• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

Верховна Рада України  | Закон від 14.04.2009 № 1254-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37, ст.511 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2487-VI від 10.07.2010, ВВР, 2010, N 35-36, ст.491 Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законом N 4061-VI від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 10-11, ст.73 Кодексом N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законами N 876-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 17, ст.594 N 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 N 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 N 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 Кодексом N 396-IX від 19.12.2019 Законом N 3269-IX від 14.07.2023 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
2. Статтю 37 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) виключити.
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) перше речення частини першої статті 15 після слів "рядового і начальницького складів" доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";
2) у назві та абзаці першому статті 188 слова "або лікувально-трудових профілакторіях" виключити;
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці другому цифри "186-5 - 188" замінити цифрами "186-5 - 187";
доповнити абзацом такого змісту:
"органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188)";
4) частину другу статті 262 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів - у разі вчинення прихованої від огляду передачі або спроби передачі будь-яким способом особам, яких тримають у слідчих ізоляторах і установах виконання покарань, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів";
5) частини першу і третю статті 264 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів";
6) у частині першій статті 322 слова "органу Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "центральному органу виконавчої влади з питань виконання покарань".
4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) частину першу статті 63 доповнити словами "закритого типу";
2) у статті 76:
у пунктах 2, 3 та 4 частини першої слова "орган кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінально-виконавча інспекція" у відповідному відмінку і числі;
у частині другій слова "органами виконання покарань" замінити словами "кримінально-виконавчою інспекцією";
3) у частині третій статей 79 та 83 слова "орган кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінально-виконавча інспекція" у відповідному відмінку і числі;
4) у назві та тексті статей 391 та 392 слова "виправна установа" в усіх відмінках і числах замінити словами "установа виконання покарань" у відповідному відмінку і числі.
5. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
1) абзац третій частини третьої статті 245 викласти у такій редакції:
"Довіреність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора";
2) у статті 1252:
частину п'яту викласти у такій редакції:
"5. Заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи";
у частині шостій слова "під вартою" замінити словами "у слідчому ізоляторі".
6. У другому реченні частини другої статті 157 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21) слова "утримання кримінально-виконавчої системи" замінити словами "фінансування Державної кримінально-виконавчої служби України".
( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII від 02.07.2015 )
8. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 2005 р., N 25, ст. 335; 2006 р., N 14, ст. 116):
2) абзац восьмий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
"органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України";
3) у статті 9:
друге речення частини першої та третє речення частини третьої після слів "установи виконання покарань" доповнити словами "чи слідчого ізолятора";
у частинах другій та восьмій слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" у відповідному відмінку.
( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 876-VII від 13.03.2014 )
10. Абзац четвертий статті 22 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1995 р., N 44, ст. 327; 2004 р., N 50, ст. 536; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України".
11. Підпункт "д" пункту 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116) доповнити словами "та слідчі ізолятори".
12. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 15, ст. 109, N 29, ст. 233; 2005 р., N 10, ст. 187, N 11, ст. 198):
1) у частині першій статті 4 слова "Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";
2) абзац десятий частини другої статті 8 після слова "юстиції" доповнити словами "Державній кримінально-виконавчій службі України";
3) частину п'яту статті 18 та частину першу статті 19 після слів "та Київській області" доповнити словами "місті Севастополі";
4) у частині першій статті 21 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";
5) у тексті Закону слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" у відповідному відмінку.
13. У статті 40 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161, N 29, ст. 392):
пункти 5 і 6 частини першої викласти у такій редакції:
"5) заповіти осіб, які тримаються в установах виконання покарань, посвідчені начальниками таких установ;
6) заповіти осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками слідчих ізоляторів";
пункт 3 частини другої викласти у такій редакції:
"3) довіреності осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками таких установ чи слідчих ізоляторів".
14. У статті 17-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 2003 р., N 45, ст. 359):
у частині другій слова "кримінально-виконавчої системи України" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";
у частині третій слова "відбувають покарання в місцях позбавлення волі або утримуються в лікувально-трудових профілакторіях" та "установ кримінально-виконавчої системи України" замінити відповідно словами "тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах" та "установ виконання покарань і слідчих ізоляторів".
15. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2006 р., N 14, ст. 116):
1) абзац перший пункту 1 статті 2 після слів "установи виконання покарань" доповнити словами "слідчі ізолятори, органи";
2) статтю 4 після слів "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" доповнити словами "Про Державну кримінально-виконавчу службу України";
3) у пункті "а" статті 14 слова "органів і установ виконання покарань" замінити словами "персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів".
16. У Законі України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2003 р., N 16, ст. 124; 2005 р., N 11, ст. 198):
1) у частині третій статті 3:
у другому реченні абзацу першого слова "органами та установами виконання покарань" замінити словами "органами і установами виконання покарань та слідчими ізоляторами";
абзац третій викласти у такій редакції:
"Забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, здійснюється відповідними підрозділами таких установ та слідчих ізоляторів";
2) у статті 19:
у назві та абзаці першому частини першої слова "у місцях позбавлення волі" замінити словами "в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах";
у пункті "а" частини першої слова "іншого місця позбавлення волі" замінити словами "іншої установи виконання покарань чи слідчого ізолятора";
частину другу після слова "виду" доповнити словами "установи виконання покарань";
3) у частині першій статті 28 слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань".
17. Статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "органів внутрішніх справ України" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби України".
18. В абзаці сьомому частини першої статті 1, у назві та частині першій статті 10 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 35; 2005 р., N 11, ст. 198; 2007 р., N 15, ст. 194) слова "Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України".
19. Частину другу статті 1 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256) після слів "і державної безпеки" доповнити словами "а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України".
( Пункт 20 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )( Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
22. У підпункті 2 пункту "а" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слова "та адвокатури" замінити словами "адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України".
( Пункт 23 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
24. Текст Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249) після слів "ветеран державної пожежної охорони" в усіх відмінках і числах доповнити словами "ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" у відповідному відмінку і числі, а після слів "державній пожежній охороні" - словами "Державній кримінально-виконавчій службі України".
( Пункт 25 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII від 02.06.2016 )
26. Частину другу статті 3 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2006 р., N 14, ст. 116) після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Державній кримінально-виконавчій службі України".
27. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 151; 2003 р., N 15, ст. 108; 2005 р., N 11, ст. 198):
1) назву викласти в такій редакції:
"Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України";
2) статтю 1 виключити;
3) у статті 2 слова "і лікувально-трудових профілакторіїв" виключити.
28. Абзац чотирнадцятий статті 6, частину другу статті 11 та частину четверту статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "виконання покарань".
29. У частині шостій статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2006 р., N 22, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):
перше речення абзацу першого після слова "покарань" доповнити словами "і слідчих ізоляторів";
абзац третій після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби України".
30. Перше речення частини другої статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215; 2009 р., N 32-33, ст. 485) доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби України".
31. Частину третю статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2005 р., N 34, ст. 437) доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) персонал Державної кримінально-виконавчої служби України".
( Пункт 32 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3269-IX від 14.07.2023 )
33. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47):
1) у назві та тексті статті 15 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";
2) статтю 18 викласти у такій редакції:
"Стаття 18. Поховання померлих осіб, які відбували покарання в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах
Поховання осіб, які померли під час відбування покарання в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, та осіб, взятих під варту, які померли під час їх тримання в слідчих ізоляторах, здійснюється згідно з цим Законом за рахунок коштів установи, в якій перебував померлий, або за рахунок коштів виконавця волевиявлення померлого чи особи, яка зобов'язалася поховати померлого, за бажанням цих осіб у встановленому порядку".
34. У частині шостій статті 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335) слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України".
( Пункт 35 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 36 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 396-IX від 19.12.2019 )( Пункт 37 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4061-VI від 17.11.2011 )( Пункт 38 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2487-VI від 10.07.2010 )
39. У Законі України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409):
1) у частині третій статті 6 слово "працівників" замінити словом "персоналу";
2) у першому реченні частини першої статті 7 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
3) перше речення частини другої статті 8 викласти в такій редакції:
"2. Керівника центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України";
4) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" виключити.
40. У статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):
в абзаці п'ятому пункту 2 частини першої слова "Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";
абзац третій пункту 2 частини п'ятої доповнити словами "та в Державну кримінально-виконавчу службу України".
II. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196);
пункт "д" статті 4 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29 березня 1973 року "Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 15, ст. 110);
Закон Української РСР від 12 грудня 1975 року "Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР, якими внесено зміни і доповнення до діючого законодавства Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР 1975 р., N 51, ст. 556) в частині затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму";
статтю 1 розділу III Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 16 листопада 1982 року "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу та деяких інших законодавчих актів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1982 р., N 48, ст. 774);
статтю 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 1 серпня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 33, ст. 787);
розділ I Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 січня 1991 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 8, ст. 56).
III. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити вирішення у встановленому порядку відповідно до своєї компетенції питань, пов'язаних з припиненням діяльності лікувально-трудових профілакторіїв, що діяли у Державній кримінально-виконавчій службі України.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
14 квітня 2009 року
N 1254-VI