Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією"

Верховна Рада України Закон від 05.10.1995 №358/95-ВР
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 34, ст.268 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 359/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, N 34, ст.269 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 Кодексом N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законами N 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією" Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
1. У статті 15:
доповнити частину першу після слів "митних правил" словами "вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, неправомірне використання державного майна, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, щодо подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора, ухилення від виконання законних вимог прокурора";
виключити з останнього речення частини першої слово "штраф".
2. Доповнити главу 15 Кодексу статтею 184-1 такого змісту:
"Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна Використання посадовою особою в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу від двох з половиною до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
3. Статтю 185-6 викласти в такій редакції:
"Стаття 185-6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора
Залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду чи окремої постанови судді або невжиття заходів до усунення зазначених в них порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду чи окрему постанову судді -
тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Залишення посадовою особою без розгляду подання органу дізнання чи слідчого про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, або протесту, припису чи подання прокурора, а так само несвоєчасна відповідь на подання, протест чи припис -
тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
4. Статтю 221 після слова і цифр "статті 181" доповнити словом і цифрами "статтею 184-1".
( Розділ III втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII від 14.10.2014 )
IV. Частину другу статті 5 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.399) викласти в такій редакції:
"На підставах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення", призначаються також пенсії військовослужбовцям і особам начальницького складу органів внутрішніх справ, позбавленим військових або спеціальних звань, а також звільненим із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, та членам їх сімей".
V. Частину шістнадцяту статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст.17; 1994 р., N 34, ст.315) замінити частинами шістнадцятою та сімнадцятою, виклавши їх в такій редакції:
"При досягненні пенсійного віку колишньому депутату призначається пенсія, яка становить 80 процентів місячного окладу, встановленого на той час для працюючого народного депутата України. Це положення не поширюється на депутата, повноваження якого було достроково припинено у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.
За колишнім депутатом зберігаються медичне обслуговування, забезпечення путівками для лікування, встановлені на той час для народних депутатів України".
У зв'язку з цим частину сімнадцяту вважати частиною вісімнадцятою.
( Розділ VI втратив чинність на підставі Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
VII. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст.490):
( Пункт 1 розділу VII втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII від 10.12.2015 )( Пункт 2 розділу VII втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII від 10.12.2015 )
3. Статтю 37 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах".
У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
5 жовтня 1995 року
N 358/95-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією"
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з корупцією" Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
1. У статті 15:
доповнити частину першу після слів "митних правил" словами "вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, неправомірне використання державного майна, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, щодо подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора, ухилення від виконання законних вимог прокурора";
виключити з останнього речення частини першої слово "штраф".
2. Доповнити главу 15 Кодексу статтею 184-1 такого змісту:
"Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна Використання посадовою особою в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу від двох з половиною до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
3. Статтю 185-6 викласти в такій редакції:
"Стаття 185-6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора
Залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду чи окремої постанови судді або невжиття заходів до усунення зазначених в них порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду чи окрему постанову судді -
тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

30 днiв передплати безкоштовно!