• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про статус народного депутата України

Верховна Рада України  | Закон від 17.11.1992 № 2790-XII
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.11.1992
 • Номер: 2790-XII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.11.1992
 • Номер: 2790-XII
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус народного депутата України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 3, ст. 17)( Вводиться в дію Постановою ВР № 2810-XII від 21.11.92, ВВР, 1993, № 3, ст. 18 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 123/94-ВР від 26.07.94, ВВР, 1994, № 34, ст.315 № 181/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, № 40, ст.363 № 276/95-ВР від 07.07.95, ВВР, 1995, № 35, ст.270 № 358/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, № 34, ст.268 № 369/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1997, № 35, ст.221 № 548/97-ВР від 25.09.97, ВВР, 1997, № 50, ст.303 № 24/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 20, ст.105 № 312-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.35 )( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішеннях Конституційного Суду № 4-рп/99 від 19.05.99 № 4-рп/2000 від 11.04.2000 )( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду № 8-рп/2000 від 10.05.2000 Законом № 2015-III від 05.10.2000, ВВР, 2000, № 48, ст.408 )( В редакції Закону № 2328-III від 22.03.2001, ВВР, 2001, № 42, ст.212 )( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2002 від 20.03.2002 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 56-IV від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.264 № 144-IV від 12.09.2002, ВВР, 2002, № 43, ст.314 )( Офіційне тлумачення Закону див. в Рішеннях Конституційного Суду № 5-рп/2003 від 05.03.2003 № 7-рп/2003 від 10.04.2003 № 12-рп/2003 від 26.06.2003 № 16-рп/2003 від 14.10.2003 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1520-IV від 19.02.2004, ВВР, 2004, № 22, ст.315 № 2131-IV від 22.10.2004, ВВР, 2005, № 9, ст.173 № 2210-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.100 № 2784-IV від 08.07.2005, ВВР, 2005, № 34, ст.445 № 3173-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 22, ст.180 № 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96 № 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 12-рп/2008 від 25.06.2008 )( Офіційне тлумачення Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2008 від 25.06.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 895-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 26, ст.318 № 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511 № 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535 № 2453-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529 № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 № 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82 № 4282-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 34-35, ст.414 № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 4661-VI від 24.04.2012, ВВР, 2013, № 7, ст.64 № 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89 № 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716 № 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178 № 836-VII від 28.02.2014, ВВР, 2014, № 13, ст.225 № 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745 № 1301-VII від 03.06.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.939 № 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 № 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145 № 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43 № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44 № 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50 № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383 № 196-IX від 16.10.2019, ВВР, 2019, № 50, ст.355 № 206-IX від 17.10.2019, ВВР, 2020, № 10, ст.50 № 388-IX від 18.12.2019, ВВР, 2020, № 17, ст.102 № 404-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 35, ст.253 № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279 № 912-IX від 17.09.2020 № 918-IX від 17.09.2020 № 1028-IX від 02.12.2020, ВВР, 2021, № 6, ст.44 № 1061-IX від 03.12.2020, ВВР, 2021, № 16, ст.141 № 1171-IX від 02.02.2021, ВВР, 2021, № 19, ст.166 № 2259-IX від 12.05.2022 № 3307-IX від 09.08.2023 )
Цей Закон визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Народний депутат України
1. Народний депутат України (далі - народний депутат) є обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.
2. Народний депутат здійснює свої повноваження на постійній основі.
3. При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі.
4. Держава гарантує народному депутату забезпечення необхідними умовами для здійснення ним депутатських повноважень.
5. Звання народного депутата із зазначенням порядкового номера скликання Верховної Ради України зберігається за ним довічно, за винятком дострокового припинення повноважень народного депутата відповідно до пунктів 1-4, 6 статті 4 цього Закону.
Стаття 2. Строк повноважень народного депутата України
1. Повноваження народного депутата починаються після складення ним присяги на вірність Україні перед Верховною Радою України з моменту скріплення присяги особистим підписом під її текстом.
Народний депутат не може брати участі у засіданнях Верховної Ради України та її органів, а також здійснювати інші депутатські повноваження до того часу, поки він не скріпить присягу особистим підписом під її текстом. Відмова скласти та підписати присягу має наслідком втрату депутатського мандата.
2. Повноваження народного депутата припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Стаття 3. Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності
1. Народний депутат не має права:
1) бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади;
2) мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі;
3) обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;
4) займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час;
5) залучатись як експерт органами у кримінальному провадженні, а також займатися адвокатською діяльністю;
( Пункт 5 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013 )
6) входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.
2. Народний депутат зобов'язаний додержуватись інших вимог та обмежень, які встановлюються законом.
3. Народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов'язків за такою посадою не раніше дня подання ним до Верховної Ради України заяви про складення повноважень народного депутата України.
( Статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2784-IV від 08.07.2005 )
Стаття 4. Дострокове припинення повноважень народного депутата України
Повноваження народного депутата припиняються достроково у разі:
1) особистої заяви про складення депутатських повноважень;
( Пункт 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1171-IX від 02.02.2021 )
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
5) смерті;
6) порушення вимог частини першої статті 3 цього Закону.
Стаття 5. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України
1. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата відповідно до пунктів 1-5 статті 4 цього Закону приймається у десятиденний строк за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
2. У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.
Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, розглядає відповідні матеріали і подає висновок Голові Верховної Ради України, який у десятиденний строк звертається до суду або повертає матеріали комітету з обгрунтуванням відмови у зверненні до суду. За дорученням Голови Верховної Ради України до суду з питання дострокового припинення повноважень народного депутата також може звернутися Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України.
( Абзац другий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону № 2453-VI від 07.07.2010 )
Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, у разі повернення Головою Верховної Ради України матеріалів з обгрунтуванням відмови у зверненні до суду розглядає їх і у випадку незгоди з ними вносить пропозицію про розгляд цього питання на засіданні Верховної Ради України.
За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради України зобов'язаний звернутися до суду для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата. Верховна Рада України своїм рішенням також може зобов'язати звернутися до суду з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України.
( Абзац четвертий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону № 2453-VI від 07.07.2010 )
3. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України відповідно до Конституції України повноваження народних депутатів припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України
Народний депутат у порядку, встановленому законом:
1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;
2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);
3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України;
4) виконує доручення Верховної Ради України та її органів;
5) бере участь у роботі над законопроектами, іншими актами Верховної Ради України;
6) бере участь у парламентських слуханнях;
7) звертається із депутатським запитом або депутатським зверненням до Президента України, органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності у порядку, передбаченому цим Законом і законом про регламент Верховної Ради України.
Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями
1. Народний депутат постійно підтримує зв'язки з виборцями у порядку, встановленому законом.
Народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах, зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів. Народні депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України відповідно до закону.
2. Народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців, а також від підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, вживає заходів для реалізації їх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової інформації.
3. Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України.
Стаття 8. Депутатська етика
1. У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.
2. Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави.
3. Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема корисливих, цілях.
Стаття 9. Депутатське посвідчення і нагрудний знак народного депутата України
1. Після набуття депутатських повноважень народний депутат одержує депутатське посвідчення та нагрудний знак народного депутата України. Форма депутатського посвідчення затверджується Постановою Верховної Ради України. Нагрудний знак має форму і кольори Державного Прапора України з надписом золотистим кольором "НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ".
2. Нагрудним знаком народний депутат користується протягом строку здійснення своїх повноважень.
3. Посвідчення народного депутата має спеціальну вкладку, в якій виписані основні права народного депутата.
4. Після закінчення строку повноважень народний депутат має право користуватися депутатським посвідченням у випадках, передбачених законом.
Розділ II
ПРАВА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
Глава 1
Права народного депутата України у Верховній Раді України
Стаття 10. Загальні положення
1. Народний депутат має право ухвального голосу щодо всіх питань, що розглядаються на засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано.
