Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України Наказ від 21.08.2019 №352
Остання редакція від 21.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 21.08.2019

Номер 352

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.08.2019 N 352
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2019 р.
за N 1025/33996
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року N 162 "Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року N 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881, такі зміни:
1) у главі 10:
у пункті 10.1:
в абзаці другому слова "(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)" виключити;
в абзаці третьому слова та цифри "(додаток 26 до цього Порядку)" виключити;
у пункті 10.3:
в абзаці першому слова та цифри "(додаток 26 до цього Порядку)" виключити;
абзац другий викласти у такій редакції:
"У платіжному дорученні мають бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та має містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів отримувачу (код програмної класифікації видатків та кредитування, код економічної класифікації видатків, економічна сутність платежу, номер і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування, з урахуванням вимог законодавства України, податок на додану вартість або без податку на додану вартість тощо). У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляються дата подання та підпис казначея.";
у підпункті "і" пункту 10.8 слова "(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)" виключити;
2) в абзаці третьому пункту 13.5 глави 13 слова та цифри "постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 208, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517" замінити словами та цифрами "постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89";
3) у додатках до Порядку:
у додатку 19 графу "МФО" виключити;
додаток 26 виключити.
У зв'язку з цим додатки 27 - 34 вважати відповідно додатками 26 - 33.
У тексті Порядку посилання на додатки 27 - 34 замінити посиланнями відповідно на додатки 26 - 33.
2. У тексті Примірного договору про надання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 756, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за N 1179/21491, слова "(код банку _____)" виключити.
3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Цей наказ набирає чинності з дня опублікування та застосовується з 01 листопада 2019 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.
МіністрО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
казначейської служби України
Т. Я. Слюз
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.08.2019 N 352
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2019 р.
за N 1025/33996
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року N 162 "Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року N 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881, такі зміни:
1) у главі 10:
у пункті 10.1:
в абзаці другому слова "(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)" виключити;
в абзаці третьому слова та цифри "(додаток 26 до цього Порядку)" виключити;
у пункті 10.3:
в абзаці першому слова та цифри "(додаток 26 до цього Порядку)" виключити;
абзац другий викласти у такій редакції: