• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 07.11.2019 № 132
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 07.11.2019
 • Номер: 132
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 07.11.2019
 • Номер: 132
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.11.2019 № 132
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 35, 44, 49, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", із метою вдосконалення регулювання діяльності банків України та порядку визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), що додаються.
2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (зі змінами) такі зміни:
1) у пункті 5-2:
в абзаці першому цифри "2020" замінити цифрами "2021";
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
"3) під час визначення класу банку-боржника на підставі оцінки фінансового стану не застосовувати норми підпункту 1-1 пункту 82 та пункту 85 розділу VI Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині дотримання банком-боржником економічних нормативів (крім нормативів Н7 та Н9), установлених Національним банком.";
2) постанову після пункту 5-2 доповнити новим пунктом 5-3 такого змісту:
"5-3. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 січня 2022 року під час визначення класу банку-боржника на підставі оцінки його фінансового стану не застосовувати норми підпункту 1-1 пункту 82 та пункту 85 розділу VI Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині дотримання банком-боржником економічних нормативів Н7 та Н9, установлених Національним банком.".
3. Затвердити Зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення), що додаються.
4. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:
1) пунктів 1, 3 цієї постанови, які набирають чинності з 28 грудня 2019 року;
2) підпункту 1 пункту 8 Змін до Положення, який набирає чинності з 01 січня 2021 року.

Голова

Я. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
07.11.2019 № 132
ЗМІНИ
до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
1. Абзац двадцять перший розділу I викласти в такій редакції:
"Банк під час розрахунку економічних нормативів використовує кредитні рейтинги боржника/контрагента/актива за міжнародною шкалою, визначені рейтинговими агентствами "Standard&Poor's", "Moody's Investors Service", "Fitch Ratings", з урахуванням пункту 38 розділу II Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Положення № 351)".
2. Підпункт "ґ" пункту 1.8 глави 1 розділу II викласти в такій редакції:
"ґ) балансову вартість позалістингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади України, Національним банком, Державною іпотечною установою та органами місцевого самоврядування України), які обліковуються за справедливою вартістю;".
3. У підпункті 2 пункту 5 глави 9 розділу III цифри "1.4" замінити цифрами "1.5".
4. У розділі IV:
1) у главі 1:
у пункті 1.3:
у підпункті "а":
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади України, емітовані в національній валюті (гривні);";
абзац шостий доповнити словами ", Європейським інвестиційним банком, Європейським інвестиційним фондом;";
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади країн, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";";
підпункт "в" викласти в такій редакції:
"в) III група активів зі ступенем ризику 20 відсотків:
боргові цінні папери органів місцевого самоврядування України, емітовані в національній валюті (гривні);
кошти до запитання, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
депозити овернайт та інші короткострокові депозити, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
кредити овердрафт, овернайт та інші короткострокові кредити, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
валюта та банківські метали до отримання за операціями спот з банками-контрагентами, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади країн, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "А-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "А3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування країн, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
цінні папери, емітовані суб'єктами господарювання, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
боргові цінні папери, емітовані банками, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором не минув, за активами, що віднесені до цієї групи активів;";
пункт після підпункту "в" доповнити новим підпунктом "г" такого змісту:
"г) IV група активів зі ступенем ризику 30 відсотків:
боргові цінні папери, емітовані банками, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "А-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "А3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором не минув, за активами, що віднесені до цієї групи активів;".
У зв'язку з цим підпункти "г", "ґ", "д" уважати відповідно підпунктами "ґ", "д", "е";
в абзаці першому підпункту "ґ" цифри "IV" замінити цифрою "V";
у підпункті "д":
в абзаці першому цифру "V" замінити цифрами "VI";
абзаци другий, третій викласти в такій редакції:
"кошти до запитання в банках, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
депозити овернайт, що розміщені в банках, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";";
абзаци дев'ятий, десятий викласти в такій редакції:
"валюта та банківські метали до отримання за операціями спот з банками-контрагентами, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
кредити овернайт, що надані банкам, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";";
підпункт після абзацу чотирнадцятого доповнити чотирма новими абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
"цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади країн, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування країн, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "А-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "А3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
цінні папери, емітовані суб'єктами господарювання, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "А-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "А3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
боргові цінні папери, емітовані банками, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";";
пункт після підпункту "д" доповнити новим підпунктом "е" такого змісту:
"е) VII група активів зі ступенем ризику 75 відсотків:
цінні папери, емітовані суб'єктами господарювання, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором не минув, за активами, що віднесені до цієї групи активів;".
