• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Національний банк України

Верховна Рада України  | Закон від 20.05.1999 № 679-XIV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.05.1999
 • Номер: 679-XIV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.05.1999
 • Номер: 679-XIV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національний банк України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121 № 1658-III від 20.04.2000, ВВР, 2000, № 29, ст.230 № 1919-III від 13.07.2000, ВРР, 2000, № 42, ст.351 № 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 5-6, ст.30 № 2740-III від 20.09.2001, ВВР, 2002, № 5, ст.30 № 2922-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117 № 1416-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст.256 № 3163-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст.100 № 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96 )( Додатково див. ст. 97 Закону № 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 639-VI від 31.10.2008, ВВР, 2009, № 14, ст.181 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року )( Додатково див. Закон № 835-VI від 26.12.2008, ВВР, 2009, № 20, № 21-22, ст.269 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 800-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.257 № 1131-VI від 17.03.2009, ВВР, 2009, № 31, ст.454 № 1533-VI від 23.06.2009, ВВР, 2009, № 52, ст.763 № 1608-VI від 21.08.2009, ВВР, 2010, № 4, ст.15 )( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 13-рп/2010 від 11.05.2010 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496 № 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564 № 2478-VI від 09.07.2010, ВВР, 2010, № 49, ст.570 № 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272 № 3024-VI від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362 № 3394-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 47, ст.533 № 3828-VI від 06.10.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.204 № 4395-VI від 09.02.2012, ВВР, 2012, № 40, ст.479 № 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564 № 5042-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 26, ст.264 № 5103-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.346 № 5178-VI від 06.07.2012, ВВР, 2013, № 39, ст.517 № 5284-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488 № 5285-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.489 № 5411-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.587 № 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 № 5480-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.696 № 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90 № 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255 № 1586-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 33, ст.1162 № 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057 № 78-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.41 № 80-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 5, ст.37 № 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145 № 541-VIII від 18.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.315 № 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386 № 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43 № 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50 № 1670-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.808 № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383 № 2155-VIII від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 45, ст.400 № 2163-VIII від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 45, ст.403 № 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38 № 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 9, ст.50 № 2277-VIII від 06.02.2018, ВВР, 2018, № 11, ст.58 № 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 30, ст.239 № 2491-VIII від 05.07.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.369 № 2646-VIII від 06.12.2018, ВВР, 2019, № 4, ст.32 № 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277 № 114-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 45, ст.289 № 122-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.278 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 361-IX від 06.12.2019, ВВР, 2020, № 25, ст.171 № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279 № 533-IX від 17.03.2020, ВВР, 2020, № 17, ст.106 № 590-IX від 13.05.2020, ВВР, 2020, № 40, ст.314 № 738-IX від 19.06.2020 № 1052-IX від 03.12.2020, ВВР, 2021, № 6, ст.45 № 1349-IX від 19.03.2021, ВВР, 2021, № 24, ст.205 - вводиться в дію з 14.07.2021 № 1587-IX від 30.06.2021, № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 № 1780-IX від 23.09.2021, ВВР, 2021, № 51, ст.421 № 1811-IX від 19.10.2021, ВВР, 2022, № 1, ст.1 № 1882-IX від 16.11.2021 № 1953-IX від 14.12.2021 № 2075-IX від 17.02.2022 № 2118-IX від 03.03.2022 № 2120-IX від 15.03.2022 № 2463-IX від 27.07.2022 № 2516-IX від 15.08.2022 № 2801-IX від 01.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 2888-IX від 12.01.2023 № 3035-IX від 11.04.2023 № 3156-IX від 10.06.2023 № 3498-IX від 22.11.2023 № 3518-IX від 09.12.2023 № 3624-IX від 21.03.2024 )( У статтях 1, 7, 9, 15, 25, 26, 41, 42, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67 слова "фінансово-кредитна установа", "та фінансово-кредитні установи", "інші фінансово-кредитні установи", "та інші фінансово-кредитні установи", "а також інших фінансово-кредитних установ" у відповідних відмінках виключено на підставі Закону № 1919-III від 13.07.2000 )( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" в усіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Терміни та поняття
( Абзаци тридцять дев’ятий - сорок другий статті 1 вважати відповідно частинами другою - п’ятою згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
У цьому Законі терміни та поняття вживаються у такому значенні:
( Абзац другий статті 1 виключено на підставі Закону № 2922-III від 10.01.2002 )
банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;
( Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
банківське регулювання - одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства;
банківський нагляд - система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку;
( Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2922-III від 10.01.2002 )( Визначення терміна "валютні цінності" статті 1 виключено на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018 )
відкритий ринок - ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - зменшується;
валютна позиція - співвідношення вимог та зобов'язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов'язань;
( Абзац восьмий статті 1 в редакції Закону № 1533-VI від 23.06.2009 )
грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення цінової стабільності шляхом використання інструментів грошово-кредитної політики;
( Визначення терміна в редакції Законів № 2478-VI від 09.07.2010, № 1811-IX від 19.10.2021 )
грошово-кредитні зобов'язання - валюта в обігу, фінансові вимоги до Національного банку України, за винятком зобов'язань Національного банку України перед Кабінетом Міністрів України та міжнародними фінансовими організаціями;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
грошовий сурогат - будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті, крім валютних цінностей;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1919-III від 13.07.2000 )( Визначення терміна "девізна валютна політика" виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )( Визначення терміна "дистконтна валютна політика" виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
золотовалютний резерв - резерви України, відображені у балансі Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків;
( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону № 2922-III від 10.01.2002 )
контроль за проведенням грошово-кредитної політики - щорічне оцінювання узгодженості реалізації Національним банком України грошово-кредитної політики з досягненням у середньостроковій перспективі інфляційних цілей, визначених Основними засадами грошово-кредитної політики, з урахуванням поточного і прогнозованого економічного та фінансового розвитку України та світу з метою виконання Національним банком України своєї основної функції;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
кредитор останньої інстанції - Національний банк України, до якого може звернутися банк для отримання рефінансування в разі вичерпання інших можливостей рефінансування;
( Визначення терміна в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
казначейські зобов'язання - боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску;
металеві рахунки - рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами;
міжнародні стандарти аудиту - прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів документи, що визначають стандарти аудиту;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )( Визначення терміна "міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту" виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, що визначають стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
нереалізовані доходи/витрати - доходи/витрати від переоцінки фінансових активів та зобов'язань, монетарного золота та банківських металів, а також доходи/витрати від купівлі іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів, якщо такі операції здійснюються не за офіційним валютним курсом;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )( Визначення терміна "основні засади грошово-кредитної політики" виключено на підставі Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
облікова ставка Національного банку України - один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів;
( Визначення терміна в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
облікові системи - сукупність відносин щодо формування, оброблення, зберігання та передавання інформації між державними органами, фінансовими установами, іншими юридичними особами під час реалізації державних проектів;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012 )
офіційне видання Національного банку України - друковане видання Національного банку, зареєстроване у встановленому порядку;
( Визначення терміна в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави;
охорона цінностей та об'єктів - організація та практичне здійснення Національним банком заходів охорони щодо визначених і належних йому будівель, споруд, територій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, спрямованих на недопущення чи припинення протиправних дій щодо них, забезпечення їх недоторканності та цілісності, припинення несанкціонованого доступу до них третіх осіб, а також на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я працівників Національного банку;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 5103-VI від 05.07.2012 )
платіжний баланс - сукупність економічних операцій, які проводяться між резидентами та нерезидентами за певний період часу. У платіжному балансі відображаються операції з товарами, послугами, первинними та вторинними доходами, операції, пов’язані з фінансовими вимогами і зобов’язаннями щодо інших країн світу;
( Визначення терміна в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
реалізовані доходи/витрати - доходи/витрати від переоцінки під час вибуття переоцінених фінансових активів і зобов'язань, монетарного золота та банківських металів;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
резервна позиція в Міжнародному валютному фонді (далі - МВФ) - вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як різниця між квотою та авуарами МВФ в її (держави-члена) валюті за мінусом грошових авуарів МВФ, отриманих державою-членом у вигляді кредитів МВФ та залишків на рахунку МВФ № 2, що не перевищує однієї десятої процента від квоти держави-члена;
ставки рефінансування Національного банку України - виражена у відсотках плата за кредити, що надаються банкам, яка встановлюється Національним банком України з метою впливу на грошовий оборот та кредитування;
( Визначення терміна із змінами, внесеними згідно із Законами № 2478-VI від 09.07.2010, № 541-VIII від 18.06.2015 )
спеціальні права запозичення - міжнародно визнаний резервний актив, створений МВФ на доповнення існуючих міжнародно визнаних резервних активів;
( Визначення терміна в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону № 2922-III від 10.01.2002 )
фінансова стабільність - стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
цінова стабільність - збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін.
