• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження, Заходи, План від 17.09.2014 № 847-р | Документ не діє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 вересня 2014 р. № 847-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017 )
Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 1401-р від 30.12.2015 № 217-р від 18.02.2016 Постановами КМ № 160 від 24.02.2016 № 950 від 14.12.2016 Розпорядженням КМ № 92-р від 08.02.2017 Постановою КМ № 57 від 08.02.2017 Розпорядженням КМ № 503-р від 21.06.2017 )
1-1. Затвердити план заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, що додається.
( Розпорядження доповнено пунктом 1-1 згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016 )
1-2. Затвердити план заходів з імплементації розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки, що додається.
( Розпорядження доповнено пунктом 1-2 згідно з Розпорядженням КМ № 503-р від 21.06.2017 )
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з іншими суб’єктами, відповідальними за виконання планів заходів:
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016 )
забезпечити виконання планів заходів у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством;
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016 )( Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016 )
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів заходів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016 )
3. Міністрам, керівникам інших центральних і місцевих органів виконавчої влади визначити з числа своїх заступників та керівників структурних підрозділів апарату осіб, відповідальних за виконання завдань, визначених планами заходів, про що поінформувати Кабінет Міністрів України.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016 )
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 847-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки
Положення УгодиРозділ (глава) Угоди, найменування заходуСтрок виконанняВідповідальний за виконання (з Української Сторони)Партнери із Сторони ЄС
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
Розділ II. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики
1.Статті 2, 4, 7, 9Забезпечення підтримки з боку ЄС у питаннях врегулювання ситуації в східних областях України та збереження суверенітету і територіальної цілісності державидо врегулювання ситуаціїМЗС
Мін’юст
Європейська служба зовнішньої діяльності
2.Статті 2, 4, 5, 7Проведення консультацій із Стороною ЄС та координація зусиль через дипломатичні та військові канали для вирішення питань, насамперед для подолання викликів загальноприйнятим принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Хартією ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ та іншими відповідними багатосторонніми документами2014-2017 рокиМЗС
Міноборони
Мін’юст
Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий комітет ЄС
Військовий штаб ЄС
3.Статті 3, 4, 6Розроблення та здійснення комплексу заходів, зокрема внесення змін до законодавства щодо реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог. Забезпечення ефективного впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму боротьби з корупцією грудень 2015 р.Нацдержслужба
Мінфін
Мінсоцполітики
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
4.Стаття 4Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із захистом прав національних меншин, у тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України2014-2017 рокиМінкультури
Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
МЗС
Мінфін
Мінекономрозвитку
МВС
Держкомтелерадіо
ДМС
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
5.Стаття 4Розроблення нової редакції Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил, озброєння та військової техніки, інших документів оборонного планування з урахуванням євроінтеграційного пріоритету зовнішньої політики Українигрудень 2015 р.Міноборони
МЗС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
центральні органи виконавчої влади
Державний концерн "Укроборонпром"
Європейська служба зовнішньої діяльності
6.Статті 4, 14Розроблення Стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграціїгрудень 2015 р.Нацдержслужба
МОН
Європейська служба зовнішньої діяльності
7.Статті 4, 14Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(далі - Угода про асоціацію), в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов - офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції
2015-2017 рокиНацдержслужба
МЗС
Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
-"-
8.Статті 5, 7, 9Підтримання двостороннього політичного діалогу та проведення консультацій з ЄС в рамках інших міжнародних організацій з метою наближення позицій з основних питань зовнішньої та безпекової політики2014-2017 рокиМЗС
Мін’юст
-"-
9.Статті 5, 7, 10Проведення аналізу існуючих форм політичного діалогу між Україною та ЄС з питань безпеки та оборони і врегулювання криз та здійснення спільного обговорення із Стороною ЄС пропозицій стосовно підвищення ефективності діалогу та розширення форм співробітництва-"-МЗС
Мін’юст
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий комітет ЄС
10.Стаття 5Забезпечення політичного діалогу на регулярній основі на рівні експертів2014-2017 рокиМЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
11.Стаття 6Продовження дво- та багатостороннього діалогу між Україною та ЄС, державами - членами ЄС для обговорення реформ у сфері забезпечення принципів демократії, верховенства права та дотримання прав людини, у тому числі щодо реформування судової системи та правоохоронних органів-"-МЗС
Мін’юст
-"-
12.Статті 6, 7, 10Забезпечення ефективної взаємодії з Консультативною місією ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки (EUAM) з метою сприяння проведенню комплексної реформи системи правоохоронних органів відповідно до європейських стандартівпротягом строку роботи Консультативної місіїМін’юст