У зв'язку з цим підпункт "е" уважати підпунктом "є";
у підпункті "є":
в абзаці першому цифри "VI" замінити цифрами "VIII";
абзац другий викласти в такій редакції:
"короткострокові вклади (депозити), що розміщені в банках, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";";
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"кредити овердрафт, кошти за операціями репо та інші короткострокові кредити, що надані банкам, які не мають кредитного рейтингу або мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service;";
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"цінні папери, що не включені до підпунктів "а", "в", "г", "д", "е" пункту 1.3 глави 1 розділу IV цієї Інструкції;";
абзац тринадцятий виключити.
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять третій уважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять другим;
в абзаці двадцять другому літеру "ґ" замінити літерою "е";
главу після пункту 1.3 доповнити новим пунктом 1.4 такого змісту:
"1.4. Банк відповідно до пункту 1.3 глави 1 розділу IV цієї Iнструкції зважує за ступенем ризику балансову вартість боргових цінних паперів, емітованих в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, із застосуванням додаткових коефіцієнтів:
1) до 31 березня 2020 року - 0;
2) з 31 березня 2020 року - 0,2;
3) з 30 червня 2020 року - 0,5;
4) з 31 грудня 2020 року - 1.".
У зв'язку з цим пункти 1.4, 1.5 уважати відповідно пунктами 1.5, 1.6;
2) в абзаці другому пункту 2 глави 2 цифри та слова "1.4 глави 1 цього розділу" замінити цифрами та словами "1.5 глави 1 розділу IV цієї Iнструкції".
5. Абзац дев'ятий пункту 2 глави 2 розділу V викласти в такій редакції:
"безвідкличні безумовні зобов'язання з кредитування, що отримані від банків, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", у сумі, що обліковується не менше трьох місяців поспіль до дати розрахунку нормативу.".
6. У розділі VI:
1) у главі 1:
у пункті 10 слова "порядку реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів" замінити словами "ліцензування банків.";
у пункті 20:
у підпункті 2 слова "органів державної влади" замінити словами "центральних органів виконавчої влади України";
підпункт 3 доповнити словами ", Європейським інвестиційним банком, Європейським інвестиційним фондом";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади країн, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service".";
2) у пункті 2.5 глави 2:
у підпункті 1:
абзаци третій, п'ятий, шостий викласти в такій редакції:
"центральних органів виконавчої влади країн, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";";
"банку, що має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "АА-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Аа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
банку-гаранта, який є його материнською компанією або учасником міжнародної групи, до якої входить банк, за умови, що банк-гарант має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service".";
абзац третій підпункту 7 після слова "Інструкції" доповнити словами " крім договорів, укладених із державними підприємствами та підприємствами, не менше 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких є у державній власності,";
3) пункт 1 глави 5 доповнити новим реченням такого змісту: "Банк визначає суму забезпечення з урахуванням коефіцієнтів ліквідності забезпечення, визначених у додатку 6 до Положення № 351.".

Директор
Департаменту методології


Н. Іваненко
ПОГОДЖЕНО

Перший заступник
Голови Національного банку України


К. Рожкова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
07.11.2019 № 132
ЗМІНИ
до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
1. У розділі I:
1) у пункті 5:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) боржник - сторона в зобов'язанні (юридична особа, включаючи емітента цінних паперів, або фізична особа), яка повинна сплатити борг/виконати вимогу банку згідно з умовами укладеного договору/ зобов'язанням емітента за розміщеними від свого імені цінними паперами;";
пункт після підпункту 18 доповнити новим підпунктом 18-1 такого змісту:
"18-1) кредитний рейтинг за міжнародною шкалою - довгостроковий кредитний рейтинг боржника/країни місцезнаходження боржника/цінних паперів, визначений одним із таких рейтингових агентств, як "Standard & Poor's", "Fitch Ratings" та "Moody's Investors Service";";
підпункт 21 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"принципах, визначених у пункті 13 розділу II цього Положення".
У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий уважати відповідно абзацами третім - шостим.
2. У розділі II:
1) пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. Банк установлює значення коефіцієнта PD боржника/контрагента:
1) за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю - виходячи з класу контрагента, визначеного згідно з вимогами цього Положення на підставі кількості календарних днів її визнання в балансі банку;
2) за цінними паперами, зазначеними в пункті 153 розділу XV цього Положення, - виходячи з класу боржника, що є емітентом цінних паперів, визначеного на підставі кредитного рейтингу за міжнародною шкалою.";
2) абзац другий пункту 32 викласти в такій редакції:
"Банк визначає EAD за наданим фінансовим зобов'язанням як суму боргу, визначену згідно з підпунктом 4 пункту 5 розділу I цього Положення, зменшену на суму отриманої банком винагороди і зважену після цього на коефіцієнт кредитної конверсії (CCF) згідно з додатком 5 до цього Положення.";
3) в абзаці першому пункту 33 цифру "(1)" замінити словами та цифрою "(далі - формула 1)";
4) пункт 34 викласти в такій редакції:
"34. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику на індивідуальній основі за активами, боржниками за якими є емітенти цінних паперів, визначені в пункті 153 розділу XVI цього Положення, та/або юридичні особи, у яких держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів прямо та/або опосередковано є власником 51 і більше відсотків статутного капіталу та одночасно має право вирішального впливу на господарську діяльність боржника, застосовуючи формулу 1 або таку формулу:
CRінд = PDінд x LGDінд x EADінд (далі - формула 2),
де CRінд - розмір кредитного ризику за активом на індивідуальній основі;
PDінд - коефіцієнт імовірності дефолту боржника, визначений банком згідно з вимогами цього Положення;
LGDінд = 0,70 - 1,0 - для визначених у пункті 34 розділу II цього Положення боржників, які є емітентами цінних паперів;
LGDінд = 0,45 - для визначених у пункті 34 розділу II цього Положення інших боржників;
EADінд - експозиція під ризиком за активом на дату оцінки.
Банк обирає формулу 1 або формулу 2 для розрахунку розміру кредитного ризику за активами визначених боржників, ґрунтуючись на сформованому банком судженні.";
5) в абзаці першому пункту 35 цифру "(3)" замінити словами та цифрою "(далі - формула 3)";
6) пункти 37 та 38 викласти в такій редакції:
"37. Банк із метою визначення кредитного ризику за активами використовує кредитні рейтинги за міжнародною шкалою згідно з вимогами цього Положення.
38. Банк під час визначення кредитного ризику використовує кредитні рейтинги за міжнародною шкалою таким чином. За наявності одночасно:
1) рейтингу боржника та рейтингу цінних паперів - ураховує нижчий (гірший) рівень рейтингу;
2) рейтингу країни місцезнаходження боржника та рейтингу боржника - ураховує нижчий (гірший) рівень рейтингу;
3) двох різних рейтингів боржника - ураховує рейтинг того рейтингового агентства (компанії), рівень якого є нижчим (гіршим);
4) трьох різних рейтингів боржника - ураховує рейтинг того рейтингового агентства (компанії), рівень якого є нижчим (гіршим) із двох найвищих.".
3. У розділі III:
1) підпункт 3 пункту 41 викласти в такій редакції:
"3) коштами в центральних банках країн, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою.";
2) пункт 44 викласти в такій редакції:
"44. Банк під час визначення розміру кредитного ризику за кредитом, наданим боржнику - юридичній особі, що є нерезидентом, ураховує його кредитний рейтинг за міжнародною шкалою.".
4. У розділі IV:
1) в абзаці першому пункту 50 цифру "(4)" замінити словами та цифрою "(далі - формула 4)";
2) пункт 58 викласти в такій редакції:
"58. Банк визначає клас боржника - юридичної особи, що є нерезидентом, за класом, нижчим із двох: визначеним згідно з пунктами 49-57 розділу IV цього Положення та визначеним на підставі кредитного рейтингу за міжнародною шкалою країни місцезнаходження боржника згідно з таблицею додатка 8 до цього Положення.";
2) в абзаці третьому підпункту 3 пункту 63 слова "кредитний рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений агентством (компанією) Standard&Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цим Положенням" замінити словами "рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою";
3) у пункті 67 слова "рейтинги боржника - юридичної особи (за наявності) та" виключити.