Кожний народний депутат у Верховній Раді України та її органах, до складу яких його обрано, має один голос.
Народний депутат може брати участь у роботі будь-якого органу Верховної Ради України з правом дорадчого голосу, якщо інше не передбачено законом.
2. Народний депутат реалізує на засіданнях Верховної Ради України та в роботі її органів надані йому права відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
3. Народний депутат бере особисту участь у засіданнях Верховної Ради України чи її органів, до складу яких його обрано.
4. При опрацюванні і прийнятті законопроектів, постанов та інших актів Верховної Ради України поправки, пропозиції та зауваження, внесені народним депутатом, розглядаються і по них приймаються рішення щодо їх врахування чи відхилення.
5. Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
6. Голосування та позиція, висловлена народним депутатом в роботі Верховної Ради України та її органів, не може бути предметом розгляду у Верховній Раді України та її органах.
Стаття 11. Права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України
Народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради України має право у порядку, передбаченому законом про регламент Верховної Ради України:
1) обирати і бути обраним на посади Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України;
2) обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України;
3) пропонувати питання для розгляду Верховною Радою України або її органами;
4) виступати із законодавчою ініціативою у Верховній Раді України;
5) звертатися із депутатськими запитами, вимагати відповіді на них;
6) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданні;
7) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування;
8) висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні;
9) висловлювати думку щодо кандидатів, які обираються чи призначаються на посади, звільняються з посад Верховною Радою України, а також щодо яких Верховна Рада України надає згоду на призначення і звільнення з посад;
10) порушувати питання про заміну головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України;
11) порушувати питання про довіру складу органів, утворених Верховною Радою України, а також посадовим особам, яких обрано, призначено на посади або щодо призначення на посади яких Верховною Радою України надано згоду у випадках, передбачених Конституцією України;
12) порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ, організацій, розташованих на території України і щодо яких є дані про порушення ними законодавства України, про створення з цією метою тимчасових слідчих комісій;
13) передавати для внесення до протоколу і стенографічного бюлетеня засідання текст свого виступу, окремої думки, заяви, пропозиції і зауваження з питань, що розглядаються Верховною Радою України.
Народні депутати попередніх скликань, крім тих, повноваження яких припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо них або за рішенням суду у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата, мають право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях Верховної Ради України на гостьових місцях.
Стаття 12. Право законодавчої ініціативи народного депутата України
1. Народний депутат має право законодавчої ініціативи, яке реалізується у формі внесення до Верховної Ради України:
1) законопроекту;
2) проекту постанови;
3) іншої законодавчої пропозиції.
2. Порядок внесення законопроекту, проекту постанови чи іншої законодавчої пропозиції на розгляд Верховної Ради України та порядок їх розгляду визначаються законом про регламент Верховної Ради України.
Стаття 13. Право народних депутатів України об'єднуватися в депутатські фракції (групи)
1. Народні депутати мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи.
2. Депутатські фракції (групи) утворюються, реєструються, діють, а також припиняють свою діяльність відповідно до закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України.
3. Організація роботи депутатських фракцій (груп) регулюється законами та прийнятим відповідно до них Положенням про депутатську фракцію (групу).
4. Народний депутат має право бути членом лише однієї зареєстрованої депутатської фракції (групи).
( Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 13 див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2008 від 25.06.2008 )( Положення частини п'ятої статті 13 втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду № 12-рп/2008 від 25.06.2008 )
5. Народний депутат має право вільно вийти зі складу депутатської фракції (групи).
( Положення частини шостої статті 13 втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду № 12-рп/2008 від 25.06.2008 )
6. Народний депутат може не входити до жодної зареєстрованої депутатської фракції чи депутатської групи.
7. Народний депутат як член депутатської фракції (групи) має право:
1) обирати та бути обраним до керівних органів депутатської фракції (групи);
2) брати участь у затвердженні Положення про депутатську фракцію (групу);
3) пропонувати питання для розгляду депутатською фракцією (групою);
4) вносити пропозиції до питань, які розглядаються на засіданні депутатської фракції (групи), виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій;
5) брати участь в обговоренні будь-якого питання, яке розглядається на засіданні депутатської фракції (групи).
