Про внесення змін до статей 34 і 35 Закону України "Про статус народного депутата України"

Верховна Рада України Закон від 04.07.2002 №56-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 04.07.2002

Номер 56-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 34 і 35 Закону України "Про статус народного депутата України"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 35, ст.264 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212) такі зміни:
1. У статті 34:
а) у частині першій слова "п'ятнадцяти помічників-консультантів" замінити словами "тридцяти одного помічника-консультанта";
б) абзаци третій і четвертий частини третьої викласти в такій редакції:
"На чотирьох помічників-консультантів народного депутата поширюється дія Закону України "Про державну службу", їм присвоюється не вище ніж сьомий ранг державного службовця четвертої категорії, вони прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України або до виконавчих апаратів органів місцевого самоврядування.
Помічники-консультанти народного депутата, які працюють у місті Києві за строковим трудовим договором на постійній основі, але не є державними службовцями, також можуть прикріплюватися для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України".
2. Абзац другий частини першої статті 35 після слова "компенсації" доповнити словом "витрат".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 56-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 34 і 35 Закону України "Про статус народного депутата України"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212) такі зміни:
1. У статті 34:
а) у частині першій слова "п'ятнадцяти помічників-консультантів" замінити словами "тридцяти одного помічника-консультанта";
б) абзаци третій і четвертий частини третьої викласти в такій редакції:
"На чотирьох помічників-консультантів народного депутата поширюється дія Закону України "Про державну службу", їм присвоюється не вище ніж сьомий ранг державного службовця четвертої категорії, вони прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України або до виконавчих апаратів органів місцевого самоврядування.
Помічники-консультанти народного депутата, які працюють у місті Києві за строковим трудовим договором на постійній основі, але не є державними службовцями, також можуть прикріплюватися для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України".
2. Абзац другий частини першої статті 35 після слова "компенсації" доповнити словом "витрат".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!