• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України  | Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок від 23.08.2012 № 938
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.08.2012
 • Номер: 938
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.08.2012
 • Номер: 938
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних інструкціях, відповідають розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів).
( Главу 5 доповнено новим пунктом 10.6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
10.7. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на поточні рахунки, відкриті в банках, відповідно до платіжних інструкцій.
( Пункт глави 10 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014, № 617 від 14.07.2016 )
10.8. Платіжна інструкція не приймається до виконання у разі:
а) неправильного заповнення реквізитів та/або недотримання вимог до оформлення платіжної інструкції;
( Абзац другий пункту 10.8 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
б) відсутності в обліку органів Казначейства відповідних бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
в) невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов'язанням та бюджетним фінансовим зобов'язанням;
г) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;
ґ) обмеження здійснення видатків та надання кредитів, що встановлюється нормативно-правовими актами;
д) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;
е) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;
є) відміни процедури закупівлі / спрощеної закупівлі; набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі / спрощеної закупівлі недійсною та/або договору про закупівлю нікчемним; оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі" на період призупинення процедури закупівлі; наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі";
( Підпункт "є" пункту 10.8 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
ж) відсутності або недостатності залишків коштів на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;
з) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планах спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів;
и) неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування;
і) відсутності затвердженого за погодженням з місцевим фінансовим органом в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм.
( Підпункт "і" пункту 10.8 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 352 від 21.08.2019 - застосовується з 01 листопада 2019 року, № 222 від 19.04.2021 )
Платіжна інструкція, не прийнята до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Казначейства розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів), від яких вона надійшла.
( Абзац чотирнадцятий пункту 10.8 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022, № 409 від 27.07.2023 )
Платіжна інструкція, подана в електронній формі та не прийнята до виконання, повертається засобами системи Казначейства з накладанням кваліфікованого електронного підпису особами, посадовими обов’язками яких передбачено накладання такого підпису, із зазначенням причини його повернення без виконання.
( Пункт 10.8 глави 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
На зворотному боці платіжної інструкції, не прийнятої у зв'язку з причинами, зазначеними у підпунктах "а", "д"-"ж", зазначаються причини повернення без виконання та дата його повернення за підписами керівника структурного підрозділу (заступника керівника структурного підрозділу) і виконавця.
( Абзац шістнадцятий пункту 10.8 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
У разі коли платіжна інструкція не прийнята до виконання у зв’язку з порушенням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України, зокрема попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства або інший захід впливу відповідно до частини другої статті 118 Бюджетного кодексу України на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства.
( Абзац сімнадцятий пункту 10.8 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
10.9. Органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені платіжні інструкції, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
( Главу 10 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
11. Проведення видатків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в іноземній валюті
( Заголовок глави 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
11.1. Розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) за деякими напрямами витрат, встановленими законодавством, можуть проводити розрахунки в іноземній валюті.
Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.
Після відкриття в установах банків рахунка для обліку операцій в іноземній валюті розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) подає до відповідного органу Казначейства довідку банку про відкриття рахунка на його ім'я.
( Пункт 11.1 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
11.2. У разі необхідності здійснення розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) розрахунків в іноземній валюті за зобов'язаннями, що виникли внаслідок укладання договорів, розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) подають до органів Казначейства платіжні інструкції на перерахування бюджетних коштів у національній валюті з відповідних рахунків на рахунки, відкриті на ім'я розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) в установах банків, для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.
( Пункт 11.2 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
11.3. При проведенні операцій в іноземній валюті розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) складається довідка про операції в іноземній валюті, форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, яка подається у двох примірниках у паперовій або електронній формі до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.
( Абзац перший пункту 11.3 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Після взяття на облік довідки про операції в іноземній валюті ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 20 до цього Порядку.
( Пункт 11.3 глави 11 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Один примірник довідки про операції в іноземній валюті повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), інший примірник зберігається в органі Казначейства.
( Пункт 11.3 глави 11 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
За достовірність інформації, відповідність проведених операцій вимогам законодавства, правильність складання та своєчасність подання до органу Казначейства довідки про операції в іноземній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів).
( Г лаву 11 доповнено новим пунктом 11.3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
12. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень бюджетних установ
12.1. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами.
Перерахування таких коштів здійснюється на підставі платіжних інструкцій, наданих власниками рахунків, лише в межах одного КПКВК і однієї групи власних надходжень.
( Абзац другий пункту 12.1 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018, № 222 від 19.04.2021 )
12.2. Перерахування бюджетних коштів, отриманих у поточному році, розпорядниками бюджетних коштів вищим та/або підвідомчим установам відображається відповідно як зменшення доходів, а отримання розпорядниками бюджетних коштів відповідно як збільшення доходів.
У разі перерахування бюджетних коштів, що обліковувались як залишки власних надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення залишків.
12.3. Власні надходження розпорядників бюджетних коштів зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства.
Операції за рахунок власних надходжень розпорядників бюджетних коштів здійснюються зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, або з поточних рахунків, відкритих у банках державного сектору, у випадках, визначених законодавством.
На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору, зараховуються власні надходження з рахунків, призначених для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді.
Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору.
( Пункт 12.3 глави 12 в редакції з Наказу Міністерства фінансів № 617 від 02.08.2016 )
12.4. Органи Казначейства щоденно складають виписки з рахунків та разом з реєстром платіжних інструкцій надають розпорядникам бюджетних коштів.
12.5. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих, здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних документів розпорядника бюджетних коштів та відповідного підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції у межах наявних залишків бюджетних коштів на відповідних рахунках.
12.6. Видатки розпорядників бюджетних коштів за рахунок власних надходжень бюджетних установ проводяться органами Казначейства з рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства у порядку, визначеному главою 10 цього Порядку.
Видатки, які проводяться розпорядниками бюджетних коштів за рахунок власних надходжень на поточних рахунках, відкритих в банках, відображаються в бухгалтерському обліку виконання бюджетів відповідно до норм, визначених у пункті 8.5 глави 8 цього Порядку.
( Пункт 12.6 глави 12 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 02.08.2016 )
12.7. У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства у двох примірниках у паперовій або електронній формі довідку про надходження у натуральній формі (додаток 32 до цього Порядку).
( Абзац перший пункту 12.7 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Після взяття на облік довідки про надходження у натуральній формі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 20 до цього Порядку.
( Пункт 12.7 глави 12 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Один примірник довідки про надходження у натуральній формі повертається розпоряднику бюджетних коштів, інший примірник зберігається в органі Казначейства.
( Пункт 12.7 глави 12 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних коштів згідно із законом.
13. Порядок виплати готівки
13.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Казначейства заявку на видачу готівки, форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662 у двох примірниках.
( Абзац перший пункту 13.1 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 02.08.2016 )
Після видачі готівки на заявці на видачу готівки проставляється відбиток штампа згідно з додатком 25 до цього Порядку, один примірник повертається розпоряднику бюджетних коштів або одержувачу бюджетних коштів, інший примірник зберігається в органі Казначейства.
( Абзац другий пункту 13.1 глави 13 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.
( Абзац четвертий пункту 13.1 глави 13 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 617 від 02.08.2016 )( Пункт 13.2 глави 13 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 617 від 02.08.2016 )( Пункт 13.3 глави 13 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 617 від 02.08.2016 )
13.2. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки.
13.3. Видача готівки під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі - закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини), дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.
Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, продовжується до закінчення терміну відрядження.
Відповідальність за нецільове використання готівки несе розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) згідно із законом.
13.4. Після отримання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Казначейства подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо).
Акт придбання матеріальних цінностей (додаток 33 до цього Порядку) затверджується керівником (заступником керівника) розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) та підписується комісією, створеною відповідним розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів).
У разі неподання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства протягом трьох робочих днів після закінчення строку, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг, органи Казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі.
Видача готівки відновлюється після подання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг.
13.5. Розпорядники бюджетних коштів та/або одержувачі бюджетних коштів за умови наявності бюджетних коштів на рахунках виписують на уповноважених осіб установи грошові чеки та подають їх до органів Казначейства, які здійснюють перевірку правильності їх заповнення та наявності залишків коштів на рахунках і подають на підпис уповноваженим особам органів Казначейства.
На підставі перевіреної заявки на видачу готівки відповідальні особи органів Казначейства підписують грошові чеки на отримання готівки.
Уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257 "Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89. Рахунки групи 257 є рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань. Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі заявок на видачу готівки розпорядників бюджетних коштів та/або одержувачів бюджетних коштів.
( Абзац третій пункту 13.5 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 352 від 21.08.2019 - застосовується з 01 листопада 2019 року )
Для отримання готівки з рахунків органів Казначейства групи 257 розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) видаються грошові чекові книжки. Для отримання грошової чекової книжки розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) зі свого реєстраційного рахунка здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжної інструкції) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок.
13.6. Передача чекової книжки розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) здійснюється на підставі довіреності розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох примірниках. Один примірник залишається в органі Казначейства, другий разом з чековою книжкою передається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів). У журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок у графі "Передано" зазначаються найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі чекової книжки.
Розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) списують чекові книжки у загальновстановленому порядку.
13.7. При внесенні готівки на рахунки розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) відправники коштів у касових документах (квитанціях тощо) зазначають зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету і номери відповідних рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), що відкриті в органах Казначейства.
( Пункт 13.7 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
13.8. Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток розпорядникам бюджетних коштів відкриваються карткові рахунки в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи розпорядника бюджетних коштів, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків.
Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю розпорядника бюджетних коштів, у тому числі на представницькі потреби та витрати на відрядження.
Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжною інструкцією зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків розпорядника бюджетних коштів.
( Абзац третій пункту 13.8 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 02.08.2016 )
Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи розпорядника бюджетних коштів. Оприбуткування отриманих коштів та включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунка або, у разі отримання готівки у банкоматі, чека банкомата.
Довірена особа розпорядника бюджетних коштів зобов'язана подати до бухгалтерії розпорядника бюджетних коштів авансовий звіт про використання коштів з банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та залишком невикористаної готівки відповідно до законодавства. Залишки невикористаної готівки повертаються довіреною особою згідно із законодавством.
Відповідальним за здійснення усіх господарських операцій з використанням карткових рахунків є розпорядник бюджетних коштів відповідно до закону.
Залишки коштів, не використані довіреною особою у визначені терміни, повертаються на рахунок, з якого вони були перераховані.
14. Міжбюджетні трансферти
14.1. Перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація, субвенції, додаткові дотації), реверсної дотації, а також перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами здійснюється органами Казначейства відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів України та рішення відповідної ради про місцевий бюджет.
( Пункт 14.1 глави 14 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015, № 222 від 19.04.2021 )
14.2. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки загального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з установленим порядком спрямовуються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевих бюджетів.
( Абзац перший пункту 14.2 глави 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
У разі здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів за рахунок цих міжбюджетних трансфертів кошти направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у пунктах 7.1-7.4 глави 7 цього Порядку.
Реверсна дотація до державного бюджету з місцевих бюджетів перераховується органами Казначейства щодекади рівними частинами в останній день декади (за ІІІ декаду грудня – до 25 числа) відповідно до розпису державного бюджету з рахунків загального фонду місцевих бюджетів шляхом формування органами Казначейства платіжних інструкцій для здійснення внутрішніх операцій.
( Абзац третій п ункту 14.2 глави 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 617 від 02.08.2016, № 477 від 30.12.2022 )
У разі незабезпечення в повному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації її неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.
( Абзац п ункту 14.2 глави 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
Фінансовими органами розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для перерахування реверсної дотації органам Казначейства не подаються.
( Абзац п ункту 14.2 глави 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
14.3. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з установленим порядком спрямовуються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів.
( Абзац перший пункту 14.3 глави 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
У разі здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів за рахунок цих міжбюджетних трансфертів кошти направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у пунктах 8.1-8.4 глави 8 цього Порядку.
14.4. Залишки коштів субвенцій, наданих із загального фонду державного бюджету, не використані на кінець бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до державного бюджету.
Залишки коштів субвенцій, наданих із спеціального фонду державного бюджету, на кінець бюджетного періоду органи Казначейства зберігають на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення відповідно до вимог статті 57 Бюджетного кодексу України.
У наступному бюджетному періоді зазначені кошти відображаються за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (за типом кредитора) "на початок періоду".
Залишки коштів субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використані на кінець бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані, якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з якого надані субвенції.
