• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Бюджетний кодекс України

Верховна Рада України  | Кодекс України, Кодекс, Закон від 08.07.2010 № 2456-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Кодекс України, Кодекс, Закон
 • Дата: 08.07.2010
 • Номер: 2456-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Кодекс України, Кодекс, Закон
 • Дата: 08.07.2010
 • Номер: 2456-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
15-3) інформацію про виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, що передбачають довгострокові зобов’язання державного партнера у рамках здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності або якими передбачено надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства, із зазначенням інформації про стан виконання договорів, форму та обсяг наданої державної підтримки за рахунок державного бюджету за звітний бюджетний період. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства;
( Частину другу статті 61 доповнено пунктом 15-3 згідно із Законом № 2043-IX від 15.02.2022 - вводиться в дію з 1 квітня 2022 року )
16) інформацію про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України;
16-1) пояснювальну записку до звіту про виконання закону про Державний бюджет України, що включає пояснення відхилень звітних показників від планових показників за основними видами доходів, фінансування, видатків та кредитування державного бюджету, інформацію щодо стану державного боргу і гарантованого державою боргу;
( Частину другу статті 61 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 )
17) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.
Стаття 62. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України
1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України готує та подає до Верховної Ради України висновки про виконання закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом.
( Частина перша статті 62 в редакції Законів № 2592-VI від 07.10.2010, № 176-VIII від 10.02.2015 )
2. Розгляд у Верховній Раді України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України здійснюється за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.
Розділ III.
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Глава 11. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стаття 63. Структура місцевих бюджетів
1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету.
Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад
( Назва статті 64 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015; в редакції Законів № 907-IX від 17.09.2020, № 1081-IX від 15.12.2020 )
1. До доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належать:
( Абзац перший частини першої статті 64 в редакції Законів № 79-VIII від 28.12.2014, № 907-IX від 17.09.2020, № 1081-IX від 15.12.2020 )
1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1- 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя);
( Пункт 1 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
1-1) 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1- 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва та зараховується до бюджету міста Києва; 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1- 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя та зараховується до бюджету міста Севастополя;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 176-VIII від 10.02.2015 )
2) 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
( Пункт 2 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Законів № 79-VIII від 28.12.2014, № 2621-VIII від 22.11.2018 )
3) 45 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору;
( Пункт 3 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017 )
4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
( Пункт 4 частини першої статті 64 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 )( Пункт 4-1 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
4-2) 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 4-2 згідно із Законом № 1793-VIII від 20.12.2016; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину), що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 4-3 згідно із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
4-4) 30 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, що зараховується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) бурштину;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 4-4 згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 )
5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
( Пункт 6 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 7 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 8 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 9 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 10 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 11 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 12 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 163-VII від 04.04.2013 )( Пункт 13 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 14 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )
15) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів;
( Пункт 15 частини першої статті 64 в редакції Законів № 79-VIII від 28.12.2014, № 176-VIII від 10.02.2015 )
16) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (з урахуванням положень частини третьої цієї статті);
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022, з урахуванням змін, внесених Законом № 2218-ІХ від 21.04.2022 )
16-1) 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального (з урахуванням положень частини четвертої цієї статті);
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020; в редакції Закону № 2709-IX від 03.11.2022 )( Пункт 16-2 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 2709-IX від 03.11.2022 )
17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 18 цієї частини статті, пунктом 1 частини першої статті 64-1 та пунктом 1- 2 частини першої статті 66 цього Кодексу), який зараховується до бюджету міста Києва;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є сільські, селищні, міські ради, зараховується до відповідних бюджетів;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
19) місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України (крім єдиного податку, визначеного пунктом 16-4 частини другої статті 29 цього Кодексу);
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2709-IX від 03.11.2022 )( Пункт 20 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )( Пункт 20-1 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )( Пункт 20-2 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
22) плата за ліцензії та сертифікати (крім плати за сертифікацію, визначеної пунктом 25- 2 частини другої статті 29 цього Кодексу), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 )
23) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020 )
24) плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020 )( Пункт 25 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 293-IX від 14.11.2019 )
26) плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 836-VIII від 26.11.2015 )
27) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
28) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
28-1) плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 28-1 згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 )
29) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є сільські, селищні, міські ради;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 29 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів - за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
31) плата за розміщення тимчасово вільних коштів відповідних бюджетів місцевого самоврядування (крім коштів, отриманих закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII від 10.02.2015, № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020 )
32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
33) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )( Пункт 34 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 2043-IX від 15.02.2022 - вводиться в дію з 1 квітня 2022 року )
35) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими радами;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 35 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
36) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
36-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем надання послуг;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36-1 згідно із Законом № 836-VIII від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1509-VIII від 08.09.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
36-2) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем надання послуг;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36-2 згідно із Законом № 836-VIII від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1509-VIII від 08.09.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
36-3) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем надання послуг;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36-3 згідно із Законом № 836-VIII від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1509-VIII від 08.09.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
37) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
37-1) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального, що зараховуються за місцем вчинення порушення;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII від 10.02.2015, № 2709-IX від 03.11.2022 )
37-2) 10 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, що зараховуються за місцем фіксації правопорушення за допомогою відповідних технічних засобів - приладів контролю;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 37-2 згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022 )
38) адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 38 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018 )
38-1) адміністративні штрафи, що накладаються органами електротранспорту (тролейбус, трамвай), уповноваженими законом розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил користування електротранспортом;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 38-1 згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022 )
39) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів відповідних бюджетів місцевого самоврядування;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 39 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII від 10.02.2015, № 1081-IX від 15.12.2020 )
40) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів відповідних бюджетів місцевого самоврядування;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 40 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1789-VIII від 20.12.2016; в редакції Законів № 907-IX від 17.09.2020, № 1081-IX від 15.12.2020 )
41) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів відповідних бюджетів місцевого самоврядування;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 41 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Законів № 907-IX від 17.09.2020, № 1081-IX від 15.12.2020 )
42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів місцевого самоврядування, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 42 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )( Пункт 43 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 918-VIII від 24.12.2015 )
43-1)
( Дію пунктe 43-1 частини першої статті 64 зупинено на 2021 рік згідно із Законом № 1082-IX від 15.12.2020 )
частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 43-1 згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017 )
43-2) 50 відсотків плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино і за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного закладу;
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 43-2 згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022 )
44) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
( Частину першу статті 64 доповнено пунктом 44 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
2. Податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного абзацами п’ятим і шостим цієї частини статті), який сплачується (перераховується):
( Абзац перший частини другої статті 64 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2621-VIII від 22.11.2018, № 2042-IX від 15.02.2022 )
податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі;
( Абзац другий частини другої статті 64 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011 )
податковим агентом - фізичною особою, зараховується до відповідного бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у податкових органах;
( Абзац третій частини другої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3614-VI від 07.07.2011, № 642-IX від 02.06.2020 )
фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зараховується до відповідного бюджету за податковою адресою такої фізичної особи.
( Частину другу статті 64 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011 )
Податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), сплачується таким податковим агентом або такою фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису).
( Частину другу статті 64 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018 )
Податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом з доходів від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, які належать фізичним особам - платникам податку, сплачується таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких генеруючих установок.
( Частину другу статті 64 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022 )
3. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зараховується до бюджетів місцевого самоврядування автоматично відповідно до часток, що визначаються щомісячно, як співвідношення вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на відповідній території за звітний місяць до загальної вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за звітний місяць в цілому по Україні.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначає частки для зарахування цього акцизного податку до бюджетів місцевого самоврядування з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, оприлюднює такі частки на своєму офіційному сайті та надає їх Казначейству України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним. Казначейство України здійснює розподіл цього акцизного податку між відповідними бюджетами місцевого самоврядування не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, Казначейство України у разі недотримання вимог цієї частини статті несуть відповідальність відповідно до закону.
( Статтю 64 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022 з урахуванням змін, внесених Законом № 2218-ІХ від 21.04.2022 )
4. Акцизний податок, передбачений пунктом 16- 1 частини першої цієї статті, зараховується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично відповідно до часток, що визначаються один раз на півріччя, як співвідношення обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за попереднє півріччя до загального обсягу такого реалізованого пального за попереднє півріччя в цілому по Україні.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначає частки для зарахування цього акцизного податку до бюджетів місцевого самоврядування з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій, оприлюднює такі частки на своєму офіційному сайті та надає їх Казначейству України два рази на рік (не пізніше 15 січня та не пізніше 15 липня). Казначейство України не пізніше останнього робочого дня січня та не пізніше останнього робочого дня липня починає здійснювати щоденний розподіл цього акцизного податку між бюджетами місцевого самоврядування протягом відповідного півріччя.
( Статтю 64 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2709-IX від 03.11.2022 )
Стаття 64-1. Склад доходів загального фонду районних бюджетів
1. До доходів загального фонду районних бюджетів належать:
1) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районні ради;
2) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;
3) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні ради;
4) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями, районними радами;
( Пункт 5 частини першої статті 64-1 виключено на підставі Закону № 2043-IX від 15.02.2022 - вводиться в дію з 1 квітня 2022 року )
6) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів;
( Пункт 6 частини першої статті 64-1 в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 )
7) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів;
( Пункт 7 частини першої статті 64-1 в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 )
8) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок районних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
9) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється районними державними адміністраціями, який зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг;
10) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється районними державними адміністраціями, який зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг;
11) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється районними державними адміністраціями, яка зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг;
12) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному районними радами;
13) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів районних бюджетів;
( Пункт 13 частини першої статті 64-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
14) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
( Частину першу статті 64-1 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
15) плата за розміщення тимчасово вільних коштів районних бюджетів;
( Частину першу статті 64-1 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
16) інші доходи, що підлягають зарахуванню до районних бюджетів відповідно до законодавства.
( Кодекс доповнено статтею 64-1 згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )( Статтю 65 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
( Назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 176-VIII від 10.02.2015 )
1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:
( Абзац перший частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
1) 15 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1- 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території;
( Пункт 1 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 1588-VII від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
1-1) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, податку, визначеного пунктом 1-2 цієї частини статті, пунктом 18 частини першої статті 64 та пунктом 1 частини першої статті 64-1 цього Кодексу);
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 )
1-2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 1-2 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )( Пункт 2 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 2621-VIII від 22.11.2018 )
3) 45 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення), що зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору;
( Пункт 3 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017 )
4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину);
( Пункт 4 частини першої статті 66 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 )
4-1) 2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 1793-VIII від 20.12.2016 )
5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
( Пункт 5 частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;
( Пункт 6 частини першої статті 66 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5428-VI від 16.10.2012, № 242-VII від 16.05.2013; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )( Пункт 7 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 8 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 9 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 10 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 11 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 12 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 13 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )( Пункт 14 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від 16.10.2012 )
15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
( Зміни до пункту 15 частини першої статті 66 див. в Законі № 1592-VII від 04.07.2014 )( Пункт 15 частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 )
16) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
17) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів (крім коштів, отриманих закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII від 10.02.2015, № 293-IX від 14.11.2019 )
18) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 )
19) плата за ліцензії та сертифікати (крім плати за сертифікацію, визначеної пунктом 25- 2 частини другої статті 29 цього Кодексу), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 )
20) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
( Частину першу статті 66 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020 )