8. Діяльність народного депутата у депутатській фракції (групі) визначається цим Законом, законом про регламент Верховної Ради України та Положенням про депутатську фракцію (групу).
Стаття 14. Права народного депутата України в органах Верховної Ради України
1. Народний депутат за погодженням з відповідною депутатською фракцією (групою) може бути обраний членом одного комітету Верховної Ради України і бути одночасно членом не більше двох тимчасових слідчих комісій та однієї тимчасової спеціальної комісії. При цьому Верховна Рада України забезпечує пропорційне обрання народних депутатів до складу відповідних комітетів.
( Частина перша статті 14 в редакції Закону № 895-VI від 15.01.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3307-IX від 09.08.2023 )
( Частину другу статті 14 виключено на підставі Закону № 895-VI від 15.01.2009 )
3. Порядок здійснення повноважень народних депутатів в органах Верховної Ради України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України.
4. Народний депутат, який є членом комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, має право:
1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях відповідного комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії будь-якого питання, що належить до їх компетенції, а також брати участь в обговоренні питань, що вносяться на розгляд комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії.
Кожна внесена народним депутатом пропозиція на його вимогу має бути проголосована на засіданні відповідного комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України;
2) народний депутат має право отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій допомогу, необхідну для роботи у складі тимчасових спеціальних чи тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;
3) викласти свою окрему думку як додаток до рішення комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.
Стаття 15. Право народного депутата України на депутатський запит
1. Народний депутат має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.
2. Депутатський запит - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.
( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 15 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 5-рп/2003 від 05.03.2003, № 16-рп/2003 від 14.10.2003 )
3. Депутатський запит вноситься у паперовій або електронній формі народним депутатом, а у випадку, передбаченому пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України, також на вимогу групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України.
( Частина третя статті 15 в редакції Закону № 206-IX від 17.10.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1171-IX від 02.02.2021 )
4. Верховна Рада України приймає рішення про направлення депутатського запиту до Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України має бути попередньо підтримане не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України.
( Частина четверта статті 15 в редакції Закону № 206-IX від 17.10.2019 )
5. Президент України, керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України про результати розгляду його (їх) запиту у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк. Повідомлення про результат розгляду депутатського запиту надсилається у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
( Абзац перший частини п'ятої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1171-IX від 02.02.2021 )
Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, Президент України, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, до якого звернуто запит, зобов'язаний у паперовій або електронній формі повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.
( Абзац другий частини п'ятої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1171-IX від 02.02.2021 )
6. Народний депутат має право брати безпосередньо участь у розгляді внесеного ним запиту керівником органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.
7. На вимогу народного депутата керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, якому адресовано запит, зобов'язаний повідомити народному депутатові про день розгляду порушених у запиті питань завчасно, але не пізніше ніж за три дні до їх розгляду.
8. Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, який його вніс. Відповідь на депутатський запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, підпис якого під запитом значиться першим, голові комітету Верховної Ради України. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено запит, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, на ім'я яких було направлено запит.
9. Народний депутат, представник групи народних депутатів, комітет Верховної Ради України мають право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. По відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше однієї п'ятої від конституційного складу Верховної Ради України.
10. При обговоренні відповіді на депутатський запит на засіданні Верховної Ради України повинні бути присутні у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України, керівники, до яких звернуто запит. Вони можуть уповноважувати інших осіб бути присутніми при обговоренні відповіді на запит лише у виняткових випадках із вмотивованим обгрунтуванням.
11. За результатами обговорення відповіді на депутатський запит Верховна Рада України приймає відповідне рішення.
( Офіційне тлумачення статті 15 див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2002 від 20.03.2002 )
Стаття 16. Право народного депутата України на депутатське звернення
1. Народний депутат має право на депутатське звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань.
