• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України  | Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок від 23.08.2012 № 938
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.08.2012
 • Номер: 938
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.08.2012
 • Номер: 938
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
( Абзац другий пункту глави в редакції Наказу Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Місцеві фінансові органи опрацьовують відповідні звіти та в разі потреби подають свої зауваження органам Казначейства.
18.5. Фінансові органи готують пояснювальну записку, звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом із звітністю, отриманою від органів Казначейства, подають їх до вищого фінансового органу.
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, Департаменти фінансів обласних державних адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації перевіряють звітність, подану відповідними органами Казначейства та фінансовими органами нижчого рівня, готують звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом з пояснювальною запискою подають його до Міністерства фінансів України.
Фінансові органи готують та подають до органів Казначейства із застосуванням "АС "Є-Звітність":
( Абзац третій пункту 18.5 глави 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
щомісяця та щороку - інформацію про використання коштів резервного фонду;
( Абзац четвертий пункту 18.5 глави 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
щокварталу та щороку:
інформацію про стан гарантованих Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів;
інформацію про надані місцеві гарантії;
інформацію про виконання показників розподілу видатків місцевого бюджету (починаючи з періоду за I квартал 2024 року).
( абзац п'ятий пункту 18.5 замінено абзацами п'ятим - восьмим  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2023 р. № 683, у зв'язку з цим абзаци шостий - сьомий  вважати абзацами дев'ятим - десятим )
Інформація надається за формами, встановленими Міністерством фінансів України, та у терміни, визначені органом Казначейства.
( абзац дев'ятий пункту 18.5 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 27.07.2023 р. № 409, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2023 р. № 443, від 11.12.2023 р. № 683 )
Місцеві фінансові органи щомісяця готують інформацію про залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків державного сектору за формою, наведеною в додатку 39 цього Порядку, та подають її до органів Казначейства протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним.
( Пункт глави 18 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 216 від 18.05.2020 )
18.6. Органи Казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства. Казначейство подає звіти про виконання місцевих бюджетів та зведені звіти Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя до Міністерства фінансів України у порядку та за формами, встановленими законодавством.
Звіт про виконання бюджету розвитку місцевих бюджетів подається органами Казначейства та Казначейством починаючи зі звіту за січень - вересень 2021 року.
( Пункт 18.6 глави 18 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
Головні управління Казначейства подають зведені річні звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства із застосуванням АС "Є-Звітність".
( Пункт глави в редакції Наказу Міністерства фінансів № 216 від 18.05.2020 )

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
та інвестиційЄ.Ю. Кузькін
Додаток 1
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 27 липня 2023 року № 409)
(пункт 5.1 глави 5)
____________________
(код бюджету)
ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
(посада відповідальної особи)
__________________ Власне ім’я Прізвище
(підпис)
М. П. "____" ____________ 20___ року
РІЧНИЙ РОЗПИС
___________________________________________________
(назва бюджету)
на 20___ рік
(грн)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Усього
Відповідальна посадова особа ___________________
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 2
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
________________________
(код бюджету)
ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________
(посада відповідальної особи)
_________
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
М.П. "__" ____________ 20__ року
ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС ______________________________
(назва бюджету)
на 20__ рік
(грн.)
Код Найменування Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього
Відповідальна посадова особа __________
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 3
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 6.2 глави 6)
ДОВІДКА
про зміни до річного розпису
( Див. текст )( Порядок доповнено Додатком 3 згідно з Наказами Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 4
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 6.2 глави 6)
ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису доходів загального фонду
( Див. текст )( Порядок доповнено Додатком 4 згідно з Наказами Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 5
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 6.2 глави 6)
ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду
( Див. текст )( Порядок доповнено Додатком 5 згідно з Наказами Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 6
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 6.2 глави 6)
ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду
(за винятком надання кредитів з бюджету)
( Див. текст )( Порядок доповнено Додатком 6 згідно з Наказами Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 7
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 6.2 глави 6)
ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису спеціального фонду
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
( Див. текст )( Порядок доповнено Додатком 7 згідно з Наказами Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 8
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 6.2 глави 6)
ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду
( Див. текст )( Порядок доповнено Додатком 8 згідно з Наказами Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 9
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 6.2 глави 6)
ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису надання кредитів із загального фонду
( Див. текст )( Порядок доповнено Додатком 9 згідно з Наказами Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 10
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 30 грудня 2022 року № 477
)
(пункт 3.13 глави 3)
Довідка
про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті
( Див. текст )( Порядок доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 11
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 4.3 глави 4)
МЕРЕЖА
розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету
( Див. текст )( Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014, № 7 від 11.01.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 12
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 4.3 глави 4)
РЕЄСТР ЗМІН
до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету
( Див. текст )( Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 7 від 11.01.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 13
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 27 липня 2023 року № 409
)
(пункт 5.2 глави 5)
ВИТЯГ
з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів
(за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів)/ річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень/ річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів
( Див. текст )( Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014; і з змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015, № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 14
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 5.2 глави 5)
_________________________
(код бюджету)
_________________________
(назва бюджету)
ВИТЯГ
з помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів)/з помісячного розпису спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/з помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів/надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів за 20__ рік
Код відомчої класифікації
видатків та кредитування
бюджету ( КВК
)
_________ _________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)
(грн)
Код Найменування Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
КВК
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів) - разом
КПКВК* (найменування відповідального виконавця бюджетних програм) - разом
