Про Державний бюджет України на 2009 рік. Бюджет від 26.12.2008 №835-VI

Верховна Рада України Закон, Бюджет, Перелік від 26.12.2008 №835-VI
Остання редакція від 23.12.2009. Внесення змін (закон від 16.12.2009 N 1766-VI /1766-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон, Бюджет, Перелік

Дата 26.12.2008

Номер 835-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2009 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 20, N 21-22, ст.269 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 908-VI від 03.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.320 N 1080-VI від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.422 N 1131-VI від 17.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.454 ) ( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 11-рп/2009 від 20.05.2009 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1402-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.598 N 1498-VI від 10.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.689 N 1534-VI від 23.06.2009, ВВР, 2009, N 49, ст.734 N 1608-VI від 21.08.2009, ВВР, 2010, N 4, ст.15 N 1688-VI від 23.10.2009, ВВР, 2010, N 4, ст.33 N 1715-VI від 06.11.2009, ВВР, 2010, N 6, ст.47 N 1757-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.60 N 1758-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.61 N 1762-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.63 N 1765-VI від 16.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.64 N 1766-VI від 16.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.65 )
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 245.309.356,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 184.628.215,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 60.681.140,6 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.
( Частина перша статті 1 в редакції Законів N 1758-VIвід 15.12.2009, N 1762-VI від 15.12.2009; із змінами,внесеними згідно із Законом N 1765-VI від 16.12.2009 )
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 274.156.440,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 194.412.348,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 79.744.092,2 тис. гривень.
( Частина друга статті 1 в редакції Законів N 1758-VIвід 15.12.2009, N 1762-VI від 15.12.2009; із змінами,внесеними згідно із Законами N 1765-VI від 16.12.2009, N 1766-VI від 16.12.2009 )
Затвердити на 2009 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3.128.033,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 591.846,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.536.186,9 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 5.843.975,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 175.896,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.668.078,5 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 31.563.026,1 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.368.182,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 22.194.843,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
( Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 1766-VI від 16.12.2009 )
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2009 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 908-VI від 03.02.2009, N 1080-VI від 05.03.2009, 1402-VI від 21.05.2009, N 1534-VI від23.06.2009, N 1608-VI від 21.08.2009; в редакціїЗакону N 1757-VI від 15.12.2009 )( Зміни до статті 1 див. в Законі N 1688-VI від23.10.2009 )
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2009 рік належать:
1) податок на додану вартість (крім розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств, а також податкової заборгованості);
2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств, а також податкової заборгованості);
3) збір за спеціальне водокористування;
4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення (нормативи зазначеного збору визначаються з урахуванням статті 82 цього Закону);
5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);
9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);
12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні (крім рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, яка сплачується дочірньою компанією "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України");
13) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету;
14) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
15) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування; штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів органів виконавчої влади; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;
16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;
17) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;
18) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
21) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 28 статті 6 та абзацом третім пункту 1 частини першої статті 48 цього Закону); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності;
22) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
23) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
24) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;
26) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;
27) плата за виділення номерного ресурсу;
28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;
29) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень від реалізації об'єктів нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, або майновими правами на них);
30) 50 відсотків орендної плати за користування майном (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;
31) відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв в межах України;
32) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;
33) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів;
34) збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів;
35) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;
36) кошти, що надійдуть від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством України з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (крім надходжень, визначених пунктом 9 частини першої статті 35 цього Закону);
37) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю (крім надходжень, визначених пунктом 10 частини першої статті 35 цього Закону);
38) орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (крім надходжень, визначених пунктом 30 цієї статті);
39) вивізне мито;
40) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
41) плата за використання інших природних ресурсів;
42) збір за користування радіочастотним ресурсом України;
43) надходження від державних грошових лотерей;
44) надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України (крім надходжень, визначених пунктом 45 статті 6 цього Закону);
( Пункт 44 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1608-VI від 21.08.2009 )
45) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим на будівництво (придбання) житла для окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів;
46) плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір);
47) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.
Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж:
нафти сирої і газового конденсату власного видобутку (видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування надрами), крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби, а також газу скрапленого - виключно на біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за ціною (яка повинна забезпечувати покриття економічно обґрунтованих витрат видобутку та отримання прибутку), затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики України для кожного суб'єкта господарювання, визначеного в абзаці першому цієї статті.
Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами господарювання, визначеними в абзаці першому цієї статті, формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, ресурс природного газу для потреб населення.
З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) та скрапленого газу) на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.
Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарських товариств, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств перевищує 50 відсотків загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.
Стаття 4. У 2009 році Міністерству фінансів України здійснити переоформлення залишку заборгованості Кабінету Міністрів України перед Національним банком України, визначеної абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України", шляхом випуску та передачі Національному банку України облігацій внутрішньої державної позики.
Установити, що Національний банк України у 2009 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України:
за підсумками 2008 року на суму не менш як 4.008.112 тис. гривень;
за підсумками поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України у поточному році на загальну суму не менш як 9.800.000 тис. гривень, у тому числі за перше півріччя не менш як 3.400.000 тис. гривень - упродовж трьох робочих днів з дня набрання чинності Законом України від 21 серпня 2009 року N 1608-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України", за третій квартал не менш як 3.400.000 тис. гривень - до 20 жовтня, за четвертий квартал не менш як 3.000.000 тис. гривень - до 10 грудня.
( Частина друга статті 4 в редакції Закону N 1608-VIвід 21.08.2009 )
Стаття 5. Установити, що у 2009 році продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2009 рік у частині доходів є:
1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;
2) акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
5) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, у тому числі 160.000 тис. гривень нарахованих і несплачених зобов'язань державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом із цього збору за минулі роки;
6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;
8) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України;
9) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України), правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
13) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти від продажу контрольних марок;
14) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;
15) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
16) реалізація матеріальних цінностей державного резерву;
17) реалізація розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
18) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
19) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
20) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім надходжень, визначених пунктом 40 цієї статті);
21) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;
22) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
23) плата за оформлення посвідчення закордонного українця;
24) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
25) кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";
26) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
27) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997-2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;
28) 90 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації;
29) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
31) надходження від реалізації об'єктів нерухомого військового майна Збройних Сил України разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, або майновими правами на них;
32) надходження, одержані в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за використані матеріальні цінності з державного резерву, у сумі не менше 50.000 тис. гривень;
33) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;
34) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
35) кошти від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що передаються для утилізації Міністерству промислової політики України та Національному космічному агентству України;
36) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
37) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;
38) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;
39) кошти від реалізації галузевих резервів (виробничих запасів) уранового концентрату, цирконію та гафнію, сформованих за рахунок коштів цільового галузевого фонду створення національного ядерно-паливного циклу;
40) збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками;
41) податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість, рентної плати за транзитне транспортування природного газу, а також надходження розстрочених податкових зобов'язань (у тому числі відсотків за користування податковим кредитом) з цих платежів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств;
42) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крім відповідних надходжень, визначених пунктом 41 цієї статті);
43) рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, яка сплачується дочірньою компанією "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";
44) надходження в рамках програм допомоги Європейського Співтовариства.
45) надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України за результатами поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України поточного року у сумі 9.191.784 тис. гривень.
( Статтю 6 доповнено пунктом 45 згідно із Законом N 1608-VI від 21.08.2009; в редакції Закону N 1758-VI від 15.12.2009 )
Стаття 7. Установити, що кошти, які надійшли від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" до спеціального фонду державного бюджету у 2005 році, додатково обліковуються у Державному казначействі України на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків.
Стаття 8. Установити, що у 2009 році надходження, одержані в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за використані матеріальні цінності з державного резерву, у сумі не менше 50.000 тис. гривень спрямовуються у рахунок погашення зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву за зберігання запасів державного резерву перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість із розрахунків з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її підприємствами.
Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 9. Дозволити Міністерству палива та енергетики України разом з Державним концерном "Ядерне паливо" забезпечити відчуження галузевих резервів (виробничих запасів) уранового концентрату, цирконію та гафнію, сформованих за рахунок коштів цільового галузевого фонду створення національного ядерно-паливного циклу, лише на аукціоні, з наступним перерахуванням отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету на проведення заходів з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Установити, що у 2009 році до нормативів, затверджених у додатках N 1 та N 2 до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27-28, ст. 253), що належать до абсолютних, застосовується коефіцієнт 1,439 та запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих порід замість нормативів у грошовому розмірі.
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 11. Установити на 31 грудня 2009 року граничний розмір державного боргу України в сумі 193.076.747,3 тис. гривень.
( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1080-VI від 05.03.2009, N 1757-VI від 15.12.2009 )
Стаття 12. Установити, що державні запозичення здійснюються в межах загального обсягу граничного розміру державного боргу України, встановленого статтею 11 цього Закону. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі, допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного боргу України, встановленого статтею 11 цього Закону, за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень із щомісячним обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
У разі зменшення (збільшення) обсягу платежів з погашення основної суми державного боргу порівняно із обсягом, визначеним цим Законом, зменшується (збільшується) обсяг державних запозичень з дотриманням визначеного цим Законом обсягу фінансування державного бюджету за борговими операціями.
Стаття 13. Установити, що у 2009 році державні підприємства, в тому числі господарські товариства, акціонерні холдингові компанії (крім банків), у статутному фонді яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірні підприємства здійснюють внутрішні довгострокові (більше одного року) та зовнішні запозичення, надають гарантії або є поручителями за такими запозиченнями за погодженням з Міністерством фінансів України, здійснюють внутрішні короткострокові запозичення (до одного року), надають гарантії або є поручителями за такими запозиченнями - за погодженням з відповідними органами центральної виконавчої влади, у сфері діяльності яких вони знаходяться. Порядок таких погоджень встановлюється Кабінетом Міністрів України.
При укладанні зазначеними підприємствами (товариствами, компаніями), визначеними в частині першій цієї статті, договорів про надання позик (кредитів) в іноземній валюті та при здійсненні запозичень у нерезидентів або під державні гарантії забороняється включати до таких договорів положення, які передбачають обов'язкове дострокове погашення зобов'язань на вимогу кредитора та/або інвестора у визначену дату або протягом визначеного періоду до дати остаточного погашення (пут-опціон) або у випадку зниження кредитного рейтингу України та/або позичальника.
Стаття 14. Установити, що у 2009 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами у дію об'єктів та за договорами концесії), на будівництво метрополітенів, виконання інвестиційних проектів, виконання заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, загалом в обсязі, що не перевищує 37.000.000 тис. гривень.
Державні гарантії за зобов'язаннями Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за зовнішніми запозиченнями, які здійснені станом на 1 січня 2009 року, при необхідності надаються Кабінетом Міністрів України у встановленому ним порядку в обсязі цих запозичень, але не більше суми, яка становить 2.005.700 тис. доларів США, в разі невиконання компанією зобов'язань відповідно до умов цих запозичень.
Установити, що у 2009 році надання гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з міжнародними фінансовими організаціями) не здійснюється.
Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про надання кредитів або гарантій (крім Державної служби автомобільних доріг України), зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2007-2009 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Кабінет Міністрів України при прийнятті рішення про надання кредитів або гарантій юридичним особам, у розпорядженні яких є майно, що є державною або комунальною власністю, приймає рішення щодо розміру та виду забезпечення виконання зобов'язань.
Стаття 15. Міністр фінансів України має право брати зобов'язання від імені України, які пов'язані із передбаченими цим Законом запозиченнями і державними гарантіями, та договорами про будівництво (реконструкцію) об'єктів інфраструктури за рахунок коштів приватних інвесторів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з договорами від будь-яких комісій, податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.
Стаття 16. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно, переходять права кредитора та право вимагати від боржника погашення такої заборгованості в установленому законом порядку.
Якщо договором між державою та позичальником-резидентом України передбачається зобов'язання з погашення та обслуговування кредитів, залучених державою, невиконання або неналежне виконання позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехід до держави права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою перед кредитором зобов'язань за такими кредитами.
Стаття 17. З метою економії бюджетних коштів надати право Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом України, включаючи обмін, випуск та викуп державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу України на кінець року.
Стаття 18. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку купівлю облігацій внутрішньої державної позики з одночасним зобов'язанням їх продажу, що забезпечуватиметься заставою цих облігацій, з подальшим поверненням коштів єдиного казначейського рахунку до кінця року. Порядок здійснення таких операцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Надати право місцевим фінансовим органам в порядку, встановленому відповідною місцевою радою, здійснювати за рахунок тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів купівлю облігацій внутрішньої державної позики і облігацій, емітованих відповідними радами, з одночасним зобов'язанням їх продажу, що забезпечуватиметься заставою цих облігацій, з подальшим поверненням коштів місцевих бюджетів до кінця року.
Стаття 19. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2009 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень (крім надходжень, визначених пунктом 4 статті 20 цього Закону);
2) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;
3) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду Державного бюджету України.
Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2009 рік у частині фінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) кошти, одержані від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати штрафів, пені та неустойки за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу;
3) невикористаний залишок коштів у сумі не менше 119.740,2 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
4) надходження від цільового розміщення державних цінних паперів;
5) невикористаний у 2007 році залишок коштів за бюджетною програмою "Надання кредитів на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів в галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива", джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";
6) зміни залишків Стабілізаційного фонду;
7) невикористаний залишок коштів у сумі 260.473,6 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію.
( Статтю 20 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 1766-VI від 16.12.2009 )
Стаття 21. Визначити в 2009 році органи державної податкової служби України органами стягнення заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (кошти від повернення якої надходять за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2801380, 2801400, 2801410, 2801440, 3401360, 3511550, 3511560, 3511630) .
Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 6 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.
Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити у 2009 році надходження до Стабілізаційного фонду Державного бюджету України коштів, одержаних від приватизації державного майна, та коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, відповідно до пункту 28 статті 6 та пункту 2 статті 20 цього Закону, у сумі не менш як 9.781.224 тис. гривень.
Стаття 24. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) дозволити у процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті.
Стаття 25. Установити, що у 2009 році при застосуванні за зовнішньоекономічними угодами (договорами) резидентів операцій факторингу, що здійснюються державними банками України, у тому числі в рамках їх діяльності в міжнародних факторингових об'єднаннях (асоціаціях), виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на валютні рахунки резидентів в уповноважених банках або рахунки банків, що здійснюють відповідні операції факторингу, у терміни, передбачені статтею 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", продовжені на 90 календарних днів. Виручкою резидентів вважаються також платежі, що надходять від нерезидентів на рахунки банків за операціями факторингу.
Відповідальність за дотримання термінів надходження виручки, визначених частиною першою цієї статті, покладається на суб'єктів, яким належить право вимоги за зовнішньоекономічними угодами (договорами), передане за операцією факторингу.
IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2009 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.
У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.
Перелік бюджетних програм, по яких затверджуються порядки використання коштів державного бюджету, визначається дорученням Кабінету Міністрів України.
Установити, що у 2009 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2009 рік.
Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі - розпорядникам бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 20 відсотків. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. У разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) Державне казначейство України здійснює платежі загального фонду за видатками (крім передбачених статтею 27 цього Закону) лише після погашення такої заборгованості.
Державне казначейство України відкриває бюджетні асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм (крім загальнодержавних видатків).
Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам та місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій у 2009 році здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення затверджується Кабінетом Міністрів України.
Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості (крім військових аташе), проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.
Установити, що у 2009 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України в межах обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, та у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України".
У разі невиконання показників надходжень до загального фонду державного бюджету на 2009 рік, визначених розписом Державного бюджету України, головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують взяття бюджетних зобов'язань та проведення витрат загального фонду державного бюджету відповідно до встановлених бюджетних асигнувань у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Стаття 27. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2009 рік за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2009 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, видатки на компенсацію Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Стаття 28. Установити, що у 2009 році оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України Державним казначейством України не здійснюється.
Стаття 29. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2009 році за вимогою органів державної виконавчої служби здійснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:
Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку;
відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;
у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.
До прийняття спеціального закону у 2009 році списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, для юридичних осіб здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2009 рік
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 245.309.356,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 184.628.215,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 60.681.140,6 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 274.156.440,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 194.412.348,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 79.744.092,2 тис. гривень.
Затвердити на 2009 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3.128.033,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 591.846,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.536.186,9 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 5.843.975,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 175.896,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.668.078,5 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 31.563.026,1 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.368.182,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 22.194.843,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2009 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2009 рік належать:
1) податок на додану вартість (крім розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств, а також податкової заборгованості);

30 днiв передплати безкоштовно!

Вам потрібен новий ПКУ?

Тисніть на кнопку >>

Закрити +