Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань . Закон від 11.12.1998 №312-XIV

Верховна Рада України Закон від 11.12.1998 №312-XIV
Остання редакція від 07.11.2015. Внесення змін (закон від 02.07.2015 N 580-VIII /580-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 4, ст.35 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3018-III від 07.02.2002 - набуває чинності з 01.06.2002 року, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180 N 93-IV від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 40, ст.290 N 889-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 - набирає чинності з 01.01.2004 Кодексом N 1129-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 - набирає чинності з 01.01.2004 Законом N 2377-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198 Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 876-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 17, ст.594 N 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV від 11.07.2003 )( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3018-III від 07.02.2002 )( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII від 02.07.2015 )
4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1994 р., N 11, ст. 52; 1998 р., N 26, ст.149):
1) у статті 5:
в абзаці другому частини першої слова "оперативно-режимними підрозділами місць позбавлення волі" виключити;
частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань - оперативними підрозділами";
2) у статті 9:
частину першу доповнити словами "органу, установи виконання покарань";
частини другу і восьму після слів "Державною податковою адміністрацією України" та "Державна податкова адміністрація України" доповнити відповідно словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань" і "Державний департамент України з питань виконання покарань".
5. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385; 1993 р., N 49, ст. 457):
1) частину другу статті 18 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "кримінально-виконавчої системи", а після слів "Міністерства внутрішніх справ України" - словами "та Державного департаменту України з питань виконання покарань";
2) підпункт "г" пункту 4 статті 37 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" та "органів внутрішніх справ" доповнити відповідно словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань" і "кримінально-виконавчої системи".
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 876-VII від 13.03.2014 )
7. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149):
1) преамбулу Закону після слів "податкової міліції" доповнити словами "осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи";
2) частину другу статті 10 після слів "Державною податковою адміністрацією України" доповнити словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань".
8. Частину п'яту статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст. 17; 1995 р., N 35, ст. 270) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "органів і установ виконання покарань", а після слів "Службі безпеки України" доповнити словами "Державному департаменті України з питань виконання покарань".
( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-IV від 22.05.2003 )( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2377-IV від 20.01.2005 )
11. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 268) із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 9 грудня 1997 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 6 травня 1993 року "Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній", слова "Міністерству внутрішніх справ України" замінити словами "Державному департаменту України з питань виконання покарань".
12. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1994 р., N 24, ст. 184) доповнити підпунктом "д" такого змісту:
"д) органи і установи виконання покарань".
13. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360):
1) у тексті Закону слова "Міністерство внутрішніх справ України" в усіх відмінках замінити словами "Державний департамент України з питань виконання покарань" у відповідних відмінках;
2) у частині третій статті 7 слово "цензурі" замінити словом "перегляду";
3) у частині п'ятій статті 18 слова "начальник управління внутрішніх справ області, начальник обласного управління служби безпеки" замінити словами "начальник управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, начальник Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальник управління Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській області, місті Севастополі", а слова "Міністр внутрішніх справ України" - словами "директор Державного департаменту України з питань виконання покарань";
4) у статті 19:
у частині першій слова "Міністра внутрішніх справ України" замінити словами "директора Державного департаменту України з питань виконання покарань", а слова "начальника управління внутрішніх справ і голови служби безпеки Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя" замінити словами "начальника управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, начальника Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальника управління Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській області, місті Севастополі";
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Для припинення групових протиправних дій взятих під варту осіб та ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби місць попереднього ув'язнення, а у разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області - органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України";
5) у частині першій статті 21 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "кримінально-виконавчої системи".
14. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50):
1) пункт 1 частини першої статті 2 після слів "податкової служби" доповнити словами "органи і установи виконання покарань";
2) пункт "а" статті 14 після слів "митних органів" доповнити словами "органів і установ виконання покарань".
15. У назві і пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про поширення на підприємства установ по виконанню покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ України дії Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 12, ст. 61) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань".
( Пункт 16 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 93-IV від 11.07.2002 )
17. В абзаці дев'ятому частини першої статті 1 і в назві та частині першій статті 10 Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань".
18. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50) доповнити пунктом 28 такого змісту:
"28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої системи".
( Пункт 19 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
11 грудня 1998 року
N 312-XIV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1994 р., N 11, ст. 52; 1998 р., N 26, ст.149):
1) у статті 5:
в абзаці другому частини першої слова "оперативно-режимними підрозділами місць позбавлення волі" виключити;
частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань - оперативними підрозділами";
2) у статті 9:
частину першу доповнити словами "органу, установи виконання покарань";
частини другу і восьму після слів "Державною податковою адміністрацією України" та "Державна податкова адміністрація України" доповнити відповідно словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань" і "Державний департамент України з питань виконання покарань".
5. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385; 1993 р., N 49, ст. 457):
1) частину другу статті 18 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "кримінально-виконавчої системи", а після слів "Міністерства внутрішніх справ України" - словами "та Державного департаменту України з питань виконання покарань";
2) підпункт "г" пункту 4 статті 37 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" та "органів внутрішніх справ" доповнити відповідно словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань" і "кримінально-виконавчої системи".

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!