( Абзац четвертий п ункту 14.4 глави 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
14.5. В окремих випадках, встановлених законодавством, за міжбюджетними трансфертами проводяться взаємні розрахунки (казначейські клірингові розрахунки) на підставі договорів про організацію взаєморозрахунків або інших документів, укладених учасниками розрахунків відповідно до вимог законодавства.
( Главу 14 доповнено новим пунктом 14.5 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 7 від 11.01.2019 )
14.6. Перерозподіл/зміна обсягів міжбюджетних трансфертів, зміна розпису асигнувань або помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів (далі - коригувальні операції) здійснюються органами Казначейства за згодою місцевих фінансових органів.
Для здійснення коригувальних операцій органи Казначейства на запит Казначейства надсилають інформацію щодо залишків невикористаних коштів відкритих асигнувань, відсутності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань та згоди фінансового органу відповідного місцевого бюджету на проведення перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань.
Проведення коригувальних операцій із відкликання коштів з відповідних рахунків для обліку надходжень місцевих бюджетів здійснюється Головним управлінням Казначейства (управлінням (відділенням) Казначейства) на підставі платіжної інструкції, наданої місцевим фінансовим органом.
( Абзац третій пункту 14.6 глави 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
У разі відсутності на рахунках місцевих бюджетів залишків невикористаних відкритих асигнувань, наявності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань або ненадання згоди місцевим фінансовим органом щодо проведення перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань Головне управління Казначейства надсилає Казначейству лист з обґрунтуванням причин неможливості виконання коригування.
( Главу 14 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 7 від 11.01.2019 )( Пункт 14.7 глави 14 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
15. Операції за взаємними розрахунками
15.1. Взаємні розрахунки - це розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання державного та місцевих бюджетів.
Взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, законодавства, підпорядкованості розпорядників бюджетних коштів, порядку зарахування надходжень, що розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, у тому числі в результаті надання пільг платникам податків, або в інших випадках, передбачених законодавством.
Рішення місцевої ради щодо взаємних розрахунків у частині міжбюджетних відносин місцевий фінансовий орган протягом трьох робочих
днів після його отримання доводить до відповідного фінансового органу місцевого бюджету, з яким необхідно провести взаємні розрахунки, та органу Казначейства за місцем обслуговування.
15.2. Визначення суми, яку віднесено на взаєморозрахунки, та терміну її погашення проводиться фінансовим органом за результатом щоквартальної звітності.
Фінансовий орган вищого рівня або фінансовий орган, який ініціює проведення взаємних розрахунків між місцевими бюджетами, визначає суму, яку віднесено на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, та термін її погашення, про що повідомляє відповідні фінансові органи, з якими необхідно провести взаємні розрахунки, та відповідні органи Казначейства у формі довідки (додаток 34 до цього Порядку).
Довідка має бути погоджена відповідними фінансовими органами, з якими необхідно провести взаємні розрахунки.
Між учасниками взаємних розрахунків складається акт звірки за довільною формою, підписується їх керівниками та скріплюється гербовими печатками.
Довідка та акт звірки надаються до органу Казначейства за місцем обслуговування фінансового органу, який ініціює проведення взаємних розрахунків. Після віднесення на взаємні розрахунки суми коштів, які необхідно передати з одного бюджету іншому, головне управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі (далі - Головне управління Казначейства) повідомляє про це відповідні управління (відділення) Казначейства у районах, містах та в районах у містах (далі - Управління (відділення) Казначейства).
( Абзац п’ятий пункту 15.2 глави 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )
15.3. При передачі з одного місцевого бюджету планових та фактичних показників бюджетних установ, організацій та заходів до іншого бюджету вносяться зміни до бухгалтерського обліку за плановими та фактичними показниками відповідного місцевого бюджету. При цьому зменшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, який передає, і відповідно збільшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, якому передають зазначені показники за відповідними кодами бюджетної класифікації, про що повідомляються органи Казначейства, які здійснюють казначейське обслуговування зазначених місцевих бюджетів за довідками, складеними за формою згідно з додатком 37 до цього Порядку та у порядку, визначеному законодавством.
15.4. Розпорядники бюджетних коштів, видатки яких передано з одного бюджету до іншого, складають звітність на дату передачі. Ця звітність надається органу Казначейства, який обслуговував та/або буде обслуговувати розпорядника бюджетних коштів, у терміни, визначені для подання звітності. Фінансовому органу, до сфери управління якого передано видатки розпорядників бюджетних коштів, і відповідному органу Казначейства, який буде обслуговувати відповідного розпорядника бюджетних коштів, також надаються:
затверджений кошторис;
помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету;
фінансова та бюджетна звітність на момент передачі розпорядників бюджетних коштів.
Надалі звітність подається органу Казначейства за тим бюджетом, до якого було передано видатки розпорядників бюджетних коштів.
( Пункт 15.5 глави 15 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
15.5. Органи Казначейства щокварталу не пізніше останнього дня звітного періоду проводять з відповідними фінансовими органами звірку щодо відображення в обліку операцій за взаєморозрахунками.
15.6. Взаємні розрахунки між бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законодавством.
15.7. Операції за взаємними розрахунками з державним бюджетом та між місцевими бюджетами здійснюються виключно у грошовій формі, якщо інше не передбачено законодавством.
Погашення заборгованості за взаємними розрахунками між рівнями місцевих бюджетів здійснюється шляхом перерахування коштів на відповідні рахунки для зарахування надходжень бюджетів, відкриті для проведення взаємних розрахунків, на підставі платіжних інструкцій, наданих відповідними фінансовими органами до органів Казначейства за місцем обслуговування.
15.8. Якщо у процесі здійснення взаєморозрахунків між бюджетами має місце порушення терміну проведення зазначених розрахунків та/або такі розрахунки залишились не погашеними до 1 листопада поточного бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законодавством, органи Казначейства забезпечують їх проведення шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань коштів від доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів). Норматив відрахувань установлюється органами Казначейства виходячи із суми непогашених взаємних розрахунків та планової суми надходжень на цей період до загального фонду місцевого бюджету згідно з розписом відповідного бюджету.
16. Фінансування
16.1. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради можуть отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
( Абзац перший п ункту 16.1 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
Оформлення та отримання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Абзац другий п ункту 16.1 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
Надання таких позик місцевим бюджетам здійснюється Управліннями (відділеннями) Казначейства за погодженням з відповідним Головним управлінням Казначейства.
16.2. Перерахування коштів на погашення середньострокових позик та позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, здійснюється органами Казначейства на підставі договору про надання позик у встановленому законодавством порядку.
16.3. Відповідно до статей 16, 74 Бюджетного кодексу України Автономна Республіка Крим, обласна рада, міська територіальна громада в особі керівника місцевого фінансового органу, за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради мають право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських бюджетів.
( П ункт 16.3 глави 16 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
16.4. Повернення запозичень, залучених з метою фінансування бюджету розвитку місцевих бюджетів, здійснюється органом Казначейства за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету. Виділення коштів на повернення запозичень здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 36 до цього Порядку), наданого фінансовим органом у порядку, встановленому законодавством.
( Пункт 16.4 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
16.5. Відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого місцевого бюджету.
Виділення коштів із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку здійснюється за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 36 до цього Порядку).
16.6. Відповідно до статей 16 та 72 Бюджетного кодексу України Автономна Республіка Крим, територіальні громади міста, в особі керівника місцевого фінансового органу, за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради мають право на емісію та розміщення цінних паперів у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет.
16.7. Погашення цінних паперів здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 36 до цього Порядку), наданого фінансовим органом до органу Казначейства.
16.8. Органи Казначейства після проведення зарахування коштів на розпорядженні проставляють відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.
16.9. Місцеві фінансові органи за рішенням відповідної ради мають право розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів (далі - тимчасово вільні кошти) на вкладних (депозитних) рахунках у банках з метою отримання доходів із зарахуванням їх до дохідної частини відповідного місцевого бюджету.
16.10. Рішення відповідної ради та договір банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення змін до помісячного розпису місцевого бюджету в установленому порядку.
16.11. Виділення тимчасово вільних коштів для розміщення на вкладний (депозитний) рахунок здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 36 до цього Порядку), наданої місцевим фінансовим органом. Перерахування цих коштів на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банках, у разі дотримання умов, визначених законодавством, здійснюється на підставі платіжної інструкції, наданої місцевим фінансовим органом, з відповідного рахунка, відкритого в органах Казначейства.
