• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

Національний банк України  | Постанова, Коефіцієнти, Вимоги, Перелік, Положення від 30.06.2016 № 351
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Коефіцієнти, Вимоги, Перелік, Положення
 • Дата: 30.06.2016
 • Номер: 351
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Коефіцієнти, Вимоги, Перелік, Положення
 • Дата: 30.06.2016
 • Номер: 351
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.06.2016  № 351
Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 44 та 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями з урахуванням принципів і рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (далі - Положення про визначення розміру кредитного ризику), що додається.
2. Банкам України:
1) розробити внутрішньобанківські положення згідно з вимогами Положення про визначення розміру кредитного ризику;
2) станом на 01 вересня 2016 року, 01 жовтня 2016 року, 01 листопада 2016 року, 01 грудня 2016 року та 01 січня 2017 здійснити розрахунок розміру кредитного ризику в тестовому режимі та у строк до 26 вересня 2016 року, 26 жовтня 2016 року, 28 листопада 2016 року, 26 грудня 2016 року та 26 січня 2017 року відповідно проінформувати Національний банк України за встановленою ним формою;
3) починаючи з 03 січня 2017 року здійснювати розрахунок розміру кредитного ризику згідно з вимогами Положення про визначення розміру кредитного ризику.
3. Вимоги пунктів 48 та 63 розділу IV Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині підтвердження аудитором фінансової звітності боржників/консолідованої фінансової звітності груп юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем, застосовуватимуться банком починаючи з фінансової звітності за 2017 рік.
Рекомендувати банкам застосовувати зазначені вимоги починаючи з фінансової звітності за 2016 рік.
3-1. Банки застосовують, починаючи з фінансової звітності за 2019 рік, такі вимоги:
1) абзацу третього підпункту 17 пункту 165 розділу XVIII Положення про визначення розміру кредитного ризику;
2) абзацу п'ятого підпункту 17 пункту 165 розділу XVIII Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині невідповідності річної фінансової звітності боржника/групи юридичних осіб під спільним контролем, до якої належить боржник, вимогам абзацу другого підпункту 1 пункту 48 розділу IV цього Положення.
( Постанову доповнено новим пунктом 3-1 згідно з Постановою Національного банку № 70 від 16.05.2019 )
4. Банки з метою забезпечення виконання вимог пункту 6 статті 15 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон про тимчасово окуповані території) мають право упродовж строку тимчасової окупації визначати клас боржників за іпотечними кредитами, наданими особам, які проживають на тимчасово окупованій території, визначеній згідно зі статтею 3 Закону про тимчасово окуповані території, або перемістилися з неї, якщо об’єктом іпотеки є майно (крім нерухомого житлового майна, загальна площа якого перевищує показники, встановлені в статті 266 Податкового кодексу України ), розташоване (зареєстроване) на території, що після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована, та які на підставі Закону про тимчасово окуповані території звільняються від обов'язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, виходячи з інформації, наявної в банку:
на дату набрання чинності Законом України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та внесення змін до деяких законодавчих актів України" - щодо територій, тимчасово окупованих станом на 24 лютого 2022 року;
на дату оцінки кредитного ризику, що передує даті тимчасової окупації, щодо територій, тимчасово окупованих після 24 лютого 2022 року.
( Пункт 4 в редакції Постанови Національного банку № 118 від 15.11.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 214 від 05.10.2022 )
5. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 січня 2019 року:
( Підпункт 1 пункту 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 146 від 22.12.2018 )( Підпункт 2 пункту 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 146 від 22.12.2018 )
3) під час виконання вимоги пункту 162 розділу XVII Положення про визначення розміру кредитного ризику не застосовувати ознаку боржника/контрагента, визначену в підпункті 3 пункту 162 розділу XVII Положення про визначення розміру кредитного ризику;
4) застосовувати згідно з підпунктом 4 пункту 162 розділу XVII Положення про визначення розміру кредитного ризику значення показника "короткострокових та довгострокових зобов'язань до операційного прибутку (збитку) до відрахування амортизації/операційного прибутку (збитку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на кінець останнього звітного періоду" - більше 7 за кредитами, наданими банком до набрання чинності цією постановою;
5) під час розрахунку розміру кредитного ризику не застосовувати норм підпункту 3-1 пункту 121 розділу X Положення про визначення розміру кредитного ризику.
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 3 від 23.01.2018 )( Пункт 5 в редакції Постанови Національного банку № 5 від 16.01.2017 )
5-1. Банки під час застосування норм Положення про визначення розміру кредитного ризику визначають кількість днів визнання активу непрацюючим починаючи з 03 січня 2017 року.
( Постанову доповнено новим пунктом 5-1 згідно з Постановою Національного банку № 26 від 16.03.2018 )
5-2. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 січня 2021 року під час визначення класу банку-боржника на підставі оцінки фінансового стану не застосовувати норм підпункту 11 пункту 82 та пункту 85 розділу VI Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині дотримання банком-боржником економічних нормативів (крім нормативів Н7 та Н9), установлених Національним банком.
( Пункт 5-2 в редакції Постанови Національногог банку № 150 від 30.11.2020 )
5-3. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 січня 2022 року:
1) під час визначення класу банку-боржника на підставі оцінки його фінансового стану не застосовувати норм підпункту 1- 1 пункту 82 та пункту 85 розділу VI Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині дотримання банком-боржником економічних нормативів Н7 та Н9, установлених Національним банком.
( Підпункт 2 пункту 5-3виключено на підставі Постанови Національного банку № 143 від 17.12.2021 )
5-4. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 грудня 2021 року під час розрахунку розміру кредитного ризику за кредитом під інвестиційний проект самостійно обирати порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - юридичної особи з передбачених у розділах IV та IV- 1 Положення про визначення розміру кредитного ризику.
( Постанову доповнено новим пунктом 5-4 згідно з Постановою Національного банку № 150 від 30.11.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 42 від 19.05.2021 )
5-5. Банкам України:
1) до 20 вересня 2021 року розробити/доопрацювати внутрішньобанківські положення щодо визначення розміру кредитного ризику за спеціалізованими кредитами;
2) станом на 01 листопада, 01 грудня 2021 року здійснювати розрахунок розміру кредитного ризику за спеціалізованими кредитами в тестовому режимі та до 30 листопада, 30 грудня 2021 року відповідно поінформувати Національний банк України за встановленою ним формою про результати розрахунку;
3) починаючи з 31 грудня 2021 року здійснювати розрахунок розміру кредитного ризику за спеціалізованими кредитами, наданими після 01 жовтня 2021 року, згідно з вимогами Положення про визначення розміру кредитного ризику щодо визначення розміру кредитного ризику за спеціалізованими кредитами.
( Постанову доповнено новим пунктом 5-5 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
5-6. Банки України мають право до 31 грудня 2023 року (включно) під час розрахунку розміру кредитного ризику:
( Абзац перший пункту 5-6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 252 від 28.12.2022 )
1) за кредитами під інвестиційний проєкт, наданими до дня набрання чинності цією постановою, застосовувати під час визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - юридичної особи порядок, передбачений у розділі IV-1 Положення про визначення розміру кредитного ризику в редакції, що діяла до дня набрання чинності цією постановою, або порядок, передбачений у розділі IV Положення про визначення розміру кредитного ризику;
2) не застосовувати норму підпункту 15-2 пункту 5 розділу I Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині неперевищення суми коштів, унесених ініціатором проєкту, за угодами, умовами яких передбачено повернення цих внесків після повного погашення боржником - юридичною особою зобов'язань за спеціалізованим кредитом, над сумою внесків, унесених на безповоротній основі.
( Постанову доповнено новим пунктом 5-6 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
5-7. Банкам України, які під час запровадження змін до Положення про визначення розміру кредитного ризику, унесених постановою Правління Національного банку України від 26 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями", ґрунтуючись на судженні банку, здійснили розформування груп фінансових активів з однорідними характеристиками з їх тимчасовим переведенням на оцінку на індивідуальній основі для подальшого переведення на оцінку за спрощеним підходом, під час прийняття рішення про переведення таких активів на оцінку кредитного ризику за спрощеним підходом дозволити до 01 жовтня 2021 року не застосовувати:
1) ознаку дефолту, визначену в підпункті 17 пункту 165 розділу XVIII Положення про визначення розміру кредитного ризику;
2) інформацію про 10 клас боржника - юридичної особи в Кредитному реєстрі Національного банку України внаслідок визнання банком дефолту за ознакою, визначеною в підпункті 17 пункту 165 розділу XVIII Положення про визначення розміру кредитного ризику.
