Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 24.03.2020 №37
Остання редакція від 24.03.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 24.03.2020

Номер 37

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 25.03.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
24.03.2020 № 37
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 2 глави 3 розділу IV викласти в такій редакції:
"2. Банк формує буфер запасу (консервації) капіталу в розмірі 2,5 відсотка.
Буфер запасу (консервації) капіталу розраховується від загального обсягу ризику.
Рішення про дату початку формування банками буфера запасу (консервації) капіталу та графік поетапного досягнення встановленого розміру приймається Правлінням Національного банку. Таке рішення завчасно розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";
2) у розділі X:
пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Рішення про дату початку формування банками буфера системної важливості приймається Правлінням Національного банку. Таке рішення завчасно розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Банк після набуття статусу системно важливого банку зобов'язаний:
1) з 01 січня наступного фінансового року дотримуватися спеціальних значень економічних нормативів;
2) після спливу шести місяців із дня оприлюднення рішення Національного банку про запровадження буфера системної важливості дотримуватися вимог щодо формування буфера системної важливості.
2. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 19 червня 2019 року № 79 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" виключити.
3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 22
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 25.03.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
24.03.2020 № 37
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 2 глави 3 розділу IV викласти в такій редакції:
"2. Банк формує буфер запасу (консервації) капіталу в розмірі 2,5 відсотка.
Буфер запасу (консервації) капіталу розраховується від загального обсягу ризику.
Рішення про дату початку формування банками буфера запасу (консервації) капіталу та графік поетапного досягнення встановленого розміру приймається Правлінням Національного банку. Таке рішення завчасно розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";
2) у розділі X:
пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Рішення про дату початку формування банками буфера системної важливості приймається Правлінням Національного банку. Таке рішення завчасно розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Банк після набуття статусу системно важливого банку зобов'язаний:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!