5. У розділі V:
1) у пункті 69:
підпункт 1 замінити двома новими підпунктами 1 та 1-1 такого змісту:
"1) сукупний чистий дохід: заробітна плата з відрахуванням податків та обов'язкових платежів; пенсія; соціальна допомога; дивіденди та відсоткові доходи з відрахуванням податків; дохід від діяльності фізичної особи як суб'єкта господарювання з відрахуванням податків і щомісячних сукупних витрат, пов'язаних із веденням господарської діяльності;
1-1) сукупний обсяг боргового навантаження: сукупний обсяг платежів боржника, що підлягають сплаті відповідно до умов договорів про надання кредитів, укладених боржником із банком, іншими банками та небанківськими фінансовими установами;";
у підпункті 3 слова "зокрема співвідношення сукупних доходів і витрат/зобов'язань боржника - фізичної особи;" виключити;
2) пункт 70 після слів "довідка/декларація про доходи" доповнити словами "/податкова декларація";
3) у пункті 73 слова "фінансової звітності" замінити словами "податкової декларації";
4) у пункті 76:
у підпункті 1 слова та цифри "сукупний розмір внесків боржника на погашення боргу (включаючи внески за кредитами інших банків) не перевищує 50 відсотків обсягу сукупного чистого доходу боржника - фізичної особи за відповідний період" замінити словами та цифрами "сукупний обсяг боргового навантаження боржника - фізичної особи не перевищує 50 відсотків обсягу його сукупного чистого доходу за відповідний період";
у підпункті 2 слова та цифри "сукупний розмір внесків боржника на погашення боргу (включаючи внески за кредитами інших банків) не перевищує 60 відсотків обсягу сукупного чистого доходу боржника - фізичної особи за відповідний період" замінити словами та цифрами "сукупний обсяг боргового навантаження боржника - фізичної особи не перевищує 60 відсотків обсягу його сукупного чистого доходу за відповідний період";
у підпункті 3 слова та цифри "сукупний розмір внесків боржника на погашення боргу (включаючи внески за кредитами інших банків) не перевищує 70 відсотків обсягу сукупного чистого доходу боржника - фізичної особи за відповідний період" замінити словами та цифрами "сукупний обсяг боргового навантаження боржника - фізичної особи не перевищує 70 відсотків обсягу його сукупного чистого доходу за відповідний період";
у підпункті 4 слова та цифри "сукупний розмір внесків боржника на погашення боргу (включаючи внески за кредитами інших банків) не перевищує 80 відсотків обсягу сукупного чистого доходу боржника - фізичної особи за відповідний період" замінити словами та цифрами "сукупний обсяг боргового навантаження боржника - фізичної особи не перевищує 80 відсотків обсягу його сукупного чистого доходу за відповідний період";
у підпункті 5 слова та цифри "сукупний розмір внесків боржника на погашення боргу (включаючи внески за кредитами інших банків) перевищує 80 відсотків обсягу сукупного чистого доходу боржника - фізичної особи за відповідний період" замінити словами та цифрами "сукупний обсяг боргового навантаження боржника - фізичної особи перевищує 80 відсотків обсягу його сукупного чистого доходу за відповідний період.";
5) у пункті 78 слова та цифри "згідно з пунктами 76, 77 розділу V цього Положення та визначеним на підставі рейтингу країни місцезнаходження нерезидента відповідно до таблиці" замінити словами та цифрами "згідно з пунктами 68-77 розділу V цього Положення та визначеним на підставі кредитного рейтингу за міжнародною шкалою країни місцезнаходження боржника згідно з таблицею".
6. У розділі VI:
1) пункт 82 після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) дотримання банком-боржником (резидентом) економічних нормативів";
2) пункт 85 викласти в такій редакції:
"85. Банк визначає клас банку-боржника на підставі результатів оцінки його фінансового стану відповідно до наведених характеристик, уключаючи фактор своєчасності сплати боргу:
1) клас 1 - фінансовий стан упродовж останніх шести місяців поспіль високий: діяльність прибуткова, з наростаючим підсумком; економічних нормативів, установлених Національним банком, дотримується; динаміка абсолютних і відносних показників фінансової звітності є стабільно позитивною; звіт суб'єкта аудиторської діяльності містить немодифіковану думку; кількість календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує трьох днів; банк-боржник (нерезидент) має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "A-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard & Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "A3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
2) клас 2 - фінансовий стан упродовж останніх шести місяців поспіль добрий: беззбиткова діяльність, економічних нормативів, установлених Національним банком, дотримується; динаміка абсолютних і відносних показників фінансової звітності є переважно позитивною; звіт суб'єкта аудиторської діяльності містить немодифіковану думку/модифіковану думку із застереженнями; кількість календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує семи днів; банк-боржник (нерезидент) має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard & Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "ВааЗ" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
3) клас 3 - фінансовий стан упродовж останніх шести місяців поспіль задовільний: діяльність має нестабільну динаміку, проте позитивний фінансовий результат є переважаючим; економічних нормативів, установлених Національним банком, переважно дотримується, проте наявні випадки порушень (не більше двох порушень); динаміка абсолютних і відносних показників фінансової звітності є різноспрямованою; звіт суб'єкта аудиторської діяльності містить модифіковану думку із застереженнями; кількість календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує 15 днів; банк-боржник (нерезидент) має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "В-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard & Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "ВЗ" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
4) клас 4 - фінансовий стан упродовж останніх шести місяців поспіль незадовільний: діяльність переважно збиткова; наявні випадки порушень економічних нормативів, установлених Національним банком (3 і більше порушень); абсолютні та відносні показники фінансової звітності мають негативну динаміку; звіт суб'єкта аудиторської діяльності містить модифіковану думку із застереженнями; кількість календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує 30 днів; наявні випадки невиконання в строк розрахункових документів з вини банку; банк-боржник (нерезидент) має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "С" за класифікацією рейтингового агентства "Standard & Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Са" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", або боржник (нерезидент) не має кредитного рейтингу за міжнародною шкалою;
5) клас 5 - фінансовий стан упродовж останніх шести місяців поспіль критичний: діяльність збиткова, з наростаючим підсумком; економічні нормативи, встановлені Національним банком, порушуються (три і більше порушень); абсолютні та відносні показники фінансової звітності мають стабільно негативну динаміку; звіт суб'єкта аудиторської діяльності містить негативну думку/відмову від висловлення думки або його немає (крім банку зі строком діяльності менше ніж один рік); кількість календарних днів прострочення погашення боргу становить більше З0 днів; наявні розрахункові документи не виконані в строк з вини банку; банк-боржник (нерезидент) має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою рівня "D" за класифікацією рейтингового агентства "Standard & Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівня "С" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", або боржник (нерезидент) не має кредитного рейтингу за міжнародною шкалою.";
3) у пункті 87 слова та цифри "згідно з пунктами 85, 86 розділу VI цього Положення та визначеним на підставі рейтингу країни місцезнаходження нерезидента," замінити словами та цифрами "згідно з пунктами 82-86 розділу VI цього Положення та визначеним на підставі кредитного рейтингу за міжнародною шкалою країни місцезнаходження боржника,";
4) у пункті 90 слова "рейтинги банку-боржника (за наявності)," виключити.
7. В абзаці першому пункту 100 розділу VIII слова, цифри, літери та знаки "за формулою (5):
див. зображення
,
(5),"
замінити словами, цифрами, літерами та знаками "за формулою:
див. зображення
далі - формула (5)".
8. У розділі IX:
1) пункт 103 викласти в такій редакції:
"10З. Банк визначає клас 1 боржника/контрагента та значення коефіцієнта PD, що дорівнює "0" за зобов'язаннями з кредитування, що надані клієнтам (крім банків), які є відкличними і безризиковими, тобто умовами договору, за якими визначено безумовне право банку без попереднього повідомлення боржника в односторонньому порядку відмовитися від подальшого виконання взятих на себе зобов'язань, уключаючи обставини щодо погіршення фінансового стану боржника та/або несвоєчасного виконання ним договірних зобов'язань перед банком.";
2) у пункті 104 слова "зменшену на суму отриманої банком винагороди, та із застосуванням після цього коефіцієнта кредитної конверсії (CCF), що залежить від терміну дії та виду" замінити словами та цифрами "визначену згідно з вимогами пункту 32 розділу II цього Положення, застосовуючи значення CCF залежно від терміну дії, виду та характеристик";
3) пункт 105 та абзац перший пункту 106 після слова "зобов'язанням" доповнити словами ", що є безвідкличним,".
9. Підпункт 2 пункту 128 розділу XI після слова "застави" доповнити словами "та кількості календарних днів прострочення боргу".
10. У пункті 151 розділу XV:
1) підпункт 1 після слова "України" доповнити словами "в національній валюті (гривні)";
2) підпункт 1-1 виключити.
11. У розділі XVI:
1) пункт 153 замінити двома новими пунктами 153 та 153-1 такого змісту:
"153. Банк визначає клас та значення коефіцієнта PD боржника, що є емітентом цінних паперів і має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, дійсний на дату оцінки кредитного ризику:
1) за цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади України/органами місцевого самоврядування України в іноземній валюті, - на підставі кредитного рейтингу згідно з таблицею 10 додатка 9 до цього Положення;
2) за цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади інших країн/органами місцевого самоврядування інших країн, - на підставі кредитного рейтингу та виду валюти згідно з таблицею 10 додатка 9 до цього Положення;
3) за цінними паперами емітентів, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 155 розділу XVI цього Положення, що мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж рівень "B-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard & Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "В3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", - на підставі кредитного рейтингу згідно з таблицею 11 додатка 9 до цього Положення.
153-1. Банк з метою визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржників, що є емітентами цінних паперів, які не відповідають вимогам пунктів 151 розділу XV та 153 розділу XVI цього Положення, застосовує зазначений нижче порядок.";
3) пункт 155 викласти в такій редакції:
"155. Банк здійснює оцінку фінансового стану та визначає клас:
1) боржника - юридичної особи, що є емітентом цінних паперів, - згідно з вимогами розділу IV цього Положення (крім коригування на фактор своєчасності обслуговування боргу, який ураховується згідно з додатком 3 до цього Положення);
2) банку-боржника, що є емітентом цінних паперів, - згідно з вимогами розділу VI цього Положення (крім коригування на фактор своєчасності обслуговування боргу, який ураховується згідно з додатком 3 до цього Положення);
3) боржника - бюджетної установи, що є емітентом цінних паперів (крім визначених у підпункті 1 пункту 153 розділу XVI цього Положення), - згідно з вимогами розділу VII цього Положення (крім коригування на фактор своєчасності обслуговування боргу, який ураховується згідно з додатком 3 до цього Положення).
Банк визначає клас боржника - бюджетної установи, що є емітентом цінних паперів в іноземній валюті, за класом, нижчим із двох: визначеним згідно з пунктами 91-95 розділу VII цього Положення та визначеним на підставі кредитного рейтингу за міжнародною шкалою країни місцезнаходження боржника згідно з таблицею додатка 8 до цього Положення.";
4) пункт 158 після слова "України" доповнити словами "в національній валюті (гривні)".
12. У розділі XVII:
1) підпункт 1 пункту 161 викласти в такій редакції:
"1) боржник - юридична особа, включаючи емітента цінних паперів (нерезидент), не має кредитного рейтингу за міжнародною шкалою;";
2) підпункт 5 пункту 162 викласти в такій редакції:
"5) розміщення банком коштів на кореспондентському рахунку в банку-контрагенті, що є нерезидентом, із кредитним рейтингом за міжнародною шкалою, що є нижчим, ніж рівень "ВВ+" за класифікацією рейтингового агентства "Standard & Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ва1" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", кількість трансакцій (крім нарахування доходів) за яким упродовж трьох місяців поспіль, що передують даті оцінки, становила менше двох;".
13. У розділі XVIII:
1) у пункті 165:
підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) хоча б один із кредитних рейтингів за міжнародною шкалою боржника - юридичної особи понижено до рівня "D" за класифікацією рейтингового агентства "Standard & Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings''/до рівня "С" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";";
пункт після підпункту 25 доповнити новим підпунктом 26 такого змісту:
"26) боржник - центральний орган виконавчої влади іншої країни/орган місцевого самоврядування іншої країни, що є емітентом цінних паперів і не має кредитного рейтингу за міжнародною шкалою.";
2) у пункті 168 цифри та слово "15 та 17" замінити цифрами та словом "15, 17, 23, 24 та 25".
14. У додатках до Положення:
1) у таблиці додатка 3:
у рядку 2 колонок 2-10 слова ", змін у складі керівництва емітента" виключити;
у рядку 7 колонки 2 слово "суттєво" виключити;
рядок 10 виключити.
У зв'язку з цим рядок 11 уважати рядком 10;
2) у таблиці додатка 6:
рядок 1 колонки 2 викласти в такій редакції:
"Безумовні та безвідкличні гарантії/безвідкличні резервні акредитиви, що виконують функції фінансової гарантії:
Кабінету Міністрів України;
урядів країн, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою;
банків та інших установ, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою;
міжнародних багатосторонніх банків (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний фонд)";
у рядку 2 колонки 2 речення після слова "міських" доповнити словами "та обласних";
рядок 7 колонки 2 викласти в такій редакції:
"Цінні папери емітентів, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою";
у рядку 9 колонки 2 слова "кредитний рейтинг" замінити словами "рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою";
3) у додатку 7:
таблиці 1 та 2 пункту 3 викласти в такій редакції:
"Таблиця 1
Моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи для великого або середнього підприємства
№ з/п Групи видів економічної діяльності Моделі Фінансові показники
(Ki )
Діапазони фінансових показників Мінімальне значення діапазону
(Ki min більше або дорівнює )
Максимальне значення діапазону
(Ki max <)
Показники
(Xi )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство: секція A Z = 2,599 + 0,451 x X2 + 0,637? X5 + 0,529? X8 + 0,362 x X9 + 0,756? X11 K2 1 Менше ніж 50,75 % X2 -1,6424
2 50,75 % 80,81 % -0,5326
3 80,81 % 111,94 % -0,1756
4 111,94 % 150,66 % 0,2772
5 150,66 % 256,96 % 0,8184
6 256,96 % 352,91 % 0,8619
7 352,91 % 940,17 % 1,0484
8 Дорівнює або більше ніж 940,17 % 1,0498
K5 1 Менше ніж 11144,6 % X5 -0,505
2 11144,6 % 18833,8 % -0,05
3 18833,8 % 25755,1 % 0,327
4 25755,1 % 35514,9 % 0,702
5 Дорівнює або більше ніж 35514,9 % -0,125
K8 1 Менше ніж 415,4 % X8 0,739
2 415,4 % 1827,2 % 0,563
3 1827,2 % 4172,6 % 0,327
4 4172,6 % 8878,9 % 0,070
5 Дорівнює або більше ніж 8878,9 % -0,911
K9 1 Менше ніж 0,7 % X9 -1,452
2 0,7 % 5,5 % 0,089
3 5,5 % 23,1 % 0,252
4 Дорівнює або більше ніж 23,1 % 0,515
K11 1 Менше ніж -0,62 % X11 1,3689
2 - 0,62 % 7,12 % 1,1048
3 7,12 % 11,22 % 0,9221
4 11,22 % 17,03 % 0,6443
5 17,03 % 26,33 % 0,5033
6 26,33 % 42,68 % -0,0554
7 42,68 % 96,29 % -0,7215
8 Дорівнює або більше ніж 96,29 % -1,9058
2 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F Z = 1,815 + 0,237 x X1 + 0,408? X10 + 0,301? X11 + 0,405 x X13 + 0,494? X14 +
0,303? X15 + 0,234 x X17
K1 1 Менше ніж -18,7 % X1 -1,749
2 -18,7 % 3,4 % -0,543
3 3,4 % 24,5 % 0,054
4 24,5 % 33,1 % 0,307
5 33,1 % 42,0 % 0,365
6 42,0 % 52,0 % 0,723
7 52,0 % 63,1 % 0,935
8 63,1 % 75,6 % 1,040
9 Дорівнює або більше ніж 75,6 % 1,379
K10 1 Менше ніж 58,4 % X10 -1,282
2 58,4 % 84,6 % -0,543
3 84,6 % 101,1 % -0,025
4 101,1 % 133,2 % 0,307
5 Дорівнює або більше ніж 133,2 % 0,572
K11 1 Менше ніж -0,6 % X11 1,369
2 -0,6 % 7,1 % 1,105
3 7,1 % 11,2 % 0,922
4 11,2 % 17,0 % 0,644
5 17,0 % 26,3 % 0,503
6 26,3 % 42,7 % -0,055
7 42,7 % 96,3 % -0,722
8 Дорівнює або більше ніж 96,3 % -1,906
K13 1 Менше ніж 0,3 % X13 0,617
2 0,3 % 0,9 % 0,543
3 0,9 % 5,1 % 0,248
4 5,1 % 7,6 % 0,247
5 7,6 % 11,2 % 0,087
6 11,2 % 16,9 % 0,054
7 16,9 % 29,8 % -0,240
8 Дорівнює або більше ніж 29,8 % -1,190
K14 1 Менше ніж 9915,7 % X14 0,952
2 9915,7 % 14664,1 % 0,682
3 14664,1 % 21070,8 % 0,669
4 21070,8 % 35301,3 % 0,087
5 Дорівнює або більше ніж 35301,3 % -1,241
K15 1 Менше ніж -61,4 % X15 -1,460
2 -61,4 % 109,9 % -1,19
3 109,9 % 182,7 % -0,368
4 182,7 % 269,3 % 0,325
5 269,3 % 762,7 % 0,830
6 762,7 % 1158,7 % 0,902
7 Дорівнює або більше ніж 1158,7 % 1,261
K17 1 Менше ніж 79,9 % X17 -1,773
2 79,9 % 239,9 % -0,990
3 239,9 % 388,0 % -0,199
4 388,0 % 579,1 % 0,386
5 579,1 % 831,1 % 0,498
6 831,1 % 1745,3 % 0,809
7 1745,3 % 2521,0 % 1,196
8 Дорівнює або більше ніж 2521,0 % 1,307
3 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: секція G Z = 2,094 + 0,389 x X2 + 0,466? X5 + 0,523? X6 + 0,265 x X7 + 0,576? X8 + 0,279? X13 + 0,237 x X17 K2 1 Менше ніж 37,6 % X2 -1,744
2 37,6 % 58,3 % -0,460
3 58,3 % 74,3 % 0,259
4 74,3 % 99,1 % 0,351
5 99,1 % 112,4 % 0,675
6 112,4 % 128,4 % 0,837
7 Дорівнює або більше ніж 128,4 % 0,857
K5 1 Менше ніж 2449,0 % X5 -0,451
2 2449,0 % 4309,5 % 0,224
3 4309,5 % 6775,3 % 0,702
4 6775,3 % 11774,4 % 0,469
5 Дорівнює або більше ніж 11774,4 % -0,481
K6 1 Менше ніж 12,3 % X6 -1,843
2 12,3 % 36,7 % -0,788
3 36,7 % 63,6 % -0,071
4 63,6 % 98,3 % 0,367
5 98,3 % 150,0 % 0,645
6 150,0 % 231,6 % 1,071
7 231,6 % 351,2 % 1,133
8 351,2 % 742,8 % 1,165
9 Дорівнює або більше ніж 742,8 % 1,198
K7 1 Менше ніж 0,001 % X7 1,258
2 0,001 % 4,9 % 0,839
3 4,9 % 9,0 % 0,726
4 9,0 % 36,1 % 0,360
5 36,1 % 47,3 % -0,152
6 47,3 % 69,4 % -0,440
7 Дорівнює або більше ніж 69,4 % -1,449
K8 1 Менше ніж 1272,5 % X8 0,243
2 1272,5 % 3389,3 % 0,512
3 3389,3 % 6001,2 % 0,535
4 6001,2 % 11416,1 % 0,294
5 Дорівнює або більше ніж 11416,1 % -0,927
K13 1 Менше ніж 3,5 % X13 0,545
2 3,5 % 5,6 % 0,451
3 5,6 % 8,4 % 0,294
4 8,4 % 13,2 % 0,259
5 13,2 % 22,3 % -0,101
6 22,3 % 38,8 % -0,291
7 Дорівнює або більше ніж 38,8 % -1,331
K17 1 Менше ніж 248,6 % X17 -1,786
2 248,6 % 457,1 % -0,357
3 457,1 % 699,6 % -0,271
4 699,6 % 990,7 % 0,127
5 990,7 % 1411,6 % 0,536
6 1411,6 % 1915,6 % 1,027
7 Дорівнює або більше ніж 1915,6 % 1,081
4 Фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N Z = 1,098 + 0,324 x X1 + 0,532? X4 + 0,596? X6 + 0,610 x X8 + 0,349? X16 K1 1 Менше ніж -109,7 % X1 -1,0251
2 -109,7 % -40,5 % -1,0055
3 -40,5 % -8,1 % -0,5511
4 -8,1 % 1,0 % -0,2110
5 1,0 % 20,5 % 0,3237
6 20,5 % 72,4 % 0,834
7 Дорівнює або більше ніж 72,4 % 0,927
K4 1 Менше ніж 2,0 % X4 -1,162
2 2,0 % 25,9 % -0,059
3 25,9 % 85,8 % 0,119
4 85,8 % 274,1 % 0,290
5 Дорівнює або більше ніж 274,1 % 0,927
K6 1 Менше ніж 0,001 % X6 -1,142
2 0,001 % 1,6 % -0,986
3 1,6 % 5,1 % -0,551
4 5,1 % 11,1 % -0,281
5 11,1 % 40,5 % 0,065
6 40,5 % 80,6 % 0,881
7 Дорівнює або більше ніж 80,6 % 1,308
K8 1 Менше ніж 557,8 % X8 0,504
2 557,8 % 4032,3 % 0,648
3 4032,3 % 13034,6 % 0,420
4 13034,6 % 33402,1 % -0,473
5 Дорівнює або більше ніж 33402,1 % -0,718
K16 1 Менше ніж -513,2 % X16 -1,201
2 -513,2 % -110,8 % -0,828
3 -110,8 % -34,7 % -0,635
4 -34,7 % -8,5 % -0,281
5 -8,5 % 0,4 % 0,092
6 0,4 % 2,0 % 0,751
7 Дорівнює або більше ніж 2,0 % 0,891
5 Інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U Z = 1,833 + 0,562 x X1 + 0,605? X2 + 0,833? X5 + 0,523 x X6 + 0,534? X8 K1 1 Менше ніж -59,2 % X1 -1,185
2 -59,2 % -9,7 % -0,710
3 -9,7 % 2,1 % -0,451
4 2,1 % 31,1 % 0,514
5 31,1 % 74,5 % 0,539
6 Дорівнює або більше ніж 74,5 % 0,739
K2 1 Менше ніж 10,1 % X2 -1,036
2 10,1 % 22,1 % -0,353
3 22,1 % 33,5 % -0,195
4 33,5 % 48,6 % -0,077
5 48,6 % 82,5 % 0,084
6 82,5 % 102,3 % 0,447
7 102,3 % 129,9 % 0,665
8 Дорівнює або більше ніж 129,9 % 0,699
K5 1 Менше ніж 387,2 % X5 -0,055
2 387,2 % 1266,4 % 0,137
3 1266,4 % 3231,9 % 0,384
4 3231,9 % 8885,4 % 0,188
5 Дорівнює або більше ніж 8885,4 % -0,491
K6 1 Менше ніж 7,7 % X6 -0,782
2 7,7 % 19,6 % -0,382
3 19,6 % 36,2 % -0,161
4 36,2 % 98,7 % 0,159
5 98,7 % 166,7 % 0,739
6 Дорівнює або більше ніж 166,7 % 0,798
K8 1 Менше ніж 663,0 % X8 0,134
2 663,0 % 2341,2 % 0,624
3 2341,2 % 5413,6 % 0,354
4 5413,6 % 14174,3 % 0,112
5 Дорівнює або більше ніж 14174,3 % -0,796