Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України"

Верховна Рада України Закон від 03.12.2020 №1061-IX
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.12.2020

Номер 1061-IX

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами) такі зміни:
1) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою";
2) абзаци перший - третій частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Помічники-консультанти народного депутата працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) або на громадських засадах.
Помічником-консультантом народного депутата за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.
Помічники-консультанти народного депутата за його заявою прикріплюються до Апарату Верховної Ради України: які працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом), - для кадрового та фінансового обслуговування, які працюють на громадських засадах, - для кадрового обслуговування";
3) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Виключно за рахунок та в межах загального фонду, встановленого народному депутату на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, народний депутат здійснює розподіл коштів для виплати помічникам-консультантам: заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, грошової компенсації, передбаченої статтею 24 Закону України "Про відпустки" , за всі не використані помічником-консультантом дні щорічних основної та додаткової відпусток.
Зазначені виплати здійснюються Апаратом Верховної Ради України за поданнями народного депутата.
За умови використання помічником-консультантом народного депутата повної тривалості щорічної основної відпустки та додаткової відпустки до закінчення робочого року, за який вона надається, та/або виплати йому грошової компенсації, передбаченої статтею 24 Закону України "Про відпустки" , за всі невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки, а також здійснення помічнику-консультанту народного депутата у поточному році виплат матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, залишок коштів загального фонду, встановленого народному депутату для оплати праці помічників-консультантів, може бути використаний народним депутатом для сплати визначених договорами чи угодами робіт, послуг, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень абзаців другого та четвертого підпункту 3 пункту 1 цього Закону в частині виплати помічникам-консультантам народного депутата матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, що набирають чинності з 1 січня 2022 року.
Президент УкраїниВ.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 грудня 2020 року
№ 1061-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами) такі зміни:
1) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою";
2) абзаци перший - третій частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Помічники-консультанти народного депутата працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) або на громадських засадах.
Помічником-консультантом народного депутата за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.
Помічники-консультанти народного депутата за його заявою прикріплюються до Апарату Верховної Ради України: які працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом), - для кадрового та фінансового обслуговування, які працюють на громадських засадах, - для кадрового обслуговування";
3) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Виключно за рахунок та в межах загального фонду, встановленого народному депутату на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, народний депутат здійснює розподіл коштів для виплати помічникам-консультантам: заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, грошової компенсації, передбаченої статтею 24 Закону України "Про відпустки" , за всі не використані помічником-консультантом дні щорічних основної та додаткової відпусток.
Зазначені виплати здійснюються Апаратом Верховної Ради України за поданнями народного депутата.

30 днiв передплати безкоштовно!