• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження від 18.02.2016 № 217-р | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження
 • Дата: 18.02.2016
 • Номер: 217-р
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження
 • Дата: 18.02.2016
 • Номер: 217-р
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 лютого 2016 р. № 217-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017 )
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2197; 2016 р., № 3, ст. 197 ) такі зміни:
доповнити розпорядження пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Затвердити план заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, що додається.";
у пункті 2:
в абзацах першому і другому слово "плану" замінити словом "планів";
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому слово "плану" замінити словом "планів";
у пункті 3 слово "планом" замінити словом "планами";
пункти 74-176 плану заходів , затвердженого зазначеним розпорядженням, виключити.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 52


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 217-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки
Найменування завдання Найменування заходу Строк виконання за Угодою про асоціацію
Відповідальні за виконання Індикатори виконання Джерела фінансування
Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки
Визначення методики скасування сторонами рівнів увізних мит ( стаття 29
)
1. Підготовка порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони 1) розроблення та погодження із Стороною ЄС порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони лютий 2016 р. Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
МЗС
погодження із Стороною ЄС порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
2) узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони квітень 2016 р. Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
МЗС
розгляд та схвалення Комітетом асоціації у торговельному складі порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони
Виконання положень приміток до додатків I-C
та I-D
до Угоди щодо перерахування показників графіків зниження вивізних (експортних) мит з метою збереження відносної переваги (у тій самій пропорції) порівняно із зв’язаною у рамках СОТ ставкою вивізного (експортного) мита, яка визначена для кожного періоду
2. Внесення змін до додатків I-C
та I-D
погодження із Стороною ЄС змін до додатків I-C
та I-D
лютий 2016 р. Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
МЗС
погодження із Стороною ЄС проекту перерахунку показників графіків зниження вивізних (експортних) мит, визначених у додатках I-C
та I-D
у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
2) узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження змін до додатків I-C
та I-D
квітень 2016 р. Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
МЗС
розгляд та схвалення Комітетом асоціації у торговельному складі змін до додатків I-C
та I-D
Угоди
Глава 2. Засоби захисту торгівлі
Розроблення механізму застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС ( стаття 44
)
3. Розроблення порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС 1) підготовка та погодження із Стороною ЄС проекту Порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС січень 2016 р. Мінекономрозвитку
Держстат
Мінфін
ДФС
МВС
погодження із Стороною ЄС проекту Порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX
2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС березень 2016 р. Мінекономрозвитку
Держстат
Мінфін
ДФС
МВС
прийняття постанови про затвердження порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС
Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі
Співробітництво з ЄС у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності ( стаття 55
)
4. Забезпечення співробітництва з питань нормативно-правового регулювання здійснення обміну інформацією, досвідом і даними з відповідними інституціями ЄС 2016-2017 рр. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
регулярний обмін інформацією, проведення навчальних семінарів та візитів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної допомоги, кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством
5. Забезпечення наукового і технічного співробітництва здійснення обміну, досвідом і даними між відповідними організаціями як державними, так і приватними, відповідальними за метрологічну діяльність, стандартизацію, випробування, ринковий нагляд, сертифікацію та акредитацію 2016-2017 рр. Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
регулярний обмін інформацією, навчальні семінари та візити
Сприяння розвитку інфраструктури систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності та ринкового нагляду в Україні ( стаття 55
)
6. Забезпечення розвитку системи стандартизації проведення аналізу сфер діяльності технічних комітетів стандартизації грудень 2016 р. Національний орган стандартизації (за згодою) наявність аналітичної інформації щодо приведення сфер діяльності національних технічних комітетів стандартизації у відповідність із сферами діяльності технічних комітетів міжнародних та європейських організацій стандартизації кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством
7. Забезпечення розвитку метрологічної системи України 1) проведення аналізу метрологічної системи України та сфер її відповідальності квітень 2016 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
наявність відповідної аналітичної інформації щодо метрологічної системи України та сфер її відповідальності
2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів для реалізації положень Закону України