( Абзац перший пункту 16.11 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Розпорядження виконується органом Казначейства у порядку, визначеному в пунктах 16.7 та 16.8 глави 16 цього Порядку.
16.12. Органи Казначейства надають місцевим фінансовим органам виписки з рахунків, з яких бюджетні кошти перераховуються на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банках.
16.13. У разі змін умов договору банківського вкладу (депозиту) (зміна суми, строку вкладу тощо) місцеві фінансові органи не пізніше двох робочих днів з дня оформлення таких змін надають відповідні документи органу Казначейства.
16.14. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини з вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства.
17. Надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевих бюджетів
17.1. Головний розпорядник, якому передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає кредитора, який використовує такі бюджетні призначення у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.
Позичальники не включаються до мережі головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня) і отримують кредитні ресурси на підставі укладених кредитних договорів та інших підтвердних документів.
Кредитор спрямовує бюджетні кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначені у встановленому порядку мету, завдання та напрями цих бюджетних програм, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.
Кредитор та позичальник відповідають згідно із законом за нецільове використання коштів, наданих у вигляді кредиту із загального/спеціального фонду місцевих бюджетів, а також за їх своєчасне та повне повернення.
17.2. Формування мережі з кредитування здійснюється відповідно до глави 4 цього Порядку.
17.3. Облік бюджетних асигнувань в частині кредитування та контроль за їх дотриманням здійснюються відповідно до глави 5 цього Порядку.
17.4. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів в частині кредитування, здійснюється відповідно до глави 6 цього Порядку.
17.5. Проведення операцій з надання кредитів із загального/спеціального фонду місцевих бюджетів здійснюється відповідно до глав 7 та 8 цього Порядку.
17.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів відповідно до умов кредитних договорів.
Відповідно до покладених завдань органи Казначейства контролюють цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.
Органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих бюджетних зобов'язань. Підставою для здійснення операцій з кредитування розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні інструкції, підготовлені власниками рахунків, та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.
( Абзац третій пункту 17.6 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Платіжні документи приймаються органами Казначейства від розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках в частині кредитування.
17.7. Процедура повернення кредитів, наданих із загального/спеціального фонду місцевих бюджетів, та сплати відсотків за користування ними здійснюється відповідно до рішення про місцевий бюджет та/або окремих нормативно-правових актів та кредитного договору.
Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів здійснюються у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.
17.8. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до глави 10 цього Порядку.
17.9. У разі надання кредитів за рахунок коштів місцевих бюджетів кредитори подають органам Казначейства лист з інформацією щодо сум, які вплинули на заборгованість за кредитами (надання пільг позичальникам, списання заборгованості позичальника тощо), із зазначенням відповідного нормативно-правового акта та кодів програмної класифікації видатків та кредитування бюджету.
( Главу 17 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )( Главу 18 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
18. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів
18.1. Бухгалтерський облік операцій з виконання місцевих бюджетів здійснюють органи Казначейства у порядку, встановленому законодавством.
( Пункт 18.1 глави 18 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
18.2. У 2021 році залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що склалися на кінець бюджетного року на рахунках місцевих бюджетів ліквідованих районів і розформованих територіальних громад, перераховуються до місцевих бюджетів новоутворених районів і сформованих територіальних громад та відображаються в розділі IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів та Звіті про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету як залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання) місцевих бюджетів новоутворених районів і сформованих територіальних громад на початок бюджетного періоду.
( Пункт 18.2 глави 18 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
18.3. Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами (додаток 37 до цього Порядку) та Звіт про виконання місцевих бюджетів за видатками (додаток 38 до цього Порядку) складаються щодня органами Казначейства в розрізі місцевих бюджетів. Зазначені звіти передаються фінансовим органам у встановленому порядку.
( Главу 18 доповнено новим пунктом 18.3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
18.4. Звітність про виконання місцевих бюджетів подається Казначейством відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України.
Проміжну (місячну, квартальну) і річну звітність про виконання місцевих бюджетів складають відповідні органи Казначейства і подають у порядку і терміни, встановлені законодавством, відповідним місцевим фінансовим органам із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства (далі - АС "Є-Звітність").