( Визначення терміна в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону № 2922-III від 10.01.2002 )
Терміни "асоційована особа", "банківська група", "істотна участь" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про банки і банківську діяльність".
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010; в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2277-VIII від 06.02.2018, № 1811-IX від 19.10.2021; абзац тридцять дев'ятий статті 1 вважати частиною другою згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021; частина друга статті 1 в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 )
Термін "валютні цінності" розуміється у значенні, визначеному Законом України "Про валюту і валютні операції".
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2473-VIII від 21.06.2018; абзац сороковий статті 1 вважати частиною третьою згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021; нову редакцію абзацу див. в Законі № 1591-IX від 30.06.2021 )
Терміни "врегулювання простроченої заборгованості", "реєстр колекторських компаній" та "колекторська компанія" вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про споживче кредитування".
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 1349-IX від 19.03.2021 - вводиться в дію з 14.07.2021; абзац сорок перший статті 1 вважати частиною четвертою згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
Терміни "авторизація діяльності", "надавач платіжних послуг", "нефінансова платіжна послуга", "обмежені платіжні послуги", "оверсайт платіжної інфраструктури", "оператор платіжної системи", "технологічний оператор платіжних послуг", "платіжний інструмент", "платіжний ринок", "платіжна послуга", "Реєстр платіжної інфраструктури", "учасники платіжного ринку" та "цифрові гроші Національного банку" вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні послуги".
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022; абзац статті 1 вважати частиною п'ятою згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
Терміни "авторизація", "Кредитний реєстр Національного банку України", "фінансова послуга", "фінансова установа", "супровідні послуги" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".
( Статтю 1 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
Стаття 2. Правова основа діяльності Національного банку України
Національний банк України (далі - Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
Місцезнаходження Ради Національного банку України (далі - Рада Національного банку), Правління Національного банку України (далі - Правління Національного банку) та центрального апарату Національного банку - місто Київ.
( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 3. Статутний капітал
Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю.
Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути збільшений за рішенням Ради Національного банку.
( Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1919-III від 13.07.2000 )
Джерелами формування статутного капіталу Національного банку є частина його прибутку до розподілу, а при необхідності - Державний бюджет України.
( Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
Стаття 4. Економічна самостійність
Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює витрати за рахунок власних доходів, а у визначених цим Законом випадках - також за рахунок коштів Державного бюджету України.
( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015; в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і закріплено за ним на праві господарського відання.
( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
Національний банк не відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання.
Національний банк не відповідає за зобов'язаннями фінансових установ, а фінансові установи не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання.
( Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
Національний банк для забезпечення своєї діяльності та виконання визначених цим Законом функцій має право створювати підприємства, установи, відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за кордоном).
( Частина п'ята статті 4 в редакції Законів № 1587-IX від 30.06.2021, № 1811-IX від 19.10.2021 )
Національний банк, його підприємства, установи, відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за кордоном) мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
( Частина шоста статті 4 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
Стаття 5. Кошторис адміністративних витрат
( Назва статті 5 в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
Національний банк щороку складає кошторис адміністративних витрат.
( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015; в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
Національний банк України включає до кошторису адміністративних витрат витрати та інвестиції на забезпечення діяльності Національного банку, інвестиції у створення та розвиток матеріально-технічної бази Національного банку, а також витрати на виплату винагороди членам Ради Національного банку за виконання ними своїх функцій з деталізацією розміру, посад та періодичності виплат винагороди.
( Частина друга статті 5 в редакції Законів № 541-VIII від 18.06.2015, № 1587-IX від 30.06.2021 )
Національний банк відображає доходи та витрати, визначає прибуток (збитки) та складає фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Національний банк створює загальні резерви, які використовуються на покриття його збитків, а також резерв переоцінки, який використовується на покриття нереалізованих витрат.
( Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 541-VIII від 18.06.2015, № 122-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 79-IX від 12.09.2019 )
У разі недостатності коштів загальних резервів перевищення витрат Національного банку над його доходами компенсується за рахунок коштів Державного бюджету України наступного за звітним року.
( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 639-VI від 31.10.2008, № 1608-VI від 21.08.2009, № 1919-III від 13.07.2000; в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 5-1. Прибуток до розподілу
Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку.
Національний банк визначає прибуток до розподілу шляхом зменшення прибутку на суму нереалізованих доходів. Національний банк спрямовує нереалізовані доходи до резерву переоцінки.
Нереалізовані доходи, що стають реалізованими у наступних періодах, включаються до прибутку до розподілу у відповідних звітних періодах.
