• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Бюджетний кодекс України

Верховна Рада України  | Кодекс України, Кодекс, Закон від 08.07.2010 № 2456-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Кодекс України, Кодекс, Закон
 • Дата: 08.07.2010
 • Номер: 2456-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Кодекс України, Кодекс, Закон
 • Дата: 08.07.2010
 • Номер: 2456-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Пункт 6 частини першої статті 64-1 в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 )
7) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів;
( Пункт 7 частини першої статті 64-1 в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 )
8) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок районних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
9) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється районними державними адміністраціями, який зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг;
10) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється районними державними адміністраціями, який зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг;
11) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється районними державними адміністраціями, яка зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг;
12) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному районними радами;
13) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів районних бюджетів;
( Пункт 13 частини першої статті 64-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
14) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
( Частину першу статті 64-1 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
15) плата за розміщення тимчасово вільних коштів районних бюджетів;
( Частину першу статті 64-1 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
16) інші доходи, що підлягають зарахуванню до районних бюджетів відповідно до законодавства.
( Кодекс доповнено статтею 64-1 згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )( Статтю 65 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
( Назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 176-VIII від 10.02.2015 )
1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:
( Абзац перший частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
1) 15 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1- 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території;
( Пункт 1 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 1588-VII від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
1-1) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, податку, визначеного пунктом 1-2 цієї частини статті, пунктом 18 частини першої статті 64 та пунктом 1 частини першої статті 64-1 цього Кодексу);
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
1-2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 1-2 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )( Пункт 2 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 2621-VIII від 22.11.2018 )
3) 45 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення), що зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору;
( Пункт 3 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017 )
4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину);
( Пункт 4 частини першої статті 66 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 )
4-1) 2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 1793-VIII від 20.12.2016 )
5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
( Пункт 5 частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;
( Пункт 6 частини першої статті 66 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5428-VI від 16.10.2012, № 242-VII від 16.05.2013; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )( Пункт 7 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 8 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 9 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 10 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 11 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 12 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 13 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 14 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )
15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
( Зміни до пункту 15 частини першої статті 66 див. в Законі № 1592-VII від 04.07.2014 )( Пункт 15 частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
16) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
17) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів (крім коштів, отриманих закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII від 10.02.2015, № 293-IX від 14.11.2019 )
18) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
19) плата за ліцензії та сертифікати (крім плати за сертифікацію, визначеної пунктом 25- 2 частини другої статті 29 цього Кодексу), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 )
20) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020 )
21) плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 293-IX від 14.11.2019, № 836-VIII від 26.11.2015 )( Пункт 22 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 293-IX від 14.11.2019 )
23) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020 )
24) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
25) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
25-1) плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 25-1 згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 )
26) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
27) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
28) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )( Пункт 29 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 2043-IX від 15.02.2022 - вводиться в дію з 1 квітня 2022 року )
30) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1789-VIII від 20.12.2016; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 )
31) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 )
32) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )( Пункт 33 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 918-VIII від 24.12.2015 )
34) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів відповідно до законодавства.
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )( Частину другу статті 66 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів
1. Надходження та витрати бюджету міста Києва формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням закону, що визначає спеціальний статус міста Києва. При цьому:
( Абзац перший частини першої статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
1) склад видатків та кредитування бюджету міста Києва визначається відповідно до статей 89-91 цього Кодексу;
( Пункт 1 частини першої статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом № 914-VIII від 24.12.2015 )
1-1) до доходів бюджету міста Києва належать доходи, визначені статтями 64, 69- 1 цього Кодексу, та трансферти з інших бюджетів.
( Частину першу статті 67 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )( Пункт 2 частини першої статті 67 виключено на підставі Закону № 1081-IX від 15.12.2020 )( Частина перша статті 67 в редакції Закону № 1210-VII від 15.04.2014 )
2. До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями64, 64- 1 і 66 цього Кодексу, та трансферти з інших бюджетів (крім субвенцій, визначених статтею 69- 1 та частиною першою статті 71 цього Кодексу).
