвертий частини четвертої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 617-VIII від 15.07.2015 )
подавати на вимогу спеціалістів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, відомості про об'єкти регулювання;
здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які належать їм на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів;
надавати державним фітосанітарним інспекторам у визначених законом випадках безперешкодно доступ до об'єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для проведення інспектування, перевірки документації та відбору зразків від об'єктів регулювання для визнання їх фітосанітарного стану в порядку, передбаченому цим Законом;
( Абзац сьомий частини четвертої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5462-VI від 16.10.2012, N 867-VIII від 08.12.2015 )
сприяти проведенню карантинних заходів у карантинних та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів;
зберігати усі фітосанітарні сертифікати, карантинні сертифікати протягом одного року починаючи з дати видачі.
( Абзац дев'ятий частини четвертої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 867-VIII від 08.12.2015 )
Фітосанітарні заходи є обов'язковими для виконання органами державної влади та особами.
( Частина п'ята статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2501-VIII від 10.07.2018 )
Особи та органи державної влади зобов'язані сприяти державним фітосанітарним інспекторам у виконанні ними своїх повноважень.
Розділ II-1
ФІТОСАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА (АНАЛІЗИ)
Стаття 13. Відбір зразків та фітосанітарна експертиза (аналізи)
Виїмки та формування зразків об’єктів регулювання (у тому числі арбітражних) для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) здійснюються державними фітосанітарними інспекторами або фахівцями фітосанітарної лабораторії приватної форми власності за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи. Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) фітосанітарною лабораторією приватної форми власності здійснюється виключно для цілей експорту.
У разі якщо фітосанітарна експертиза (аналізи) проводиться фітосанітарною лабораторією приватної форми власності, власник вантажу або уповноважена ним особа зобов’язаний не пізніше ніж за 24 години до початку відбору зразків повідомити засобами електронного зв’язку відповідний територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, про транспортний засіб, вантаж і заплановані дату та час початку відбору зразків фахівцями такої фітосанітарної лабораторії. Таке повідомлення вважається отриманим з моменту його направлення. У такому разі державний фітосанітарний інспектор та фахівець фітосанітарної лабораторії приватної форми власності здійснюють спільний огляд вантажу. При спільному огляді вантажу державний фітосанітарний інспектор проводить інспектування та контроль за відбором зразків фахівцем фітосанітарної лабораторії приватної форми власності.
У разі здійснення фітосанітарної експертизи (аналізів) фітосанітарною лабораторією приватної форми власності відбір зразків здійснює фахівець такої лабораторії, а в разі здійснення фітосанітарної експертизи (аналізів) державною фітосанітарною лабораторією відбір зразків здійснює державний фітосанітарний інспектор.
Відібрані зразки запаковуються у сейф-пакети, про що складається акт, який підписується державним фітосанітарним інспектором (якщо фітосанітарна експертиза (аналізи) буде здійснюватися у державній фітосанітарній лабораторії) або фахівцем фітосанітарної лабораторії приватної форми власності, який здійснював відбір зразків. Фахівець фітосанітарної лабораторії приватної форми власності, який проводив відбір зразків, направляє зразки до фітосанітарної лабораторії приватної форми власності, яка буде проводити фітосанітарну експертизу (аналізи). Державний фітосанітарний інспектор направляє зразки до державної фітосанітарної лабораторії, яка буде проводити фітосанітарну експертизу (аналізи). Форма акта та вимоги до сейф-пакетів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Відсутність державного фітосанітарного інспектора під час відбору зразків фахівцями фітосанітарної лабораторії приватної форми власності не є підставою для відмови у проведенні фітосанітарної експертизи (аналізів), а також видачі фітосанітарного сертифіката.
Систематичне (п’ять і більше разів протягом року) порушення методів відбору зразків є підставою для звернення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, до Національного органу України з акредитації з письмовим вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію фітосанітарної лабораторії.
Фітосанітарна експертиза (аналізи) об’єктів регулювання проводиться відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій з метою виявлення та/або ідентифікації шкідливих організмів фітосанітарною лабораторією за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи. Фітосанітарна експертиза (аналізи) у випадках, прямо передбачених міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), здійснюється державними фітосанітарними лабораторіями.
Фітосанітарна експертиза (аналізи) об’єктів регулювання включає:
здійснення аналізу фітосанітарного стану об’єктів регулювання з метою виявлення шкідливих організмів;
визначення видів шкідливих організмів, їхнього стану, стадії розвитку та кількості;
формування зразка-документа (за наявності).
Фітосанітарна лабораторія проводить фітосанітарну експертизу (аналізи) об’єктів регулювання для цілей експорту з метою виявлення та визначення видів шкідливих організмів з урахуванням фітосанітарних вимог країни-імпортера. Фітосанітарна лабораторія приватної форми власності для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) для цілей експорту повинна мати уповноваження та акредитацію ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за тими видами аналізів (експертиз), які вимагаються країною-імпортером для визначення фітосанітарного стану відповідної партії вантажу.
За результатами проведеної фітосанітарної експертизи (аналізів) фітосанітарна лабораторія надає висновок фітосанітарної експертизи (аналізів), який встановлює фітосанітарний стан всієї партії вантажу.
У разі надходження до фітосанітарної лабораторії зразка з порушенням цілісності сейф-пакета фітосанітарна лабораторія надає висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) щодо фітосанітарного стану виключно цього зразка.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про карантин рослин
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансово-економічні основи карантину рослин, повноваження органів державної влади, їх посадових осіб, права і обов'язки юридичних та фізичних осіб, спрямовані на запобігання занесенню та поширенню відсутніх на території України регульованих шкідливих організмів, і становить частину законодавства України щодо захисту життя та здоров'я рослин.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
аналіз ризиків - процес оцінки біологічних, екологічних та економічних даних з метою визначення необхідності здійснення контролю за регульованими шкідливими організмами та необхідних фітосанітарних заходів;
антагоніст - організм (звичайно патоген), який не завдає значної шкоди рослині і може використовуватися для здійснення біологічного контролю;
арбітражний зразок - частина середньої проби, відібрана від об’єкта регулювання, що за своїми характеристиками є рівноцінною зразку та призначена для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів);
біологічний контроль - це спосіб контролю за регульованими шкідливими організмами з використанням біологічних контрольних організмів чи їх природних ворогів, антагоністів, конкурентів, що самовідтворюються;
біологічний контрольний організм - природний ворог, антагоніст, конкурент або інша мікроскопічна біотична одиниця, що відтворюється сама та використовується для боротьби із регульованими шкідливими організмами;
вантаж - певна кількість об'єктів регулювання (або об’єктів, на які поширюється правовий режим об’єктів регулювання), які транспортуються з однієї країни до іншої або в межах України і на які поширюється єдиний міжнародний фітосанітарний або карантинний сертифікат (вантаж може складатися з однієї або більше партій);
визначення фітосанітарної небезпеки - процес визначення кількості регульованих шкідливих організмів, які можуть бути потенційно занесені на територію України шляхом ввезення об'єктів регулювання;
виїмка - точкова проба, взята за один прийом від однієї партії або певної її частини;

30 днiв передплати безкоштовно!