Депутатське звернення - пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.
( Абзац другий частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1171-IX від 02.02.2021 )
Депутатське звернення надсилається у паперовій або електронній формі.
( Частину першу статті 16 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1171-IX від 02.02.2021 )( Офіційне тлумачення положень частини першої статті 16 див. в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2003 від 05.03.2003 )
2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов’язані протягом 10 днів з дня його одержання розглянути і надати народному депутату відповідь з питань, що порушуються у депутатському зверненні. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з дня його одержання.
( Абзац перший частини другої статті 16 в редакції Закону № 1171-IX від 02.02.2021 )
Депутатське звернення до правоохоронного органу або його посадової особи може бути розглянуто регіональним підрозділом цього органу, до компетенції якого безпосередньо належить вирішення порушених народним депутатом питань. Керівник регіонального підрозділу зобов'язаний надати відповідь народному депутату з дотриманням строків, визначених цією статтею.
( Частину другу статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012 )
3. Народний депутат, який направив звернення, може бути присутнім при його розгляді, про що він повідомляє відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення. Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, зобов'язана завчасно, але не пізніше ніж за три дні повідомити народного депутата про час і місце розгляду звернення.
( Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1171-IX від 02.02.2021 )
4. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату не пізніш як на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено звернення, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, крім випадків, установлених цим Законом.
Відповідь на депутатське звернення чи лист про продовження строку розгляду депутатського звернення надсилається народному депутату у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
( Частину четверту статті 16 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1171-IX від 02.02.2021 )( Частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012 )( Офіційне тлумачення статті 16 див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2002 від 20.03.2002 )
Глава 2
Права народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян України та іноземних держав
Стаття 17. Права народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян України та іноземних держав
1. Народний депутат, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної Ради України, має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені.
У відносинах з посадовими особами, державними органами і громадянами іноземних держав народний депутат має право захищати незалежність та суверенітет, інтереси України, її громадян і не завдавати своїми вчинками шкоди Україні, її громадянам.
2. Народний депутат користується правом невідкладного прийому з питань депутатської діяльності керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території України органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, громадських організацій і політичних партій.
( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 17 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2003 від 10.04.2003 )
3. Народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності. Вимоги про пред'явлення чи оформлення інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та перевірка його речей забороняються, якщо інше не встановлено законом.
( Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 17 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2003 від 10.04.2003 )
4. Народний депутат має право порушувати у Верховній Раді України або її органах питання про необхідність проведення перевірок додержання законів органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, розташованими на території України, чи їх посадовими особами, про проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес, та брати участь у таких розслідуваннях в порядку, встановленому законом.
5. Народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою у паперовій або електронній формі до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі порушення. У разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі.
( Абзац перший частини п'ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1171-IX від 02.02.2021 )
Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, а також працівники правоохоронних органів, до яких звернуто вимогу у паперовій або електронній формі народного депутата про припинення порушення законності, зобов'язані негайно вжити заходів щодо усунення порушення, а за необхідності - притягнути винних до відповідальності з наступним інформуванням про це народного депутата у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". У разі невжиття заходів щодо усунення порушення посадові особи несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку.
( Абзац другий частини п'ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1171-IX від 02.02.2021 )
6. Народний депутат має право брати участь у розгляді в органах державної влади і органах місцевого самоврядування пропозицій та вимог виборців, інших питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень.
7. Народний депутат має право брати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій сільських, селищних, міських, районних у містах (в містах з районним поділом), районних і обласних рад та засіданнях їх органів.
8. Народний депутат має право у разі необхідності залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім'я, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій. Керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі народного депутата особисто або уповноважити на це замість себе іншу посадову особу за погодженням з народним депутатом.
9. Народний депутат має право одержати інформацію з питань, пов'язаних із здійсненням ним депутатських повноважень, від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які зобов'язані надати йому таку інформацію в порядку та строки, визначені цим Законом.
10. Народний депутат має право зустрічатися з виборцями, колективами підприємств, установ та організацій, об'єднаннями громадян, у чому йому повинні невідкладно сприяти їх керівники.
11. Народний депутат має також інші права, передбачені Конституцією України та законами України.
Глава 3
Права народного депутата України у взаємовідносинах із засобами масової інформації, на забезпечення інформацією та на її використання
Стаття 18. Права народного депутата України у взаємовідносинах із засобами масової інформації
1. Народний депутат має право виступу з питань його депутатської діяльності не рідше одного разу в місяць у друкованих засобах масової інформації, у прямому ефірі на радіо або у режимі прямого ефіру (до 10 хвилин в місяць) та в прямому ефірі або у режимі прямого ефіру на телебаченні (до 20 хвилин в місяць), на радіо (до 10 хвилин в місяць) та телебаченні (до 20 хвилин в місяць), безкоштовно, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету. Редакції газет, засновниками яких виступають органи державної влади, зобов'язані публікувати подані народним депутатом матеріали не рідше одного разу на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі.
( Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2131-IV від 22.10.2004 )
2. Редагування поданих народним депутатом матеріалів без його погодження не допускається. Народний депутат подає матеріали у підготовленому до друку вигляді: статті, коментарю, інтерв'ю тощо.
3. Друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, зобов'язані безкоштовно давати оголошення про зустріч виборців з народним депутатом і забезпечують висвітлення зустрічей народного депутата з виборцями, а також надають народному депутату не менше 15 хвилин прямого ефірного часу на місяць для звіту перед виборцями.
( Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2131-IV від 22.10.2004 )
4. Друковані засоби масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження в одномандатному виборчому окрузі народного депутата, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, зобов'язані публікувати подані народним депутатом авторські матеріали не рідше одного разу на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі.
Друковані засоби масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження на території області, закріпленої за народним депутатом, обраним у багатомандатному виборчому окрузі, депутатською фракцією (групою), до якої він належить, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, зобов'язані публікувати подані народним депутатом авторські матеріали не рідше одного разу на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі.
Стаття 19. Права народного депутата України на забезпечення інформацією та на її використання
1. Апарат Верховної Ради України зобов'язаний забезпечити народного депутата актами Верховної Ради України, а на вимогу народного депутата також актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Конституційного Суду України, Верховного Суду України, офіційними матеріалами Рахункової палати і Центральної виборчої комісії. Органи влади Автономної Республіки Крим, органи державної влади та органи місцевого самоврядування при зверненні народного депутата зобов'язані надати йому офіційні матеріали щодо своєї діяльності.
2. На вимогу народного депутата посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити його консультаціями відповідних фахівців з питань депутатської діяльності і надати невідкладно, а за відсутності такої можливості - не пізніш як у п'ятиденний строк, необхідні інформацію і документацію.
3. Народний депутат має право знайомитися з будь-якою конфіденційною та таємною інформацією з питань депутатської діяльності. Народний депутат отримує таємну інформацію з питань діяльності органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів виключно у зв’язку з реалізацією своїх повноважень як члена комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів.
( Абзац перший частини третьої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 912-IX від 17.09.2020 )
Доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається після взяття народним депутатом письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці.
Доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності, ознайомлення з якою є необхідним народному депутату для виконання своїх повноважень у комітеті Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, надається після проходження перевірки у зв’язку з допуском його до державної таємниці.
( Частину третю статті 19 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 912-IX від 17.09.2020 )
4. Апарат Верховної Ради України, виконавчі органи органів місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, правоохоронні органи з питань, які віднесені до їх компетенції, зобов'язані забезпечити народному депутату безоплатну допомогу з правових питань, що виникають у зв'язку з виконанням його депутатських повноважень.
5. Народний депутат не зобов'язаний повідомляти про джерело інформації, яку він використовує.
6. Народний депутат має право використовувати лише для виконання своїх повноважень інформацію, яка становить державну таємницю і стала йому відомою під час їх виконання.