( Частину другу статті 67 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4318-VI від 12.01.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
Якщо законом встановлено новий вид доходу місцевих бюджетів, його зарахування визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до цього Кодексу.
3. Визначені статтями64 і 69- 1 цього Кодексу податки і збори, що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення (якщо на таких територіях не сформовано органи місцевого самоврядування), зараховуються до відповідних бюджетів місцевого самоврядування в частинах, визначених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
( Частина третя статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII від 10.02.2015, № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )( Частину четверту статті 67 виключено на підставі Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
Стаття 67-1. Особливості взаємовідносин державного бюджету з бюджетами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
1. Для цілей цієї статті під місцевими бюджетами Автономної Республіки Крим розуміються бюджет Автономної Республіки Крим, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування на території Автономної Республіки Крим, бюджет міста Севастополя.
( Частина перша статті 67-1 в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
2. Положення цього Кодексу для бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя застосовуються з урахуванням таких особливостей:
1) доходи, що визначені частинами другою і третьою статті 29 цього Кодексу та сплачуються (перераховуються) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, та платежі, визначені пунктом 22 частини другої статті 29 цього Кодексу, зараховуються в повному обсязі до бюджету Автономної Республіки Крим;
( Пункт 1 частини другої статті 67-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
2) доходи, що визначені статтями 64-66, 69- 1 і 71 цього Кодексу та сплачуються (перераховуються) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, зараховуються до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим;
( Пункт 2 частини другої статті 67-1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 1081-IX від 15.12.2020 )
3) повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податків і зборів та бюджетне відшкодування податку на додану вартість платникам податків, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, здійснюється з бюджету Автономної Республіки Крим;
4) видатки та кредитування місцевих бюджетів здійснюються за рахунок та в межах надходжень до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим без застосування механізму вирівнювання, який передбачає надання дотації вирівнювання або передачі коштів до державного бюджету;
5) до видатків та кредитування, що здійснюються з місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, належать видатки:
визначені відповідно до статей89-91 цього Кодексу;
визначені пунктами 4, 7-17 та 21 частини першої статті 87 цього Кодексу, що здійснюються на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також видатки на державне управління (місцеві державні адміністрації і територіальні органи державних органів в Автономій Республіці Крим та місті Севастополі) та судову владу (місцеві та апеляційні суди, територіальні управління Державної судової адміністрації України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);
( Абзац третій пункту 5 частини другої статті 67-1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 176-VIII від 10.02.2015 )( Пункт 5 частини другої статті 67-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 914-VIII від 24.12.2015 )
6) положення пункту 2 частини першої статті 73 та статей 97-103- 6 цього Кодексу не застосовуються до бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
( Пункт 6 частини другої статті 67-1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 1081-IX від 15.12.2020 )
7) міжбюджетні відносини між місцевими бюджетами Автономної Республіки Крим регулюються у порядку, затвердженому Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
( Кодекс доповнено статтею 67-1 згідно із Законом № 1210-VII від 15.04.2014 )
Стаття 67-2. Особливості формування та виконання місцевих бюджетів у Донецькій та Луганській областях на період проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил
( Назва статті 67-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018 )
1. У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами міських рад за окремим рішенням Кабінету Міністрів України, що приймається на підставі звернення відповідної обласної державної адміністрації або військово-цивільними адміністраціями відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" у разі їх утворення.
( Частина перша статті 67-2із змінами, внесеними згідно із Законом № 486-VIII від 02.06.2015 )( Кодекс доповнено статтею 67-2 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах
1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх створення) визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у містах радам.
2. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті (у разі їх створення) здійснюється у порядку, затвердженому міською радою.
( Частину третю статті 68 виключено на підставі Закону № 1081-IX від 15.12.2020 )( Статтю 69 виключено на підставі Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
Стаття 69-1. Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів
1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині першій статті 71 цього Кодексу);
2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування (крім бюджетів міст Києва і Севастополя);
( Пункт 2 частини першої статті 69-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
3) реєстраційний внесок щодо об’єктів комунальної власності, що сплачується відповідно до Закону України "Про концесію";
( Пункт 3 частини першої статті 69-1 в редакції Закону № 2043-IX від 15.02.2022 - вводиться в дію з 1 квітня 2022 року )
4) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до бюджетів місцевого самоврядування (крім бюджетів міст Києва та Севастополя) - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;
( Пункт 4 частини першої статті 69-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
4-1) 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16- 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому числі: до бюджетів місцевого самоврядування (крім бюджетів міст Києва та Севастополя) - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 30 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 55 відсотків;
( Статтю 69-1 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 918-VIII від 24.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )( Пункт 5 частини першої статті 69-1 виключено на підставі Закону № 2621-VIII від 22.11.2018 )
6) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;
7) цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
8) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
9) субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
( Пункт 9 частини першої статті 69-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015 )
10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;
11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;
12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
( Пункт 12 частини першої статті 69-1 в редакції Закону № 2233-VIII від 07.12.2017 )
13) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
( Кодекс доповнено статтею 69-1 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих бюджетів
1. Видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 89-91 цього Кодексу.
( Частина перша статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом № 914-VIII від 24.12.2015 )
2. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства.
Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
1. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:
( Пункт 1 частини першої статті 71 виключено на підставі Закону № 2856-VI від 23.12.2010 )( Пункт 1-1 частини першої статті 71 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )( Пункт 2 частини першої статті 71 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
3) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність;
( Пункт 3 частини першої статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017 )
4) плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17 цього Кодексу);
4-1) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
( Частину першу статті 71 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011 )
4-2) 10 відсотків коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції (крім коштів від державної частини продукції, виробленої на ділянці надр у межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України), що розподіляються між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць, на території яких знаходиться відповідна ділянка надр, у такому співвідношенні: 5 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим або обласного бюджету; 5 відсотків - до відповідного бюджету місцевого самоврядування. Якщо ділянка надр розташована на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, кошти між відповідними місцевими бюджетами розподіляються в межах встановленого співвідношення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
( Частину першу статті 71 доповнено пунктом 4-2 згідно із Законом № 665-VII від 05.11.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
4-3) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім частини концесійного платежу, що за рішенням концесієдавця сплачується на користь балансоутримувача відповідно до умов концесійного договору);
( Частину першу статті 71 доповнено пунктом 4-3 згідно із Законом № 2043-IX від 15.02.2022 - вводиться в дію з 1 квітня 2022 року )
4-4) одноразова фіксована плата, визначена концесійним договором, та кошти, що надійшли у результаті реалізації забезпечення конкурсної пропозиції відповідно до умов концесійного конкурсу (якщо вони не повертаються учаснику), щодо об’єктів комунальної власності;
( Частину першу статті 71 доповнено пунктом 4-4 згідно із Законом № 2043-IX від 15.02.2022 - вводиться в дію з 1 квітня 2022 року )
5) кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності, включаючи кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них;
( Пункт 5 частини першої статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015 )
6) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності, при цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим: 35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим, 55 відсотків - до сільських, селищних, міських бюджетів Автономної Республіки Крим, 90 відсотків коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України ;
( Пункт 6 частини першої статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1081-IX від 15.12.2020, № 2042-IX від 15.02.2022 )
7) капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів;
( Пункт 7 частини першої статті 71 в редакції Закону № 3614-VI від 07.07.2011 )
8) кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених пунктами10 і 11 частини першої статті 69-1 цього Кодексу);
( Пункт 8 частини першої статті 71 в редакції Закону № 3614-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015 )
9) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
10) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку - за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).
( Пункт 10 частини першої статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011 )
2. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
1) погашення місцевого боргу, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
( Пункт 1 частини другої статті 71 в редакції Закону № 677-IX від 04.06.2020 )
2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених пунктами2-13 частини першої статті 69-1 цього Кодексу надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів);
( Пункт 2 частини другої статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015 )
3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання;
4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки;
5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної власності) чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів;
( Частину другу статті 71 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010 )
6) платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи міської територіальної громади;
( Частину другу статті 71 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018 )
6-1) видатки на підготовку проектів державно-приватного партнерства, виконання довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності;
( Частину другу статті 71 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 2043-IX від 15.02.2022 - вводиться в дію з 1 квітня 2022 року )
7) розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівнях.
( Частину другу статті 71 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 5496-VI від 20.11.2012 )
3. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, комп’ютеризацію та інформатизацію закладів загальної середньої освіти і комунальних закладів охорони здоров’я; природоохоронні заходи; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.
( Частина третя статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 2233-VIII від 07.12.2017, № 293-IX від 14.11.2019 )
4. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів.
( Частину п'яту статті 71 виключено на підставі Закону № 1081-IX від 15.12.2020 )
Стаття 72. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом
1. Місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).
Місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого місцевого бюджету, виконання зобов'язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).
2. Місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень, коштів із загального фонду такого місцевого бюджету, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).
Місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за спеціальним фондом у разі погашення місцевого боргу, придбання цінних паперів.
Стаття 73. Позики місцевим бюджетам
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради можуть отримувати:
1) позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України стосовно бюджету Автономної Республіки Крим і бюджетів міських, селищних, сільських територіальних громад - у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання та погашення таких позик визначається Міністерством фінансів України;
( Підпункт 1 частини першої статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3428-IX від 08.11.2023 )
2) позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів відповідно до частини п'ятої статті 43 цього Кодексу. Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків.
( Пункт 2 частини першої статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )( Пункт 3 частини першої статті 73 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
2. Надання позик з одного бюджету іншому забороняється.
Стаття 74. Особливості здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій
( Назва статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011 )
1. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку:
бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міських, селищних, сільських територіальних громад та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, що забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських, селищних, сільських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад;
( Абзац другий частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022 )
обласних бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, що забезпечують виконання завдань обласних рад, спрямованих на задоволення спільних інтересів територіальних громад області, відновлення та реконструкцію об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.
( Частина перша статті 74 в редакції Закону № 2621-VIII від 22.11.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3428-IX від 08.11.2023 )
2. Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій погоджуються з Міністерством фінансів України. Обсяг та умови здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій і надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій, вважаються погодженими, якщо Міністерством фінансів України рішення не прийнято протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження.
( Частина друга статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3614-VI від 07.07.2011, № 79-VIII від 28.12.2014 )
3. Міністерство фінансів України здійснює реєстрацію місцевих запозичень та місцевих гарантій. Усі договори про місцеві запозичення, договори, виконання зобов'язань за якими забезпечено місцевими гарантіями, та договори про відшкодування витрат місцевого бюджету, а також зміни істотних умов таких договорів реєструються у Реєстрі місцевих запозичень та місцевих гарантій.
4. Держава не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями Автономної Республіки Крим, обласних рад і територіальних громад.
( Частина четверта статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018 )
5. Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету, а в частині обслуговування місцевого боргу за місцевими запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, відповідні видатки також можуть здійснюватися із спеціального фонду місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у розмірі не більше 10 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету).
( Частина п'ята статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2621-VIII від 22.11.2018, № 677-IX від 04.06.2020 )
6. Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.
7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна обласна, міська, селищна чи сільська рада не мають права здійснювати у поточному бюджетному періоді нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії, якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу та/або гарантованого місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та позичальником та/або правочином надання місцевої гарантії, порушено графік платежів, що призвело до нарахування будь-яких штрафних санкцій, до погашення такої простроченої заборгованості та сплати усіх нарахованих штрафних санкцій.