• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Національний банк України  | Постанова, Інструкція від 28.08.2001 № 368
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Інструкція
 • Дата: 28.08.2001
 • Номер: 368
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Інструкція
 • Дата: 28.08.2001
 • Номер: 368
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28.08.2001 № 368
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2001 р.
за № 841/6032
Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 39 від 28.01.2002 № 81 від 28.02.2002 № 186 від 20.05.2002 № 7 від 13.01.2003 № 55 від 12.02.2003 № 107 від 13.03.2003 № 118 від 19.03.2003, норми Змін щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску боргових цінних паперів вводяться в дію з 01.09.2003 № 151 від 16.04.2003 № 240 від 04.06.2003 № 279 від 01.07.2003 № 386 від 08.09.2003 № 489 від 12.11.2003 № 112 від 17.03.2004 № 192 від 29.04.2004 № 267 від 17.06.2004 № 377 від 10.08.2004 № 443 від 15.09.2004 № 494 від 20.10.2004 № 552 від 17.11.2004 № 290 від 12.08.2005 № 346 від 28.09.2005 № 407 від 01.11.2005 № 430 від 16.11.2005 № 31 від 02.02.2007 № 52 від 19.02.2007 № 458 від 17.12.2007 № 30 від 15.02.2008 № 211 від 23.07.2008 № 228 від 06.08.2008 № 476 від 30.12.2008 № 51 від 06.02.2009 № 79 від 19.06.2019 № 107 від 28.02.2009 № 270 від 06.05.2009 № 541 від 10.09.2009 № 273 від 09.06.2010 № 564 від 20.12.2010 № 479 від 28.12.2011 № 250 від 20.06.2012 № 254 від 20.06.2012 № 486 від 22.11.2012 № 237 від 19.06.2013 № 276 від 15.07.2013 № 454 від 14.11.2013 ) ( Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва № 826/5617/14 від 12.06.2014 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 503 від 19.08.2014 № 723 від 17.11.2014 № 746 від 27.11.2014 № 862 від 25.12.2014 № 37 від 22.01.2015 № 121 від 19.02.2015 № 312 від 12.05.2015 № 380 від 16.06.2015 № 392 від 19.06.2015 № 492 від 28.07.2015 № 517 від 11.08.2015 № 683 від 08.10.2015 № 806 від 19.11.2015 № 986 від 29.12.2015 № 58 від 04.02.2016 № 91 від 18.02.2016 № 242 від 07.04.2016 № 338 від 03.06.2016 № 9 від 13.02.2017 № 72 від 01.08.2017 № 92 від 18.09.2017 № 104 від 20.10.2017 № 121 від 30.11.2017 № 136 від 21.12.2017 № 13 від 15.02.2018 № 33 від 30.03.2018 № 78 від 16.07.2018 № 87 від 31.07.2018 № 92 від 18.09.2017 № 92 від 10.08.2018 № 114 від 30.10.2018 № 139 від 18.12.2018 № 148 від 22.12.2018 № 164 від 28.12.2018 № 39 від 13.02.2019 № 43 від 25.02.2019 № 71 від 21.05.2019 № 79 від 19.06.2019 № 102 від 01.08.2019 № 108 від 15.08.2019 № 130 від 07.11.2019 № 132 від 07.11.2019 № 157 від 24.12.2019 № 158 від 24.12.2019 № 166 від 28.12.2019 № 21 від 19.02.2020 № 22 від 27.02.2020 № 25 від 05.03.2020 № 37 від 24.03.2020 № 72 від 04.06.2020 № 77 від 18.06.2020 № 158 від 11.12.2020 № 166 від 22.12.2020 № 1 від 11.01.2021 № 32 від 19.04.2021 № 51 від 15.06.2021 № 57 від 22.06.2021 № 117 від 12.11.2021 № 121 від 18.11.2021 № 111 від 22.10.2021 № 131 від 03.12.2021 № 158 від 29.12.2021 № 159 від 29.12.2021 № 40 від 07.03.2022 № 59 від 23.03.2022 № 89 від 03.05.2022 № 127 від 17.06.2022 № 175 від 11.08.2022 № 226 від 31.10.2022 № 252 від 28.12.2022 № 37 від 29.03.2023 № 51 від 18.04.2023 № 62 від 09.05.2023 )
Відповідно до вимог Законів України "Про Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність" та з метою забезпечення стабільної діяльності банків і своєчасного виконання ними зобов'язань перед їх вкладниками Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків в Україні (додається).
2. Генеральному департаменту банківського нагляду (П.В. Андрущенко) та Департаменту інформатизації (А.С. Савченко) до 01.10.2001 внести відповідні зміни до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів і своєчасно довести його до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків.
3. Банкам прийняти до виконання доведений програмний комплекс автоматизованого розрахунку економічних нормативів і з 01.11.2001 провести його дослідну експлуатацію.
4. Починаючи з 01.01.2002 банки здійснюють розрахунок економічних нормативів відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої цією постановою.
5. Генеральному департаменту банківського нагляду (П.В. Андрущенко) та територіальним управлінням Національного банку України з 01.01.2002 здійснювати контроль за дотриманням банками обов'язкових економічних нормативів за новим програмним комплексом згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою цією постановою.
До 01.01.2002 банки зобов'язані дотримуватись економічних нормативів згідно з Інструкцією про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 14.04.98 № 141 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 323/2763, за порушення яких заходи впливу мають застосовуватися відповідно до глави 7 Положення про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.05.2000 № 215 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2000 за № 382/4603 (зі змінами).
6. Визнати такими, що втратили чинність:
Порядок надання дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку, затверджений постановою Правління Національного банку України від 25.10.99 № 518 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.11.99 за № 786/4079 (зі змінами);
Інструкцію про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджену постановою Правління Національного банку України від 14.04.98 № 141 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 323/2763 (зі змінами).
7. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пункту 6, який набирає чинності з 01.01.2002.
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена цією постановою, уводиться в дію з 01.01.2002.
8. Генеральному департаменту банківського нагляду (П.В. Андрущенко) довести цю постанову після її державної реєстрації до відома самостійних структурних підрозділів Національного банку України, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва та використання в роботі.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л. Кротюка, Генеральний департамент банківського нагляду (П.В. Андрущенко), Операційне управління (В.Д. Щуцький) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

Голова

В.С. Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.08.2001 № 368
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2001 р.
за № 841/6032
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок регулювання діяльності банків в Україні
( У тексті Інструкції слова "Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку" у всіх відмінках замінено словами "Департамент банківського регулювання і нагляду" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 407 від 01.11.2005 )( У тексті Інструкції слова "Департамент банківського регулювання і нагляду" у всіх відмінках замінено словами "Департамент безвиїзного банківського нагляду" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 476 від 30.12.2008 )( У тексті Інструкції слова "Департамент безвиїзного банківського нагляду" у всіх відмінках замінено словами "відповідний структурний підрозділ центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку" у відповідних відмінках; слова "адекватність регулятивного капіталу/платоспроможність" у всіх відмінках замінено словами "достатність (адекватність) регулятивного капіталу" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 479 від 28.12.2011 )( У тексті Інструкції слова "територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника)" та "територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку)" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника", "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015 )( У тексті Інструкції слова "Комісія Національного банку" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Комітет з питань нагляду" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 517 від 11.08.2015 )
Розділ I. Загальні положення
Ця Інструкція вводиться з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності.
Інструкція розроблена відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів.
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" та Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк України (далі - Національний банк) установлює порядок визначення регулятивного капіталу банку та такі економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками:
( Абзац третій розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 479 від 28.12.2011 )
нормативи капіталу:
мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1),
достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2),
достатності основного капіталу (Н3);
( Розділ I доповнено новим абзацом сьомим згідно з Постановою Національного банку № 312 від 12.05.2015 )( Абзац сьомий розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 862 від 25.12.2014 )( Абзац восьмий розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 862 від 25.12.2014 )
нормативи ліквідності:
( Абзац дев'ятий розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 102 від 01.08.2019 )( Абзац десятий розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 102 від 01.08.2019 )( Абзац дев'ятий розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 59 від 23.03.2022 )
коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB ) та в іноземній валюті (LCRIB );
( Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 13 від 15.02.2018; в редакції Постанови Національного банку № 114 від 30.10.2018 )
коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR);
( Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 158 від 24.12.2019 )
нормативи кредитного ризику:
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7),
великих кредитних ризиків (Н8),
максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9);
( Абзац розділу I в редакції Постанови Національного банку № 312 від 12.05.2015 )( Абзац шістнадцятий розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 312 від 12.05.2015 )
нормативи інвестування:
інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)--1,
__________
-1 Установи - будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, що є юридичними особами (підприємства, організації, компанії, фірми, установи тощо).
загальної суми інвестування (Н12).
( Абзац розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 107 від 28.02.2009 )
З метою підвищення стійкості банків у період фінансової та економічної нестабільності, створення ними запасу капіталу для підвищення спроможності протистояти ризикам Національний банк встановлює вимоги щодо формування банками буферів капіталу, а саме: буфера консервації, контрциклічного буфера та буфера системного ризику.
( Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 312 від 12.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 03.12.2021 )
Для системно важливих банків Національний банк також установлює вимоги щодо формування буфера системної важливості.
( Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 312 від 12.05.2015 )( Абзац двадцять другий розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 139 від 18.12.2018 )( Абзац двадцять другий розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 228 від 06.08.2008 )( Абзац двадцять третій розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 139 від 18.12.2018 )( Абзац двадцять четвертий розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 139 від 18.12.2018 )
Якщо операції здійснюються банком за рахунок капіталу згідно з вимогами цієї Інструкції, то такі операції не включаються до розрахунку економічних нормативів, базою для розрахунку яких є регулятивний капітал.
( Абзац розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 479 від 28.12.2011 )
Банк під час розрахунку економічних нормативів використовує кредитні рейтинги боржника/контрагента/актива за міжнародною шкалою, визначені рейтинговими агентствами "Standard&Poor's", "Moody's Investors Service", "Fitch Ratings", з урахуванням пункту 38 розділу II Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Положення № 351).
( Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 18.12.2018; в редакції Постанови Національного банку № 132 від 07.11.2019 )
Дія цієї Інструкції поширюється на всі банки України незалежно від форм власності.
За надання Національному банку недостовірної інформації щодо економічних нормативів банки несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.
( Розділ I із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 267 від 17.06.2004, № 407 від 01.11.2005 )
Розділ II. Регулятивний капітал банку
Глава 1. Порядок розрахунку регулятивного капіталу банку
1.1. Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків-2, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків.
__________
-2 Ризики в банківській діяльності випливають із специфіки банківських операцій, що здійснюються в умовах ринкових відносин, та означають імовірність одержання доходів, менших від очікуваних, зниження вартості активів. Підвищені банківські ризики призводять до значних фінансових утрат і, як наслідок, до банкрутства банків.
Банки з метою визначення реального розміру регулятивного капіталу з урахуванням ризиків у своїй діяльності зобов'язані постійно оцінювати якість активних банківських операцій (здійснювати їх класифікацію), а також визначати розмір кредитного ризику відповідно до Положення № 351.
( Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 39 від 28.01.2002; в редакції Постанови Національного банку № 486 від 22.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015; в редакції Постанови Національного банку № 9 від 13.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 139 від 18.12.2018 )
__________
( Виноску 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 486 від 22.11.2012 )( Абзац третій пункту 1.1 виключено на підставі Постанови Національного банку України № 486 від 22.11.2012 )
Банки визначають кредитний ризик у валюті, що відповідає валюті активних банківських операцій.
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015; в редакції Постанови Національного банку № 9 від 13.02.2017 )
Банки визначають величину кредитного ризику за всіма активними банківськими операціями як сукупний розмір кредитного ризику за цими операціями станом на перше число кожного місяця, наступного за звітним, у гривні (з урахуванням кредитного ризику за активними банківськими операціями в іноземній валюті в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком).
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015; в редакції Постанови Національного банку № 9 від 13.02.2017 )
Банки визначають величину непокритого кредитного ризику таким чином:
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015; в редакції Постанови Національного банку № 9 від 13.02.2017 )
якщо величина кредитного ризику є меншою або дорівнює сумі сукупного розміру резервів за активними банківськими операціями, сформованих відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - розмір резервів за МСФЗ), розміру уцінки фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, та очікуваних кредитних збитків, які відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань обліку фінансових інструментів відображаються на окремих аналітичних рахунках дисконтів, якщо такі кредитні збитки не обліковуються за рахунками резервів (далі - очікувані кредитні збитки, відображені за рахунками дисконтів), то величина непокритого кредитного ризику дорівнює нулю;
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015; в редакції Постанови Національного банку № 9 від 13.02.2017, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 121 від 30.11.2017; в редакції Постанови Національного банку № 33 від 30.03.2018 )
якщо величина кредитного ризику перевищує суму розміру резервів за МСФЗ, розміру уцінки фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, та розміру очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів, то величина непокритого кредитного ризику дорівнює сумі такого перевищення.
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015; в редакції Постанови Національного банку № 9 від 13.02.2017, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 121 від 30.11.2017; в редакції Постанови Національного банку № 33 від 30.03.2018 )
Величина непокритого кредитного ризику розраховується станом на перше число кожного місяця, наступного за звітним, та включається до розрахунку нормативів капіталу протягом наступного місяця в установленому Національним банком порядку.
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015 )
Банк під час розрахунку регулятивного капіталу зменшує на величину непокритого кредитного ризику прибуток банку, а саме:
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015 )
нерозподілений прибуток минулих років;
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015 )
результат поточного та звітного року (прибуток).
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015 )
Якщо величина непокритого кредитного ризику перевищує розмір прибутку банку, то на суму такого перевищення зменшується розмір основного капіталу банку.
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015 )
1.2. Регулятивний капітал банку - сукупність основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу.
( Абзац перший пункту 1.2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 479 від 28.12.2011 )
Основний капітал уважається незмінним і таким, що не підлягає передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки.
Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір піддається змінам.
1.3. Основний капітал (капітал 1-го рівня) складається з таких елементів:
а) фактично сплачений зареєстрований статутний капітал. Банк-правонаступник враховує до основного капіталу зареєстрований статутний капітал банку, що реорганізовується, з наступного дня після підписання передавального акта/розподільчого балансу банками - учасниками реорганізації;
( Підпункт "а" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 139 від 18.12.2018 )
б) додаткові внески акціонерів у статутний капітал;
( Пункт 1.3 глави 1 розділу II доповнено новим підпунктом "б" згідно з Постановою Національного банку № 454 від 14.11.2013 )
в) фінансова допомога акціонерів банку;
( Пункт 1.3 глави 1 розділу II доповнено новим підпунктом "в" згідно з Постановою Національного банку № 338 від 03.06.2016 )
г) прибуток, спрямований на збільшення статутного капіталу.
( Пункт 1.3 глави 1 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 454 від 14.11.2013 )
ґ) розкриті резерви - резерви і фонди, створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку та оприлюднені у фінансовій звітності банку:
( Абзац перший підпункту пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 479 від 28.12.2011 )( Абзац другий підпункту "г" пункту 1.3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 454 від 14.11.2013 )
емісійні різниці. Емісійні різниці (емісійний дохід) - сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав), над номінальною вартістю таких акцій (інших корпоративних прав) (під час їх первинного розміщення);
( Абзац підпункту пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 479 від 28.12.2011 )
резервні фонди, що створюються згідно із законами України;
загальні резерви, що створюються під невизначений ризик під час проведення банківської діяльності;
( Абзац підпункту пункту 1.3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 479 від 28.12.2011 )( Абзац підпункту пункту 1.3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови НБУ № 407 від 01.11.2005 )( Абзац підпункту пункту 1.3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови НБУ № 407 від 01.11.2005 )
інші фонди банку.
( Підпункт пункту 1.3 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 479 від 28.12.2011 )
Ці складові частини включаються до капіталу 1-го рівня лише за умови, що вони відповідають таким критеріям:
відрахування до резервів і фондів здійснено з прибутку після оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні податкові зобов'язання;
призначення резервів та фондів і рух коштів по цих резервах і фондах окремо розкрито в оприлюднених звітах банку;
фонди мають бути в розпорядженні банку з метою необмеженого і негайного їх використання для покриття збитків;
будь-яке покриття збитків за рахунок резервів та фондів проводиться лише через рахунок прибутків та збитків;
д) капітальний інструмент з умовами списання/конверсії;
( Пункт 1.3 глави 1 розділу II доповнено новим підпунктом "д" згідно з Постановою Національного банку № 148 від 22.12.2018 )
е) загальний розмір основного капіталу визначається з урахуванням розміру очікуваних (можливих) збитків за невиконаними зобов'язаннями будь-якої фізичної чи юридичної особи як резидента, так і нерезидента, яка має з банком відносини фінансового характеру (далі - контрагент), та зменшується на суму:
нематеріальних активів за мінусом суми амортизації;
капітальних вкладень у нематеріальні активи;
активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи, за мінусом суми амортизації;
збитків минулих років;
збитків поточного року;
збитків від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року;
номінальної вартості акцій (паїв) власної емісії, продаж яких здійснено банком із відстроченням платежу, до дати отримання банком коштів у повній сумі за всіма акціями (паями) згідно з договором купівлі-продажу;
( Підпункт "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з Постановою Національного банку № 89 від 03.05.2022 )
балансової вартості активів (необоротних активів, утримуваних для продажу; майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя; основних засобів), які не використовуються банком під час здійснення видів діяльності, визначених статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інвестиційної нерухомості (далі - непрофільні активи), крім:
( Абзац підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 158 від 11.12.2020 )
житлової нерухомості, отриманої у власність до 30 грудня 2021 року (включно), яка утримується не більше трьох років, та отриманої у власність із 31 грудня 2021 року, яка утримується не більше двох років;
( Абзац підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 158 від 11.12.2020 )
інших активів, отриманих у власність до 30 грудня 2021 року (включно), які утримуються не більше трьох років, та отримані у власність із 31 грудня 2021 року, які утримуються не більше одного року.
( Абзац підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 158 від 11.12.2020 )
Банки зменшують розмір основного капіталу на суму балансової вартості непрофільних активів з урахуванням абзаців десятого, одинадцятого підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II цієї Інструкції із застосуванням таких коефіцієнтів:
( Абзац підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 158 від 11.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 03.05.2022 )
до 13 січня 2021 року (включно) - 0;
( Абзац підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 158 від 11.12.2020 )
із 14 січня 2021 року - 0,25;
( Абзац підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 158 від 11.12.2020 )
із 31 грудня 2021 року - 0,5;
( Абзац підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 158 від 11.12.2020 )
із 30 грудня 2022 року - 0,75;
( Абзац підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 158 від 11.12.2020 )
із 29 грудня 2023 року - 1.
( Абзац підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 158 від 11.12.2020 )
Банк визначає балансову вартість непрофільних активів, на яку зменшується основний капітал, відповідно до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, установленої Національним банком.
( Абзац підпункту "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 158 від 11.12.2020 )( Підпункт "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.02.2020 )
1.4. Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) складається з таких елементів:
( Підпункт "а" пункту 1.4 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 9 від 13.02.2017 )( Підпункт "а" пункту 1.4 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 486 від 22.11.2012 )( Підпункт "б" пункту 1.4 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 486 від 22.11.2012 )
а) результат переоцінки основних засобів, що включався до суми регулятивного капіталу банків за станом на 31.12.2010;
( Підпункт пункту 1.4 глави 1 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 52 від 19.02.2007, № 564 від 20.12.2010 )
б) результат поточного та звітного року (прибуток), зменшений на суму:
нарахованих доходів, неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких не минув (крім доходів за цінними паперами, віднесеними до I групи активів зі ступенем ризику 0 відсотків згідно з вимогами підпункту "а" пункту 1.3 глави 1 розділу IV цієї Інструкції, доходів за фінансовими активами, на розмір балансової вартості яких зменшується розмір регулятивного капіталу відповідно до вимог пункту 1.8 глави 1 розділу II цієї Інструкції, нарахованих доходів, що визнані банком під час придбання облігацій внутрішньої державної позики, що емітовані в іноземній валюті, та відображені за рахунками нарахованих доходів), зменшених на суму сформованих резервів, уцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів, та збільшених на суму дооцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, у частині, що належить до таких нарахованих доходів. Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких не минув, уключаються до таких нарахованих доходів із застосуванням коефіцієнтів:
( Абзац другий підпункту "б" пункту 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 19.04.2021 )
до 31 березня 2021 року (включно) - 0;
( Абзац третій підпункту "б" пункту 1.4 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 72 від 04.06.2020 )
з 01 квітня 2021 року - 0 за борговими цінними паперами, придбаними/набутими у власність до 31 березня 2021 року (включно);
( Абзац четвертий підпункту "б" пункту 1.4 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 72 від 04.06.2020 )
з 01 квітня 2021 року - 0,2 за борговими цінними паперами, придбаними/набутими у власність після 31 березня 2021 року;
( Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 1.4 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 72 від 04.06.2020 )
з 31 грудня 2021 року - 0,5 за борговими цінними паперами, придбаними/набутими у власність після 31 березня 2021 року;
( Абзац шостий підпункту "б" пункту 1.4 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 72 від 04.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 15.06.2021 )
з 30 червня 2024 року - 1 за борговими цінними паперами, придбаними/набутими у власність після 31 березня 2021 року;
( Абзац сьомий підпункту "б" пункту 1.4 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 72 від 04.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 15.06.2021, № 40 від 07.03.2022, № 62 від 09.05.2023 )
нарахованих доходів, строк сплати яких згідно з договором минув, зменшених на суму сформованих резервів, уцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів, та збільшених на суму дооцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, у частині, що належить до таких нарахованих доходів.
Якщо прибуток поточного та звітного року менше загальної суми коригування, то на суму такої різниці зменшується розмір основного капіталу банку.
Прибутки та збитки від операцій з акціонерами, отримані до 04 червня 2016 року, уключаються до регулятивного капіталу банку в складі результату поточного та звітного років;
( Підпункт пункту 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 407 від 01.11.2005, № 52 від 19.02.2007, Постановами Національного банку № 479 від 28.12.2011, № 486 від 22.11.2012; в редакції Постанови Національного банку № 683 від 08.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 806 від 19.11.2015; в редакції Постанови Національного банку № 25 від 05.03.2020 )
в) субординований борг, що враховується до капіталу (субординований капітал);
г) нерозподілений прибуток минулих років;
(Пункт 1.4 глави 1 розділу II доповнено підпунктом згідно з Постановою НБУ № 407 від 01.11.2005)
( Підпункт "д" пункту 1.4 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 806 від 19.11.2015 )
ґ) капітальний інструмент з умовами списання/конверсії, який включається до додаткового капіталу.
( Пункт 1.4 глави 1 розділу II доповнено новим підпунктом"ґ" згідно з Постановою Національного банку № 148 від 22.12.2018 )( Пункт 1.4 глави 1 розділу II в редакції Постанови НБУ № 267 від 17.06.2004 )
1.5. Субординований борг - це звичайні не забезпечені банком боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути взяті з банку раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. Сума субординованого боргу, уключеного до капіталу, щорічно зменшується на 20 відсотків її первинного розміру протягом п’яти останніх років дії договору.
Джерелами формування коштів субординованого боргу є власні та/або залучені кошти інвестора, крім залучених від банку-боржника.
( Пункт 1.5 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 159 від 29.12.2021 )
Банк з метою включення субординованого боргу до капіталу банку підтверджує джерела формування коштів субординованого боргу.
( Пункт 1.5 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 159 від 29.12.2021 )
Субординований борг включається до капіталу банку після отримання дозволу Національного банку.
( Абзац четвертий пункту 1.5 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 159 від 29.12.2021 )( Пункт 1.5 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 250 від 20.06.2012 )
1.6. Фінансова допомога акціонерів (суми безповоротної фінансової допомоги, прощення кредитів, вкладів (депозитів), субординованого боргу тощо) включається до основного капіталу банку після отримання дозволу Національного банку.
( Абзац перший пункту 1.6 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 159 від 29.12.2021 )
Джерелом формування коштів фінансової допомоги акціонера є власні кошти акціонера, які надані в грошовій формі та є безповоротними.
( Абзац другий пункту 1.6 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 159 від 29.12.2021 )
Банк з метою включення фінансової допомоги акціонера до капіталу банку підтверджує джерело формування коштів фінансової допомоги акціонера.
( Абзац третій пункту 1.6 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 159 від 29.12.2021 )( Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 1.6 згідно з Постановою Національного банку № 338 від 03.06.2016 )
1.7. Під час розрахунку загальної суми регулятивного капіталу загальний розмір додаткового капіталу не може бути більше ніж 100 відсотків основного капіталу.
( Пункт глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 541 від 10.09.2009 )
1.8. Для визначення розміру регулятивного капіталу банку загальний розмір капіталу 1-го і 2-го рівнів додатково зменшується на:
а) балансову вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що випущені банками та обліковуються за справедливою вартістю;
( Підпункт "а" пункту глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 211 від 23.07.2008, № 121 від 30.11.2017 )
б) балансову вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансову вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;
( Підпункт "б" пункту глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 211 від 23.07.2008 )
в) балансову вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень);