• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію"

Верховна Рада України  | Закон від 23.12.2015 № 901-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.44)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43 № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 № 1965-VIII від 21.03.2017, ВВР, 2017, № 16, ст.199 № 2229-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 5, ст.35 Кодексами № 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74 № 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48 Законами № 912-IX від 17.09.2020 № 1089-IX від 16.12.2020 № 2573-IX від 06.09.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) у частині першій статті 43 слова "працівником органу внутрішніх справ" замінити словами "поліцейським і працівником Національної поліції";
2) у частині дев’ятій статті 252 слова "працівників органів внутрішніх справ" замінити словами "поліцейських і працівників Національної поліції".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у першому реченні частини першої статті 15 слова "органів внутрішніх справ" виключити, а після слів "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" доповнити словом "поліцейські";
2) в абзаці першому частини другої статті 140 слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "уповноваженим підрозділом Національної поліції";
3) у частині першій статті 187:
у пункті 1 слова "органу внутрішніх справ" замінити словами "органу Національної поліції";
у пункті 2 слова "працівників органу внутрішніх справ" замінити словами "працівників Національної поліції";
у пункті 5 слова "в органі внутрішніх справ" замінити словами "в органі Національної поліції";
4) в абзаці першому частини першої статей 190, 191 і 194 слова "дозвіл органів внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "відповідний документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим державним органом" у відповідному відмінку;
5) в абзаці першому статті 192 слова "в органах внутрішніх справ" замінити словами "в уповноваженому органі Міністерства внутрішніх справ України";
6) в абзаці першому статті 193 слова "органами внутрішніх справ анульовано дозвіл" замінити словами "уповноваженим державним органом анульовано документ дозвільного характеру";
7) у пункті 5 статті 213 слова "органами внутрішніх справ" замінити словами "органами Національної поліції";
8) у частині другій статті 214 слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи Національної поліції";
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 222. Органи Національної поліції";
у частині першій:
слова "Органи внутрішніх справ (Національна поліція)" замінити словами "Органи Національної поліції";
після слів і цифр "(в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів)", "статті 128-129" і "частини перша, друга і третя статті 140" доповнити відповідно словами і цифрами "частина перша статті 44, стаття 441", "стаття 132-1" і "статті 148, 151", а слова і цифри "статті 189-2, 192, 194, 195" замінити словами і цифрами "статті 180, 181-1, частина перша статті 182, статті 183, 184, 189-2, 192, 194, 195";
частину другу викласти в такій редакції:
"Від імені органів Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право працівники органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до покладених на них повноважень";
10) у частині першій і першому реченні частини третьої статті 264 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";
11) у частині першій статті 279-1 слова "підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноваженого підрозділу Національної поліції";
у частині другій слова "підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноваженого підрозділу Національної поліції";
у частині третій слова "підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноваженим підрозділом Національної поліції", а слова "органів внутрішніх справ" - словами "Національної поліції";
13) у частині шостій статті 285 слова "органу внутрішніх справ" замінити словами "Міністерству внутрішніх справ України";
14) частину другу статті 300 викласти в такій редакції:
"Орган Національної поліції забезпечує виконання постанови про адміністративний арешт у порядку, встановленому законами України";
15) у частині першій статті 317 і частині першій статті 327 слова "органи внутрішніх справ" в усіх відмінках замінити словами "органи Національної поліції" у відповідному відмінку.
3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
1) у статтях 337, 338 і 343 слово "міліція" в усіх відмінках замінити словами "Національна поліція" у відповідному відмінку;
2) у частинах першій і другій статті 340 слова "міліції або" виключити.
4. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
1) в абзаці сьомому частини першої статті 24 слова "Міністр внутрішніх справ України або спеціально уповноважені ним представники" замінити словами "Міністр внутрішніх справ України, Голова Національної поліції або спеціально уповноважені ними представники";
2) у частині першій статті 30, частині третій статті 36, частині четвертій статті 40, частині третій статті 41, частині сьомій статті 46, абзаці першому частини четвертої і частині п’ятій статті 57 слова "орган внутрішніх справ" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган Національної поліції" у відповідному відмінку і числі;
3) у частині другій статті 105 слова "начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області, місті Севастополі - органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Голови Національної поліції, керівника територіального органу Національної поліції - органів і підрозділів Національної поліції";
4) у частині шостій статті 106 слова "Про міліцію" замінити словами "Про Національну поліцію";
5) у частині другій статті 159, частині другій статті 163, частинах першій і третій статті 164 та частині шостій статті 166 слова "орган внутрішніх справ" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган Національної поліції" у відповідному відмінку і числі.
5. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
1) у частині першій статті 78 та частинах першій, третій і шостій статті 94 слова "орган внутрішніх справ" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган Національної поліції" у відповідному відмінку і числі;
2) у частині першій статті 248 слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи реєстрації місця проживання осіб".
6. У статті 272 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) слова "орган внутрішніх справ" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган Національної поліції" у відповідному відмінку і числі.
7. У пункті 5 частини першої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) слова "в органи внутрішніх справ" замінити словами "до органів Національної поліції".
8. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536):
1) у пунктах 30 і 31 частини першої статті 1 та абзаці третьому частини четвертої статті 4 слова "органи внутрішніх справ" в усіх відмінках замінити словами "органи Національної поліції" у відповідному відмінку;
2) у частині сьомій статті 119 слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції".
9. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) у пунктах 8 і 17 частини першої статті 3, підпункті "а" пункту 1 частини першої і частині третій статті 38, частині першій статті 41, частині першій статті 143, частині другій статті 166, частинах третій - п’ятій статті 181, пункті 2 частини другої та частині п’ятій статті 195, частині першій статті 216, частині шостій статті 232, частині четвертій статті 263, у тексті статті 496, частині першій статті 500 та частині третій статті 501 слова "орган внутрішніх справ" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган Національної поліції" у відповідному відмінку і числі;
2) в абзаці сьомому пункту 1 частини п’ятої статті 216 слова "органів внутрішніх справ" виключити, а після слів "органів та підрозділів цивільного захисту" доповнити словами "вищого складу Національної поліції";
у частині п’ятій:
в абзаці четвертому слова "начальником головного, самостійного управління Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "начальником головного, самостійного управління, департаменту апарату Національної поліції, територіальних органів Національної поліції та його відокремлених підрозділів", а слова "головного управління, управління Міністерства внутрішніх справ України" виключити;
в абзаці п’ятому слова "Міністром внутрішніх справ України" замінити словами "Головою Національної поліції";
у частині шостій слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції";
4) у частині четвертій статті 575 слова "центрального апарату органу внутрішніх справ" замінити словами "апарату Національної поліції, центрального апарату";
5) частину четверту статті 607 після слів "Міністерству внутрішніх справ України" доповнити словами "та Національній поліції".
10. У Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 48, ст. 682):
1) у частині другій статті 14 слова "спеціалізовані органи Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "уповноважені підрозділи органу Національної поліції";
2) у частині п’ятій статті 21 слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції".
11. У частині першій статті 58 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546) слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції".
12. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 1993 р., № 29, ст. 303; 1994 р., № 24, ст. 179):
перше речення викласти в такій редакції:
"Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських та членів їхніх сімей встановлюються Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
третє речення після слів "осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" доповнити словом "поліцейських";
у назві слова "та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" замінити словами "осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та поліцейських";
абзац перший частини першої після слів "особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" доповнити словами "та поліцейські", а після слів "осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" - словами "та поліцейських";
3) у пункті "в" частини третьої статті 56 слова "та органах внутрішніх справ" замінити словами "внутрішніх справ та Національної поліції";
4) у пункті "а" статті 77 слова "Законом України про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" замінити словами " Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
13. У пункті 12 статті 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2013 р., № 21, ст. 208) слова "органам внутрішніх справ" замінити словами "органам Національної поліції".
14. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами):
1) у пункті 1 статті 4 слова "Про міліцію" замінити словами "Про Національну поліцію";
2) у підпункті "а" пункту 3 статті 5 слова "органи внутрішніх справ України" замінити словами "органи Національної поліції";
3) у назві статті 11 слова "органів внутрішніх справ і" виключити;
4) у пункті 6 статті 12 слова "інші органи внутрішніх справ" замінити словами "органи Національної поліції";
у назві, пунктах 1 і 2 слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції";
у пунктах 3 і 4 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";
у пунктах 5 і 6 слова "та інші органи внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "органи Національної поліції" у відповідному відмінку;
6) у пункті 1 статті 17 і абзаці першому пункту 5 статті 18 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";
7) у пункті 1 статті 19 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";
8) в абзаці першому пункту 2 статті 23 слова "Міністра внутрішніх справ України" замінити словами "Голови Національної поліції";
у підпункті "а" пункту 1 слова "Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України" замінити словами "Служби безпеки України і підрозділів Національної поліції";
у пункті 2 слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції";
10) у підпункті "д" пункту 1 статті 25 слова "Міністра внутрішніх справ" замінити словами "Голову Національної поліції".
15. У частині четвертій статті 18 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420; 2009 р., № 19, ст. 258; 2013 р., № 41, ст. 550; 2014 р., № 25, ст. 890) слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи Національної поліції".
16. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 21, ст. 134):
1) у частині третій статті 41 слова "внутрішніх справ" виключити, а після слів "органів доходів і зборів" доповнити словами "Національної поліції";
2) у пункті 17 частини першої статті 44 слова "працівників органів внутрішніх справ" замінити словом "поліцейських";
у назві слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";
у частині першій слова "зобов’язані надавати" замінити словом "надають";
у частині третій слова "Міністерство внутрішніх справ України" замінити словами "орган Національної поліції";
4) у частині тринадцятій статті 102 слова "внутрішніх справ" виключити;
5) у частині третій статті 105 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції".
17. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
1) в абзаці п’ятому частини сьомої статті 14 слова "структурного підрозділу районного (міського) органу внутрішніх справ" замінити словами "уповноваженого підрозділу органу Національної поліції";
2) в абзаці шостому частини першої статті 16 слова "органу внутрішніх справ" замінити словами "органу Національної поліції";
3) частину другу статті 33 після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Національної поліції";
абзац п’ятий пункту 2 частини першої після слів "звільнені зі служби" доповнити словами "поліцейські, особи";
в абзаці третьому пункту 2 частини п’ятої слова "в органи внутрішніх справ" замінити словами "до Національної поліції";
частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Органи Національної поліції у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, а також надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку".
18. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
1) абзац перший преамбули і частину першу статті 1 після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Національній поліції";
2) пункт "б" статті 1-2 після слів "особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України" доповнити словом "поліцейські";
у частині другій слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції";
у частині четвертій слова "посади начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення" замінити словами "посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення";
перше речення частини першої після слів "за станом здоров’я" доповнити словами і цифрами "працівникам міліції (особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ), які на момент опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ, мали календарну вислугу не менше п’яти років і до 7 листопада 2015 року були звільнені із служби в органах внутрішніх справ незалежно від підстав звільнення та продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їхніх територіальних органах, закладах і установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах";
частину четверту після слів "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити словами "Національною поліцією";
у частині п’ятій слова "Особам офіцерського складу" замінити словами "Поліцейським, особам офіцерського складу", а після слів "службі в органах внутрішніх справ" доповнити словами "Національній поліції";
5) абзац перший пункту "б" частини першої статті 12 після слів "в органах внутрішніх справ" доповнити словами "Національній поліції";
у частині першій:
пункти "в", "г", "ж" і "з" після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Національній поліції";
пункт "и" після слів "органи внутрішніх справ" доповнити словами "Національну поліцію", а після слів "Міністерством внутрішніх справ України" - словами "Національною поліцією";
частину другу після слів "До вислуги років" доповнити словом "поліцейським", а після слів "службу до органів внутрішніх справ" - словами "Національної поліції";
7) частину другу статті 17-2 після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Національній поліції";
8) в абзаці четвертому статті 22 слова і цифри "і державної пожежної охорони - 120 відсотків" замінити словами і цифрами "і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції - 120 відсотків", а слова і цифри "і державної пожежної охорони - 130 відсотків" - словами і цифрами "і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції - 130 відсотків";
у частині шостій слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "Міністерства внутрішніх справ України";
частину сьому після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Національній поліції";
у другому реченні частини дев’ятої слова "полковника міліції" замінити словами "полковника поліції (міліції)";
частину десяту після слів "особам начальницького складу органів внутрішніх справ" доповнити словом "поліцейським", а після слів "осіб начальницького складу органів внутрішніх справ" - словом "поліцейських";
частину чотирнадцяту після слів "з числа військовослужбовців" доповнити словом "поліцейських".
19. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
1) у статті 3 слово "міліцію" замінити словами "Національну поліцію";
2) абзац другий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"Національної поліції - підрозділами кримінальної та спеціальної поліції";
3) у частині четвертій статті 7 слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції";
4) у пункті 19 частини першої статті 8 слова "про міліцію" замінити словами "про Національну поліцію";
у частинах першій і третій слова "внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС" замінити словами "Національної поліції або начальником відокремленого підрозділу територіального органу Національної поліції";
у частинах другій і восьмій слова "Міністерство внутрішніх справ України" у всіх відмінках замінити словами "Національна поліція" у відповідному відмінку;
у першому реченні частини другої слова "начальниками головних, самостійних управлінь Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Головою Національної поліції або його уповноваженими заступниками, начальниками департаментів апарату центрального органу управління Національної поліції", а слова "головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі" - словами "територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції або їхніми уповноваженими заступниками";
у частині третій слова "Міністром внутрішніх справ України" замінити словами "Головою Національної поліції".
20. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
1) частину другу статті 3 виключити;
в абзаці тринадцятому слова "у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України";
доповнити абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим такого змісту:
"визначення порядку функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.
Джерелами фінансування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством";
3) в абзаці шістнадцятому статті 9 слово "міліції" замінити словами "Національної поліції";
в абзаці п’ятому частини третьої і частині четвертій слова "Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "Національної поліції";
у частині шостій слова "Працівники органів внутрішніх справ" замінити словами "Поліцейські, працівники";
5) у частині восьмій статті 15 слова "у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "в територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України";
в абзаці шостому частини першої слова "працівникам міліції та" замінити словами "поліцейським та працівникам";
в абзацах другому і третьому частини другої слова "працівників міліції" замінити словом "поліцейського";
у частині третій:
у пункті "а" слова "працівникам міліції та" замінити словами "поліцейським та працівникам";
у пункті "б" слова "працівникам міліції" замінити словом "поліцейським";
7) частину четверту статті 20 після слів "Міністерство внутрішніх справ України" доповнити словами "Національна поліція";
у частині першій слова "працівників органів внутрішніх справ і" замінити словами "поліцейських і працівників";
частину третю виключити;
у частині першій слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "Національною поліцією";
у частині третій слова "Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "Національної поліції";
частину другу викласти в такій редакції:
"Безпечний та безперешкодний проїзд транспортних засобів з особами, зазначеними в частині першій цієї статті, забезпечується відповідними підрозділами Національної поліції, Управління державної охорони України шляхом запровадження тимчасових обмежень, заборони руху інших учасників дорожнього руху або його регулювання відповідними підрозділами Національної поліції. Супроводження таких транспортних засобів здійснюється відповідними підрозділами Національної поліції з використанням спеціальних автомобілів або мотоциклів з розпізнавальним фарбуванням і написами відповідно до вимог стандартів та увімкненими спеціальними світловими і в разі потреби звуковими сигнальними пристроями";
у частині четвертій слово "міліції" замінити словами "Національної поліції";
у частині шостій слова "спеціальними відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "відповідними підрозділами Національної поліції";
у частині першій слова "Міністерство внутрішніх справ України" у всіх відмінках замінити словами "відповідні підрозділи Національної поліції" у відповідному відмінку;
у частині четвертій слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції";
12) у частині третій статті 29 слова "спільно з Міністерством внутрішніх справ України" виключити;
13) у першому реченні частини п’ятої статті 30 слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України";
у частині четвертій слова "відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України";
у частинах п’ятій і шостій слова "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство внутрішніх справ України" у відповідному відмінку;
у частині дванадцятій слова "у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України";
у частині першій слова "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Міністерство внутрішніх справ України";
у частині другій слово "Державтоінспекції" виключити;
у частині третій слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";
у частинах першій і п’ятій слова "у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України";
у частині дванадцятій слова "органам внутрішніх справ" замінити словами "Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції";
17) у частині першій статті 47 слова "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції";
у назві слова "і посадових осіб органів Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "поліцейських і посадових осіб";
у частині першій слова "відповідні посадові особи органів Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "поліцейські і відповідні посадові особи", а після слів "надання домедичної" доповнити словами "і медичної";
у частині третій слова "Посадові особи Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Поліцейські, посадові особи", а після слів "надання домедичної" доповнити словами "і медичної";
19) у статті 52 слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "Національною поліцією";
20) статтю 52-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 52-1. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
До повноважень Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належать:
участь у формуванні та реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників;
здійснення у випадках, передбачених законом, державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видача відповідних документів;
погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній і відомчій реєстрації, та про їхніх власників;
здійснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесенням обов’язкових платежів власниками транспортних засобів;
забезпечення організації та здійснення контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять таку діяльність, а також за прийманням іспитів з перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка;
ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних засобів, а також номерних знаків для разових поїздок;
ведення реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю та державного контролю за додержанням такими суб’єктами вимог законодавства у цій сфері;
ведення автоматизованого обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху;
формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю, що надається страховиками";
21) розділ X доповнити статтею 52-3 такого змісту:
"Стаття 52-3. Повноваження Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
До повноважень Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належать:
участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
забезпечення безпеки дорожнього руху;
організація супроводження і забезпечення безпечного руху транспортних засобів спеціального призначення;
погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих актів проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;
погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору, порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;
видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
здійснення контролю за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів, у тому числі небезпечних, додержанням законодавства у зазначеній сфері, розробленням і видачею в установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
інформування учасників дорожнього руху про фіксацію фактів правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.
Національна поліція також здійснює контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів у частині забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів (коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія".
( Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 2597-VIII від 18.10.2018 )
22. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 6:
абзац другий пункту 2 після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словом "поліцейські";
абзац перший пункту 19 після слів "військовослужбовців військових прокуратур" доповнити словом "поліцейські";
2) у частині другій статті 7:
пункт 11 після слів "військовослужбовців військових прокуратур" доповнити словом "поліцейських";
пункт 12 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Національної поліції";
пункт 13 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" та "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити відповідно словами "Національної поліції" та "Національною поліцією";
3) у пункті 1 статті 10:
абзац четвертий після слів "осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України" доповнити словом "поліцейських";
абзац восьмий після слів "військовослужбовців військових прокуратур" доповнити словом "поліцейських";
4) частину другу статті 17-1 після слова "Військовослужбовцям" доповнити словом "поліцейським".
23. У Законі України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами):
1) участині шостій статті 20: