• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Податковий кодекс України

Верховна Рада України  | Кодекс України, Кодекс, Закон від 02.12.2010 № 2755-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Кодекс України, Кодекс, Закон
 • Дата: 02.12.2010
 • Номер: 2755-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Кодекс України, Кодекс, Закон
 • Дата: 02.12.2010
 • Номер: 2755-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
Передбачені цими примітками підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт.
( Пункт 254.4 статті 254 в редакції Законів № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII від 20.12.2016 )
254.5. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
254.5.1. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік до 1 березня та до 1 вересня поточного року станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
( Підпункт 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 в редакції Закону № 1797-VIII від 21.12.2016 )
254.5.2. Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.
254.5.3. Платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.
У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.
Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах, ставки рентної плати.
( Абзац третій підпункту 254.5.3 пункту 254.5 статті 254 в редакції Закону № 1797-VIII від 21.12.2016 )
254.5.4. Платники рентної плати подають до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.
254.6. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
Стаття 255. Рентна плата за спеціальне використання води
255.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є:
первинні водокористувачі - суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів;
суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
( Пункт 255.1 статті 255 в редакції Закону № 1797-VIII від 21.12.2016 )
255.2. Не є платниками рентної плати за спеціальне використання води водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.
Для цілей цієї статті під терміном "санітарно-гігієнічні потреби" слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.
255.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі.
( Абзац перший пункту 255.3 статті 255 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016 )
255.3.1. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води без її вилучення з водних об’єктів є:
для потреб гідроенергетики - фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії;
для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць).
255.3.2. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води для потреб рибництва є фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування).
255.4. Рентна плата за спеціальне використання води не справляється:
255.4.1. за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку;
255.4.2. за воду, що використовується для протипожежних потреб;
255.4.3. за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
255.4.4. за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар’єрах;
255.4.5. за воду, що забирається науково-дослідними установами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;
( Підпункт 255.4.6 пункту 255.4 статті 255 виключено на підставі Закону № 1797-VIII від 21.12.2016 )
255.4.7. за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної води, що використовується у господарській діяльності після вилучення та/або отримується для використання іншими користувачами;
255.4.8. за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти;
255.4.9. за морську воду, крім води з лиманів;
255.4.10. за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами);
255.4.11. за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів відповідно до закону;
255.4.12. для потреб гідроенергетики - з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями;
255.4.13. для потреб водного транспорту:
з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);
під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів річки Дунаю.
255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:
255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавка рентної плати, гривень
за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ58,17
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)55,33
Інгульця84,39
Сіверського Дінця113,45
Південного Бугу (без Інгулу)63,97
Інгулу78,49
Дністра34,85
Вісли та Західного Бугу34,85
Пруту та Сірету26,17
Тиси26,17
Дунаю23,32
Річок Криму116,32
Річок Приазов’я139,66
Інших водних об’єктів63,97;
255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:
Найменування регіонуСтавка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)107,58
м. Севастополь107,58
Область:
Вінницька92,98
Волинська96,04
Дніпропетровська81,48
Донецька110,56
Житомирська92,98
Закарпатська61,09
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони92,98
інші адміністративно-територіальні одиниці області84,39
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони145,42
інші адміністративно-територіальні одиниці області81,48
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони67,59
інші адміністративно-територіальні одиниці області79,75
Кіровоградська107,58
Львівська84,39
Луганська122,13
Миколаївська122,13
Одеська101,8
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони62,9
інші адміністративно-територіальні одиниці області70,1
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони75,03
інші адміністративно-територіальні одиниці області87,16
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони70,1
інші адміністративно-територіальні одиниці області79,83
Тернопільська113,45
Харківська87,21
Херсонська87,21
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони72,74
інші адміністративно-територіальні одиниці області110,56
Черкаська62,9
Чернівецька101,8
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Сновський, Талалаївський райони87,21
інші адміністративно-територіальні одиниці області68,19
м. Київ86,9;
255.5.3. для потреб гідроенергетики - 11,31 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;
255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:
для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,1938 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0215 гривні за 1 місце-добу експлуатації;
255.5.5. для потреб рибництва:
59,36 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
71,36 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води;
255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:
55,21 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
64,39 гривні за 1 куб. метр підземної води;
255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну воду - 12,79 гривні за 100 куб. метрів води.
( Пункт 255.5 статті 255 в редакції Законів № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII від 20.12.2016, № 2245-VIII від 07.12.2017 )
255.6. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005.
255.7. Житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3.
255.8. За умови використання води з лиманів платниками рентної плати застосовується ставка рентної плати, встановлена за спеціальне використання поверхневих вод відповідно до показника "Інші водні об’єкти", зазначеного у підпункті 255.5.1 пункту 255.5 цієї статті.
255.9. За умови використання води з каналів платниками рентної плати застосовуються ставки рентної плати, встановлені за спеціальне використання води водного об’єкта, з якого забирається вода в канал.
255.10. За умови використання води із змішаних джерел водопостачання застосовуються ставки рентної плати, встановлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела.
255.11. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води
255.11.1. Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за спеціальне використання води та за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.
255.11.2. Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
( Підпункт 255.11.2 пункту 255.11 статті 255 в редакції Закону № 1797-VIII від 21.12.2016 )
255.11.3. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
( Підпункт 255.11.3 пункту 255.11 статті 255 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016 )
255.11.4. Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють рентну плату виходячи з фактичних обсягів використаної води, встановлених лімітів використання води, ставок рентної плати, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.
( Підпункт 255.11.3 пункту 255.11 статті 255 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016 )
255.11.5. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки рентної плати.
255.11.6. За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а пасажирськими суднами - виходячи з місця-доби та ставки рентної плати.
255.11.7. Справляння рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від сплати рентної плати за спеціальне використання води.
255.11.8. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок рентної плати.
255.11.9. Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють рентну плату виходячи із фактичних обсягів води, використаної на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично використаної води рентна плата обчислюється на загальних підставах.
255.11.10. Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.
За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, рентна плата сплачується у двократному розмірі.
255.11.11. Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному землеробстві визначають органи водного господарства.
255.11.12. Якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, рентна плата обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води.
( Підпункт 255.11.12 пункту 255.11 статті 255 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016 )
255.11.13. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
255.11.14. За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками рентної плати та коефіцієнтами.
255.11.15. За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.
255.11.16. Податкова декларація з рентної плати за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.
255.11.17. Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують рентну плату за своїм місцем податкової реєстрації.
255.11.18. Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, податкові декларації подаються і рентна плата вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцезнаходженням водних об’єктів та за ставками рентної плати, встановленими для цих водних об’єктів.
255.11.19. Платники рентної плати подають одночасно з податковими деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.
255.11.20. У межах встановленого в дозволі на спеціальне водокористування ліміту використання води рентна плата включається до складу витрат, а за понадлімітне використання справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача після оподаткування.
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і водного транспорту повністю включається до складу витрат.
255.12. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
256.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.
256.2. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів є:
256.2.1. деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;
256.2.2. деревина, заготовлена під час проведення заходів:
щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);
з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;
256.2.3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
256.2.4. побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
256.2.5. використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.