( Постанову доповнено новим пунктом 5-7 згідно з Постановою Національного банку № 87 від 13.08.2021 )
5-8. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 31 грудня 2023 року під час розрахунку розміру кредитного ризику не застосовувати норм підпункту 3 пункту 107 розділу X цього Положення.
( Постанову доповнено новим пунктом 5-8 згідно з Постановою Національного банку № 143 від 17.12.2021 )( Пункт 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 5 від 16.01.2017 )
7. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23 "Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544;
2) постанову Правління Національного банку України від 30 листопада 2012 року № 499 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2122/22434;
3) постанову Правління Національного банку України від 11 березня 2013 року № 82 "Про затвердження Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 519/23051;
4) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 19 червня 2013 року № 237 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 липня 2013 року за № 1175/23707;
5) постанову Правління Національного банку України від 08 жовтня 2013 року № 399 "Про внесення змін до Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2013 року за № 1811/24343;
6) постанову Правління Національного банку України від 19 листопада 2014 року № 727 "Про внесення зміни до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями";
7) постанову Правління Національного банку України від 20 жовтня 2015 року № 715 "Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями";
8) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 27 жовтня 2015 року № 737 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
9) постанову Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 830 "Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями";
10) постанову Правління Національного банку України від 28 січня 2016 року № 38 "Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями".
8. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для керівництва та використання в роботі.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 7 цієї постанови, який набирає чинності з 03 січня 2017 року.

В.о. Голови

Я.В. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.06.2016 № 351
ПОЛОЖЕННЯ
про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
( У тексті Положення посилання на рядки 2 - 26 додатка 6 замінено відповідно посиланнями на рядки 3 - 27 згідно з Постановою Національного банку № 113 від 15.11.2017 )( У тексті Положення та додатках до нього слово "аудитор" у всіх відмінках та числах замінено словами "суб'єкт аудиторської діяльності" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою Національного банку № 92 від 10.08.2018 )( У тексті Положення посилання на таблиці 7-9 додатка 9 замінено посиланнями відповідно на таблиці 8-10 додатка 9 згідно з Постановою Національного банку № 147 від 05.12.2019 )
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок оцінки банками України (далі - банки) розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (далі - кредитний ризик).
2. Це Положення встановлює мінімальні вимоги до банків щодо визначення розміру очікуваних втрат (збитків) за активними банківськими операціями внаслідок реалізації кредитного ризику.
3. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України".
4. Підходи, визначені цим Положенням, ґрунтуються на принципах і рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду, включаючи застосування компонентів кредитного ризику (EAD - експозиція під ризиком, PD - імовірність дефолту боржника/контрагента, LGD - втрати в разі дефолту).
5. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:
1) активна банківська операція (далі - актив) - операція, що обліковується банком за активними балансовими або позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами) (далі - План рахунків). До таких операцій належать усі види кредитних операцій, операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, операції з придбання цінних паперів, дебіторська заборгованість, у тому числі дебіторська заборгованість за господарською діяльністю, інші активні банківські операції, уключаючи нараховані за всіма цими операціями доходи;
( Підпункт 1 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 23.01.2018 )
2) аутсорсинг - передавання на договірній основі функції банку щодо перевірок наявності та стану майна на виконання організації будь-якої форми власності за умови, що:
у договорі визначено періодичність, порядок та умови виконання аутсорсером таких перевірок, порядок здійснення банком контролю за належним виконанням аутсорсером цієї функції;
банк затвердив та дотримується внутрішньобанківських процедур щодо передавання аутсорсеру цієї функції, а також щодо контролю за належним виконанням аутсорсером таких перевірок;
банк забезпечив контроль за належною реалізацією аутсорсером таких перевірок на постійній основі;
3) аутсорсер - організація будь-якої форми власності, на виконання якій банк передає функцію щодо перевірки наявності та стану майна, діяльність якої відповідає вимогам законодавства України та вимогам, визначеним банком з урахуванням цього Положення;
4) борг за активом - балансова вартість активу, визначена згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк) з бухгалтерського обліку, збільшена на суму сформованого за ним резерву, а також збільшена/зменшена на суму дисконту та/або уцінки/премії.
( Абзац перший підпункту 4 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 23.01.2018 )
Для коштів на вимогу в інших банках та строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю, балансова вартість активу, крім зазначених вище коригувань, додатково має бути збільшена на суму пасивного залишку за рахунком з обліку нарахованих доходів;
( Абзац другий підпункту 4 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 23.01.2018; в редакції Постанови Національного банку № 70 від 16.05.2019 )( Підпункт 4 пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 5 від 16.01.2017 )
5) боржник - сторона в зобов'язанні (юридична особа, включаючи емітента цінних паперів, або фізична особа), яка повинна сплатити борг/виконати вимогу банку згідно з умовами укладеного договору/ зобов'язанням емітента за розміщеними від свого імені цінними паперами;
( Підпункт 5 пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 132 від 07.11.2019 )
6) бюджетна установа - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також організація, створена ними в установленому порядку, що повністю утримується за рахунок державного чи місцевого бюджету;
7) втрати в разі дефолту (LGD) - компонент (коефіцієнт) розрахунку розміру кредитного ризику, що відображає рівень втрат (збитків) унаслідок дефолту боржника/контрагента;
8) група пов'язаних контрагентів - два або більше контрагентів - юридичних осіб, що згідно з вимогами глави 1 розділу VI Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція № 368), визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик;
( Підпункт 8 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 5 від 16.01.2017 )
9) група юридичних осіб під спільним контролем - дві або більше юридичні особи, що перебувають під спільним контролем та:
складають консолідовану фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності або
до яких застосовуються вимоги щодо складання консолідованої фінансової звітності згідно з вимогами законодавства України, або
складають комбіновану фінансову звітність із дотриманням Міжнародних стандартів фінансової звітності, у тому числі з метою забезпечення виконання вимог цього Положення;
( Підпункт 9 пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 70 від 16.05.2019 )
10) дефолт боржника/контрагента - стан у відносинах між банком і боржником/контрагентом, що характеризується ознаками, визначеними в розділі XVIII цього Положення;
( Підпункт 10 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 5 від 16.01.2017 )
10-1) експлуатаційний етап проєкту - етап реалізації проєкту за спеціалізованим кредитом, який починає діяти після завершення передексплуатаційного етапу проєкту, але не пізніше ніж:
за проєктним фінансуванням - у термін, що настав раніше з двох: 365 календарний день із дати запланованого завершення будівництва відповідно до початкового плану - графіка реалізації проєкту, на підставі якого банком прийнято рішення щодо надання спеціалізованого кредиту, або 365 календарний день із дати початку генерації грошових потоків від операційної діяльності боржника - юридичної особи внаслідок реалізації проєкту;
за об'єктним фінансуванням - у термін, що настав раніше з двох: 180 календарний день із запланованої дати початку генерації грошових потоків від операційної діяльності боржника - юридичної особи внаслідок реалізації проєкту відповідно до початкового плану-графіка реалізації проєкту, на підставі якого банком прийнято рішення щодо надання спеціалізованого кредиту, або 90 календарний день із дати визнання в бухгалтерському обліку боржника - юридичної особи активу об'єктом основного засобу;
за фінансуванням нерухомого майна, що генерує дохід (крім багатоквартирного житлового будинку), - у термін, що настав раніше з двох: 365 календарний день із дати запланованого завершення будівництва відповідно до початкового плану-графіка реалізації проєкту, на підставі якого банком прийнято рішення щодо надання спеціалізованого кредиту, або 180 календарний день із дати визнання в бухгалтерському обліку боржника - юридичної особи активу об'єктом основного засобу / інвестиційною нерухомістю;
за фінансуванням нерухомого майна, що генерує дохід (багатоквартирний житловий будинок), - день уведення об'єкта в експлуатацію;
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 10-1 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
11) експозиція під ризиком (EAD) - компонент розрахунку розміру кредитного ризику, що відповідає боргу за активом, який перебуває під ризиком дефолту боржника/контрагента;
12) заміна активу - припинення визнання одного активу внаслідок визнання іншого щодо одного й того самого боржника/контрагента;
13) імовірність дефолту (PD) - компонент (коефіцієнт) розрахунку розміру кредитного ризику, що відображає ймовірність припинення виконання боржником/контрагентом своїх зобов'язань;
13-1) інтервальний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio interval/DSCRi) - показник, який розраховується не рідше ніж один раз на три місяці на підставі даних квартальної фінансової звітності боржника як співвідношення показника "чистий рух коштів від операційної діяльності" і обсягу платежів за зобов'язаннями боржника - юридичної особи за залученими коштами для реалізації проєкту (кредити, позики, боргові цінні папери), що підлягали сплаті у звітному кварталі, включаючи несплачені платежі, що підлягали сплаті в попередніх періодах;
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 13-1 згідно з Постановою Національного банку № 5 від 16.01.2017; в редакції Постанови Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
13-2) коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи для обслуговування боргу протягом терміну дії кредитного договору (Loan Life Coverage Ratio/LLCR) - показник, який розраховується як співвідношення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків від операційної діяльності боржника - юридичної особи, які будуть згенеровані виключно внаслідок реалізації проєкту за період часу від звітної дати до дати закінчення дії кредитного договору і сукупного обсягу боргу боржника - юридичної особи на звітну дату за залученими коштами для реалізації проєкту (кредити, позики, боргові цінні папери);
( Підпункт 13-2 пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
13-3) коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи протягом строку корисного використання (експлуатації) активу/об'єкта для обслуговування боргу за залученими для реалізації проєкту коштами (Project Life Coverage Ratio/PLCR) - показник, який розраховується як співвідношення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків від операційної діяльності боржника - юридичної особи, які будуть згенеровані виключно внаслідок реалізації проєкту за період часу від звітної дати до дати закінчення строку корисного використання (експлуатації) активу / об'єкта і сукупного обсягу боргу боржника - юридичної особи на звітну дату за залученими коштами для реалізації проєкту (кредити, позики, боргові цінні папери);
( Підпункт 13-3 пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
14) коефіцієнт кредитної конверсії (CCF) - коефіцієнт, що відображає кількісну ймовірність того, що експозиція під ризиком за фінансовим зобов'язанням, яке обліковується за позабалансовим рахунком Плану рахунків, стане балансовою експозицією;
15) коефіцієнт ліквідності забезпечення - кількісний показник, що характеризує зниження ринкової вартості майна, наданого в забезпечення за кредитною операцією, яка може бути отримана за умови продажу такого майна в строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продано за ціною, що дорівнює ринковій (справедливій) вартості, а також ураховує мінімальний рівень витрат на реалізацію забезпечення, що ґрунтується на нормах законодавства України;
15-1) коефіцієнт покриття орендної площі (Vacancy rate/VR) - показник, який відображає частку площі, не зайнятої під оренду, у загальній площі нерухомості під оренду та розраховується як співвідношення кількості квадратних метрів не зайнятої під оренду площі та загальної площі об'єкта оренди;
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 15-1 згідно з Постановою Національного банку № 5 від 16.01.2017; в редакції Постанови Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
15-2) коефіцієнт участі ініціатора проєкту у фінансуванні проєкту (фінансовий леверидж) (Debt to Equity Ratio/DER) - показник, який розраховується як співвідношення на звітну дату обсягу зобов'язань боржника - юридичної особи за залученими коштами для реалізації проєкту (кредити, позики, боргові цінні папери, крім коштів, унесених ініціатором проєкту за угодами, умовами яких передбачено повернення цих коштів після повного погашення боржником - юридичною особою зобов'язань за спеціалізованим кредитом) і розміру внесків ініціатора проєкту на безповоротній основі / за угодами, умовами яких передбачено повернення цих внесків після повного погашення боржником - юридичною особою зобов'язань за спеціалізованим кредитом, у розмірі, що не перевищує суму внесків, унесених ініціатором проєкту на безповоротній основі;
( Підпункт 15-2 пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
15-3) компанія спеціального призначення (SPE) - юридична особа, що не є пов'язаною з банком особою відповідно до вимог статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", власником якої є ініціатор/ініціатори (далі - ініціатор) проєкту, яка відповідає одночасно таким умовам:
здійснює діяльність з метою реалізації проєкту за спеціалізованим кредитом на території України. Значення питомої ваги доходу від діяльності за проєктом за спеціалізованим кредитом у загальному обсязі чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) [ ф. 2 (ф. 2-м, 2-мс) р. 2000 гр. 3] за даними квартальної фінансової звітності за останні 12 місяців поспіль становить 90 і більше відсотків;
має контроль над активом/об'єктом, який споруджується / придбавається / управляється внаслідок реалізації проєкту;
( Підпункт 15-3 пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
16) контрагент банку - будь-яка юридична чи фізична особа, яка має з банком відносини фінансового характеру. Контрагент може одночасно мати з банком відносини іншого характеру, зокрема трудові;
16-1) контроль над активом/об'єктом - спроможність керувати використанням активу/об'єкта та отримувати всі вигоди від нього, включаючи спроможність забороняти іншим суб'єктам господарювання керувати використанням активу/об'єкта та отримувати вигоди від нього, згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності (МСФЗ) 15 "Дохід від договорів з клієнтами";
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 16-1 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
17) кредитна історія боржника/контрагента - сукупність інформації щодо дисципліни виконання боржником/контрагентом своїх зобов'язань, уключаючи інформацію, отриману з Кредитного реєстру Національного банку (далі - Кредитний реєстр);
( Підпункт 17 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 70 від 16.05.2019 )
18) кредитна операція - вид активних банківських операцій, пов'язаних із розміщенням залучених банком коштів таким шляхом: надання їх у тимчасове користування або прийняття зобов'язань про надання певної суми коштів; надання гарантій, порук, акредитивів, акцептів, авалів; розміщення депозитів; проведення факторингових операцій та операцій фінансового лізингу; видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій зворотного репо; будь-якого продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання щодо сплати процентів та інших зборів за такою сумою (відстрочення платежу); розстрочення платежу за продані банком активи;
18-1) кредитний рейтинг за міжнародною шкалою - довгостроковий кредитний рейтинг боржника/країни місцезнаходження боржника/цінних паперів, визначений одним із таких рейтингових агентств, як "Standard & Poor's", "Fitch Ratings" та "Moody's Investors Service";
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 18-1 згідно з Постановою Національного банку № 132 від 07.11.2019 )
19) кредитний ризик (CR) - розмір очікуваних втрат (збитків) (EL) за активом унаслідок дефолту боржника/контрагента;
20) кумулятивний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio cumulative/DSCRc) - показник, який розраховується як співвідношення майбутніх грошових потоків від операційної діяльності боржника - юридичної особи, які будуть згенеровані виключно внаслідок реалізації проєкту за період часу від звітної дати до дати закінчення дії кредитного договору, і сукупного обсягу платежів за зобов'язаннями боржника - юридичної особи за залученими коштами для реалізації проєкту (кредити, позики, боргові цінні папери), що підлягатимуть сплаті за цей період часу;
( Підпункт 20 пункту 5 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 5 від 16.01.2017, № 58 від 22.06.2021 )
20-1) майбутній грошовий потік від операційної діяльності боржника - юридичної особи (Future Cash Flow from Operating activities/FCFO) - показник чистого руху коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи за спеціалізованим кредитом згідно з бізнес-планом проєкту, який визначається відповідно до вимог, установлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1, до визначення показника чистого руху коштів від операційної діяльності форми № 3 або № 3-к "Звіту про рух грошових коштів" та теперішня вартість якого визначається із застосуванням первісної ефективної ставки відсотка за спеціалізованим кредитом (для фінансового зобов'язання з плаваючою процентною ставкою - ефективної ставки відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної процентної ставки);
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 20-1 згідно з Постановою Національного банку № 5 від 16.01.2017; в редакції Постанови Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
20-2) об'єктне фінансування - фінансування (кредитування) придбання активу/об'єкта, включаючи морські, повітряні судна, супутники, рухомий склад залізничного транспорту / вагони, парк транспортних засобів, джерелом погашення заборгованості за яким є грошові потоки від операційної діяльності, що генеруються внаслідок управління (використання / передавання в оренду/лізинг третій стороні) таким активом/об'єктом;
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 20-2 згідно з Постановою Національного банку № 5 від 16.01.2017; в редакції Постанови Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
20-3) передексплуатаційний етап проєкту - етап реалізації проєкту за спеціалізованим кредитом, протягом якого визначення фінансових показників багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника - юридичної особи ґрунтується на прогнозному грошовому потоці;
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 20-3 згідно з Постановою Національного банку № 5 від 16.01.2017; в редакції Постанови Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
21) судження банку - задокументоване обґрунтоване рішення управлінського персоналу/колегіального органу банку щодо оцінки кредитного ризику за активною банківською операцією, яке ґрунтується на:
принципах, визначених у пункті 13 розділу II цього Положення;
( Підпункт 21 пункту 5 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 132 від 07.11.2019 )
відповідності фактичних дій щодо визначення кожного з компонентів оцінки кредитного ризику вимогам цього Положення та внутрішньобанківських положень;
комплексному та об'єктивному аналізі всієї інформації, що впливає на визначення розміру компонентів і факторів (подій, ознак) оцінки кредитного ризику;
власному досвіді банку, що ґрунтується на надійних, безперервних, актуальних, повних та цілісних статистичних даних, період накопичення яких становить щонайменше п'ять останніх років поспіль (для новостворених банків - період від початку діяльності), що передують даті розрахунку кредитного ризику, або за довший період (за наявності) (далі - власний досвід банку). Статистичні дані мають складати раціональний набір первинних даних (уключаючи дані за періоди фаз економічного зростання та кризи), які забезпечують високу репрезентативність, точність прогнозування і не призводять до викривлення підсумкових даних;
( Абзац підпункту 21 пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 75 від 04.08.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 3 від 23.01.2018, № 70 від 16.05.2019, № 8 від 26.01.2021 )
забезпеченні повної, своєчасної та об'єктивної оцінки кредитного ризику з дотриманням принципів, визначених цим Положенням;
22) платоспроможність - здатність боржника/контрагента банку здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань відповідно до умов договорів;
22-1) проєкт - проєкт, фінансування якого здійснюється за одним із видів спеціалізованого кредитування (кредиту);
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 22-1 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
22-2) проєктне фінансування - фінансування (кредитування) / рефінансування спорудження активів/об'єктів, включаючи атомні станції, електростанції, активи/об'єкти промисловості та інфраструктури, що має форму капітального будівництва, джерелом погашення заборгованості за яким є грошові потоки від операційної діяльності, що генеруються внаслідок використання/експлуатації такого активу/об'єкта;
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 22-2 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
23) процедура фінансової реструктуризації - комплекс заходів щодо реструктуризації заборгованості та/або господарської діяльності боржника шляхом проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації або процедури досудової санації, що проводиться з особливостями, установленими законодавством України та/або міжнародною практикою;
24) реструктуризація - зміна істотних умов за попереднім договором з метою пом'якшення вимог до боржника у зв'язку з фінансовими труднощами боржника та необхідністю створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за активом [зокрема: зміна процентної ставки; часткове прощення боргу; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісій); зміна розміру комісії] шляхом укладання додаткової угоди з боржником;
24-1) спеціалізований кредит - вид довгострокового фінансування (кредитування) боржника - юридичної особи за одним із таких напрямів: проєктне фінансування, об'єктне фінансування, фінансування нерухомого майна, що генерує дохід, який відповідає одночасно таким умовам:
наданий боржнику - юридичній особі, який є компанією спеціального призначення (SPE);
фінансування проєкту здійснюється спільно ініціатором і банком/банками - учасниками консорціуму;
банк отримав у заставу корпоративні права боржника - юридичної особи за спеціалізованим кредитом (крім об'єктного фінансування) та має першочергове право на набуття їх у власність у разі невиконання боржником зобов'язань за спеціалізованим кредитом (для консорціумного кредитування - пропорційно до частки участі банків - учасників консорціуму в проєкті згідно з умовами договору про консорціумне кредитування);
банк має першочергове право на:
отримання грошових потоків / очікуваних грошових потоків боржника - юридичної особи, що генеруються/генеруватимуться внаслідок реалізації проєкту за спеціалізованим кредитом;
набуття у власність активу/об'єкта, що споруджується / придбавається / управляється внаслідок реалізації проєкту за спеціалізованим кредитом у разі невиконання / неналежного виконання боржником зобов'язань за кредитним договором;
банк отримав у заставу майнові права на актив/об'єкт, що споруджується, або актив/об'єкт, що придбавається/управляється внаслідок реалізації проєкту за спеціалізованим кредитом (для консорціумного кредитування - пропорційно до частки участі банків - учасників консорціуму в проєкті згідно з умовами договору про консорціумне кредитування);
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 24-1 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
24-2) стрес-тестування боржника - юридичної особи (далі - стрес-тестування боржника) - аналіз спроможності боржника - юридичної особи за спеціалізованим кредитом своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов'язання перед банком в умовах стресу;
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 24-2 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 22.06.2021 )( Підпункт 25 пункту 5 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 5 від 16.01.2017 )
26) фінансове зобов'язання - зобов'язання банку, що обліковується за активними рахунками позабалансового обліку. До таких зобов'язань належать зобов'язання з кредитування, гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти та авалі, що надані банкам і клієнтам, активи до отримання;
( Підпункт 26 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 5 від 16.01.2017 )
27) фінансовий актив - будь-який актив, погашення якого здійснюватиметься з використанням грошей або іншого фінансового інструменту;
27-1) фінансування нерухомого майна, що генерує дохід, - фінансування (кредитування) спорудження/придбання активів/об'єктів нерухомого майна, включаючи торговельні центри, багатоквартирні житлові будинки, виробничі та складські приміщення, офісні будівлі, готелі, джерелом погашення заборгованості за яким є грошові потоки від операційної діяльності, що генеруються внаслідок продажу, управління (використання / передавання в оренду / лізинг третій стороні) активу/об'єкта;
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 27-1 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
28) цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності;
28-1) чистий рух коштів від операційної діяльності - показник, який визначається за формою № 3 або № 3-к "Звіт про рух грошових коштів" (рядок 3195 графи 3) або розраховується непрямим методом як чистий рух коштів від операційної діяльності з використанням даних квартальної фінансової звітності боржника [ форми № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (1-м, 1-мс) та форми № 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати"] відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами), та нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань складання фінансової звітності щодо боржників - юридичних осіб, які відповідно до вимог законодавства України не складають квартальну фінансову звітність за формою № 3 або № 3-к "Звіт про рух грошових коштів", щодо боржників - юридичних осіб, які відповідно до вимог законодавства України не складають квартальну фінансову звітність за формою № 3 або № 3-к "Звіт про рух грошових коштів";
( Пункт 5 розділу I доповнено новим підпунктом 28-1 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 22.06.2021 )
29) член родини боржника - фізичної особи - чоловік або дружина, батьки, діти боржника, родинний зв'язок якого/яких з боржником підтверджено документами, передбаченими законодавством України.
( Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом п'ятдесят шостим згідно з Постановою Національного банку № 8 від 26.01.2021 )
Терміни "майбутній об'єкт нерухомості", "неподільний об'єкт незавершеного будівництва", "подільний об'єкт незавершеного будівництва" уживаються в цьому Положенні в значеннях, визначених у статті 1 Закону України "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" (далі - Закон про гарантування речових прав).
( Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом сімдесят третім згідно з Постановою Національного банку № 214 від 05.10.2022 )
Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.
6. Банк здійснює оцінку кредитного ризику станом на перше число кожного місяця, наступного за звітним, до встановленого строку подання оборотно-сальдового балансу банку (файл 02X), визначеного нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, використовуючи при цьому наявну в Кредитному реєстрі інформацію на звітну дату, що передує даті, станом на яку здійснюється оцінка кредитного ризику.