• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 17.06.2022 № 127
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.06.2022
 • Номер: 127
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.06.2022
 • Номер: 127
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.06.2022 № 127
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 35, 44, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до пункту 1.3 глави 1 розділу IV Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:
1) у підпункті "є":
абзац одинадцятий виключити.
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять третім;
в абзаці одинадцятому слово та літеру "інші", "ж" виключити;
2) підпункт "ж" виключити.
2. Унести до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), такі зміни:
1) в абзаці першому пункту 129 розділу XI цифри "5000" замінити цифрами "20000";
2) у підпункті 1 пункту 132-1 розділу XI-1 цифри "0,1 " замінити цифрами "0,2";
3) у підпункті 1 пункту 165 розділу XVIII слова "(крім кредитів, за якими такий розмір резерву є наслідком обов'язкової реструктуризації боргу" замінити словами "та/або фінансовий актив віднесено до знецінених фінансових активів на третій стадії зменшення корисності згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань бухгалтерського обліку (крім кредитів, за якими вищезазначене є наслідком обов'язкової реструктуризації боргу";
4) пункти 1.6, 1.7, 4.2 колонки 3 рядків 6, 7, 16 таблиці додатка 5 після слова "форвардними," доповнити словом "своп,".
3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:
1) підпункту 3 пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 29 червня 2022 року;
2) пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 29 липня 2022 року.

Голова

К. Шевченко