КПКВК* (найменування бюджетної програми) - разом
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього**
ККД у тому числі: доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
ККФ фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)
ККК повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)
ВИТРАТИ - усього
КЕКВ
у тому числі: видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)
ККК надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)
Керівник місцевого фінансового органу _______
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
( Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014; і з змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015, № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 15
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 5.3 глави 5)
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
спеціального фонду
( Див. текст )( Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 16
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетівЗАТВЕРДЖУЮ___________________________
(посада)_________
(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕМ.П. "___" ____________ 20__ року
РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ на 20__ рік
Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету ( КВК
) _________
__________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
(грн)
Рівень розпорядника бюджетних коштів Код програмної класифікації видатків та кредитування ( КПКВК
)
КЕКВ/ККК
Усього на рік, у т.ч. Разом на рік
загальний фонд спеціальний фонд
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів
______________
(код території)
____________
(найменування
розпорядника
бюджетних коштів)
_____________
(код розпорядника
бюджетних коштів)
______________
(найменування
органу Казначейства)
___________
(код органу
Казначейства)
Разом щодо розпорядника бюджетних коштів
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)
____________
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 17
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетівЗАТВЕРДЖУЮ___________________________
(посада)_________
(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕМ.П. "___" ____________ 20__ року
РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів)/ зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів на 20__ рік
Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету ( КВК
) _________
__________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
(грн)
Рівень розпорядника бюджетних коштів Код програмної класифікації видатків та кредитування ( КПКВК
)
КЕКВ/ККК Усього на рік У тому числі за місяцями
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів
___________
(код території)
_________________
(найменування
розпорядника
бюджетних коштів)
__________
(код
розпорядника
бюджетних
коштів)
_________________
(найменування
органу Казначейства)
_______________
(код органу
Казначейства)
Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)
____________
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 18
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетівЗАТВЕРДЖУЮ___________________________
(посада)_________
(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕМ.П. "___" ____________ 20__ року
РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів використання бюджетних коштів на 20__ рік
Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ( КВК) _________________
___________________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня))
Код економічної класифікації видатків ___________________________________________
(грн.)
Рівень розпорядника бюджетних коштів Код програмної класифікації видатків та кредитування ( КПКВК
)
Показники плану використання бюджетних коштів Усього на рік, у т.ч. Разом на рік
загальний фонд спеціальний фонд
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів
___________
(код території)
___________
(найменування
розпорядника
бюджетних
коштів)
__________________
(код розпорядника
бюджетних коштів)
___________
(найменування
органу Казначейства)
___________
(код органу
Казначейства)
Разом щодо розпорядника бюджетних коштів
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)
____________
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 19
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетівЗАТВЕРДЖУЮ___________________________
(посада)_________
(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕМ.П. "___" ____________ 20__ року
РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених помісячних планів використання бюджетних коштів на 20__ рік
Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ( КВК) ____________
_____________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня))
Код економічної класифікації видатків _____________________________________
(грн.)
Рівень розпорядника бюджетних коштів Код програмної класифікації видатків та кредитування ( КПКВК
)
Показники помісячного плану використання бюджетних коштів Усього на рік У тому числі за місяцями
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів
___________
(код території)
_____________
(найменування
розпорядника
бюджетних коштів)
__________________________
(код розпорядника
бюджетних коштів)
_____________
(найменування
органу
Казначейства)
____________
(код органу
Казначейства)
Разом щодо розпорядника бюджетних коштів
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)
____________
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 20
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 30 грудня 2022 року № 477
)
(пункт 4.20 глави 4)
( Додаток )( Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014, № 477 від 30.12.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 21
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
________________________
(код бюджету)
________________________
(назва бюджету)ЗАТВЕРДЖУЮ___________________________
(посада)_________
(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕМ.П. "___" ____________ 20__ року
РЕЄСТР ЗМІН № ____ від __________
розподілу показників зведених кошторисів на 20___ рік
Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ( КВК) ______ ___________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
(грн)
Рівень розпорядника бюджетних коштів Код програмної класифікації видатків та кредитування ( КПКВК
)
КЕКВ/ККК Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") Усього
загальний фонд спеціальний фонд
Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів
___________
(код території)
___________
(найменування
розпорядника
бюджетних
коштів)
__________________
(код розпорядника
бюджетних коштів)
___________
(найменування
органу Казначейства)
___________
(код органу
Казначейства)
Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)
____________
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
( Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 22
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
________________________
(код бюджету)
________________________
(назва бюджету)ЗАТВЕРДЖУЮ___________________________
(посада)_________
(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕМ.П. "___" ____________ 20__ року
РЕЄСТР ЗМІН № ____ від _______________
розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів)/ зведених планів асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів на 20___ рік
Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ( КВК) _______ ___________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
(грн)
Рівень розпорядника бюджетних коштів Код програмної класифікації видатків та кредитування ( КПКВК
)
КЕКВ/ККК Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")
разом на рік у тому числі за місяцями
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів
___________
(код території)
_____________
(найменування
розпорядника
бюджетних
коштів)
_______________________
(код розпорядника
бюджетних коштів)
_____________
(найменування
органу
Казначейства)
____________
(код органу
Казначейства)
Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)
____________
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022 )
Додаток 23
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 6.3 глави 6)
РЕЄСТР ЗМІН
зведення показників спеціального фонду
( Див. текст )( Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021, № 477 від 30.12.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Додаток 24
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________
(найменування органу
Державної казначейської служби)
___________________________
(посада)
________________________
(назва бюджету, код бюджету)
_________
(підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
М.П. "___" ____________ 20__ року