"Про метрологію та метрологічну діяльність"
грудень 2016 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки
, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1165
травень 2016 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
8. Забезпечення розвитку системи оцінки відповідності 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів для забезпечення реалізації положень Закону України
"Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
квітень 2016 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
2) розроблення графіка проведення моніторингу органів з оцінки відповідності червень 2016 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
видання наказу Мінекономрозвитку
9. Забезпечення розвитку системи акредитації 1) проведення аналізу системи акредитації квітень 2016 р. Мінекономрозвитку наявність відповідної аналітичної інформації
2) підготовка проекту заявки щодо отримання повноправного членства Національного агентства з акредитації в Міжнародному форумі з акредитації (IАF) вересень 2016 р. Національне агентство з акредитації (за згодою) наявність проекту заявки
3) опрацювання питання щодо впровадження Документа ЕА щодо акредитації з метою нотифікації ЕА-2/17 INF червень 2016 р. Національне агентство з акредитації (за згодою) прийняття плану впровадження зазначеного Документа
4) проведення моніторингу Національного агентства з акредитації травень 2017 р. Мінекономрозвитку наявність відповідної аналітичної інформації про результати проведення моніторингу
5) забезпечення відповідності Національного агентства з акредитації вимогам до національних органів з акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації постійно Національне агентство з акредитації (за згодою) відповідність Національного агентства з акредитації вимогам до національних органів з акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації
10. Забезпечення розвитку системи органів державного ринкового нагляду 1) проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності квітень 2016 р. Мінекономрозвитку
органи державного ринкового нагляду
інші центральні органи виконавчої влади
наявність відповідної аналітичної інформації
2) коригування сфер відповідальності вересень 2016 р. Мінекономрозвитку
органи державного ринкового нагляду
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
3) проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду на відповідність вимогам європейських органів державного ринкового нагляду квітень 2017 р. Мінекономрозвитку
органи державного ринкового нагляду
інші центральні органи виконавчої влади
розроблення плану розвитку органів державного ринкового нагляду на 2017-2019 роки
11. Впровадження європейських стандартів (EN) як національних стандартів 1) проведення аналізу європейських стандартів грудень 2016 р. Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні
2) проведення аналізу європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом (ETSI) грудень 2018 р. Адміністрація
Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні
3) прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних національних стандартів, зокрема міждержавних стандартів (GOST/ГОСТ) 2016-2019 роки Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
розроблення і виконання програми прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних стандартів
Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності ( статті 55
і 56
та додаток III
)
12. Імплементація відповідних положень законодавства ЄС в національне законодавство 1) виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) 765/2008
Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Рішення 768/2008/ЄС
Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 85/374/ЄЕС
з питань безпеки продукції та ринкового нагляду, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164
"Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС"
грудень 2017 р. Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування НКРЗІ (за згодою)
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту ЄС "Додаткові заходи до Програми підтримки секторальної політики "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"
2) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо загальної безпеки продукції грудень 2016 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
3) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо відповідальності за дефектну продукцію грудень 2016 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
4) забезпечення виконання пунктів 9-10 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року
, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 (далі - план заходів щодо реалізації Стратегії)
2016-2020 роки Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
13. Розроблення технічного регламенту простих посудин високого тиску виконання підпункту 3 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2016 р. Мінсоцполітики
Держпраці
Міненерговугілля
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством
14. Розроблення технічного регламенту обладнання, що працює під тиском виконання пункту 17 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2017 р. Мінсоцполітики
Держпраці
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
Розроблення технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском виконання пункту 11 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2016 р. Мінекономрозвитку прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
16. Розроблення технічного регламенту ліфтів виконання пункту 12 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2016 р. Мінсоцполітики
Держпраці
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
17. Розроблення технічного регламенту вимог до коефіцієнта корисної дії нових водонагрівних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі виконання абзацу третього підпункту 9 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2016 р. Мінекономрозвитку прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
18. Розроблення технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі виконання пункту 13 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2016 р. Мінекономрозвитку прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
19. Розроблення технічного регламенту засобів індивідуального захисту виконання пункту 15 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2016 р. Мінсоцполітики
Держпраці
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
20. Розроблення технічного регламенту технічних вимог щодо енергоспоживання електричних побутових холодильників та морозильних камер виконання абзацу першого підпункту 9 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2017 р. Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінприроди
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
21. Розроблення технічного регламенту суднового обладнання виконання пункту 14 плану заходів з реалізації Стратегії
грудень 2016 р. Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
22. Розроблення технічного регламенту обладнання та системи захисту, призначених для застосування у вибухонебезпечній атмосфері виконання пункту 18 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2017 р. Мінекономрозвитку прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
23. Розроблення технічного регламенту радіо- і телекомунікаційного термінального обладнання та взаємне визнання його відповідності виконання пункту 22 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2016 р. Адміністрація
Держспецзв’язку
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
24. Розроблення технічного регламенту канатних установ для перевезення людей виконання пункту 19 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2017 р. Мінсоцполітики
Держпраці
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
25. Розроблення технічного регламенту прогулянкових суден виконання пункту 23 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2018 р. Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
26. Розроблення технічного регламенту будівельних виробів виконання підпункту 10 пункту 24 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2016 р. Мінрегіон розроблення та схвалення законопроекту
27. Розроблення технічного регламенту пакування та відходів виконання пункту 21 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2017 р. Мінприроди
Мінекономрозвитку
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
28. Розроблення технічного регламенту вибухових речовин цивільного призначення виконання пункту 20 плану заходів щодо реалізації Стратегії
грудень 2017 р. Мінсоцполітики
Міненерговугілля
Держпраці
прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту
Укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA) ( статті 56
, 57
та Додаток III
)
29. Досягнення домовленостей між Україною та ЄС про стан узгодження відповідного технічного законодавства України, стандартів та інфраструктури у пріоритетних секторах промислової продукції 1) обмін інформацією з ЄС та оцінка відповідності системи технічного регулювання законодавству ЄС для таких секторів промислової продукції, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску січень - вересень 2016 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
підписання Протоколу про включення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів для таких секторів промислової продукції, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
2) підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність для таких секторів промислових товарів, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску жовтень - грудень 2016 р. Мінекономрозвитку
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів
3) визначення пріоритетних секторів промислової продукції, в яких укладатиметься зазначена Угода січень - червень 2016 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
визначення переліку секторів промислової продукції
4) розроблення технічних регламентів на відповідні види продукції, прийняття відповідних національних стандартів, призначення органів з оцінки відповідності липень 2016 р. - грудень 2017 р. Мінекономрозвитку
НКРЗІ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
розроблення технічних регламентів та прийняття національних стандартів, створення інфраструктури органів з оцінки відповідності
5) обмін інформацією з ЄС та оцінка відповідності системи технічного регулювання законодавству ЄС для відповідних секторів промислової продукції січень - червень 2018 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
обмін листами, таблицями відповідності законодавства
6) підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів для секторів промислової продукції відповідно до Додатка III
2018-2019 роки Мінекономрозвитку
МЗС
Мін’юст
НКРЗІ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів
Застосування маркування та етикетування ( стаття 58
)
30. Зведення до мінімуму вимоги щодо маркування чи етикетування, крім тих вимог, які необхідні для адаптації законодавства ЄС у цій сфері та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної політики 1) проведення аналізу національних вимог щодо маркування чи етикетування березень 2016 р. Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
2) підготовка пропозицій за результатами аналізу щодо мінімізації зазначених вимог квітень 2016 р.
Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи
Наближення законодавства України до законодавства ЄС ( статті 59
, 64
)
31. Наближення законодавства України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до законодавства ЄС відповідно до додатків IV-А
, IV-В
, IV-С
та V
1) подання проекту Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV
"Санітарні та фітосанітарні заходи" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди на розгляд Кабінету Міністрів України
січень 2016 р. Мінагрополітики затвердження Кабінетом Міністрів України Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV
"Санітарні та фітосанітарні заходи" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди
у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту ЄС "Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні"
2) подання Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV
"Санітарні та фітосанітарні заходи" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди на розгляд підкомітету з управління санітарними та фітосанітарним заходами
березень 2016 р. Мінагрополітики
Держветфітослужба МОЗ
розгляд Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV
"Санітарні та фітосанітарні заходи" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди на засіданні підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами
3) розроблення плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV
"Санітарні та фітосанітарні заходи" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України
серпень 2016 р. Мінагрополітики
Держветфітослужба МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади
затвердження Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV
"Санітарні та фітосанітарні заходи" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди
4) забезпечення реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV
"Санітарні та фітосанітарні заходи" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди
грудень 2019 р. Мінагрополітики
Держветфітослужба
МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття нормативно-правових актів згідно із Всеохоплюючою стратегією імплементації глави IV
"Санітарні та фітосанітарні заходи" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди
5) виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС
, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1144
"Про схвалення розроблених Міністерством аграрної політики та продовольства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС"
листопад 2016 р. Мінагрополітики
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держветфітослужба
виконання плану імплементації Регламенту, надання позитивних висновків підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами
Створення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів ( стаття 63
)
32. Завершення утворення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів 1) завершення процесу прийняття організаційно-розпорядчих документів, необхідних для початку функціонування новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів лютий 2016 р. Держветфітослужба
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття акта про можливість забезпечення виконання функцій і повноважень, покладених на новостворений компетентний орган у сфері санітарних та фітосанітарних заходів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту технічної допомоги ЄС "Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні", кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX
2) визначення структури центрального апарату новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів і його територіальних органів лютий 2016 р. Держветфітослужба видання наказу новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів про затвердження його структури та його територіальних органів
3) представлення Стороні ЄС структури, організації та повноважень новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів березень 2016 р. Держветфітослужба презентація інформації про діяльність та повноваження новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів на засіданні підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами
Застосування принципів регіоналізації /зонування, компартменталізації ( статті 59
, 65
)
33. Утворення на території України регіонів (зон) та компартментів прийняття актів законодавства, якими встановлюються вимоги до утворення регіону, компартменту, буферної та карантинної зони на території України відповідно до вимог Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) грудень 2016 р. Мінагрополітики
Держветфітослужба
схвалення актів законодавства у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту технічної допомоги ЄС "Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні", а також кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX
34. Визнання Україною регіонів (зон) та/або компартментів, утворених на території ЄС створення нормативно-правової бази щодо регіонів (зон) та/або компартментів на території держав експорту грудень 2016 р. Мінагрополітики
Держветфітослужба
схвалення актів законодавства
Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі
Приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами
від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р. ( стаття 84
, додаток XV
)
35. Встановлення електронної системи обміну даними про товари, які переміщуються транзитом, між всіма митними органами - учасниками транзиту та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 1) виконання плану імплементації Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами
від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р., схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391
"Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі"
грудень 2016 р. Мінфін
ДФС
МЗС
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" (щодо приведення транзитних процедур у відповідність із Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами
та Конвенцією про єдиний режим транзиту)
у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
2) забезпечення тестового функціонування системи NCTS на національному рівні січень -грудень 2017 р. ДФС успішне функціонування системи NCTS в Україні протягом одного року
3) ратифікація Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами
від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р.
протягом шести місяців з дати отримання Україною запрошення від Сторони ЄС щодо приєднання до зазначених Конвенцій на правах договірної сторони Мінфін
ДФС
МЗС
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мін’юст
Національний банк (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо ратифікації зазначених Конвенцій
Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері митних питань та сприяння торгівлі ( стаття 84
, додаток XV
)
36. Прийняття актів законодавства, які нададуть найбільш сприятливі умови для торгових операторів (Регламент (ЄС) 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу, крім статей 4, 10, 11, 24, 25, 54, 46 (пункти 3, 5-8), 50 (пункт 1), 99, 178, 179, 204, 278) виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391
"Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі"
січень 2016 р. - грудень 2018 р. Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
37. Імплементація Регламенту Ради (ЄС) 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит країн (розділ I "Сфера застосування та визначення" та розділ II "Звільнення від ввізного мита"), та Директиви Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн (розділ 3 "Кількісні обмеження") виконання плану імплементації Регламенту Ради (ЄС) 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит країн, та Директиви Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391
"Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі"
січень 2016 р. - грудень 2018 р. Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі
38. Імплементація Регламенту (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391
"Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі"
січень 2016 р. - грудень 2018 р. Мінфін
ДФС
ДСІВ
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС "Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні"
39. Імплементація найкращих європейських практик, у тому числі Митних прототипів "Сustoms Blueprints" в оновленій редакції розроблення проекту Стратегії розвитку митної справи в Україні на підставі Митних прототипів "Сustoms Blueprints" в оновленій редакції квітень 2017 р. Мінфін
ДФС
прийняття Стратегії розвитку митної справи в Україні у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках Програми ЄС "Customs 2020"
Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля
Забезпечення імплементації положень щодо тимчасової присутності фізичних осіб для цілей економічної діяльності ( статті 98
, 99
, 100
, 102
)
40. Імплементація положень щодо категорії "основний персонал" імплементація положення щодо в’їзду і тимчасового перебування основного персоналу на території України до трьох років січень - грудень 2016 р. МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
41. Імплементація положень щодо категорії "випускники-стажери" імплементація положення щодо тимчасового в’їзду та перебування на території України випускників- стажерів не більше одного року січень - грудень 2016 р. МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
42. Імплементація положень щодо категорії "продавці бізнес-послуг" імплементація положення щодо тимчасового в’їзду і перебування на території України продавців бізнес-послуг на період до 90 днів протягом 12 місяців січень - грудень 2016 р. МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
43. Імплементація положень щодо категорії "незалежні фахівці" імплементація положення щодо тимчасового перебування на території України незалежних фахівців січень - грудень 2016 р. МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
Забезпечення прозорості та нерозголошення конфіденційної інформації ( стаття 107
)
44. Визначення або утворення контактних пунктів оброблення запитів щодо надання конкретної інформації для інвесторів і постачальників послуг визначення/створення інформаційного центру лютий 2016 р. Мінекономрозвитку
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади
видання наказу Мінекономрозвитку у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
Поштові та кур’єрські послуги
Забезпечення функціонування незалежного регуляторного органу у сфері поштових та кур’єрських послуг ( стаття 113
)
45. Визначення органу, незалежного у прийнятті рішень від інших органів та фінансово незалежного, юридично відокремленого та не підзвітного жодному з постачальників поштових та кур’єрських послуг удосконалення функцій та повноважень незалежного регуляторного органу грудень 2016 р. НКРЗІ (за згодою)
Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, визначення функцій та повноважень регуляторного органу, забезпечення його ефективного функціонування у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері поштових та кур’єрських послуг ( статті 111
, 114
та додаток XVII
)
46. Розроблення "дорожньої карти" з імплементації положень Директив ЄС у сфері поштових та кур’єрських послуг 1) розроблення проекту "дорожньої карти" лютий 2016 р. Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
розроблення проекту "дорожньої карти" у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
2) погодження проекту "дорожньої карти" із Стороною ЄС на експертному рівні березень 2016 р. Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
погодження проекту "дорожньої карти" із Стороною ЄС
3) внесення проекту "дорожньої карти" на розгляд Кабінету Міністрів України квітень 2016 р. Мінінфраструктури
Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" (за згодою)
схвалення "дорожньої карти" Кабінетом Міністрів України
4) внесення "дорожньої карти" на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі травень 2016 р. Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" (за згодою)
НКРЗІ (за згодою)
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
прийняття "дорожньої карти"
47. Удосконалення практики застосування універсальної послуги 1) перегляд та визначення переліку універсальних послуг грудень 2016 р. Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" (за згодою)
визначення переліку універсальних послуг визначеної якості у всіх пунктах на території України за доступними цінами для всіх користувачів
2) установлення стандартів якості для надання універсальної поштової послуги березень 2017 р. Мінінфраструктури НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" (за згодою)
впровадження стандартів якості для надання універсальної поштової послуги
48. Імплементація положень Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування виконання плану імплементації Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 222
"Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування"
2016-2017 роки Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
Телекомунікаційні послуги
Забезпечення функціонування незалежного регуляторного органу у сфері електронних комунікаційних послуг ( статті 116
, 391
(пункт C)
, додаток XVII-3
)
49. Визначення регуляторного органу у сфері зв’язку, незалежного у прийнятті рішень від інших органів та фінансово незалежного, функціонально незалежного від будь-якого постачальника послуг, що надає послуги зв’язку забезпечення ефективного функціонування незалежного регуляторного органу грудень 2016 р. НКРЗІ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, визначення функціонуючих регуляторних органів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій) ( статті 115
, 116
, 118
, 120
, 124
, 389
, 394
, додатки XVII
та XX
)
50. Розроблення "дорожньої карти" з імплементації положень Директив ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій) 1) розроблення проекту "дорожньої карти" березень 2016 р. Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування
розроблення проекту "дорожньої карти" у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством
2) погодження проекту "дорожньої карти" із Стороною ЄС на експертному рівні квітень 2016 р. Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування
погодження проекту "дорожньої карти" із Стороною ЄС
3) внесення проекту "дорожньої карти" на розгляд Кабінету Міністрів України травень 2016 р. Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
схвалення Кабінетом Міністрів України "дорожньої карти"
4) внесення "дорожньої карти" на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі червень 2016 р. Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
прийняття "дорожньої карти"
51. Застосування практики універсальної послуги у сфері телекомунікаційних послуг визначення типів вимог до універсальної послуги та забезпечення її доступності грудень 2016 р. Адміністрація
Держспецзв’язку НКРЗІ (за згодою)
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
52. Імплементація положень Директиви 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про єдину нормативно-правову базу для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360
"Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій"
грудень 2017 р. НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Держархбудінспекція
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
53. Імплементація положень Директиви № 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про авторизацію електронних комунікаційних мереж та послуг із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360
"Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій"
грудень 2017 р. НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація
Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
54. Імплементація положень Директиви 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про доступ та з’єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360
"Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій"
грудень 2017 р. НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Держархбудінспекція
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
55. Імплементація положень Директиви 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних комунікаційних мереж і послуг (Директива універсальних послуг) із змінами, внесеними Директивою 2009/136/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360
"Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій"
грудень 2017 р. НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках допомоги ЄС (місія TAIEX)
56. Імплементація положень Рішення 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про нормативно-правову базу щодо політики стосовно спектра радіочастот в Європейській спільноті 1) виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360
"Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій"
грудень 2017 р. Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації Рішення, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
2) гармонізація використання смуг радіочастот в Україні з ЄС відповідно до рішень Комісії ЄС, прийнятих у рамках Рішення № 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про правові рамки для радіоспектральної політики в Європейській спільноті грудень 2019 р. НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Міноборони
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)
внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та плану використання радіочастотного ресурсу України
57. Імплементація положень Директиви Комісії 2002/77/ЄС від 16 вересня 2002 р. щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360
"Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій"
грудень 2017 р. Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
58. Імплементація положень Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ виконання плану імплементації Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 162
"Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС"
грудень 2016 р. Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
59. Імплементація положень Директиви 2000/31/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної торгівлі на внутрішньому ринку (Директива про електронну торгівлю)
виконання плану імплементації Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ та Директиви 2000/31/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції на внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію), схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 162
"Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС"
грудень 2017 р. Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
60. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних трансакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС
Європейського Парламенту та Ради
виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних трансакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС
Європейського Парламенту та Ради, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1146
"Про схвалення розроблених Міністерством юстиції планів імплементації деяких актів законодавства ЄС"
грудень 2017 р. Мін’юст
Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв’язку
виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері фінансових послуг ( стаття 133
, додаток XVII
)
61. Забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг та для боротьби з ухиленням від сплати податків на всій території України 1) запровадження стандартів: "Основні принципи ефективного банківського нагляду" Базельського комітету 2016-2019 роки Національний банк (за згодою) прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги "EU-FINSTAR"
"Основні принципи страхування" Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю 2016-2019 роки Нацкомфінпослуг (за згодою) прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
"Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів" Міжнародної організації комісій з цінних паперів 2016-2019 роки НКЦПФР (за згодою) прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
2) здійснення імплементації Угоди ОEСР про обмін інформацією з питань оподаткування 2016-2019 роки Мінфін
ДФС
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
3) запровадження Заяви держав - членів "Групи двадцяти" про прозорість інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування 2016-2019 роки ДФС
Мінфін
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
4) забезпечення розвитку національного законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом імплементації міжнародних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) 2016-2019 роки Мінфін
ДФС
Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
5) запровадження стандарту "Десять основних принципів обміну інформацією", який поширюється міністрами фінансів держав - членів "Групи семи" 2016-2019 роки Мінфін прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
Банківська сфера
62. Імплементація положень Директиви 2013/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄC і скасовує Директиви 2006/48/ЄС
і 2006/49/ЄС
1) розроблення планів імплементації Директиви січень 2017 р. Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
схвалення планів імплементації Директиви у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги "EU-FINSTAR"
2) виконання планів імплементації Директиви грудень 2019 р. Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
63. Імплементація положень Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26 червня 2013 р. про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012 1) розроблення планів імплементації Регламенту січень 2017 р. Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
схвалення планів імплементації Регламенту
2) виконання планів імплементації Регламенту грудень 2019 р. Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
виконання планів імплементації Регламенту
64. Імплементація положень Директиви 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про додатковий нагляд за діяльністю кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних компаній у фінансовому конгломераті та про внесення змін до Директив Ради
73/239/ЄЕС
, 79/267/ЄЕС
, 92/49/ЄЕС
, 92/96/ЄЕС
, 93/6/ЄЕС
та 93/22/ЄЕС
та Директив Європейського Парламенту та Ради
98/78/ЄС
і 2000/12/ЄС
1) розроблення планів імплементації Директиви січень 2017 р. Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
схвалення планів імплементації Директиви у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам
2) виконання планів імплементації Директиви грудень 2019 р. Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
65. Імплементація положень Директиви 2009/110/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними
1) розроблення планів імплементації Директиви
січень 2017 р. Національний банк (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
схвалення плану імплементації Директиви
2) виконання планів імплементації Директиви
грудень 2019 р. Національний банк (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації Директиви
, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
66. Імплементація положень Директиви 2014/49/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. щодо систем гарантування депозитів 1) розроблення планів імплементації Директиви січень 2017 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
схвалення плану імплементації Директиви
2) виконання планів імплементації Директиви грудень 2019 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
67. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 86/635/ЄЕС
від 8 грудня 1986 р. про річну звітність та консолідовану звітність банків та інших фінансових установ
1) розроблення планів імплементації Директиви
січень 2017 р. Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
схвалення плану імплементації Директиви
2) виконання планів імплементації Директиви
грудень 2019 р. Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації Директиви
, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
68. Імплементація положень Директиви 2001/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. про внесення змін до Директив № 78/660/ЄЕС
, 83/349/ЄЕС та 86/635/ЄЕС
про правила перевірки річної і консолідованої звітності певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній
1) розроблення планів імплементації Директиви січень 2017 р. Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
схвалення плану імплементації Директиви
2) виконання планів імплементації Директиви грудень 2019 р. Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
69. Імплементація положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2003/51/ЄС від 18 червня 2003 р. про внесення змін до Директив № 78/660/ЄЕС
, 83/349/ЄЕС, 86/635/ЄЕС
та 91/674/ЄЕС
про річну та консолідовану звітність певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній
1) розроблення планів імплементації Директиви січень 2017 р. Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
схвалення плану імплементації Директиви
2) виконання планів імплементації Директиви грудень 2019 р. Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
70. Імплементація положень Директиви 2006/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 р. про внесення змін до директив Ради ЄС 78/660/ЄЕС
про річні звіти певних видів компаній, 83/349/ЄЕС про консолідовані звіти, 86/635/ЄЕС
про річні звіти та консолідовані звіти банків та інших фінансових установ та 91/674/ЄЕС
про річні звіти та консолідовані звіти страхових компаній
1) розроблення планів імплементації Директиви січень 2017 р. Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
схвалення плану імплементації Директиви
2) виконання планів імплементації Директиви грудень 2019 р. Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
71. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 89/117/ЄЕС
від 13 лютого 1989 р. про зобов’язання філій кредитних установ та фінансових установ, заснованих у державі-члені, які мають головний офіс за межами такої держави-члена, щодо публікації щорічних звітних бухгалтерських звітів
1) розроблення планів імплементації Директиви
січень 2017 р. Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
схвалення плану імплементації Директиви
2) виконання планів імплементації Директиви
грудень 2019 р. Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
виконання плану імплементації Директиви
, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
72. Імплементація положень Директиви 2001/24/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 р. про реорганізацію та ліквідацію кредитних установ
1) розроблення планів імплементації Директиви
січень 2017 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)
схвалення плану імплементації Директиви
2) виконання планів імплементації Директиви
грудень 2019 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)
виконання планів імплементації Директиви
, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
Страхування
73. Імплементація положень Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. про початок і провадження діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність II, перероблений варіант) 1) розроблення планів імплементації Директиви грудень 2016 р. Нацкомфінпослуг (за згодою) схвалення планів імплементації Директиви у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу
2) виконання планів імплементації Директиви січень 2017 р. - грудень 2018 р. Нацкомфінпослуг (за згодою) виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
74. Імплементація положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія) виконання плану імплементації положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 лютого 2015 р. № 3 грудень 2017 р. Нацкомфінпослуг (за згодою) виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
75. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 91/674/ЄЕС
від 19 грудня 1991 р. про річну і консолідовану звітність страхових підприємств
1) розроблення планів імплементації Директиви
грудень 2016 р. Мінфін Нацкомфінпослуг (за згодою)
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади
схвалення плану імплементації Директиви
2) виконання планів імплементації Директиви
січень 2017 р. - грудень 2018 р. Мінфін
Нацкомфінпослуг (за згодою)
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади
виконання планів імплементації Директиви
, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
76. Імплементація положень Директиви 2002/92/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні
виконання плану імплементації положень Директиви 2002/92/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 лютого 2015 р. № 3
січень - грудень 2017 р. Нацкомфінпослуг (за згодою) виконання планів імплементації Директиви
, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
77. Імплементація положень Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними виконання плану імплементації Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 34
"Про схвалення розроблених Міністерством соціальної політики планів імплементації деяких актів законодавства ЄС"
січень - червень 2016 р. Мінсоцполітики
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
Цінні папери
78. Імплементація положень Директиви 2014/65/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. на ринках фінансових інструментів і внесення змін до Директив 2002/92/ЄC та 2011/61/ЄС 1) розроблення плану імплементації Директиви грудень 2016 р. НКЦПФР (за згодою) схвалення плану імплементації Директиви у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу
2) виконання плану імплементації Директиви січень 2017 р. - грудень 2019 р. НКЦПФР (за згодою) виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
79. Імплементація положень Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 листопада 2003 р. стосовно публікації проспектів під час пропонування цінних паперів на продаж або прийняття для здійснення торгівлі, якою вносяться зміни до Директиви № 2001/34/ЄС
1) розроблення плану імплементації Директиви грудень 2016 р. НКЦПФР (за згодою) схвалення плану імплементації Директиви,
2) виконання плану імплементації Директиви січень 2017 р. - грудень 2019 р. НКЦПФР (за згодою) виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі
80. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 809/2004 від 29 квітня 2004 р. щодо імплементації Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно інформації, що міститься у проспектах, а також формату, інкорпорації шляхом посилання та публікації таких проспектів і поширення реклами 1) розроблення плану імплементації Регламенту грудень 2016 р. НКЦПФР (за згодою) схвалення плану імплементації Регламенту
2) виконання плану імплементації Регламенту січень 2017 р. - грудень 2019 р. НКЦПФР (за згодою) виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі