• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 22.06.2021 № 57
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.06.2021
 • Номер: 57
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.06.2021
 • Номер: 57
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
22.06.2021 № 57
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 35, 44, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з урахуванням норм Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:
1) підпункт "д" пункту 1.3 глави 1 розділу IV після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:
"активи за операціями з Публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" із провадження ним клірингової діяльності;";
2) пункт 20 глави 1 розділу VI доповнити новим підпунктом такого змісту:
"5) активами за операціями з Публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" із провадження ним клірингової діяльності.".
2. Унести до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), такі зміни:
1) підпункт 2 пункту 41 розділу III викласти в такій редакції:
"2) операціями з Публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" із провадження ним клірингової діяльності;";
2) пункт 140 розділу XIII викласти в такій редакції:
"140. Банк визначає клас 1 контрагента та значення коефіцієнта PD, що дорівнює "0", за дебіторською заборгованістю (крім дебіторської заборгованості, яка має ознаки безнадійної заборгованості, визначені Податковим кодексом України) за:
1) індексацією грошових заощаджень;
2) операціями з Публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" із провадження ним клірингової діяльності.";
3) підпункт 2 пункту 151 розділу XV викласти в такій редакції:
"2) вкладеннями в акції Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".".
3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Постанова набирає чинності з 01 липня 2021 року.
ГоловаК. Шевченко