Національний банк компенсує суму перевищення нереалізованих витрат над сумою резерву переоцінки коштами прибутку поточного року, а в разі їх недостатності - коштами загальних резервів.
Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за рахунок прибутку до розподілу забезпечує формування загальних резервів у розмірі 10 відсотків від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку, який визначається у порядку, встановленому Національним банком.
( Частина п'ята статті 5-1 в редакції Законів № 541-VIII від 18.06.2015, № 533-IX від 17.03.2020 )
Рада Національного банку має право прийняти рішення про спрямування прибутку до розподілу на збільшення статутного капіталу Національного банку.
( Частина статті 5-1 в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 122-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 79-IX від 12.09.2019 )
Після спрямування прибутку до розподілу на цілі, визначені частинами п’ятою та шостою цієї статті, прибуток до розподілу підлягає перерахуванню до Державного бюджету України у повному обсязі.
( Частина сьома статті 5-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
Національний банк не має права перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу більшу, ніж визначена у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена Радою Національного банку.
( Статтю 5-1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )( Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 6. Основна функція
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.
( Частина друга статті 6 в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
Національний банк у межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі, визначеної у частині другій цієї статті.
( Частина статті 6 в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
Національний банк також сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню цілей, визначених у частинах другій та третій цієї статті.
( Частина статті 6 в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 7. Інші функції
Національний банк виконує такі функції:
1) відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;
2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує готівковий грошовий обіг;
( Пункт 2 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5285-VI від 18.09.2012 )
2-1) відповідно до закону здійснює емісію цифрових грошей Національного банку, визначає порядок їх випуску, зберігання та погашення, а також особливості виконання платіжних операцій з їх застосуванням;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022; в редакції Закону № 2888-IX від 12.01.2023 )
3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;
4) встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;
5) організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк;
( Пункт 5 статті 7 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
6) здійснює державне регулювання на платіжному ринку, визначає засади функціонування платіжного ринку України, регулює діяльність надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, визначає порядок надання платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, здійснює нагляд за діяльністю учасників платіжного ринку;
( Пункт 6 статті 7 в редакції Законів № 5518-VI від 06.12.2012, № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських та платіжних технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування, розвиток створених ним платіжних, облікових систем, національної системи електронної дистанційної ідентифікації Національного банку (системи BankID Національного банку), встановлює умови взаємодії суб’єктів у таких системах, контролює створення платіжних інструментів, систем автоматизації банківської діяльності та діяльності на платіжному ринку, засобів захисту інформації про банківську діяльність та діяльність на платіжному ринку;
( Пункт 7 статті 7 в редакції Законів № 5284-VI від 18.09.2012, № 1811-IX від 19.10.2021, № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2516-IX від 15.08.2022 )
8) здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі;
( Пункт 8 частини першої статті 7 в редакції Закону № 3394-VI від 19.05.2011 )
8-1) здійснює державне регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі на ринках небанківських фінансових послуг за діяльністю небанківських фінансових установ, інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та осіб, які надають супровідні послуги, в межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та іншими законами України;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019; в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 )
8-2) здійснює державне регулювання та нагляд відповідно до законів України за юридичними особами публічного права, які надають фінансові та/або супровідні послуги в рамках державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови надання фінансових та супровідних послуг;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 8-2 згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
9) здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр банків, створює та веде Кредитний реєстр Національного банку України;
( Пункт 9 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2922-III від 10.01.2002; в редакції Закону № 3024-VI від 15.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VIII від 21.12.2017, № 2277-VIII від 06.02.2018 )
9-1) веде Державний реєстр фінансових установ, Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів, а у визначених законом випадках - інші реєстри осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019; в редакції Закону № 1349-IX від 19.03.2021 - вводиться в дію з 14.07.2021; в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 )
10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;
( Статтю 7 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2922-III від 10.01.2002 )
10-1) здійснює попередню кваліфікацію осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та складає перелік таких осіб;
( Статтю 7 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )( Пункт 11 статті 7 виключено на підставі Закону № 4452-VI від 23.02.2012 )( Пункт 12 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
13) представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;
13-1) забезпечує представництво інтересів Національного банку в органах влади іноземних держав, захист прав та інтересів Національного банку в закордонних юрисдикційних органах;