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
МЗС
СБУ (за згодою)
-"-
13.Стаття 7Продовження практики приєднання України до заяв та позицій ЄС з актуальних міжнародних питань2014-2017 рокиМЗС
Мін’юст
-"-
14.Стаття 7Забезпечення подальшої участі України у переговорному процесі щодо підготовки Міжнародного кодексу поведінки в космосі, запропонованого ЄС (згідно з графіком Європейської служби зовнішньої діяльності)-"-ДКА
МЗС
-"-
15.Стаття 7Організація обміну даними дистанційного зондування поверхні Землі з європейськими партнерами2014-2017 роки ДКАГенеральний директорат Європейської Комісії "Підприємництво і промисловість"
16.Статті 7, 9Забезпечення участі України та взаємодії з ЄС у міжнародних організаціях з питань, що спрямовані на зміцнення міжнародної стабільності та безпеки-"-МЗС
Мін’юст
Європейська служба зовнішньої діяльності
17.Статті 7, 9, 10Продовження консультацій із Стороною ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки в частині, що стосується санкцій, які застосовуються ЄС, та визначення механізмів впровадження санкцій, до яких приєдналася Україна-"-МЗС
Мін’юст
МВС
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
-"-
18.Статті 7, 9, 10Продовження практики консультацій і співробітництва між Україною та ЄС стосовно визначення можливостей участі України в операціях ЄС із врегулювання криз, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних із Спільною політикою безпеки та оборони-"-МЗС
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст
Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий комітет ЄС
Військовий штаб ЄС
19.Статті 7, 10Проведення моніторингу безпекової ситуації у Східній Європі та підготовка відповідних пропозицій для формування подальшої спільної з ЄС позиції у питаннях зовнішньої та безпекової політики2014-2017 рокиМЗС
Мін’юст
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Європейська служба зовнішньої діяльності
20.Статті 7, 10Забезпечення участі у багатосторонньому переговорному процесі в рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, спрямованому на підвищення ефективності заходів із зміцнення довіри і безпеки (у військовій галузі)-"-Міноборони
МЗС
-"-
21.Стаття 8Вжиття заходів з метою підготовки до ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду
1998 року
2014-2015 рокиМін’юст
МЗС
Європейська служба зовнішньої діяльності
Генеральний директорат Європейської Комісії "Юстиція"
22.Стаття 9Поглиблення співпраці з державами - членами ЄС Чорноморського та Дунайського регіонів з метою забезпечення регіональної стабільності, безпеки та довіри2014-2017 рокиМЗС
Міноборони
СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші органи державної влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий штаб ЄС
23.Стаття 9Забезпечення участі України в регіональних ініціативах, спрямованих на зміцнення стабільності та підвищення рівня партнерських відносин із сусідніми державами - членами ЄС-"-МЗС
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
24.Статті 9, 10Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за Договором про звичайні збройні сили в Європі
, Договором про відкрите небо
, Віденським документом 2011 р. про заходи зміцнення довіри і безпеки, Документом про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, двосторонніми угодами з Польщею, Словаччиною та Угорщиною про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки
2014-2017 рокиМЗС
Міноборони
Європейська служба зовнішньої діяльності
25.Стаття 10Вжиття заходів з метою стимулювання військового і технологічного співробітництва між Україною та ЄС-"-Міноборони
Державний концерн "Укроборонпром"
Мін’юст
Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція
26.Стаття 10Забезпечення участі у щорічних нарадах держав - учасниць ОБСЄ з оцінки виконання зобов’язань у військово-політичній сфері та Кодексу поведінки щодо військово-політичних аспектів безпеки, багатосторонніх консультаціях з відновлення режиму контролю над звичайними озброєннями, щорічних консультаціях з виконання Документа про заходи зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі-"-МЗС
Міноборони
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
27.Стаття 10Започаткування та розвиток співробітництва з Європейським оборонним агентством, Інститутом ЄС з питань безпекових досліджень, Супутниковим центром ЄС і Європейським безпековим та оборонним коледжем-"-Міноборони
МЗС
ДКА
Мін’юст
Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція
28.Стаття 11Забезпечення співпраці України та держав "Великої сімки" в рамках Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення2014-2017 роки МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
29.Стаття 11Здійснення співробітництва з ЄС у сфері нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, зокрема в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї
, Конвенції про заборону біологічної (бактеріологічної) та токсинної зброї
, Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
та міжнародних режимів експортного контролю
-"-МЗС
Міноборони
Держекспортконтроль
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
інші центральні органи виконавчої влади
-"-
30.Стаття 11Розвиток співробітництва у сфері боротьби з незаконною торгівлею легким озброєнням та стрілецькою зброєю і їх боєприпасами -"-СБУ (за згодою)
МВС
Міноборони
МЗС
ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби
Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція
31.Статті 11, 12Проведення діалогу між Україною та ЄС у сфері протидії поширенню зброї масового знищення, роззброєння, контролю над озброєнням та боротьби з незаконною торгівлею зброєю-"-Держекспортконтроль
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
32.Статті 11, 12Удосконалення системи національного експортного контролю, контролю за експортом та транзитом товарів, пов’язаних із зброєю масового знищення, включаючи контроль за кінцевим використанням товарів і технологій подвійного використання, зброї масового знищення, розроблення національних переліків товарів подвійного використання, контроль за нематеріальними передачами технологій, посилення системи експортного контролю, включаючи запобігання та санкції за порушення2014-2017 рокиДержекспортконтроль
МЗС
Міноборони
Мін’юст
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
33.Статті 11, 12Здійснення співробітництва в розробленні національних переліків товарів подвійного використання -"-Держекспортконтроль
МЗС
Міноборони
Мін’юст
Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейське оборонне агентство
34.Статті 11, 12Забезпечення участі у засіданнях Україна - ЄС з питань роззброєння, контролю над озброєнням і нерозповсюдженням зброї та з питань експорту звичайних озброєнь з метою вдосконалення національної політики в галузі експортного контролю-"-МЗС
Мін’юст
Держекспортконтроль
Європейська служба зовнішньої діяльності
35.Статті 11, 13Посилення фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки та вдосконалення системи такого захисту-"-СБУ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
-"-
36.Стаття 12Поглиблення взаємодії з державами - членами ЄС в рамках міжнародних режимів експортного контролю2014-2017 роки Держекспортконтроль
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
37.Стаття 12Вжиття заходів із залучення допомоги ЄС для протидії потенційним загрозам безпеці, що можуть бути спричинені накопиченими в Україні запасами звичайних видів зброї та застарілих боєприпасів, включаючи легке озброєння і стрілецьку зброю та їх боєприпаси, а також протипіхотні міни, відповідно до положень Оттавської конвенції про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін-"-МЗС
Міноборони
ДСНС
Мін’юст
-"-
38.Стаття 12Забезпечення співробітництва у сфері експорту зброї відповідно до змісту та принципів Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/СЗБП, якою визначені загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також у підтримці процесу обговорення Угоди про торгівлю зброєю -"-Держекспортконтроль
Міноборони
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
-"-
39.Стаття 13Продовження діалогу з ЄС з питань протидії сепаратизму, екстремізму та тероризму-"-СБУ (за згодою)
Мін’юст
МЗС
-"-
40.Стаття 13Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом2014-2017 рокиСБУ (за згодою)
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
РОЗДІЛ III. Юстиція, свобода та безпека
41.Стаття 14Опрацювання можливості отримання допомоги з боку ЄС для переобладнання приміщень, де утримуються засуджені та особи, узяті під варту, відповідно до вимог міжнародних норм і стандартів стосовно засуджених на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку-"-Міноборони
Мінфін
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
Європейська служба зовнішньої діяльності
42.Стаття 15Забезпечення участі в роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних даних та взаємодії з уповноваженими органами з питань захисту персональних даних держав - членів ЄС та належне впровадження законодавства з питань захисту персональних даних-"-Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)-"-
43.Стаття 16Здійснення заходів щодо створення захищеної телекомунікаційної мережі в ДМС для забезпечення обміну інформацією між апаратом ДМС та її територіальними органами і підрозділамигрудень 2017 р.ДМС
МВС
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
Європейська служба зовнішньої діяльності
44.Стаття 16Завершення першої черги реконструкції пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в с. Журавичі Ківерцівського району Волинської області та реконструкції першого пускового комплексу такого пункту в с. Розсудів Ріпкинського району Чернігівської областігрудень 2015 р.ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін
-"-
45.Стаття 16Вжиття заходів щодо введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області-"-ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін
-"-
46.Стаття 16Забезпечення завершення будівництва та облаштування в Донецькій і Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема будівництва зовнішніх інженерних мереж в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1вересень 2015 р.МВС
ДМС
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст
Європейська служба зовнішньої діяльності
47.Стаття 16 Здійснення заходів щодо будівництва та облаштування органами охорони державного кордону пунктів тимчасового утримання незаконних мігрантів та спеціально обладнаних приміщень в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1липень 2015 р.Адміністрація
Держприкордонслужби
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
Європейська служба зовнішньої діяльності
48.Стаття 16Утворення центру прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської областігрудень 2015 р.ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін
Київська облдержадміністрація
Генеральні директорати Європейської Комісії "Внутрішні справи" і
"Розвиток та співробітництво – Євродопомога"
Європейська служба зовнішньої діяльності
49.Стаття 16Утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в мм. Києві, Харкові, Одесі-"-ДМС
МВС
Мін’юст
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
Київська міська, Харківська та Одеська обласні держадміністрації
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
Європейська служба зовнішньої діяльності
50.Статті 18, 22Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України2014-2017 рокиНацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Національна академія державного управління при Президентові України
Генеральні директорати Європейської Комісії "Внутрішні справи" та "Юстиція"

Європейська служба зовнішньої діяльності
51.Стаття 19 Запровадження оформлення в Україні та в консульських установах України за кордоном документів, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)з 1 січня 2015 р.ДМС
МВС
МЗС
Державіаслужба
Мінінфраструктури
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
52.Статті 16, 19Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС цільових заходів щодо протидії нелегальній міграції2014-2017 рокиДМС
МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст
-"-
53.Статті 16, 19Проведення двосторонніх (багатосторонніх) консультацій з державами - членами ЄС щодо координації дій з протидії нелегальній міграції-"-ДМС
МЗС
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст
СБУ (за згодою)
-"-
54.Статті 16, 19Забезпечення участі Української Сторони у взаємодії з міжнародними і неурядовими організаціями у виконанні спільних програм і планів заходів щодо співробітництва, реалізації спільних проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реадмісії, добровільного повернення, а також з питань реінтеграції громадян України, які повернулися з держав - членів ЄС в рамках процедури реадмісії 2014-2017 рокиДМС
Адміністрація Держприкордонслужби
МЗС
Мін’юст
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
55.Статті 17, 18Підтримання діалогу з державами - членами ЄС з питання захисту прав трудових мігрантів - громадян України, а також щодо укладення міжнародних договорів з питань соціального забезпечення-"-Мінсоцполітики
МЗС
Мін’юст
МОЗ
Пенсійний фонд України
-"-
56.Стаття 19 Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб в рамках Спільного комітету з питань реадмісії-"-ДМС
МВС
МЗС
Адміністрація
Держприкордонслужби
українська частина Спільного комітету з питань реадмісії
-"-
57.Статті 16, 19Активізація співробітництва з державами - членами ЄС, у тому числі з неурядовими організаціями, для вивчення кращої європейської практики та навчання в міграційній сфері в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України-"-ДМС
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
-"-
58.Статті 16, 19Здійснення заходів з протидії нелегальній міграції (заходи щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері "Мігрант", "Кордон", "Студент", "Трудова міграція" тощо)2014-2017 рокиДМС
Адміністрація Держприкордонслужби
МОН
Мін’юст
Держпраці
інші центральні органи виконавчої влади
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
59.Стаття 19 Створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для Українигрудень 2017 р.ДМС
МВС
МЗС
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Адміністрація Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержреєстр
Державіаслужба
Державне агентство з питань електронного урядування
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини (за згодою)
Національний банк (за згодою)
-"-
60.Стаття 19 Забезпечення взаємодії із Стороною ЄС з питань виконання Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для Українидо запровадження безвізового режимуМЗС
ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Адміністрація
Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержреєстр
Державіаслужба
Державне агентство з питань електронного урядування
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини (за згодою)
Національний банк (за згодою)
інші заінтересовані органи державної влади
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
61.Стаття 19 Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз
в рамках Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз
2014-2017 рокиМЗС
ДМС
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
українська частина Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз
-"-
62.Стаття 19 Забезпечення сприяння етнокультурному розвитку національних меншин шляхом проведення культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких заходів2014-2017 рокиМінкультури
Мінфін
Держкомтелерадіо
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
Генеральний директорат Європейської Комісії "Освіта та культура"
63.Стаття 20Проведення роботи з підготовки та укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму-"-Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)
-"-
64.Стаття 20Забезпечення участі України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), ЄС, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а також в рамках інших міжнародних організацій, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму, зокрема в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України-"--"--"-
65.Стаття 21Підготовка пропозицій щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері обігу, боротьби з незаконним обігом наркотиків, прекурсорів та психотропних речовин, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України2014-2017 рокиДСКН
інші центральні органи виконавчої влади
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
66.Стаття 21Створення єдиного загальнодержавного центру моніторингу у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівсічень 2015 р.МОЗ
МВС
Мін’юст
Мінфін
ДСКН
СБУ (за згодою)
-"-
67.Стаття 22Забезпечення участі у правоохоронних заходах, що організовуються під егідою ЄС або окремими державами - членами ЄС2014-2017 рокиМВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Мін’юст
-"-
68.Стаття 22Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС заходів щодо протидії торгівлі людьми, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України2014-2017 рокиМВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст
Генеральний директорат Європейської Комісії "Внутрішні справи"
69.Стаття 22Обмін інформацією між правоохоронними органами ЄС та України у сфері боротьби із злочинністю, зокрема організованою, злочинами у сфері торгівлі людьми, незаконного обігу наркотиків, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України-"-МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст
-"-
70.Стаття 22Удосконалення договірної бази з питань співробітництва з державами - членами ЄС у сфері боротьби із злочинністю, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України-"-МВС
Мін’юст
-"-
71.Стаття 22Вжиття заходів щодо імплементації Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність
, налагодження обміну інформацією та проведення консультацій між компетентними органами України та ЄС з питань кібербезпеки
-"-МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст
Адміністрація Держспецзв’язку
інші центральні органи виконавчої влади
-"-
72.Стаття 23Проведення консультацій щодо боротьби з тероризмом з офісом Координатора ЄС з боротьби з тероризмом2014-2017 рокиСБУ (за згодою)
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
Європейська служба зовнішньої діяльності
73.Стаття 23Продовження діалогу з ЄС з питань протидії тероризму-"-СБУ (за згодою)
МЗС
-"-
РОЗДІЛ IV. Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею*
Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки
__________
* Строки набрання чинності нормативно-правовими актами, розробленими на виконання цього розділу, встановлюються відповідно до визначених ЄС умов тимчасово застосування Угоди про асоціацію
або залежно від застосування Російською Федерацією обмежувальних заходів у торгівлі з Україною.
( Пункт 74 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 75 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 76 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 77 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 78 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 79 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
Глава 2. Засоби захисту торгівлі
( Пункт 80 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі
( Пункт 81 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 82 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 83 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 84 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 85 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 86 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 87 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 88 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 89 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 90 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 91 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 92 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 93 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 94 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 95 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 96 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 97 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 98 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 99 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 100 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 101 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 102 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 103 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 104 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 105 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи
( Пункт 106 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 107 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 108 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 109 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 110 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 111 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 112 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі
( Пункт 113 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 114 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 115 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 116 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 117 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля
( Пункт 118 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 119 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 120 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 121 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 122 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 123 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 124 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 125 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 126 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 127 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 128 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 129 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 130 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 131 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 132 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 133 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 134 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 135 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 136 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 137 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 138 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 139 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 140 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 141 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 142 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 143 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 144 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 145 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 146 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 147 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
( Пункт 148 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)
Глава 7. Поточні платежі та рух капіталу
( Пункт 149 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016
)