256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:
256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Сосна
1463,80296,63114,0611,76
2329,61211,8882,388,99
3266,03171,3566,087,20
4200,06127,1648,905,42
5131,8284,6932,613,65
Модрина
1208,35176,5568,7915,32
2150,08127,1648,9011,76
3118,40102,3538,938,99
488,2975,9928,986,35
560,0051,2319,924,55
Ялина, ялиця
1411,21350,63134,4615,56
2305,22259,88100,8810,29
3244,79209,4380,169,06
4184,20156,4459,516,50
5123,65103,4440,165,19
Дуб (крім дуба коркового)
11216,88584,75194,7019,92
2872,87419,66139,4114,51
3699,03334,04112,2811,76
4525,11252,6584,238,18
5344,06167,0356,126,35
Ясен, клен (крім явора)
1456,35389,79194,7019,92
2327,27279,78139,4114,51
3262,11222,75112,2811,76
4196,88168,4484,238,18
5129,05111,4156,126,35
Бук
1877,29564,32188,3617,18
2624,77401,42134,0411,76
3502,47321,92107,769,98
4377,54240,3580,587,20
5252,65160,9553,464,55
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
167,9158,4343,4615,32
247,4940,7731,2911,76
338,0333,9825,798,99
428,4924,5019,016,35
519,0116,3112,204,55
Осика, вільха сіра, тополя
139,3233,9825,7910,89
228,4924,5017,667,20
323,1319,0115,026,35
417,6615,0210,894,55
510,899,486,841,79
Другий пояс лісів
Сосна
1395,46252,5496,899,98
2280,11180,1469,717,20
3223,61144,7556,126,35
4169,46107,7641,644,55
5113,0472,4128,102,72
Модрина
1178,40153,6558,8214,51
2128,94109,5241,649,98
3102,3586,5433,478,18
475,9965,3925,316,35
551,2344,2117,183,65
Ялина, ялиця
1363,17310,34119,0012,84
2259,88221,9085,349,06
3206,81176,5568,557,74
4156,44133,7751,696,50
5103,2888,3533,593,87
Дуб (крім дуба коркового)
11035,77499,13166,5316,31
2742,44356,57118,6111,76
3590,37285,2694,118,99
4441,83211,8871,617,20
5296,94142,5547,994,55
Ясен, клен (крім явора)
1388,44332,75166,5316,31
2278,43237,65118,6111,76
3221,36190,1494,118,99
4165,72141,2371,617,20
5111,4195,1047,994,55
Бук
1746,96478,76159,3514,51
2532,37340,28114,069,98
3426,50273,0291,478,18
4320,46203,6968,796,35
5214,59136,5345,354,55
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
155,6247,4936,6813,59
240,7735,2725,799,98
332,6127,2021,727,20
424,5021,7215,026,35
516,3113,5910,893,65
Осика, вільха сіра, тополя
133,9829,8421,728,99
224,5021,7215,026,35
319,0117,6613,595,42
415,0212,209,484,55
59,489,486,842,72;
256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Самшит
12140,441829,34914,4619,92
21529,211306,50653,6914,51
31223,631045,74522,4111,76
4918,09783,60392,048,18
5611,18522,90261,656,35
Бархат, горіх
11333,641140,83570,4119,92
2953,46814,86407,4314,51
3761,94651,90325,9811,76
4571,76488,93245,348,18
5381,60325,98162,966,35
Груша, кизил, явір
11070,21915,39457,2619,92
2764,60653,21326,9114,51
3611,18522,90261,6511,76
4459,05392,54196,478,18
5305,60262,11131,286,35
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1799,91683,15341,3419,92
2571,76487,64243,5014,51
3456,35389,79194,7011,76
4343,64291,98145,808,18
5228,17195,5797,826,35
Каштан, дуб корковий
1666,84570,41285,2619,92
2476,70407,43203,6914,51
3381,60325,98162,9611,76
4286,61244,46122,278,18
5190,14162,9682,386,35
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1535,08456,35229,1019,92
2381,60325,98162,9614,51
3304,22260,78130,3711,76
4228,17195,5797,828,18
5153,42131,7566,086,35
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1400,71342,23171,0919,92
2286,61244,46122,2714,51
3228,17195,5797,8211,76
4172,56146,6674,258,18
5115,4797,8248,906,35
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
1133,08114,0657,0810,89
295,1081,5140,777,20
376,0465,2132,616,35
457,0848,9024,504,55
538,0332,6116,313,65
Другий пояс лісів
Самшит
11813,051549,58775,0516,31
21294,261106,88553,2311,76
31036,26885,48443,678,99
4776,79664,13332,277,20
5518,76442,76221,844,55
Бархат, горіх
11135,37971,04485,3116,31
2810,74693,96346,7711,76
3649,14554,16277,088,99
4486,18418,31207,327,20
5324,56278,43138,534,55
Груша, кизил, явір
1905,85774,12387,5116,31
2647,84552,74277,0811,76
3518,76442,76221,848,99
4388,44332,75166,537,20
5259,47221,36110,434,55
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1681,80581,27291,5916,31
2486,18415,55207,3211,76
3388,44332,75166,538,99
4291,98249,83124,957,20
5194,21165,7283,304,55
Каштан, дуб корковий
1567,74486,18243,5016,31
2406,07347,70173,8511,76
3324,56278,43138,538,99
4243,17207,81104,107,20
5161,61138,5369,714,55
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1453,63387,08193,7416,31
2323,27277,08137,6311,76
3259,47221,36110,438,99
4194,21165,7283,307,20
5129,05111,4155,294,55
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1340,88290,63145,8016,31
2243,17207,81104,1011,76
3194,21165,7283,308,99
4145,37124,9562,457,20
597,8282,8041,644,55
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
1112,7196,3947,998,99
281,5169,2634,446,35
365,2155,6228,105,42
448,9042,0920,854,55
532,6127,2014,512,72.