( Статтю 7 доповнено пунктом 13-1 згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
14) здійснює валютне регулювання, визначає порядок виконання операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний нагляд за уповноваженими установами;
( Пункт 14 статті 7 в редакції Закону № 2922-III від 10.01.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2473-VIII від 21.06.2018; в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
14-1) створює, веде інформаційні системи (реєстри, бази даних) для виконання функцій валютного регулювання та валютного нагляду, а також встановлює вимоги щодо створення, ведення, наповнення банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку інформаційних систем (реєстрів, баз даних) для забезпечення обміну інформацією між ними при здійсненні валютного нагляду;
( Статтю 7 доповнено пунктом 14-1 згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
15) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютного резерву та здійснення операцій із золотовалютним резервом та банківськими металами;
( Пункт 15 статті 7 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
16) аналізує та прогнозує динаміку макроекономічних, грошово-кредитних, валютних та фінансових показників, у тому числі складає платіжний баланс;
( Пункт 16 частини першої статті 7 в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
17) організовує та здійснює перевезення валютних та інших цінностей, у визначеному Національним банком порядку видає юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою, зупиняє, поновлює та відкликає такі ліцензії;
( Пункт 17 частини першої статті 7 в редакції Законів № 2491-VIII від 05.07.2018, № 1953-IX від 14.12.2021 )
18) здійснює відповідно до закону державну політику у сфері охорони державної таємниці, у тому числі в системі Національного банку, бере участь в організаційно-правових заходах щодо охорони державної таємниці;
( Пункт 18 частини першої статті 7 в редакції Закону № 2463-IX від 27.07.2022 )
19) бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;
20) визначає особливості функціонування банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, здійснення нагляду, в тому числі валютного, за такими особами у разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку;
( Статтю 7 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 2922-III від 10.01.2002; в редакції Закону № 2120-IX від 15.03.2022 )
21) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України;
( Статтю 7 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 3163-IV від 01.12.2005 )
22) встановлює вимоги, здійснює методологічне забезпечення з питань оброблення, зберігання, захисту, використання, передавання, розкриття та знищення інформації, що становить таємницю фінансової послуги, банківську таємницю;
( Статтю 7 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 3163-IV від 01.12.2005; в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 )
22-1) здійснює відповідно до компетенції повноваження у сфері депозитарного обліку;
( Статтю 7 доповнено пунктом 22-1 згідно із Законом № 5178-VI від 06.07.2012 )( Пункт 22-2 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 2491-VIII від 05.07.2018 )
23) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом;
( Пункт 24 статті 7 виключено на підставі Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
25) визначає порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами;
( Статтю 7 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 5284-VI від 18.09.2012 )
26) здійснює відповідно до визначених Законом України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" повноважень державне регулювання у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у банківській системі України та на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, при наданні платіжних послуг, а також утворює засвідчувальний центр для забезпечення внесення до Довірчого списку відомостей про банки, інших осіб, що здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, про платіжні організації та/або учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги;
( Статтю 7 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 5284-VI від 18.09.2012; в редакції Законів № 2155-VIII від 05.10.2017, № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022, № 2801-IX від 01.12.2022 )( Пункт 26-1 статті 7 виключено на підставі Закону № 2801-IX від 01.12.2022 )
26-2) визначає порядок використання електронного підпису у банківській системі України та на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк, а також при наданні платіжних послуг;
( Статтю 7 доповнено пунктом 26-2 згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021; в редакції Закону № 2801-IX від 01.12.2022 )
27) здійснює авторизацію діяльності на платіжному ринку;
( Статтю 7 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 5284-VI від 18.09.2012; в редакції Законів № 79-IX від 12.09.2019, № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
28) створює та здійснює ведення Реєстру платіжної інфраструктури відповідно до Закону України "Про платіжні послуги";
( Статтю 7 доповнено пунктом згідно із Законом № 5178-VI від 06.07.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012; в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
29) здійснює у встановленому ним порядку оверсайт платіжної інфраструктури та суб’єктів, які виконують функції центрального депозитарію, центрального контрагента, торгового репозиторію та системи розрахунків у цінних паперах (далі - інфраструктури фінансового ринку), визначає важливість інфраструктур фінансового ринку;
( Статтю 7 доповнено пунктом згідно із Законом № 5178-VI від 06.07.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012; в редакції Законів № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022, № 1953-IX від 14.12.2021 )
30) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за банками та філіями іноземних банків, страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, кредитними спілками, ломбардами, іншими фінансовими установами, реєстрацію чи ліцензування діяльності яких здійснює Національний банк, операторами поштового зв’язку, які надають платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або здійснюють валютні операції, операторами платіжних систем, філіями або представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги;